Connect with us

Arbetsmarknad

”Du kommer också att se mig i talarstolen”

Publicerad

den

Köpenhamns ekonomiska geografi sträcker sig över en landsgräns, säger Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen Committee. Han anser att det är en viktig uppgift för organisationen att se till att de nationella politikerna lägger märke till vad som händer i Greater Copenhagen, men även att leverera konkreta resultat gällande utvecklingen av en metropolregion. Foto: News Øresund - Thea Wiborg

Mitt under coronakrisen tillträdde Tue David Bak sin nya tjänst som vd för Greater Copenhagen Committee. Han har fått ett bredare mandat än sina företrädare, är igång med att utöka sekretariatet och fokuserar på att justera organisationen och framöver skapa fler resultat.

­– Många pratar om danska och svenska skillnader – I don’t see it!

Att det skulle vara skillnad på danskar och svenskar håller Tue David Bak inte alls med om. Han tänker inte på det, varken när han ska sätta samman teamet på Greater Copenhagen Committees sekretariat eller när han pratar om Greater Copenhagen-regionen och tvärregionalt samarbete generellt sett.

– Generellt sett handlar det ju om den kritiska massan. Och om du tar innovationsglasögonen på finns det inte ett enda innovativt företag som lyckas utveckla något i en grupp människor som alla liknar varandra.

– Det är inte intressant för danskar att jobba tillsammans med någon bara för att den personen har ett svenskt pass eller bor i Malmö. Det intressanta är ju om det är en person som tänker på ett annorlunda sätt i Malmö, eller har en annan erfarenhet med sig eftersom man bor där eller har utbildat sig inom det svenska systemet. Och det är mycket värdeskapande, säger Tue David Bak, vd för Greater Copenhagen Committee, till News Øresund.

Det är en varm augustidag. Solen har värmt upp möteslokalen under taket på Nørregade 7 i Köpenhamn. Tue David Bak har just anställt två nya medarbetare på sekretariatet som i slutet på året ska bestå av åtta personer.

– Styrelsen vill se ett mer markant sekretariat, berättar han.

Och som vd får Tue David Bak även en mer framträdande roll än sina företrädare, som haft titeln sekretariatsledare.

– Det är en del av min uppgift att representera organisationen. Det kommer helt klart att bli mer av att vi jobbar tillsammans, och det blir inte enbart den politiska ledningen som representerar Greater Copenhagen.

– Du kommer också att se mig stå i talarstolen på Folkemødet, eller var det nu kan vara, och vara ansiktet utåt för Greater Copenhagen.

Den politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmar som består av samtliga kommuner i Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne och Region Halland samt de fyra regionerna. Foto: News Øresund – Johan Wessman

2016 ombildades den tidigare politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteen till Greater Copenhagen & Skåne Committee och medlemskretsen utökades samtidigt till samtliga kommuner och de tre regionerna i Region Huvudstaden, Region Själland och Region Skåne. Senare kom även Region Halland med och organisationen bytte namn till Greater Copenhagen Committee. Efter fyra år är det dags att se närmare på vad organisationen har åstadkommit, menar Tue David Bak.

– Det är ju en organisation som skulle se över sin roll lite grand. Och det gillar jag. Att det finns utrymme att påverka och sätta sitt eget avtryck, så klart i samverkan med andra goda krafter, svarar han på frågan om varför han tackat ja till jobbet.

Tue David Bak kommer närmast från en tjänst som direktör för danska utrikesministeriets Innovation Centre Denmark i Tel Aviv. Tidigare har han bland annat varit regional utvecklingsdirektör i Region Själland. Som vd för Greater Copenhagen Committee vill han spela en mer aktiv roll i arbetet med att skapa resultat, inte enbart kommunicera ut dem, slår Tue David Bak fast.

Enligt handlingsplanen för 2020/2021 har Greater Copenhagen Committee fyra övergripande politiska prioriteringar:

  • Bättre infrastruktur och mobilitet
  • Attrahera talanger, investeringar och turister
  • Internationell marknadsföring
  • Skapa en tillväxtregion som blir mer och mer integrerad

Greater Copenhagen Committee stödjer bland annat Invest in Skåne och Copenhagen Capacity när det handlar om marknadsföring och att locka talanger, investeringar och turister. Det är en del av organisationens strategi att samarbeta med andra organisationer så väl som medlemsorganisationerna, för att föra samman de rätta kompetenserna till de aktuella projekten. Organisationens konkreta insatser har under de senaste åren huvudsakligen handlat om lobbyarbete, anser Tue David Bak.

