Connect with us

Arbetsmarknad

Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt

Publicerad

den

Gränspendlare som bor i Danmark riskerar tiotusentals kronor i extra skatt om de arbetar hemifrån under coronapandemin – men kan i vissa fall också tjäna på det. Foto: News Øresund - Sofie Paisley

Öresundspendlare som bor i Danmark riskerar att drabbas hårt av de dansk-svenska skattereglerna om de arbetar hemifrån under coronakrisen. Det kan bli tal om tiotusentals kronor i extra skatt för år 2020 – samtidigt som andra i stället får lägre skatt. Många pendlare väljer att fortsätta ta tåget över Öresund, trots avrådan på grund av smittrisken, för att klara privatekonomin.

Enligt det dansk-svenska Öresundsavtalet måste pendlare arbeta minst 50 procent i arbetslandet för att beskattas där. Men under coronakrisen har många rekommenderats eller blivit tvungna att arbeta hemifrån under långa perioder, vilket innebär att de måste betala skatt i båda länderna – inte samtidigt, men för olika perioder under året. Något undantag under pandemin blir det inte, enligt ansvariga ministrar i båda länderna.

För många av de gränspendlare som bor i Sverige och arbetar i Danmark kommer hemarbetet att ge plus i kassan eftersom skatten är lägre i Sverige än i Danmark. Personerna kommer att kunna göra grundavdrag i båda länderna och sannolikheten för att de kommer upp över nivåerna för toppskatt respektive statlig skatt i Danmark och Sverige är mindre eftersom inkomsten delas på två länder.

För gränspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige ser det däremot mörkare ut, åtminstone om de arbetar hemifrån under en längre period. De betalar oftast så kallad särskild inkomstskatt i Sverige, SINK-skatt, som ligger på 25 procent utan möjlighet att göra avdrag. Men de kan också välja att betala vanlig svensk skatt och få lov att göra avdrag – förutsatt att de betalar skatt i Sverige på minst 90 procent av årsinkomsten. Skillnaden är stor mot den danska skattenivån, som enligt en överslagsräkning av Øresunddirekt ligger på cirka 37 procent.

I Danmark betalar löntagarna dessutom ett så kallat AM-bidrag – ungefär motsvarande arbetsgivaravgifter – som räknas som en skatt. Eftersom de svenska och danska systemen fungerar olika får Öresundspendlarna som bor i Danmark betala AM-bidrag för den del av inkomsten som de ska skatta för i Danmark, även om deras svenska arbetsgivare redan betalat in arbetsgivaravgifter för samma period.

Samtidigt innebär grundavdragen på den danska skatten att gränspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige faktiskt får skatta mindre i Danmark än i Sverige om det rör sig om en kortare period. Fördelen blir större ju lägre lönen är och det kan handla om åtskilliga tusen kronor. En annan vinst, som gränspendlarna delar med alla andra som arbetar hemifrån, är att de slipper pendlingskostnaderna.

Många av de mellan 1 000 och 2 000 Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige tjänar dock relativt bra utifrån svenska mått mätt, visar statistik från Ørestat, och det ökar risken för en rejäl skattesmäll för tiotusentals kronor. Att danska Öresundspendlare har ganska höga löner kan ha flera orsaker. Dels är genomsnittslönerna i Danmark högre än i Sverige, dels krymper lönen betydligt när den växlas från svenska till danska kronor. För att det rent ekonomiskt ska vara lönt för någon som bor i Danmark att ta ett jobb i Sverige krävs troligen en relativt hög svensk lön och låg skatt. Det finns också många danska chefer i Skåne, så som exempelvis minst sju tunga kulturchefer och 20 vd:ar för life science-bolag.

Tjänar Öresundspendlaren som jobbar i Sverige 700 000 svenska kronor om året – en månadslön på 58 300 kronor – blir den extra skatten för sex månaders hemarbete nära 23 500 kronor – 9 500 kronor i nettoförlust efter att de insparade pendlingskostnaderna med tåg räknats bort. Inga skatteavdrag ingår i beräkningen.

