Connect with us

Intervjuer

Teaterchef fick möjlighet att fokusera mer på deltagande framför resultatkrav

Publicerad

den

Intervjun med Kitte Wagner är en av 12 intervjuer som har genomförts i en ny studie om dansk-svenskt kultursamarbete. Kulturchefer och andra kulturarbetare som tar jobb på andra sidan Öresund bidrar till ett starkare nätverk över gränsen, visar studien. Foto: Emmalisa Pauly

Malmö Stadsteaters chef Kitte Wagner är en av åtta danska kulturchefer i Malmö. Hon ser en stor fördel med att kunna locka Köpenhamn till Malmö och skapa mer samarbete, bredare nätverk och ny inspiration på tvärs över Öresund. Hon kallar teatern för ett litet paradis och är glad över att kunna arbeta utan resultatkontrakt och ramavtal utan istället ha fokus på att utveckla sättet att göra teater på.

– Alltså Malmö Stadsteater är ju ett litet paradis på jorden! Men jag tror också att det är en skillnad mellan vad som är möjligt i Danmark och i Sverige. Jag är ju van att vara styrd av målkriterier och ramavtal. Det är den doktrin som styr över danskt kulturliv – det handlar om vad det kommer att kosta, hur många biljetter som ska säljas och hur. Jag sitter ju också i Det Kongelige Teaters styrelse, så jag är van vid att stå upp för siffror, säger Kitte Wagner, chef och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater och styrelsemedlem i Det Kongelige Teaters styrelse.

Hon har en lång karriär som dramaturg, manusutvecklare och teaterchef i Danmark och nu i Sverige. Därför har hon god insikt i olikheter och likheter mellan dansk och svensk teater och genom Teams-skärmen märks det tydligt att hon är engagerad och intresserad i hur de två kan få varandra att växa.

Sverige sett genom en dansks ögon

Som dansk chef i en svensk organisation har Kitte Wagner observerat flera olikheter.

– I Sverige finns det den där tystnaden, som man ska vara på vakt för. Den har alla som kommer till Sverige lagt märke till. Och det är ingen som kommer undan den. Det kan vara att man har sagt något och så blir det helt tyst. Då vet man att det finns en oenighet. Och så får man kanske ett mail dagen efter som berättar vad det var som var fel. Men den tystnaden är väldigt speciell, säger hon.

Det är en starkare konsensuskultur i Sverige än i Danmark, menar hon, och ”tystnadskulturen”, som det inte ens verkar finnas ett danskt ord för, är mer utbredd.

– Det finns självklart ett visst mått av det i Danmark också, men här är det mycket mer omfattande. Och som dansk undrar man: varför är ni så rädda för att starta en diskussion? Men det är just därför, det är så bra att samarbeta. Det befruktar varann. Vi ska utnyttja de här skillnaderna.

– Det är också därför vi har en ny vision på teatern, där det bland annat heter att vi ska vara bättre på att vara oeniga tillsammans, berättar Kitte Wagner.

Långsamheten, humorn och hövligheten är också något hon har märkt är annorlunda på den andra sidan Öresund.

– Långsamheten. Jag behöver använda mer tid till att förankra, men när det väl är det så går det snabbt. Medan man i Danmark kan ta ett snabbt beslut, men så kanske man blir tvungen att göra om.

Att humorn är annorlunda får bland annat betydelse för vilka teaterpjäser som blir spelade.

– Exempelvis Line Knutzon, henne gillar vi ju i Danmark, men det fungerade inte i Sverige. Så det finns absolut en skillnad mellan vad vi skrattar åt. Och Skåne är ju en plats mittemellan. Det är därför jag tycker det är spännande att vara i Öresundsregionen, säger Kitte Wagner.

Ingången till en av Malmö Stadsteaters scener Hipp i centrala Malmö. Under hösten 2021 och 2022 genomgår scenen en renovering. Där ska också byggas en större och mer synlig entré, samtidigt som foajé, café och bar också byggs om. Foto: News Øresund

”Vi ska bara hitta en bra chef”

Kitte Wagner började som chef för Malmö Stadsteater 2016. Hon hade egentligen dragit sig tillbaka lite från teatervärlden och var inte säker på att hon ville vara chef igen. Från 2007 till 2015 var hon chef för Nørrebro Teater. När hennes kontrakt löpte ut bestämde hon sig för att tacka nej till att förnya det eftersom hon märkte att det var dags för något annat än 60-70-timmars arbetsveckor och hårda resultatkrav. Efter en kortare period med en anställning inom Askov fonden lockade teatern ändå henne.

– Jag insåg att det är teater jag vill jobba med. Så jag började att kontakta några skådespelare och tänka teater igen. Och jag kom överens med mig själv att det är det jag vill, men jag var inte säker på att jag vill vara chef. Det var det där New Public Management och osthyveln som hade satt sig, förklarar Kitte Wagner.