– Vi har ju bland annat samlat några av de bästa och klokaste hjärnorna från våra medlemsorganisationer för att se över hur vår infrastruktur kan bli mer sammanhängande. Och sedan gör vi en insats för att påverka på ett nationellt plan, säger Tue David Bak.

Styrelsen har beslutat om en trafikcharter med en gemensam vision för hållbar infrastruktur och mobilitet. I denna finns bland annat långsiktiga målsättningar om maximalt två och en halv timmes tågresa mellan Köpenhamn och Hamburg så väl som mellan Malmö och Stockholm, ytterligare en eller flera fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark, samt en mer sammanhängande kollektivtrafik i hela Greater Copenhagen.

Även i relation till att skapa en mer integrerad arbetsmarknad handlar uppdraget mest om att göra en lobbyinsats.

– Det är ju oftast nationellt styrda regler som har utgjort hindren för arbetsmarknadsintegrationen, konstaterar Tue David Bak.

I Greater Copenhagen Committees arbetsmarknadscharter finns bland annat konkreta förslag på hur arbetsmarknaden skulle kunna bli mer sammanhängande, genom att ta fram säkrare information om arbetsmarknadens utbud och efterfrågan på både sidor sundet samt öka koordinationen av arbetsmarknadsåtgärder.

Utöver de två chartrarna har Greater Copenhagen även beslutat om en charter för digital infrastruktur och digitalisering, och dessutom håller en grön charter om klimat och miljö på att tas fram.

Framöver vill Tue David Bak att organisationen ska vara mer aktiv när det gäller att skapa konkreta resultat i utvecklingen av en metropolregion. Greater Copenhagens arbete ska stå på två ben.

– Vi ska förklara varför och hur man gör saker bättre. Det låter lite banalt, men det är viktigt. För det sitter inte i generna hos de som är i Stockholm. Det handlar om att ta vara på våra intressen. Det andra är att vi ska visa genom projekt, eller genom medlemsorganisationerna, hur man kan göra saker annorlunda.

– Vi ska lobba för att andra ska hjälpa oss, men vi ska också vara med och bygga fundamentet för framtiden, förklarar Tue David Bak.

I slutet av året kommer det vara åtta anställda i Greater Copenhagen Committess sekretariat. Foto: News Øresund – Thea Wiborg

Sedan Tue David Bak tillträdde sin tjänst har regionen präglats av coronapandemin och en delvis stängd gräns, minskade trafikflöden och ländernas olika restriktioner och rekommendationer.

– Det är klart att psykologiskt har det haft en påverkan. Det finns en bild av att arbetsmarknaden håller på att krackelera.

– Det är många som har trott att man inte fått lov att arbeta i Danmark om man är svensk för att gränsen varit stängd, men det har ju aldrig stämt. Det har tagit längre tid och det har funnits färre tåg, så transporten har blivit besvärligare, säger han.

Men, framhäver Tue David Bak, regionen är faktiskt inte så hårt drabbad om man ser till arbetslösheten. Och samarbetet fortsätter.

– Det påverkar inte det grundläggande fundamentet, att det finns ett mervärde i att samarbeta med några partners över sundet i en sammanhängande region, anser han.

– Köpenhamns ekonomiska geografi sträcker sig över landsgränsen. Det gör den även i Sønderjylland där den sträcker sig in i Tyskland, men där finns det en längre tradition kring det. Och det finns alltid några kommunpolitiker som säger till om det uppstår problem.

– Huvuduppgiften för oss är att hjälpa till att informera beslutsfattare på nationell nivå om vad som händer i vår ekonomiska geografi.

Coronakrisen är just ett exempel på hur politikerna i Greater Copenhagen har höjt rösten.

– Att det infördes ett regionbaserat system för öppningen av gränsen hoppas jag beror på att både de danska och svenska politikerna i Greater Copenhagen har pressat på både formellt och informellt, säger Tue David Bak.

Men det övergripande målet för Greater Copenhagen Committees arbete är att skapa en metropolregion, understryker Tue David Bak:

– Det har funnits två typer av syn på Greater Copenhagen. Den ena har varit att det är ett integrationsprojekt. Den andra är att det är ett ekonomiskt metropolutvecklingsprojekt. Och ibland överlappar de varandra, men andra gånger gör de det inte. Jag ser inte vårt mandat enbart som ett integrationssamarbete. Det är inte den bärande pelaren. Det är att skapa en stark ekonomisk metropolregion där en av förutsättningarna är att man kan få kompetent arbetskraft till exempel från den andra sidan Öresund, säger han.