Anna Larsson, som bor i Danmark och arbetar som bolagsjurist på ett dotterbolag till Sveriges kommuner och regioner (SKR), är en av de Öresundspendlare som valt att fortsätta åka över till jobbet. Hon vill betona att hon är tacksam över att fortfarande ha ett jobb och att hälsan alltid måste komma först, men är kritisk mot att det inte gjorts något skatteundantag under coronapandemin – så som det gjorts på socialförsäkringsområdet.

– Det är väldigt viktigt för oss som pendlar på detta hållet att ha en låg skatt för vi har våra inkomster i svenska kronor och utgifter i danska kronor. Nu måste man väga skattepengarna mot att fortsätta pendla och kanske utsätta både sig själv och andra för smittorisk samtidigt som man går emot rekommendationerna i både Sverige och Danmark. Det känns inte bra. Och det handlar bara om att byta ett skrivbord mot ett annat, egentligen, säger hon.

News Øresund – Anna Palmehag

Beräkningen bygger på SINK-skatt i Sverige och för dansk skatt har Skats kalkulator använts. Skatten är beräknad utifrån en person som bor i Köpenhamns kommun, är född 1970, är medlem av folkekirken och inte har några barn. Växelkursen 1,416 har använts – genomsnittet för de tre första kvartalen 2020 enligt Sveriges riksbank. Priset för Skånetrafikens månadskort gäller mellan centrala Köpenhamn och Malmö, utan metrotillägg.

News Øresund har valt att jämföra med kostnaderna för att pendla med tåg. Det går även att pendla med bil, men då varierar kostnaderna mer beroende på hur ofta personen reser över sundet. Resa 1-16 för pendlare kostar 240 svenska kronor enkel väg, resa 17-50 kostar 55 kronor enkel väg och därefter kostar varje resa 240 kronor enkel väg. Dessutom tillkommer en årsavgift på 445 kronor. (Priset för så kallade snabbturer har inte tagits med.)

För den som pendlar med färja mellan Helsingborg och Helsingör är kostnaden med pendlarkort 5 566 svenska kronor för upp till 50 enkelresor med bil under en månad och 695 kronor för upp till 46 enkelresor till fots under en månad.

 

Fakta: Skattskyldighet för Öresundspendlare under coronapandemin

Enligt Öresundsavtalet ska gränspendlare betala skatt i det land där de utför arbetet. Minst 50 procent av arbetet under en löpande tremånadersperiod måste utföras i arbetslandet för att Öresundspendlaren ska betala skatt där, annars blir personen i stället skyldig att betala skatt i landet där hen bor. Det kan innebära att de gränspendlare som måste arbeta hemifrån under coronapandemin kan bli skyldiga att betala skatt för vissa perioder i sitt bosättningsland och för vissa perioder i arbetslandet och därför också måste deklarera i två länder. Om så blir fallet sker det sedan en avräkning länderna emellan.

För Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige kan en förändrad skattskyldighet också leda till en skattesmäll, eftersom många av dem i vanliga fall betalar så kallad särskild inkomstskatt, SINK-skatt, på arbetet i Sverige. Den ligger på 25 procent, men det finns ingen möjlighet att göra några avdrag på skatten. Den danska skattenivån ligger betydligt högre. De som pendlar till arbete i Sverige kan också välja att betala vanlig svensk skatt och då göra avdrag på skatten. Möjligheten att göra avdrag gäller dock bara om minst 90 procent av inkomsten tjänats i Sverige, så även denna möjlighet kan falla bort vid hemarbete.

Även för skattemyndigheterna i de båda länderna kan detta innebära mycket extraarbete i samband med nästa års deklaration.

En liknande problematik finns i viss mån mellan samtliga de nordiska länderna.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.