Det var just vid den tidpunkten som tjänsten som teaterchef på Malmö Stadsteater dök upp och en vän till henne tyckte att de skulle söka. Det var hon inte helt övertygad om, men skickade ändå in sitt CV, blev kontaktad av en rekryterare och kallad till intervju.

– Så jag kom igenom den där grundliga, grundliga processen med intervjuer, och redan från början var det något i mig som drog. Jag kände att jag har alla de erfarenheter om vad som krävs för att lyckas och vad som krävs av mig.

Kitte Wagner hade en idé om att göra teater på ett nytt sätt, som involverar skådespelare mer i processen, och hon bestämde sig för att säga att det var så hon ville jobba om hon skulle ta jobbet.

– Jag hade en idé om att involvera ensemblen mer i hela processen. Jag ville göra upp med att skådespelarna i några tillfällen hamnar i rollen som ”leverantörer”. Jag har upplevt att skådespelarna har tappat inflytande i de tidiga avgörande besluten kring den konstnärliga processen. Och jag ville ge lite mer makt tillbaka till skådespelarna kring vad vi spelar och varför vi spelar det. Men det låter lite hippieaktigt, det är ju också baserat på en tanke om kollektivism, och är kanske lite farligt ändå, så jag var inte säker på att det skulle lyckas, berättar hon.

– Samtidigt blev jag förälskad i ensemblen – i deras framtoning, deras självförståelse. De är liksom lekglada på ett fint sätt. Jag brukar säga att Malmö Stadsteater erbjuder en dröm om vänskap, säger hon och ler brett.

Så Kitte Wagner hade blivit säker på att hon gärna ville arbeta med Malmö Stadsteater. Hon hade förberett sig noga för den sista intervjun och letat efter årsrapporter och handlingsplaner, men kunde inte hitta resultatkontrakten.

– Denna gång ville jag veta vad jag gav mig in på. Jag var liksom lite vingklippt. Så jag fortsatte att fråga efter det där resultatkontraktet, men det kom inget. När jag sedan satt på anställningsintervjun så lutar styrelseordföranden Agneta Eriksson sig helt lugn över mot mig och säger: ”vi har inget resultatkontrakt, vi ska bara hitta en bra chef”.

– Det var nästan så att jag började gråta.

Förra året fick Kitte Wagner förlängt sitt kontrakt med sex år och hon har nu testat att utveckla det nya arbetssättet, kallat Malmömodellen, tillsammans med skådespelarensemblen på Malmö Stadsteater.

– Vi arbetar i workshops och kommer tillsammans fram till hur pjäsen ska spelas. Efter ett par år med den modellen gjorde vi en utvärdering och diskuterade om vi skulle fortsätta med att arbeta på det sättet. Och nu är vi faktiskt på väg att rulla ut det så att vi involverar hela teatern, inte bara ensemblen, men till exempel även tekniken. Det är också ett sätt att inkludera alla och göra upp med den hierarki, som finns på en teater, säger Kitte Wagner.

De 12 kulturchefer som intervjuats i rapporten har svarat på frågor om deras personliga erfarenhet av att jobba i Sverige såväl som Danmark, vilka skillnader och likheter, styrkor och utmaningar, de ser i relation till kultursektorn i de båda länderna samt hur ser de på samarbetsmöjligheter över gränsen. Foto: Emmalisa Pauly

Åtta danska kulturchefer i Malmö

Kitte Wagner är inte den enda danska kulturchefen i Malmö. Det är just nu sju andra, varav fem också är kvinnor. Att det är fler som söker sig över Öresund tycker Kitte Wagner inte är märkligt. Närheten mellan de två storstäderna gör det lätt att jobba på tvärs över gränsen. Och det finns många kompetenser att locka till sig i Köpenhamn, betonar hon. Samtidigt, resonerar hon, har det kanske också betydelse att det är mer fokus på jämställdhet i den svenska teaterbranschen. Till exempel förlängs en skådespelares kontrakt automatiskt, när de går på föräldraledighet, med motsvarande antal månader.

– Fokus är på att undvika diskriminering och utjämna olikhet. Hela jämställdhetsarbetet sätter sin prägel på branschen i Sverige. Man har liksom tagit ett steg längre och har haft uppgörelsen med grundläggande patriarkala strukturer och härskartekniker.

Ny syn, andra förutsättningar och utmaningar

Generellt vill Kitte Wagner rekommendera att komma ut ur sina invanda mönster. Det ger ett nytt perspektiv på sig själv, menar hon:

– Emellanåt är det såklart också lite svårt och man är ovetande kring många saker. Men samtidigt kan det också vara en fördel att man inte alltid vet allt om alla, vem som är gift med vem och vem som har arbetat tillsammans här eller där. Den inre kretsen är ju rätt liten både här och i Danmark. När man inte känner till den har man en fri och ny syn på allt.

