Connect with us

Danmark

Svenska finansdepartementet ser skattesmäll för Öresundspendlare som ett danskt problem

Publicerad

den

Öresundspendlare som arbetar hemifrån har drabbats av mycket extra administration i samband med deklarationen och antalet skattefrågor till informationstjänsten Øresunddirekt har ökat kraftigt. De som bor i Danmark riskerar dessutom en stor skattesmäll. Foto: News Øresund

Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige riskerar en skattesmäll på tiotusentals kronor för 2020, om de behövt arbeta hemifrån under coronapandemin. Ur Sveriges synvinkel ses det framför allt som ett danskt problem och något initiativ för att hantera frågan mellan länderna har inte kommit från Danmark, uppger det svenska Finansdepartementet. Den danska skatteministern ger inte heller uttryck för planer på att förändra situationen.  

När Öresundspendlare arbetar hemifrån minst hälften av tiden flyttar skattskyldigheten över från arbetslandet till bosättningslandet. De som gjort detta under coronapandemin behöver alltså betala skatt i både Danmark och Sverige för 2020, för olika tidsperioder under året. Eftersom skatten är högre i Danmark än i Sverige riskerar de Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetat hemifrån därför tiotusentals kronor i extra skatt. Dessutom drabbas samtliga gränspendlare av extra administration i samband med deklarationen och många känner stor osäkerhet kring vad som gäller för skatten.

Det svenska Finansdepartementet uppger för News Øresund att den administrativa bördan som tillkommit för gränspendlarna visserligen är beklaglig, men poängterar att det inte uppstår någon dubbelbeskattning. Dessutom lyfter Finansdepartementet fram att det är gränspendlare som bor i Danmark som drabbas av högre skatt eftersom skatten är högre i Danmark än i Sverige, och att man inte ser samma problem i Sverige.

Ett förslag som framförts som lösning på problematiken är att införa ett undantag från de vanliga reglerna under coronapandemin. Men något sådant tycks inte vara aktuellt, enligt svaret från Finansdepartementet, som antyder att frågan borde lösas internt i Danmark.

– Som framgår ovan är frågan om högre skatt ett problem för danska pendlare och det är inte klart för oss om det i första hand är bilaterala åtgärder som kan lösa de problemen, skriver Finansdepartementet.

Men Danmarks skatteminister Morten Bødskov (S) tar inte upp några förslag på förändring eller undantag för Öresundspendlarna i en kommentar till News Øresund.

– Det handlar om att Öresundspendlare som bor och i övervägande grad arbetar i Danmark beskattas precis som andra som bor och arbetar här i landet – så som avtalats med Sverige. Det är klart att det kan leda till konsekvenser för både företag och medborgare, och vi följer –förmodligen på samma sätt som den svenska regeringen – situationen löpande, säger han.

News Øresund – Anna Palmehag

 

Läs mer:
Bertel Haarder: Sverige sätter stopp för skatteundantag för hemarbetande Öresundspendlare
Øresunddirekt får 200 skattefrågor i veckan
Ny lag kräver att danska arbetsgivare betalar in skatt i Sverige om anställda gränspendlare arbetar hemifrån
Greater Copenhagen Committee lyfter åter fram problemet med gränspendlarnas skattehemvist under coronapandemin
Gränshinderrådet uppmanar återigen ministrar att införa skatteundantag under coronakrisen
Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt
Öresundspendlare: ”Jag har lärt mig att man kan komma i kläm och att ingen bryr sig”

 

Fakta: Skattskyldighet för Öresundspendlare under coronapandemin

Enligt Öresundsavtalet ska gränspendlare betala skatt i det land där de utför arbetet. Minst 50 procent av arbetet under en löpande tremånadersperiod måste utföras i arbetslandet för att Öresundspendlaren ska betala skatt där, annars blir personen i stället skyldig att betala skatt i landet där hen bor. Det kan innebära att de gränspendlare som måste arbeta hemifrån under coronapandemin kan bli skyldiga att betala skatt för vissa perioder i sitt bosättningsland och för vissa perioder i arbetslandet och därför också måste deklarera i två länder. Om så blir fallet sker det sedan en omföring av skatt länderna emellan.

För de gränspendlare som bor i Sverige men arbetar i Danmark kommer det från och med 2021 vara arbetsgivaren som är skyldig att betala in skatten i Sverige för de perioder då gränspendlaren är skattskyldig där. För de gränspendlare som bor i Danmark men arbetar i Sverige kommer arbetsgivarna även fortsättningsvis att betala skatt i Sverige och överföringen av pengar mellan länderna kommer att ske i samband med deklarationen.

För Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan en förändrad skattskyldighet också leda till en skattesmäll, eftersom många av dem i vanliga fall betalar så kallad särskild inkomstskatt, SINK-skatt, på arbetet i Sverige. Den ligger på 25 procent, men det finns ingen möjlighet att göra några avdrag på skatten. Den danska skattenivån ligger betydligt högre. De som pendlar till arbete i Sverige kan också välja att betala vanlig svensk skatt och då göra avdrag på skatten. Möjligheten att göra avdrag gäller dock bara om minst 90 procent av inkomsten tjänats i Sverige, så även denna möjlighet kan falla bort vid hemarbete.

Även för skattemyndigheterna i de båda länderna innebär detta mycket extraarbete i samband med deklarationen.

En liknande problematik finns i viss mån mellan samtliga de nordiska länderna.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Samhälle14 maj, 2021

Idag öppnar Danmark för turistbesök utan krav på karantän för invånarna i svenska och tyska gränsregioner

Från och med den 14 maj kan invånarna i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland och Schleswig Holstein åter åka...

Politik14 maj, 2021

Eniga ministrar: Fehmarn Bält-förbindelsen och coronapandemin sätter fokus på ett ökat dansk-svenskt samarbete

Under coronapandemin har kontakterna mellan Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) och Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) varit extra täta. Inför...

Life Science12 maj, 2021

Pensionsbolaget ATP investerar i danskt life science-företag

Danmarks största pensionsbolag ATP, som förvaltar pensionsmedel för över över 900 miljarder danska kronor, har gjort en ny investering i...

Samhälle12 maj, 2021

Sverige: större publik och fler deltagare tillåts på arrangemang från 1 juni

Från och med 1 juni får kultur- och idrottsarrangemang ta emot en större publik, fler får mötas i trossamfunden, i...

Samhälle12 maj, 2021

Malmö utsedd till årets miljöbästa kommun

Fyra skånska kommuner finns bland de tio främsta, när tidningen Aktuell hållbarhet i veckan har presenterat sin årliga ranking av...

Samhälle12 maj, 2021

Aktuellt i Öresundsdebatten vecka 19

News Øresund samlar aktuella debattinlägg, intervjuer, krönikor och analyser från danska och svenska medier som berör utvecklingen i Öresundsregionen. Berlingske...

Fastighet12 maj, 2021

NREP ska förvalta Dades fastighetsportfölj värd 25 miljarder DKK

Den nordiska fastighetsutvecklaren NREP har ingått avtal om att stå för förvaltning och utveckling av det danska fastighetsbolaget Dades fastighetsbestånd....

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.