Connect with us

Samhälle

Försvarsberedningen utesluter inte ett väpnat angrepp – som Natomedlem kommer Sverige fokusera mot försvar av sex grannländer

Publicerad

den

Den svenska marinen i Östersjön utpekas som ett styrkeområde inför ett väntat Natomedlemskap. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Sverige kan inte utesluta ett väpnat angrepp från Ryssland och det väntade medlemskapet i Nato innebär att den svenska försvarsmakten ska kunna sättas in i försvaret av sex grannländer i Norden och Baltikum. Sveriges marinstridskrafter i Östersjön samt mark- och flygförband i svår kyla norr om polcirkeln är två unika områden som bör prioriteras ihop med Nato. Det är några av slutsatserna i Försvarsberedningens rapport “Allvarstid” som på måndagen lämnades över till den svenska regeringen. Rapporten utgör underlag till riksdagens försvarsbeslut nästa år och som ska gälla för perioden 2025 till 2030.

“Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller ytterligare hot om sådana kan komma att användas mot Sverige”, skriver Försvarsberedningen. Det leder till slutsatsen att “Sverige försvaras bäst inom Nato”. Försvarsberedningen och pekar på att detta samtidigt ställer höjda krav på det svenska totalförsvaret där värnplikten fortsatt utgör en grundbult. Inom Nato väntas Sverige få en central roll kring Östersjön.

Del i Natos försvar av Danmark, övriga Norden och Baltikum
I rapporten skrivs att “En huvuduppgift för Sverige inom Nato bör vara att underlätta och effektivt delta i det kollektiva försvaret av Nordeuropa, inklusive försvaret av Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland och Litauen”. Men Sverige ska även kunna undsätta mer avlägsna Natoländer.

Uppmarschområde och transportväg för Nato
Ett Natomedlemskap innebär också att Sverige ska fungera som uppmarschområde och transportväg för övriga Natostyrkor och därför ha beredskap att försörja större trupper. Sverige måste som värdland då ha kapacitet att ge civilt stöd med tillgång till el, drivmedel, sjukvård med mera.

Unika styrkor: marinen i Östersjön och flygvapnet norr om polcirkeln
Ett svenskt styrkeområde som pekas ut i rapporten är de svenska marina stridskrafterna med tillgång även till ubåtar och kunskap om Östersjöns speciella undervattensmiljö med stora skärgårdar. Marinen väntas även få en viktig roll när det gäller operationer i Västerhavet och delar av Nordatlanten. Ett annat svenskt styrkeområde som lyfts fram är mark- och flygförband i svår kyla norr om polcirkeln.
(News Øresund)

 

 

 

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark1 mars, 2024

Dansk-Svenska Handelskammaren bildas för bättre samarbete och integration av ländernas näringsliv

På tisdag nästa vecka bildas Dansk-Svenska Handelskammaren vid en ceremoni på Danmarks ambassad i Stockholm där Dansk Erhvervs vd Brian...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Energi29 februari, 2024

Svenskt natointräde kan få konsekvenser för både energiförsörjning och infrastruktur

Det kan bli svårare med ny havsvindkraft i Östersjön och den svenska tåginfrastrukturen måste rustas upp rejält, speciellt i öst-västlig...

Danmark29 februari, 2024

Samtliga 98 danska kommuner utvecklar klimatplaner i samarbetet Klimaalliancen

I början av februari blev det klart att samtliga 98 danska kommuner har anslutit sig till samarbetet inom Klimaalliancen med...

Samhälle29 februari, 2024

Sveriges ekonomi krympte med 0,2 procent under förra året – Dansk BNP ökade med 1,8 procent

Under fjärde kvartalet 2023 minskade Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Därmed har Sveriges BNP minskat...

Danmark29 februari, 2024

Fallande tillväxt och minskad export för den danska it-sektorn

Trots en historiskt hög omsättning på 313 miljarder danska kronor inom den danska it-sektorn under fjolåret, minskade tillväxttakten jämfört med...

Norden29 februari, 2024

Skattefrågor prioriteras högt av Gränshinderrådet i år

Skattefrågor, nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik är de fem temaområden som det nordiska Gränshinderrådet ska prioritera...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.