Däremot saknar Kitte Wagner att kunna behärska språket. Hon är utbildad i kommunikation och dramaturgi och har stiftat bekantskap med många svenska texter. När hon arbetade på Betty Nansen Teatern hade hon mycket med svenska teatrar som Dramaten och Stockholms Stadsteater och regissörer som Lars Norén och PO Engqvist att göra. Men att prata svenska har inte helt fallit på plats än, menar hon.

– Jag visste att jag skulle bli tvungen att prata svenska. Så det måste jag lära mig. Så är det bara. Och det är ju självklart ett handikapp och jag kan sakna att inte uttrycka mig helt fritt. Språket är ju mitt redskap. Nu säger jag inte det jag vill, men det jag kan.

Det stör henne speciellt i anknytning till radiointervjuer, debatter och panelsamtal.

– Men det är kanske också en fördel, för jag kan inte längre vara ironisk, säger hon och skrattar.

Personligt nätverk viktigt för samarbete

Men att befinna sig mellan två länder har också flera fördelar. Kitte Wagner kan utnyttja sitt nätverk och sin breda kunskap om Köpenhamns teaterliv.

– Det behövs en som tar dig i handen. Till exempel brukade skådespelarna här inte åka till Danmark för att se teater. Men jag kan lova dig att de tycker om det, när jag tar dem med upp längs Frederiksbergs Allé för att gå på Edison eller var det nu kan vara, säger Kitte Wagner, ler brett och fortsätter:

– Jag tror att jag vinner mer på att ha mitt dagliga liv i Köpenhamn och ta det med över hit. Jag bidrar med att dra huvudstaden hit.

Det betyder också att det är enkelt för Kitte Wagner att etablera nya samarbeten.

– Jag tycker det är lätt att skapa de här samarbetena, jag lyfter bara telefonluren och ringer och har ju ett stort nätverk i Danmark. Men jag kan samtidigt se att det krävs att det är en dansk som gör det.

– Nätverket försvinner ju inte bara för att man åker till Malmö, så jag har kontakt med många danska regissörer och scenografer som är jätteduktiga. Det är verkligen en bra utbildning som finns i Köpenhamn och några mycket kompetenta människor som kommer därifrån. Så det är inte svårt för mig att locka regissörer och samarbetspartners. Alla vill till Malmö!

Malmö Stadsteater har bland annat ett samarbete med Betty Nansen Teatern och Teater Grob och har haft flera danska regissörer på plats, men samarbetsvilligheten gäller inte bara folk från den danska teaterbranschen utan även från England och Tyskland, berättar Kitte Wagner:

– Jag måste säga att jag fortfarande inte har upplevt att någon har sagt nej när jag frågat dem. Och det handlar ju också om att de tyska teatrarna har det svårt och de engelska är så utarmade.

Samtidigt säger den internationella uppmärksamheten också något om svensk teater och de förutsättningar som teaterbranschen har.

– Det är också så att nivån är hög för att man har haft omfattande stöd under många år. I Köpenhamn har internationell teater inte utvecklat sig och det är naturligt att det skärs ner, när det är så hårda ekonomiska villkor, säger hon och tillägger:

– Jag har blivit ombedd att sammanfatta dansk teater de senaste tio åren och det jag kan se är att det har kommit mycket hårdare krav om intäkter, fler musikaler och fler ledsna skådespelare. Det är en naturlig konsekvens av så hårda intäktskrav. Det blir mer strömlinjeformat, men jag måste verkligen säga, att det arbetas hårt för kronorna i Danmark, säger Kitte Wagner.

 

(Thea Wiborg – News Øresund)

 

Fakta: Om Malmö Stadsteater 

Malmö Stadsteater ägs av Malmö stad och har tre scener: Hipp, Intiman och Studion. Under hösten 2021 och hela 2022 blir huvudscenen Hipp renoverad. Där ska också en större och mer synlig entré byggas, samtidigt som foajé, café och bar också byggs om. Till renoveringen har teatern samarbetat med brittiska Haworth Tompkins, som har erfarenhet av att bygga om gamla teaterbyggnader, och White arkitekter.

Malmö Stadsteater har inte alltid varit den det är idag. Från 1944 och under knappt 50 år var det namnet på den stora byggnad som idag kallas Malmö Opera.

1993 delades Malmö Stadsteater upp i Malmö Dramatiska Teater, Malmö Musikteater och Skånes Dansteater. 2008 bytte Malmö Dramatiska Teater namn tillbaka till Malmö Stadsteater. Kitte Wagner började som VD och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater 2016. Hon har tidigare varit dramaturg och manusutvecklare bland annat vid Betty Nansen teatern och har varit teaterchef på Nørrebro Teater.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.