Connect with us

Fler nyheter

Øresund i bild

 • 20200403 Corona Oresundsregionen DK

  20200403 Corona Oresundsregionen DK
  Photo og newsgraphic: News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  © News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  (CC BY 3.0)

  Skåne har indtil videre et lavt niveau af antal smittade af coronavirussen. Ifølge tal fredag er 307 personer smittede med virusen. I Danmark er 1.735 smittede konstaterede i Region Hovedstaden hvorimod Region Sjælland har konstateret 463 tilfælde. Set i forhold til størrelsen på befolkningerne, så indebærer det 22 tilfæld per 100.000 indbyggere i Skåne, mens tallene for Region Hovedstaden og Region Sjælland er 94 respektive 55 tilfælde.

  I Skåne har sundhedsvæsnet, indtil videre, været foprskånet for de største bølger af smittede, om end det har forberedt sig på at bælgen kan komme når som helst. I regionen plejes, ifølge tal fra fredag, 38 personer på hospital, heraf 11 på med intensiv pleje. 12 personer er omkommet til dato. Stigningen i antallet af smittede er har også været afdæmpet. Otte tilfælde af corona er konstateret i det seneste døgn. Udviklingen i Skåne har set anderledes ud end i store dele af Sverige, hvor de fleste tilfælde er konstateret i Stockholm.

  – Det giver os meget tiltrængt tid i vores forberedelsesarbejde, siger regiondirektør Alf Jönsson i en pressemeddelelse.

  På samme tid har smittetilfældene i Hovedstadsregionen og i Region Sjælland været flere, viser Statens Serums Instituts tal. Region Hovedstaden er Danmarks hårdest ramte region, også med hensyn til befolkningstørrelse, og har 1.735 smittede. Der plejes 246 mennesker på hospitaler, hvoraf 70 modtager intensiv pleje. I Sverige og Danmark har måden at håndtere coronapandemi set forskellige ud, men der er også forskelle i håndteringen internt i Sverige. Nogle grunde, som kan forklare det hidtil lave antal i Skåne, er, at den årlige efterårsferie, sportlovet, hvor mange for eksempel tager på skiferie i Italien, i Skåne fandt sted før coronaepidemien for alvor startede i Sydeuropa. Derudover blev der indført et tidligt forbud mod at besøge ældrehjem og hospitaler i regionen i Skåne. (News Øresund)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200403 Corona Oresundsregionen SE

  20200403 Corona Oresundsregionen SE
  Photo og newsgraphic: News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  © News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  (CC BY 3.0)

  Skåne har än så länge en låg nivå av antal smittade av coronaviruset. Enligt siffror från fredagen har 307 personer smittats med viruset. I Danmark har 1 901 smittade fall konstaterats i Region Hovedstaden medan Region Sjælland har konstaterat 501 fall. Sett till storleken på befolkningarna så innebär det 23 fall per 100 000 invånare i Skåne, medan siffrorna för Region Hovedstaden och Region Sjælland är 103 respektive 60 fall.

  I Skåne har sjukvården än så länge förskonats från den värsta vågen av smittofall, även om sjukvården förbereder sig för att den kan inträffa när som helst. I regionen vårdades enligt siffror från fredagen 38 personer på sjukhus, medan 11 fick intensivvård. 12 personer har hittills avlidit. Ökningen av antalet fall har också varit måttlig. Endast åtta nya coronasmittade fall har upptäckts senaste dygnet. Utvecklingen i Skåne har sett annorlunda ut än i stora delar av Sverige, där de flesta fall upptäckts i Stockholm.
  – Det ger oss välbehövlig tid i vårt förberedelsearbete, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

  Samtidigt har smittofallen i Region Hovedstaden och i Region Sjælland varit fler, visar Statens Serums Instituts siffror. Region Hovedstaden är Danmarks hårdast drabbade region, även sett till befolkningsstorleken, och har 1 901 smittade fall. 240 personer vårdas där på sjukhus varav 62 får intensivvård. I Sverige och Danmark har sättet att hantera coronapandemin på sett olika ut, men även inom Sverige har det varit skillnader i hanteringen. Några orsaker, som kan förklara de hittills låga talen i Skåne, är att den årliga sportlovsveckan, då många åker till bland annat Italien på skidsemester, inträffade före coronaepidemin tog fart på allvar i Sydeuropa. Dessutom infördes i Skåne tidigt besöksförbud på äldreboenden och sjukhusen i regionen. (News Øresund)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200402 fordon over Oresundsbron SE

