Connect with us

Infrastruktur

Nästa generations Öresundståg behöver klara högre hastigheter än dagens

Publicerad

den

Dagens Öresundståg har en maxhastighet på 180 km/h. När regionerna i sydsverige utreder nästa generations Öresundståg är ambitionen att minska restiderna och därmed behöver maxhastigheten öka till 200 km/h, eller kanske till och med 250 km/h för att kunna trafikera en ny svensk stambanan. 

Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samarbete mellan sex län, utreder just nu den framtida tågtrafiken i södra Sverige. Under våren väntas en handlingsplan beslutas på området och utformningen av nästa generations Öresundståg är en av frågorna som utreds.

– Hastighet är ett viktigt utredningsområde och att Öresundstågen behöver en högre hastighet är något som står klart. Tittar vi på Västkustbanan finns det ambitioner om att sänka restiden på hela sträckan till två timmar för den kommersiella persontågstrafiken och sker det så behöver Öresundstågen gå minst i 200 km/h. Sen pågår utredning om nya stambanor och det är inte klargjort vilka krav som kommer att gälla för trafikeringen av dem. Det behöver bli tydligare i de kravställningar som kommer att gälla på nya stambanor för att ta den typen av beslut, säger Daniel Modiggård, chefstrateg på Hallandstrafiken, till News Øresund.

I utredningsarbetet finns även frågan om att förlänga Öresundstågen.

– Det är sådant vi tittar på. Vi ser behovet av mer kapacitetsstarka tåg på delar av sträckorna i Öresundstågssystemet. Sen om det är längre eller högre tåg, så långt har vi inte kommit, säger Daniel Modiggård.

Utredningsarbetet är inriktat mot 2040, men åtgärder kan även bli aktuella innan dess.

– Hur man fasar in nästa generation tåg behöver klargöras. Behovet kommer sannolikt att uppstå tidigare utifrån att de äldsta tågen är 30 år när vi når 2030, säger han.

Öresundståg AB har i en strategisk plan för Öresundstågens framtid låtit Sweco beräkna hur ökade hastigheter kan påverka restiden. Med ökade hastigheter på 200 km/h eller 250 km/h beräknas restiden kunna minska med upp till 35 minuter på sträckan Malmö-Göteborg, upp till 45 minuter mellan Malmö och Kalmar samt upp till 50 minuter mellan Malmö och Karlskrona.

Regionsamverkan Sydsverige består av Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoborg och Region Skåne. I samverkan togs ett positionspapper för infrastruktur fram under förra året som utgör underlag för den nuvarande utredningen.

Skånetrafiken genomför för närvarande en upphandling av nya kapacitetsstarka tåg som ska trafikera sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn i ett nytt tågsystemet kallat Tågsystem 3 som ska vara ett komplement till de befintliga tågsystemen, Öresundståg och Pågatåg.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Danmark4 mars, 2021

Ett år sedan första konstaterade coronafallen i Öresundsregionen

För lite drygt ett år sedan, den 27 februari 2020, konstaterades det första coronafallet på Själland och 2 mars kom...

Samhälle4 mars, 2021

Nytt projekt undersöker möjligheten att ta fram uppgifter om arbetspendlingen över Öresund utan statistikutbyte mellan länderna

Region Skåne och Danmarks statistik undersöker nu möjligheten att bara använda danska uppgifter från bland annat inkomstregistret i Danmark för...

Samhälle4 mars, 2021

Möjligt att söka förprojekt inför nästa Interregperiod

Aktörer i Öresund, Skagerrak och Kattegatt kan nu söka om medel till förprojekt, så kallade brobyggarprojekt. Syftet är att förbereda nya...

Life Science4 mars, 2021

Ny undersökning: 8 av 10 små och medelstora life science-företag i Sverige förväntar att rekrytera fler medarbetare

Optimismen när det gäller behovet av nyanställningar är utbrett i life science-branschen i Sverige, enligt en ny analys genomförd av...

Samhälle4 mars, 2021

Norge har öppnat gränsen för pendlare

Den 1 mars öppnade Norge återigen gränsen för svenska och finska pendlare, under förutsättning att de kan uppvisa ett högst...

Näringsliv5 mars, 2021

Trustpilot på väg bli nästa danska unicorn – börsnoteras i London

Danska it-företaget Trustpilot meddelade på måndagen att de planerar för en börsnotering i London. Företaget räknar med att ta in...

Näringsliv4 mars, 2021

Från vd-succé med vindenergiföretaget Ørsted till nyblivet danskt styrelseproffs

Danska vindenergiföretaget Ørsteds tidigare vd Henrik Poulsen blir nu ett danskt styrelseproffs med ett växande inflytande. Han valdes nyligen in...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.