Connect with us

Samhälle

Expertgrupp vill minska ytan på Lynetteholmen med en tredjedel – halvön påverkar saltvattenflödet till Östersjön

Publicerad

den

Kartbild över den planerade halvön Lynetteholmen i Köpenhamns hamninlopp, som enligt expertgruppen kommer att blockera Kongedybet, en av tre djupa fåror i Öresund som är viktiga för flödet av saltvatten till Östersjön. Illustration: COWI, Arkitema, Tredje Natur

Den konstgjorda halvön Lynetteholmen i Köpenhamns hamninlopp skulle ha en avgörande påverkan på tillförseln av saltvatten till Östersjön och i förlängningen för möjligheten för djur och växter att leva där. Det menar en politiskt tillsatt expertgrupp, inkopplad i samband med en miljökonsekvensbeskrivning för projektet. Experterna rekommenderar att Lynetteholmens yta bör minskas med en tredjedel för att blockeringseffekten ska avta. Det rapporterar TV2 Kosmopol. Riskerna med att blockera flödet av saltvatten till Östersjön har tidigare lyfts upp av Länsstyrelsen i Skåne.

Lynetteholmen är en konstgjord halvö i Köpenhamns hamninlopp som folketinget 2021 beslutade att ge byggstart för. Projektet har mötts av protester både från kommuner och experter i Danmark samt från aktörer på den svenska sidan. Protesterna har bland annat lett till att deponerade jordrester från anläggningsarbetet stoppades från att dumpas i Köge bukt och istället kommer att byggas in i halvöns jordlager vid anläggandet. Nu har anläggningsarbetet inletts och en ”ram” som utgör den första fasen av halvön har byggts och som kommer att fyllas upp med jordmassor.

Blockerar djup ränna i Öresund

En referensgrupp med experter, politiskt tillsatt i samband med en miljökonskevensbeskrivning för projektet, konstaterar nu att riskerna med att halvön ska blockera saltvattenflödet från Kattegatt genom Öresund och till Östersjön är påtagliga. Särskilt är det den sista tredjedelen av halvön, längst ut mot Öresund, som skulle blockera Kongedybet, som är en av tre djupa rännor på Öresunds botten där saltvattnet flödar.

– Vi uppmärksammar att det är den yttersta tredjedelen av Lynetteholmen som skapar alla problem med salt och vatten till Östersjön. Då tycker vi att man ska överväga om Lynetteholmen ska göras helt så stor som planerat, eller om man ska göra den en tredjedel mindre och liksom hålla sig på kanten av Kongedybet. För då skulle vi inte ha detta problem, säger Stiig Markager, professor i havsmiljö vid Aarhus universitets avdelning i Roskilde, till TV2 Kosmopol.

Ackumulerad effekt

Saltvattenflödets påverkan har även tagits upp av Länsstyrelsen i Skåne i det remissvar för Lynetteholmenprojektet som man tidigare har lämnat in. Halvön planeras att bli 2,75 kvadratkilometer som fullt utbyggd. Lynetteholmen har i miljöprövningar ansetts blockera 0,25 procent av flödet av saltvatten till Östersjön, vilket utvecklingsbolaget By & Havn har menat är av liten betydelse, men detta håller inte expertgruppen med om.

– Det har ju en ackumulerande effekt. Det är 0,25 procent mindre salt år efter år efter år. Och det kommer vara så i hundra år tills Östersjön har en lägre salthalt och en ny balans etablerats. Därför kan små förändringar som ackumuleras med tiden få en stor effekt, säger han.

Stiig Markager menar att Danmark har ett särskilt ansvar kopplat till Östersjön.

– Vi ligger ju som en propp in till Östersjön. Så allt som vi gör, påverkar Östersjöns biodiversitet.

Utvecklingsbolaget By og Havn, som är byggherre för projektet och ägs till 95 procent av Köpenhamns kommun och 5 procent av danska staten, samt Danmarks transportminister har valt att avböja att kommentera expertgruppens rekommendation, skriver TV2 Kosmopol.

(News Øresund)

 

Fakta: Ny stadsdel för 35 000 invånare

Lynetteholmen kommer vid färdigställandet fram emot år 2070 att bli en ny stadsdel i Köpenhamn med plats för 35 000 invånare och lika många arbetsplatser. Det är även meningen att halvön ska skydda Köpenhamns centrala delar mot framtida stormfloder.

Kartbild över den planerade halvön Lynetteholmen i Köpenhamns hamninlopp. Illustration: COWI, Arkitema, Tredje Natur

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Näringsliv28 februari, 2024

Efterfrågan på återvinning av textilier har inte varit tillräcklig – Renewcells i konkurs

Renewcells har utvecklat en teknik som kan återvinna textilier och kläder till textilavfall, men efterfrågan på textilmassa har inte varit...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.