Connect with us

Samhälle

Länsstyrelsen i Skåne motsätter sig bygget av konstgjord ö i Köpenhamns hamninlopp: Fördelarna överväger inte nackdelarna

Publicerad

den

Lynetteholmen är en 280 hektar stor konstgjord ö som planeras att anläggas i hamninloppet till Köpenhamn. Anläggandet av en vall runt ön planeras att påbörjas i år. Illustration: COWI, Arkitema och Tredje Natur

Länsstyrelsen motsätter sig bygget av Lynetteholmen, en 280 hektar stor konstgjord ö i Köpenhamns hamninlopp som ska ge plats åt 35 000 invånare. De miljömässiga fördelarna med ön, att vara ett skydd för huvudstaden mot framtida stormfloder, väger inte upp för nackdelarna i form av minskat vattenflöde i Öresund och att vattnet förorenas när jordmassorna läggs i vattnet, anser Länsstyrelsen. Ett förslag till anläggandet av Lynetteholmen kommer att presenteras i Folketinget i april uppger TV2 Lorry.

Svenska myndigheter har nu svarat på den danska miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har tagits fram för anläggandet av ön Lynetteholmen. Enligt Länsstyrelsen i Skåne behövs kompletterande utredningar göras för at kunna bedöma projektets påverkan på vattnet i Öresund och på svenska och danska Natura 2000-områden, som Falsterbohalvön i södra Skåne och Saltholm. Man anser att projektets samtliga effekter bör bedömas i en gemensam MKB och nämner till exempel att utvinningen av sand från Kriegers Flak inte finns medräknad, som ska användas för konstruktionen av vallen till Lynetteholmen.

Länsstyrelsen skriver överst i sitt remissvar att man motsätter sig att ge tillstånd till anläggandet av Lynetteholmen.

En miljökonsekvensbeskrivning är en skriftlig bedömning som ska redogöra miljökonsekvenserna för ett projekt så att de sedan kan värderas och lösningsförslag kan tas fram som minskar miljöpåverkan.

Hotar viktiga naturområden

Huvudargumenten som framförs är att effekterna av sedimentering och föroreningar som uppstår när överskottsjord dumpas i havet kommer att bli högre än vad som angetts i den danska miljökonsekvensbeskrivningen, och att spridningen i havet kommer att påverka närliggande Natura 2000-områden som är viktiga för djur- och växtliv.

Enligt Länsstyrelsen uppstår sedimenteringen i ett andra och tredje led, som inte har tagits med i beräkningarna. Dessutom tros utformningen av den 280 hektar stora ön komma att resultera i ett minskat vattenflöde genom Öresund som motsvarar 0,25 procent av det totala flödet. Därmed kommer Östersjön, som redan har problem med låga syrenivåer i vattnet, att påverkas negativt, anser man.

Länsstyrelsen i Skåne påpekar också att anläggandet av Lynetteholmen kommer att orsaka en förlust av stora marina habitat och leda till en utbredd död av ålgräs som anses vara viktigt för fiskarnas fortplantning och liv.

I den danska miljökonsekvensbeskrivningen för Lynetteholmen har en minskning av vattenflödet tagits höjd för, med motargumenteret att framtida havsnivåökningar kommer att kompensera för den påverkan som Lynetteholmen kommer att ha på vattenflödena till Östersjön. Länsstyrelsen menar att effekterna måste ses emot att en utbyggnad av Lynetteholmen inte blir av, ett så kallat noll-alternativ.

Ska ge plats åt en metro och östlig ringväg

Även Malmö stad har yttrat sig och skriver att man framför allt ser Lynetteholmen som en viktig ny stadsdel som ska underlätta för tillväxten i regionen och ge plats för kommande infrastrukturprojekt. Bland annat har man, tillsammans med Köpenhamns kommun, planer på bygga en Öresundsmetro mellan städerna som är tänkt att kunna ansluta till Lynetteholmen på den danska sidan.

Malmö stad tycker däremot att åtgärder behöver tas för att minska koldioxidutsläppen i samband med anläggandet, som enligt beräkningar kommer att innebära koldioxidutsläpp motsvarande cirka 350 000 ton, cirka en procent av den samlade danska utsläppen under 2018.

