Connect with us

Infrastruktur

Nästa generations Öresundståg behöver klara högre hastigheter än dagens

Publicerad

den

Dagens Öresundståg har en maxhastighet på 180 km/h. När regionerna i sydsverige utreder nästa generations Öresundståg är ambitionen att minska restiderna och därmed behöver maxhastigheten öka till 200 km/h, eller kanske till och med 250 km/h för att kunna trafikera en ny svensk stambanan. 

Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samarbete mellan sex län, utreder just nu den framtida tågtrafiken i södra Sverige. Under våren väntas en handlingsplan beslutas på området och utformningen av nästa generations Öresundståg är en av frågorna som utreds.

– Hastighet är ett viktigt utredningsområde och att Öresundstågen behöver en högre hastighet är något som står klart. Tittar vi på Västkustbanan finns det ambitioner om att sänka restiden på hela sträckan till två timmar för den kommersiella persontågstrafiken och sker det så behöver Öresundstågen gå minst i 200 km/h. Sen pågår utredning om nya stambanor och det är inte klargjort vilka krav som kommer att gälla för trafikeringen av dem. Det behöver bli tydligare i de kravställningar som kommer att gälla på nya stambanor för att ta den typen av beslut, säger Daniel Modiggård, chefstrateg på Hallandstrafiken, till News Øresund.

I utredningsarbetet finns även frågan om att förlänga Öresundstågen.

– Det är sådant vi tittar på. Vi ser behovet av mer kapacitetsstarka tåg på delar av sträckorna i Öresundstågssystemet. Sen om det är längre eller högre tåg, så långt har vi inte kommit, säger Daniel Modiggård.

Utredningsarbetet är inriktat mot 2040, men åtgärder kan även bli aktuella innan dess.

– Hur man fasar in nästa generation tåg behöver klargöras. Behovet kommer sannolikt att uppstå tidigare utifrån att de äldsta tågen är 30 år när vi når 2030, säger han.

Öresundståg AB har i en strategisk plan för Öresundstågens framtid låtit Sweco beräkna hur ökade hastigheter kan påverka restiden. Med ökade hastigheter på 200 km/h eller 250 km/h beräknas restiden kunna minska med upp till 35 minuter på sträckan Malmö-Göteborg, upp till 45 minuter mellan Malmö och Kalmar samt upp till 50 minuter mellan Malmö och Karlskrona.

Regionsamverkan Sydsverige består av Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoborg och Region Skåne. I samverkan togs ett positionspapper för infrastruktur fram under förra året som utgör underlag för den nuvarande utredningen.

Skånetrafiken genomför för närvarande en upphandling av nya kapacitetsstarka tåg som ska trafikera sträckan Helsingborg-Lund-Malmö-Köpenhamn i ett nytt tågsystemet kallat Tågsystem 3 som ska vara ett komplement till de befintliga tågsystemen, Öresundståg och Pågatåg.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Kultur19 oktober, 2021

Förslag på 20 miljoner i coronastöd för Malmös kulturliv

Ett coronastöd på 20 miljoner kronor har föreslagits av Malmös kommunstyrelse. Stödet omfattar både konstnärsstipendier och verksamhetsstöd, uppger Sydsvenskan. Det...

Samhälle19 oktober, 2021

1 600 studieplatser ska försvinna från Köpenhamns Universitet

Fram till 2030 ska Köpenhamns Universitet skära ned med cirka 1 600 studieplatser, med anledning av den danska regeringens plan...

Samhälle19 oktober, 2021

Danmark förlänger tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland till den 11 maj 2022

Hotet från militanta islamister och organiserad kriminalitet gör att Danmark förlänger den tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland med sex...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Rekordstor arbetskraftsbrist i Danmark och historiskt låg arbetslöshet

Efter återöppningen av samhället i Danmark har det funnits ett stort behov av arbetskraft och flera branshcer upplever brist. Danmarks...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Arbetslösheten i Sverige sjunker – arbetskraftsbristen allt tydligare

I slutet av september hade den svenska arbetslösheten sjunkit till 7,5 procent från 9,0 procent samma månad ifjol. I Skåne...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Malmös kommunalråd: Återstarten efter pandemin ger kraft till mer Öresundssamarbete

Gränshinder måste lösas och många parter sluta upp för att skapa större möjligheter att arbeta över Öresund. Det var Sedat...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Köpenhamns arbetsmarknadsborgmästare ber danska transportministern om fler Öresundståg

Cecilia Lonning-Skovgaard (V), borgmästare för arbetsmarknad i Köpenhamn, har skickat ett brev till danska transportministern Benny Engelbrecht (S) där hon...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.