Connect with us

Infrastruktur

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Publicerad

den

Lars Brümmer på Trafikverket har lett utredningen som presenterades 1 juli. Foto: News Øresund

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats till omkring år 2050, då kapaciteten över sundet kan börja tryta. Det visar Trafikverkets nya rapporter om kapaciteten och redundansen för person- och godstrafik på väg och spår över Öresund. Men inget av de tre alternativen som undersökts – HH-förbindelse, Öresundsmetro och Europaspåret – löser alla utmaningar på ett effektivt sätt, konstaterar Trafikverket, som nu föreslår regeringen att en liknande utredning bör göras tillsammans med den danska sidan.

Sedan ett par år har Trafikverket arbetat med sin utredning av kapaciteten och redundansen över Öresund. Slutsatserna, som enbart ser till den svenska delen av sundet, är flera:

  1. Kapaciteten räcker till år 2050: Kapaciteten på själva Öresundsförbindelsen räcker till omkring år 2050, men däremot finns stora behov av att bygga ut järnvägskapaciteten i Skåne och så småningom upp till Alvesta. Även vägkapaciteten behöver byggas ut, men inte lika mycket. Än större är behoven på den danska sidan sundet, bedömer Lars Brümmer, strateg och projektledare på Trafikverket, men detta har inte undersökts i rapporten som enbart är svensk.
  2. Bättre redundans för väg än tåg: När det gäller redundansen över Öresund, det vill säga möjligheterna att upprätthålla resor och transporter över sundet om någon av dagens transportvägar skulle stoppas, finns flera alternativ för vägtrafiken, men alltför få för järnvägen. Särskilt kritisk är situationen när det gäller godstågen, för där finns inget annat säkert alternativ, förutom att lasta om från tåg till andra transportmedel.
  3. En ny förbindelse till år 2050 kräver att arbetet börjar ganska snart: Det tar numera längre tid att gå från utredningar och beslut till att en ny fast förbindelse står klar jämfört med när Öresundsbron byggdes. Dels hade bron utretts i många decennier innan beslutet togs år 1991, dels har kraven på exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar skärpts. Ett exempel är att Öresundsbron hade en miljökonsekvensbeskrivning på 70 sidor, medan den för Fehmarn Bält var på 15 000 sidor.
  4. Inget alternativ för ny förbindelse uppfyller alla behov: Inget av de tre alternativen för en ny fast förbindelse över Öresund som undersökts uppfyller alla de behov som Trafikverket önskar i en ny förbindelse. De listade behoven är bland annat att förbindelsen bör tillföra kapacitet på järnväg, skapa redundans för gods på järnväg, vara funktionell för både gods- och persontågstrafik, vara samhällseffektiv kostnadsmässigt, samt koppla till de stora järnvägsstationerna, godsrangeringen och järnvägsnätet för godståg. En Öresundsmetro skulle helt och hållet skulle vara inriktad på lokal persontågtrafik, en förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör skulle ha begränsad möjlighet till godstågstrafik, och Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn skulle kräva stora investeringar i anslutande tåg- och väginfrastruktur på båda sidor sundet.
  5. Ny lösning för HH-förbindelsen kan öppna för vissa godståg: En ny lösning för HH-förbindelsen har undersökts, som skulle korta sträckningen med tre kilometer och minska kostnaderna med 15 procent, jämfört med den lösning som presenterades i den dansk-svenska rapporten som kom 2021. Dock har byggkostnaderna ökat sedan dess. Rapporten fokuserar även här enbart på den svenska sidan. Trots att man tidigare räknat med att godstågen inte skulle klara den brantare stigning som detta skulle innebära, menar man i rapporten att 25 procent av tågen är tillräckligt lätta för att det ska fungera, och att man i andra fall skulle kunna överväga att köra med två lok.

News Øresund – Anna Palmehag

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.