Connect with us

Infrastruktur

Danmarks transportminister sade nej till HH-förbindelse för både väg- och järnvägstrafik vid möte med Sveriges infrastrukturminister

Publicerad

den

Danmarks transportminister Trine Bramsen (S) vill främst att en framtida HH-förbindelse ska byggas som en motorvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg, eventuellt kompletterat med en mindre tunnel för danska S-tåg (pendeltåg). Sveriges infrastrukturminister är inte enig utan vill satsa på en större HH-förbindelse med både en järnvägs- och en vägtunnel. Bildmontage: News Øresund. Foto: Claus Bjørn Larsen – Transportministeriet samt News Øresund

Det blev en svensk besvikelse när Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på onsdagen mötte sin danska kollega Trine Bramsen (S) i Köpenhamn. Den danska transportministern avvisade i likhet med två av sina företrädare det svenska förslaget om en fast förbindelse för både bil och tåg mellan Helsingborg och Helsingör. Det uppger Tomas Eneroth till Sydsvenskan. Från danskt perspektiv kan man enligt Sydsvenskan tänka sig en renodlad motorvägstunnel och möjligen även en mindre sänktunnel för danska pendeltåg (S-tåg) till Helsingborg. Men dansk transportpolitik har inte någon större fokus mot Öresund utan vänder främst blicken mot bygget av Fehmarn Bält-tunneln, planerna på en fast Kattegattförbindelse och nya trafiklösningar i Köpenhamn. En möjlig förklaring till att Danmark säger nej till en HH-tunnel för järnvägstrafik är också att det pågår en utredning om Kystbanen, järnvägen mellan Köpenhamn och Helsingör, ska byggas om till S-tågstrafik med förarlösa pendeltåg. Väljer Danmark detta alternativ går det inte längre att köra vanliga regional- eller höghastighetståg på Kystbanen vilket skulle göra en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör omöjlig eftersom tågen inte skulle kunna köra vidare från Helsingör till Köpenhamn.

Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) började onsdagens besök i Köpenhamn med ett rundabordssamtal på Sveriges ambassad med näringsliv och intresseorganisationer för att få deras synpunkter på behovet av infrastruktur mellan Sverige, Danmark och Tyskland. Foto: News Øresund

Tomas Eneroth började onsdagens besök i Köpenhamn med ett morgonmöte på Sveriges ambassad med representanter från näringsliv och intresseorganisationer. Då talade han med entusiasm om betydelsen av en HH-tunnel mellan Helsingborg och Helsingör och tog emot synpunkter på infrastrukturen över Öresund och vidare mot den kommande Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland som ska stå klar 2029. Därefter gick hans färd vidare till mötet med Danmarks transportminister Trine Bramsen.

Bred oenighet om HH-förbindelse
Men det dansk-svenska ministermötet blev inte som Tomas Eneroth tänkt sig rapporterar Sydsvenskan som skriver att det uppstod en bred oenighet mellan ministrarna. Danmark uppges vara helt ointresserat av de svenska tankarna på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör för både väg- och järnvägstrafik. Möjligen kan Danmark tänka sig en ren motorvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör och eventuellt även en mindre sänktunnel för S-tåg (pendeltåg). Tomas Eneroth nämner för Sydsvenskan fyra av de invändningar som Trine Bramsen tog upp mot det svenska förslaget på en kombinerad väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör:

  • Järnvägskapaciteten på Kystbanen mellan Helsingör och Köpenhamn är inte tillräcklig. Med en järnvägstunnel under Öresund skulle Kystbanen även behöva ge plats åt tåg till och från en HH-tunnel.
  • Vägarna bedöms också sakna tillräcklig kapacitet och det ser ut som att Danmark är på väg att skrota planerna på att bygga en femte västlig ringväg runt Köpenhamn, Ring 5.
  • I den danska politiska trafikdiskussionen prioriteras det pågående bygget av Fehmarn Bält-tunneln till Tyskland, utredningen av en fast Kattegattförbindelse samt nya trafiklösningar i Köpenhamn. Det planeras bland annat för en havnetunnel samt en utbyggnad av Metron i Köpenhamn vilket har en koppling till bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm där det uppstått en politisk diskussion mellan Danmark och Sverige om miljökonsekvenserna och dumpningen av delvis förorenade muddermassor nära ett Natura 2000-område vid det svenska Falsterbonäset.
  • Det finns inte samma engagemang i Danmark som i Sverige för en andra fast förbindelse över Öresund.

– Det är viktigt att vi från svensk sida fortsatt ger starka signaler om att vi vill stärka förbindelserna mellan Sverige och Danmark – även om man i Danmark inte har lika stort intresse för nya vägar över Öresund, säger Tomas Eneroth till Sydsvenskan.

Redan 2017 var Danmark och Sverige oense om HH-förbindelsen
När den dåvarande danska transportministern Ole Birk Olsen (LA) den 15 juni 2017 mötte  Region Skånes dåvarande ordförande Henrik Fritzon (S) i en debatt på danska Folkemødet på Bornholm fanns samma spricka mellan Danmark och Sverige om synen på en fast HH-förbindelse som vi ser idag.
– Det står långt ner på min prioriteringslista att lägga ytterligare miljoner på järnvägar, när de flesta danska resenärerna använder de överbelastade vägarna. Det är de vi måste lägga pengar på, sa Ole Birk Olesen samtidigt som han underströk att tågtrafik över HH-förbindelsen skulle kräva en omfattande ombyggnad av järnvägen mellan Helsingör och Köpenhamn.
När Danmark vid valet i juni 2019 skiftade från en borgerlig till en socialdemokratisk regering syntes dock en generellt mera positiv inställning till järnvägstrafik och som bland annat innebär att utredningen om en fast Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland innehåller både förslag om en järnvägs- och en vägförbindelse.

