22 maj 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

1D xx

Published on november 20th, 2014 | by Linus Lindqvist

0

Nordenminister vill minska byggkrångel

2014-11-20:
kristinaperssonNY

Kristina Persson, Sveriges minister för nordiskt samarbete. Bild: Flickr – Global Utmaning (CC BY 2.0)

Olika regler för allt från tröskelhöjder till brandskydd försvårar för byggföretag att konkurrera över de nordiska gränserna. Problemet har utretts sedan 2011, men förändringarna går långsamt. Nu vill Sveriges minister för nordiskt samarbete, Kristina Persson (S), trappa upp arbetet.

– Det får inte vara så att vi i Nordiska rådet eller ministerrådet fattar beslut om samordning och om regler som ska förändras men att det sedan inte händer något på många år. Ett sådant område är byggreglerna och förhållandena för entreprenörer från våra stora nordiska företag som hela tiden arbetar på olika sidor om gränserna i Norden, sade Kristina Persson vid Nordiska rådets session i Stockholm i slutet av oktober.

Läs mer: Olika byggregler ger dyrare exportpriser

Sedan 2011 leder det svenska socialdepartementet ett nordiskt samarbete som kartlagt de olika ländernas nationella byggstandarder. Åtta områden har granskats, från rumshöjd och dörrar till tillgänglighet och bullerskydd, och överallt upptäcktes gränshinder som ställer till problem för företag som vill arbeta över gränserna. Men hittills har samarbetet främst mynnat ut i att man försöker undvika att ännu fler gränshinder uppstår.

Eftersom det ofta är branschorganisationerna i de enskilda länderna som sätter standarderna går problemet inte att lagstifta bort. I de fall där myndigheter och politiska organ är inblandade tas dessutom besluten ofta på olika politiska nivåer i de olika länderna, konstaterar Gränshinderrådet i sitt utkast till årsrapport. Ett förslag är dock att de nordiska länderna ska utgå från ett område, till exempel brand- och bullerskydd, och försöka skapa en gemensam standard där. Det är något som Finlands ledamot i rådet arbetar på och nu kan han alltså få stöd från den svenska ministern.

– Det är bara bristen på politisk envishet och vilja som ligger bakom att vi inte kan ändra på detta. Vi ligger redan tillräckligt nära varandra när det gäller miljökrav och andra förhållanden som ibland kan komplicera samordning för att detta ska vara möjligt att göra. Jag vill gärna i kretsen av samarbetsministrar arbeta för att vi trappar upp och höjer ambitionsnivån bland annat på detta område, som jag, som är starkt engagerad också för den gröna omställningen, tycker är väldigt viktigt, sade Kristina Persson vid sessionen i oktober. (News Øresund – Anna Palmehag)


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