News Øresund – Thea Wiborg

 

Fakta: Greater Copenhagen Committee

Den politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen Committee har 89 medlemmar som består av samtliga kommuner i Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne och Region Halland samt de fyra regionerna. Det översta organet är den politiska styrelsen som består av nio danska och nio svenska representanter. Därutöver finns det en administrativ styrgrupp, bestående av tjänstemän på chefsnivå, en koordinationsgrupp med tjänstemän samt ett sekretariat som kommer att ha åtta anställda i slutet av 2020. Enligt handlingsplanen 2020/2021 finns det dessutom arbetsgrupper på följande områden: indikatorer och nyckeltal, kommunikation, Greater Copenhagen Green, digital utveckling, kampanjer och internationell marknadsföring, integrerad arbetsmarknad samt infrastruktur och mobilitet.

 

Intervjuserie i News Øresund – Öresundsbron 20 år

I år fyller Öresundsbron 20 år. News Øresund uppmärksammar detta jubileum med en serie intervjuer med personer som lever och verkar i regionen, eller som spelat en viktig roll i dess utveckling.

Flertalet av intervjuerna ingår även i boken ”Checkpoint 2020 – människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid” (Makadam förlag) som getts ut i maj av Øresundsinstituttet och Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet.

Läs fler intervjuer i serien:
Kärleksflytten till Sverige blev inte som hon tänkt
Vd:n när bron öppnade: ”Det var ett magiskt ögonblick!”
Forskningsanläggning gjorde tyske Ralf Trant till Öresundsbo
Med en musikalisk mission
Tidigare vd: dansk-svensk kulturmix ger företag en spännande utgångspunkt
Flytten från Stockholm öppnade hennes ögon för Öresundsregionen
Olikheter mellan dansk och svensk kultur ger dynamik i arbetslivet
Biologen på Pepparholm
Köpenhamn blev en fristad när Malmö kändes för trångt
Hon har sin bas på båda sidor sundet
Hamnfusion gav mer än ekonomisk vinst
Ingvar Carlsson hade bestämt sig: ”När jag blir statsminister ska bron byggas”
Han var med i beslutet om att bygga Öresundsbron
Med utsikt mot Sverige
Akademiker flyttade från Rumänien till Öresund – efterlyser en väg in på arbetsmarknaden
Öresundsbrons vd uppmanar staterna att tänka mer gränsöverskridande
”Danmark gillar sina fiskare – i Sverige ses vi som en pittoresk yrkesgrupp”
Den dolda vägen över Öresundsbron
Ung dansk skejtare lockad av kreativt gymnasium i Malmö
Svenska, danska eller ”skandigröt”
Passkontrollant är ett varmare jobb än hon trodde
Från bromotståndare till Öresundsentusiast
Tågvärden som blivit Öresundspendlarnas favorit

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Infrastruktur7 augusti, 2022

SJ ökar investeringarna i nya tåg till 19 miljarder kronor

Under juli beslutade statliga svenska tågföretaget SJ att köpa 25 nya regionaltåg från spanska CAF för cirka tre miljarder svenska...

Cleantech7 augusti, 2022

Danska Ørsted ska bygga världens största havsbaserade vindkraftspark utanför nordöstra England

UK Department for Business, Energy and Industrial Strategi har tilldelat den danska energikoncernen Ørsted ett avtal om att bygga världens...

Cleantech7 augusti, 2022

Eurowind Energy planerar miljardsatsning i fem danska energicentra med vindkraft, solceller, batterilagring och grön bränsleproduktion

Eurowind Energy planerar en miljardinvestering i fem nya danska energicentra med landbaserade vindkraftverk, solcellsanläggningar, batterilagring av el, biogas och produktion...

Forskning7 augusti, 2022

Tre danska och svenska universitet med på europeisk tio-i-topplista över flest startade enhörningsföretag

I Stockholm och Köpenhamns finns tre av Europas tio ledande universitet när det gäller hur många så kallade enhörningsföretag som...

Danmark5 augusti, 2022

Svensk teknikkonsult rådgivare när Danmark bygger energiö i Nordsjön för vindkraftsel till 10 miljoner hushåll

Den svenska teknikkonsulten Sweco uppger i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att bistå statliga danska Energistyrelsen med...

Samhälle5 augusti, 2022

Nordiska dagar på skånska Drakamöllan

Med start på söndag samlas under tre dagar medlemmarna och stipendiaterna från Drakamöllan Nordiskt Forums tidigare möten med målet att...

Samhälle3 augusti, 2022

Finland, Danmark, Sverige och Norge i topp i Sustainable Development Report – men den globala utvecklingen har stagnerat

Fyra nordiska länder ligger i topp på Sustainable Development Report som visar hur långt världens länder kommit när det gäller...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.