  20200402 fordon over Oresundsbron SE
  Från minus 67 procent under vecka 12 till minus 71 procent under vecka 13 2020. Fordonstrafiken över Öresundsbron fortsätter att minska under coronakrisen visar en jämförelse som Øresundsbro Konsortiet tagit fram och som visar trafikutvecklingen jämfört med samma veckor under 2019 och 2020. Totalt färdades 37 327 fordon över Öresundsbron under vecka 13 2020. Det kan jämföras med 128 654 fordon under samma vecka förra året. Men medan antalet personbilar minskat med 78 procent så har trafiken med lastbilar endast minskat med sju procent. Förra veckan passerade 9 920 lastbilar Öresundsbron och tidigare under våren har antalet lastbilar pendlat mellan 10 000 och 10 600 per vecka. Det stora fallet i trafiken kom efter två danska beslut i kampen mot coronapandemin. Den 11 mars beslutade den danska regeringen att offentliga förskolor, skolor och universitet skulle hållas stängda och att offentligt anställda som inte utför samhällskritiskt arbete skulle stanna hemma. Från lördagen den 14 mars kl 12.00, i slutet av vecka 11, stängdes de danska gränserna med undantag för godstransporter, danska medborgare, personer bosatta i Danmark, pendlare samt personer med särskilda skäl. (News Øresund)

  Photo og newsgraphic: News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  © News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200402 koretojer over Oresundsbroen DK

  20200402 koretojer over Oresundsbroen DK
  Från minus 67 procent under vecka 12 till minus 71 procent under vecka 13 2020. Fordonstrafiken över Öresundsbron fortsätter att minska under coronakrisen visar en jämförelse som Øresundsbro Konsortiet tagit fram och som visar trafikutvecklingen jämfört med samma veckor under 2019 och 2020. Totalt färdades 37 327 fordon över Öresundsbron under vecka 13 2020. Det kan jämföras med 128 654 fordon under samma vecka förra året. Men medan antalet personbilar minskat med 78 procent så har trafiken med lastbilar endast minskat med sju procent. Förra veckan passerade 9 920 lastbilar Öresundsbron och tidigare under våren har antalet lastbilar pendlat mellan 10 000 och 10 600 per vecka. Det stora fallet i trafiken kom efter två danska beslut i kampen mot coronapandemin. Den 11 mars beslutade den danska regeringen att offentliga förskolor, skolor och universitet skulle hållas stängda och att offentligt anställda som inte utför samhällskritiskt arbete skulle stanna hemma. Från lördagen den 14 mars kl 12.00, i slutet av vecka 11, stängdes de danska gränserna med undantag för godstransporter, danska medborgare, personer bosatta i Danmark, pendlare samt personer med särskilda skäl. (News Øresund)

  Photo og newsgraphic: News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  © News Øresund – Anna Palmehag / Johan Wessman
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • _20200327_KBH_Stroeget_afstand_50A3898

  _20200327_KBH_Stroeget_afstand_50A3898
  København den 27. marts, med lukkede butikker og afstand mellen de gående for at stoppe spredningen af coronavirus.

  Photo: News Øresund – Sofie Paisley
  © News Øresund – Sofie Paisley
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200331 Flerbostadshus Malmo 08A4845

  20200331 Flerbostadshus Malmo 08A4845
  Flerbostadshus i Rörsjöstaden i Malmö, 20200331.

  Photo: News Øresund – Jenny Andersson
  © News Øresund – Jenny Andersson
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200331 Flerbostadshus Malmo 08A4835

  20200331 Flerbostadshus Malmo 08A4835
  Flerbostadshus i Rörsjöstaden i Malmö, 20200331.

  Photo: News Øresund – Jenny Andersson
  © News Øresund – Jenny Andersson
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200331 Gagatan Malmo 08A4889

  20200331 Gagatan Malmo 08A4889
  Gågatan i Malmö, 20200331.

  Photo: News Øresund – Jenny Andersson
  © News Øresund – Jenny Andersson
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200331 Gagatan Malmo 08A4866

  20200331 Gagatan Malmo 08A4866
  Gågatan i Malmö, 20200331.

  Photo: News Øresund – Jenny Andersson
  © News Øresund – Jenny Andersson
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. .The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200327_KBH_Stroeget_GL_Torv_50A3882

  20200327_KBH_Stroeget_GL_Torv_50A3882
  København den 27. marts, med lukkede butikker for at stoppe spredningen af coronavirus.

  Photo: News Øresund – Sofie Paisley
  © News Øresund – Sofie Paisley
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200327_KBH_Stroeget_Cafe_Europa_50A3914

  20200327_KBH_Stroeget_Cafe_Europa_50A3914
  København den 27. marts, med lukkede butikker for at stoppe spredningen af coronavirus.

  Photo: News Øresund – Sofie Paisley
  © News Øresund – Sofie Paisley
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

 • 20200327_KBH_Stroeget_Bruf_for_dig_50A3891

  20200327_KBH_Stroeget_Bruf_for_dig_50A3891
  København den 27. marts, med lukkede butikker for at stoppe spredningen af coronavirus.

  Photo: News Øresund – Sofie Paisley
  © News Øresund – Sofie Paisley
  (CC BY 3.0)

  Detta verk av News Øresund är licensierat under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens (CC BY 3.0). Bilden får fritt publiceras under förutsättning att källa anges. The picture can be used freely under the prerequisite that the source is given. News Øresund, Malmö, Sweden
  News Øresund är en oberoende regional nyhetsbyrå som är en del av det oberoende dansk-svenska kunskapscentrat Øresundsinstituttet.

  www.newsoresund.org
  www.oresundsinstituttet.org

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.