Ny oenighet efter den statliga dansk-svenska HH-utredningen 2021
I mars 2021 kom det nya signaler om att Danmark inte delar Sveriges syn på en fast HH-förbindelse.
News Øresund rapporterar den 25 mars 2021 att Danmarks dåvarande transportminister Benny Engelbrecht (S) i en dansk tidningsintervju menar att förslaget till en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg, i den statliga utredning som presenterades i januari, är orealistiskt och innebär många trafikutmaningar.
– Den skiss som ligger i den strategiska analys som blev gjord efter svensk önskan, är nog inte det mest realistiska projektet i världen. Det har varit intressant att få belyst, men det är inte något vi säger ”go” till, sade han till Sjællands Nyheder.
Utspelet förvånade Tomas Eneroth (S) som i en intervju med SVT sade att båda länderna måste stå bakom förbindelsen för att den ska bli av.
– Det krävs två för att göra ett gemensamt projekt, sade Tomas Eneroth.

Den så kallade femfingerplanen från 1947 med motorvägar och järnväg/pendeltåg i fem grenar ut från centrala Köpenhamn börjar bli föråldrad när allt fler resor sker på tvärs. I regionplanen från 1973 föreslogs därför bland annat en femte motorväg väster om Köpenhamn från Helsingör till Köge, Ring 5. Men nu minskar det politiska stödet för Ring 5. Karta: Transportministeriet. Foto: News Øresund

Stödet för Ring 5 minskar
I slutet av april i år meddelade det liberala oppositionspartiet Venstre att de drar tillbaka sitt stöd till planerna på Ring 5, en femte ringväg väster om Köpenhamn som skulle gå från strax söder om Helsingör till Køge. Ring 5 har funnits med i regionplanen sedan 1973 och ansågs tidigare nödvändig för att kunna bygga en fast HH-förbindelse. Allt fler kommuner på Själland har dock uttryckt att de markreservationer som gjorts för Ring 5 istället bör användas för bostadsbyggande.

Dansk utredning om förarlösa S-tåg på Kystbanen
Enligt vad Sydsvenskan erfar vill Danmark utforma en fast HH-förbindelse som en ren vägtunnel för biltrafik och självgående bussar – “möjligen kompletterad med en mindre sänktunnel för danska S-tåg till Helsingborg”. Det danska ointresset för en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör kan kopplas det den danska infrastrukturplanen fram till år 2035 som beslutades av Folketinget i juni förra året. I den planen fanns medel till en analys av möjligheten att bygga om Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör från vanlig tågtrafk till pendeltågstrafik med förarlösa S-tåg. Just nu pågår utredningen av Kystbanen där DSB ställer två alternativ med S-tågstrafik mot ett alternativ med fortsatt trafik med regionaltåg.

Danmarks transportminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) och regionstyrelsens dåvarande ordförande i Region Skåne, Henrik Fritzon (S) tar i hand på att Region Skåne tar över ansvaret för upphandlingen och driften av Öresundstågstrafiken från år 2022. Vid ett pressmöte på Malmö Central den 24 augusti 2018 skrev de under det nya avtalet om den framtida trafiken med Öresundståg. Foto: News Øresund

S-tågslösning möjliggjordes genom dansk-svenskt avtal från 2018 om Öresundstågstrafiken
De danska planerna på att bygga om Kystbanen för S-tågstrafik med förarlösa pendeltåg kunde anas redan den 24 augusti 2018 när den dåvarande liberala danska transportministern Ole Birk Olsen (LA) och Region Skånes dåvarande ordförande Henrik Fritzon (S) möttes vid en gemensam presskonferens på Malmö Central. Vid presskonferensen skrev de under ett avtal som innebar att Region Skåne övertog ansvaret för upphandlingen av trafiken med Öresundståg även på den danska sidan Öresund och att direkttrafiken med Öresundståg till Helsingör skulle upphöra i slutet av 2021. I dansk inrikespolitik har ofta Öresundstågen getts skulden för förseningar på den viktiga pendlingssträckan på Kystbanen. S-tågen har ett slutet system där inga gods eller fjärrtåg kör vilket ger färre förseningar. I början av 2019 är Henrik Fritzon oppositionsråd i Skåne och varnar i en intervju med News Øresund för att de danska planerna för S-tågstrafik på Kystbanen skulle göra att det inte går att bygga en HH-tunnel för tågtrafik mellan Danmark och Sverige.

DSB ser god mening i en S-tågstunnel till Helsingborg
DSB ser trafikmässiga fördelar med att bygga om Kystbanen från en vanlig järnväg till det danska systemet för pendeltåg, S-tåg. Däribland att det kan ge en kortare linjeföring, billigare anslutning och potentiellt en lite mindre tunnelprofil under Öresund än en regionaltågsförbindelse. Det berättade Joachim Bak, chefkonsulent på DSB, för News Øresund i slutet av förra året.
– Om det vid en senare tidpunkt beslutas att bygga om Kystbanen för S-tåg för att ge Kystbanen en bättre betjäning, så skulle det ur vår synvinkel ge god mening i att se på möjligheten att eventuellt förlänga Kystbanen till Helsingborg. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.