Connect with us

Danmark

Svenska finansdepartementet ser skattesmäll för Öresundspendlare som ett danskt problem

Publicerad

den

Öresundspendlare som arbetar hemifrån har drabbats av mycket extra administration i samband med deklarationen och antalet skattefrågor till informationstjänsten Øresunddirekt har ökat kraftigt. De som bor i Danmark riskerar dessutom en stor skattesmäll. Foto: News Øresund

Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige riskerar en skattesmäll på tiotusentals kronor för 2020, om de behövt arbeta hemifrån under coronapandemin. Ur Sveriges synvinkel ses det framför allt som ett danskt problem och något initiativ för att hantera frågan mellan länderna har inte kommit från Danmark, uppger det svenska Finansdepartementet. Den danska skatteministern ger inte heller uttryck för planer på att förändra situationen.  

När Öresundspendlare arbetar hemifrån minst hälften av tiden flyttar skattskyldigheten över från arbetslandet till bosättningslandet. De som gjort detta under coronapandemin behöver alltså betala skatt i både Danmark och Sverige för 2020, för olika tidsperioder under året. Eftersom skatten är högre i Danmark än i Sverige riskerar de Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetat hemifrån därför tiotusentals kronor i extra skatt. Dessutom drabbas samtliga gränspendlare av extra administration i samband med deklarationen och många känner stor osäkerhet kring vad som gäller för skatten.

Det svenska Finansdepartementet uppger för News Øresund att den administrativa bördan som tillkommit för gränspendlarna visserligen är beklaglig, men poängterar att det inte uppstår någon dubbelbeskattning. Dessutom lyfter Finansdepartementet fram att det är gränspendlare som bor i Danmark som drabbas av högre skatt eftersom skatten är högre i Danmark än i Sverige, och att man inte ser samma problem i Sverige.

Ett förslag som framförts som lösning på problematiken är att införa ett undantag från de vanliga reglerna under coronapandemin. Men något sådant tycks inte vara aktuellt, enligt svaret från Finansdepartementet, som antyder att frågan borde lösas internt i Danmark.

– Som framgår ovan är frågan om högre skatt ett problem för danska pendlare och det är inte klart för oss om det i första hand är bilaterala åtgärder som kan lösa de problemen, skriver Finansdepartementet.

Men Danmarks skatteminister Morten Bødskov (S) tar inte upp några förslag på förändring eller undantag för Öresundspendlarna i en kommentar till News Øresund.

– Det handlar om att Öresundspendlare som bor och i övervägande grad arbetar i Danmark beskattas precis som andra som bor och arbetar här i landet – så som avtalats med Sverige. Det är klart att det kan leda till konsekvenser för både företag och medborgare, och vi följer –förmodligen på samma sätt som den svenska regeringen – situationen löpande, säger han.

News Øresund – Anna Palmehag

 

Läs mer:
Bertel Haarder: Sverige sätter stopp för skatteundantag för hemarbetande Öresundspendlare
Øresunddirekt får 200 skattefrågor i veckan
Ny lag kräver att danska arbetsgivare betalar in skatt i Sverige om anställda gränspendlare arbetar hemifrån
Greater Copenhagen Committee lyfter åter fram problemet med gränspendlarnas skattehemvist under coronapandemin
Gränshinderrådet uppmanar återigen ministrar att införa skatteundantag under coronakrisen
Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt
Öresundspendlare: ”Jag har lärt mig att man kan komma i kläm och att ingen bryr sig”

 

Fakta: Skattskyldighet för Öresundspendlare under coronapandemin

Enligt Öresundsavtalet ska gränspendlare betala skatt i det land där de utför arbetet. Minst 50 procent av arbetet under en löpande tremånadersperiod måste utföras i arbetslandet för att Öresundspendlaren ska betala skatt där, annars blir personen i stället skyldig att betala skatt i landet där hen bor. Det kan innebära att de gränspendlare som måste arbeta hemifrån under coronapandemin kan bli skyldiga att betala skatt för vissa perioder i sitt bosättningsland och för vissa perioder i arbetslandet och därför också måste deklarera i två länder. Om så blir fallet sker det sedan en omföring av skatt länderna emellan.

För de gränspendlare som bor i Sverige men arbetar i Danmark kommer det från och med 2021 vara arbetsgivaren som är skyldig att betala in skatten i Sverige för de perioder då gränspendlaren är skattskyldig där. För de gränspendlare som bor i Danmark men arbetar i Sverige kommer arbetsgivarna även fortsättningsvis att betala skatt i Sverige och överföringen av pengar mellan länderna kommer att ske i samband med deklarationen.

För Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan en förändrad skattskyldighet också leda till en skattesmäll, eftersom många av dem i vanliga fall betalar så kallad särskild inkomstskatt, SINK-skatt, på arbetet i Sverige. Den ligger på 25 procent, men det finns ingen möjlighet att göra några avdrag på skatten. Den danska skattenivån ligger betydligt högre. De som pendlar till arbete i Sverige kan också välja att betala vanlig svensk skatt och då göra avdrag på skatten. Möjligheten att göra avdrag gäller dock bara om minst 90 procent av inkomsten tjänats i Sverige, så även denna möjlighet kan falla bort vid hemarbete.

Även för skattemyndigheterna i de båda länderna innebär detta mycket extraarbete i samband med deklarationen.

En liknande problematik finns i viss mån mellan samtliga de nordiska länderna.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Intervjuer14 oktober, 2021

Nordisk kulturfond vill vara motkraft till politisk styrning

Nordisk Kulturfond, som utdelar runt 31 miljoner danska kronor om året till nordiska kulturprojekt, har siktet på att vara en...

Samhälle13 oktober, 2021

Danmark öppnar gränsen helt mot Sverige den 25 oktober

Den 25 oktober får alla svenskar åter resa in i Danmark, utan det krav på covid-test vid inresa som hittills...

Politik11 oktober, 2021

Region Skåne skapar eget lager för läkemedel – brist på medicin allt tydligare under coronapandemin

Region Skåne planerar att skapa ett omsättningslager som ska garantera en tillräcklig nivå av läkemedel och skyddsutrustning. Under pandemin har...

Veckobrev13 oktober, 2021

News Øresunds veckobrev v. 40

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 40 Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 40...

Infrastruktur8 oktober, 2021

Trafiken över Öresundsbron på väg att normaliseras

Såväl fordonstrafiken som antalet tågpassagerare över Öresundsbron fortsätter att öka, om än med viss variation enstaka veckor. Förra veckan färdades...

Arbetsmarknad8 oktober, 2021

Undantaget i socialförsäkringen för Öresundspendlare gäller inte längre

Eftersom hemarbete inte längre rekommenderas i Danmark och Sverige och det går enkelt att resa mellan länderna gäller inte längre...

Samhälle8 oktober, 2021

Återstart för regionen och dansk-svenskt samarbete under pandemin diskuterades på nätverksmöte på Sveriges ambassad

Krafttag för att återstarta regionen, möjligheter för den gemensamma arbetsmarknaden och samarbete under pandemin. Det diskuterades under torsdagseftermiddagen tillsammans med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.