Lynetteholmen är en konstgjord ö som sedan 2018 är planerad att byggas i hamninloppet i Köpenhamn, mellan Nordhavn och Refshaleøen. Jordmassorna för att bygga den nya stadsdelen kommer tas från stora anläggningsprojekt i huvudstadsområdet, bland annat från metroutbyggnaden. Arbetet med att avgränsa ön förväntas påbörjas under 2021 och pågå till 2024, medan utfyllnaden av jord väntas starta år 2023. Det är även planerat två stora infrastrukturprojekt i anslutning till ön, en ny östlig ringväg och en metroutbyggnad.

Danska miljöorganisationer har kritiserat utbyggnaden

Planerna på att bygga Lynetteholmen blev först presenterat år 2018 av dåvarande statsministern Lars Løkke Rasmussen (V) och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S), och har sedan dess drivits vidare av deras efterträdare.

Remissperioden för miljökonsekvensbeskrivningen har nu avslutats och ett lagförslag om att anlägga Lynetteholmen kommer att föras fram i Folketinget i mars eller april, uppger TV2 Lorry.

TV2 Lorry skriver att projektet med att bygga Lynetteholmen tidigare har mötts av kritik från miljöorganisationer på den danska sidan som bland annat har ansett att projektets effekter på miljön måste behandlas i ett samlat grepp. Till exempel har inte framtida planer om utbyggnad av en östlig ringväg och en metroutbyggnad tagits med i beräkningarna i den framtagna MKB:n, vilket enligt miljöorganisationerna strider mot EU-rätten och de får även medhåll av en dansk professor i miljörätt som TV2 Lorry intervjuat. (News Øresund)

 

Fakta: Lynetteholmen

Lynetteholmen planeras som en konstgjord halvö som ska byggas av de jordmassor som blir över från stora infrastrukturprojekt i huvudstadsområdet. Det finns främst fyra anledningar till projektet: att Lynetteholmen ska skydda Köpenhamns centrala delar från framtida havsnivåhöjningar, att befolkningen växer i huvudstaden, att projektet ska vara med och finansiera nya infrastruktursatsningar samt att det ger användning av överskottsjord från infrastrukturprojekt i staden. Byggherre för Lynetteholmen är utvecklingsbolaget By & Havn, som är till 95 procent ägt av Köpenhamns kommun och 5 procent av danska staten.

Källa: By & Havn

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Samhälle30 juni, 2021

Försiktig optimism om resandet och turismen över Öresund under sommaren – men långt kvar till nivåerna från 2019

Fortsatt stor osäkerhet men samtidigt en försiktig optimism präglar aktörerna inom trafik och turism i Öresundsregionen. Den senaste tiden har...

Samhälle30 juni, 2021

Svenska och danska coronarestriktioner fasas ut den 1 juli

Från den 1 juli får 50 personer, istället för åtta, samlas inomhus för privata tillställningar i Sverige. Begränsningarna när det...

Okategoriserade2 juli, 2021

News Øresund önskar en glad sommar

News Øresund tar sommaruppehåll och är tillbaka igen i början av augusti med bevakningen av vår dansk-svenska region. Redaktionen önskar...

Samhälle29 juni, 2021

Enklare att resa över Öresund i sommar

Svenskar som vill resa till Danmark i sommar har goda möjligheter till det. Alla som är färdigvaccinerade, och två veckor...

Life Science24 juni, 2021

Danska företag och Dansk Erhverv i kontakt med Mette Frederiksen om dansk-svenskt skatteavtal

Läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn har tillsammans med andra företag och Dansk Erhverv varit i dialog med den danska regeringen...

Infrastruktur28 juni, 2021

Danska infrastrukturplanen till år 2035 är beslutad

I början av april presenterade den danska regeringen sitt förslag till ny infrastrukturplan. Nu har regeringen och flera andra folketingspartier...

Innovation20 juni, 2021

Axis medgrundare Martin Gren: “”Om jag skulle starta ett företag idag skulle det vara i Malmö”

Nätverksvideoföretaget Axis Communications, som sedan 2015 ägs av japanska Canon, har inga planer på att lämna Lund. Tvärtom storsatsar Axis...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.