Connect with us

Arbetsmarknad

Inget löst gränshinder i Öresundsregionen senaste året – utöver de coronarelaterade

Publicerad

den

Studenter på danska yrkesutbildningar kan inte ta lärlingsplats i Sverige – får då får de ingen försörjning. På bilden är svenska lärlingar på en restaurang i Simrishamn. Foto: Charlotta Wasteson/Flickr (CC BY 2.0)

Det är inte möjligt att lösa problemet med att studenter på danska lärlingsutbildningar inte kan få praktikplats i Sverige, så Gränshinderrådet tvingas avskriva det. Under året har inte heller några andra icke-corona-relaterade gränshinder som specifikt gäller Öresundsregionen lösts, men några är på god väg. Det visar Gränshinderrådets verksamhetsrapport för 2019/2020.

Varje år är Gränshinderrådets mål att undanröja eller – om det är omöjligt – avskriva 8-12 gränshinder i hela Norden. Hittills i år har åtta stycken avklarats, varav sex stycken räknas som lösta. Ett av dem berör hela Norden och handlar om att kommunikationen mellan svenska myndigheter och svenska medborgare som bor i övriga Norden ibland brustit. Det räknas nu som löst av Gränshinderrådet, i och med att det pågår ett nordiskt projekt för att underlätta den digitala kommunikationen mellan länderna. I praktiken kommer det dock att dröja några år innan detta projekt ska vara i hamn.

Ett annat hinder som är på väg att lösas rör danska och norska sommarstugeägare i Sverige. De har hittills inte kunnat få samordningsnummer, det vill säga alternativet till personnummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige, och har därför stött på många praktiska problem när de exempelvis velat skaffa el-, tv- och internetavtal. Men en lagändring är på gång i Sverige, även om det är oklart om det kan träda i kraft redan 1 januari, som tidigare sagts.

– För två veckor sedan var vi i kontakt med departementet och ärendet bereds fortfarande. De kunde inte ge något svar i nuläget om när det kommer upp i riksdagen, säger Sandra Forsén, seniorrådgivare för gränshinderarbete på Nordiska ministerrådet, till News Øresund.

Nordiska gränspendlare som velat ta tjänstledigt för ett politiskt uppdrag på hemmaplan har hittills inte haft rätt till detta. Men det är på väg att ändras mellan Danmark och Sverige, genom ett avtal som ger personer som bor i ett land och arbetar i ett annat rätt till tjänstledighet för lokala och regionala politiska uppdrag. Just nu arbetar det svenska regeringskansliet med frågan.

Ett gränshinder som till skillnad från dessa inte gått att lösa och som Gränshinderrådet därför avskriver handlar om att personer som går danska lärlingsutbildningar inte kan göra praktik i Sverige. Problemet handlar om att lärlingar i Danmark inte får studiemedel för praktiken, utan det är vanligtvis arbetsgivaren som betalar någon form av praktiklön. Det gör däremot inte svenska arbetsgivare eftersom lärlingen i stället får svenskt studiemedel. I praktiken blir det därför svårt för en dansk lärling att göra praktik i Sverige, eftersom hen inte är berättigad till svenskt studiemedel.

Utöver de vanliga gränshindren har en del av Gränshinderrådets arbete under 2020 gått åt till att hantera situationen med coronapandemin och dess påverkan på det nordiska samarbetet. De nordiska gränsregionala informationstjänsterna och Info Norden har bidragit till att kartlägga de störningar i den fria mobiliteten som uppstått på grund av ländernas olika strategier för att hantera coronakrisen och enligt de senaste siffrorna är det 41 stycken i hela Norden, varav 22 har lösts och 19 kvarstår.

(News Øresund – Anna Palmehag)

Fakta: Dessa gränshinder som rör Öresundsregionen eller hela Norden arbetar Gränshinderrådet vidare med:

 • Arbetspraktik i ett annat nordiskt land
 • Nordiska undersköterskor i Danmark – beviljande av behörighet/autorisation som social- og sundhedsassistent
 • Nationella begränsningar på forskningsmedel
 • Flytt för institutionaliserade personer
 • Olika krav på märkning av läkemedel och olika krav på språk för bipacksedel
 • Man kan inte få närståendepenning om inte både vårdare och den sjuke är försäkrade i Sverige
 • Utbetalningar av sociala förmåner vid tvivel om vilket land som har betalningsansvaret
 • Skillnad i när uttag av svensk föräldrapenning måste ske för att inte rätten till den ska gå förlorad
 • Bortfall av föräldrapenning vid tidsbegränsat arbete
 • Långa handläggningstider i EU-ärenden
 • Rätt till tjänstledighet för politiskt uppdrag från arbete i annat nordiskt land
 • Samordningsnummer till utländska fritidshusägare i Sverige
 • Koncernbidrag över gränserna i Norden
 • Kreditvärdighet, för t.ex. gränspendlare i Norden
 • Beslut om skuldsanering i bosättningslandet utan effekt i arbetslandet
 • Krav på personnummer och ID-handlingar ett problem för gränsgångare

Dessutom undersöks om beskattning av kulturarbetare åter kan tas upp på listan.

Nordiska ministerrådet arbetar också med några mer övergripande temaområden:

 • Erkännande av yrkeskvalifikationer
 • Olika byggbestämmelser
 • Digitala verktyg för att kommunicera med det offentliga fungerar inte över de nordiska gränserna
 • Geoblocking
 • Gränsregional statistik
 • Transportsamarbete

 

Foto: Charlotta Wasteson/Flickr (CC BY 2.0)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Life Science5 mars, 2021

Novozymes och Novo Nordisk står för var fjärde dansk patentansökan inom life science

Danska patentansökningar inom life science-branschen kommer till stor del från några få stora företag, så som Novozymes och Novo Nordisk....

Danmark4 mars, 2021

Ett år sedan första konstaterade coronafallen i Öresundsregionen

För lite drygt ett år sedan, den 27 februari 2020, konstaterades det första coronafallet på Själland och 2 mars kom...

Samhälle4 mars, 2021

Nytt projekt undersöker möjligheten att ta fram uppgifter om arbetspendlingen över Öresund utan statistikutbyte mellan länderna

Region Skåne och Danmarks statistik undersöker nu möjligheten att bara använda danska uppgifter från bland annat inkomstregistret i Danmark för...

Samhälle4 mars, 2021

Möjligt att söka förprojekt inför nästa Interregperiod

Aktörer i Öresund, Skagerrak och Kattegatt kan nu söka om medel till förprojekt, så kallade brobyggarprojekt. Syftet är att förbereda nya...

Life Science4 mars, 2021

Ny undersökning: 8 av 10 små och medelstora life science-företag i Sverige förväntar att rekrytera fler medarbetare

Optimismen när det gäller behovet av nyanställningar är utbrett i life science-branschen i Sverige, enligt en ny analys genomförd av...

Samhälle4 mars, 2021

Norge har öppnat gränsen för pendlare

Den 1 mars öppnade Norge återigen gränsen för svenska och finska pendlare, under förutsättning att de kan uppvisa ett högst...

Näringsliv5 mars, 2021

Trustpilot på väg bli nästa danska unicorn – börsnoteras i London

Danska it-företaget Trustpilot meddelade på måndagen att de planerar för en börsnotering i London. Företaget räknar med att ta in...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.