Connect with us

Danmark

Dansk expertgrupp föreslår att 58 av 200 statliga stöd till näringslivet slopas – däribland till Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen

Publicerad

den

Expertgruppens förslag att slopa 58 av närmare 200 statliga danska stödordningar till näringslivet påverkar även det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen genom att de regionala organisationerna Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity föreslås bli av med sina statliga bidrag. Foto: News Øresund

Drygt två miljarder av det totala statliga danska näringslivsstödet på 37 miljarder danska kronor kan slopas menar en expertgrupp som på måndagen presenterade sin rapport för Danmarks näringslivsminister Morten Bødskov. 58 av närmare 200 statliga stödordningar riktade mot näringslivet kan helt eller delvis avskaffas menar expertgruppen. Bland annat föreslås att det statliga stödet till Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity slopas, eller saneras som expertgruppen uttrycker det.

Expertgruppen föreslår bland annat att det statliga stödet slopas till Udenrigsministeriets Trade Council/Invest in Denmark. Verksamheten föreslås fortsätta men helt betalas av företagen som får hjälp. Andra organisationer som föreslås få det statliga stödet indraget är den investeringsfrämjande organisationen Copenhagen Capacity samt den regionala turismorganisationen Wonderful Copenhagen. Däremot föreslås att nationella Visit Denmark får behålla sitt statliga stöd.

Även det statliga stödet till Dansk Design Center föreslås upphöra helt liksom delar av det statliga stödet till Dansk Arkitektur Center

När det gäller Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity innebär den föreslagna förändringen att det även kan påverka det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks programarbete med parter i Danmark, Sverige och Norge.
– Som jag ser det kan det påverka oss på två olika sätt, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
– Om Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen får mindre resurser kan det minska deras möjligheter att vara med i Interregprojekt. Men vi har tidigare vid liknande händelser noterat att nöden är uppfinningarnas moder och kan göra att de ser nya möjligheter till finansiering genom medverkan i Interregprojekt.
– Det andra spåret rör vår personal där ungefär en tredjedel arbetar i lokaler vid en fastighet på Nørregade i Köpenhamn som delas mellan oss, Greater Copenhagen, Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen. De är formellt anställda av Greater Copenhagen och på ett personligt plan kan det var jobbigt för dem om det sker nedskärningar hos våra grannar.

Utöver de 58 föreslagna besparingarna på det statliga stödet med ett totalt värde på 2,3 miljarder danska kronor menar expertgruppen att den så kallade DIS-ordningen, som fritar sjömän från att betala dansk inkomstskatt, också bör slopas. Det skulle ge ytterligare 1,1 miljarder danska kronor i besparing. Utöver förslagen om 58 slopade statliga stödordningar väntas ytterligare ett antal tidsbegränsade stöd löpa ut under de närmaste åren. Fram tills 2030 skulle därför antalet stödordningar minska till omkring 90.

Expertgruppen har haft i uppdrag att föreslå framtidens danska näringslivsstöd. Deras slutsatser och råd bygger på en analys baserad på tre principer om relevans, utformning och administration. I pressmeddelandet från Erhvervsministeriet betonas att regeringen ännu inte tagit ställning till expertgruppens förslag. Expertgruppens ordförande Christian Frigast kommenterade rapporten med: “Vi hyllar principen om att det är marknaden och kunderna som bestämmer, och att det som inte kan klara sig ska falla”.

En av gruppens slutsatser är att det statliga näringslivsstödet tidigare inte har hanterats systematiskt utan varit okoordinerat med en rad statliga aktörer inblandade. Förslagen om helt eller delvis slopade stödordningar bygger på att expertgruppen ifrågasätter stöd till enskilda branscher och att de menar att stöd ska gagna hela samhället, inte bara ett enskilt företag. Istället ska företaget då självt betala för insatsen menar de. Expertgruppen menar att det är ett klassiskt misstag att stötta en bransch eller ett företag med ovanligt hög ekonomisk aktivitet. Fokus ska istället ligga på om stödet skapar en samlad vinst för samhället och då ska det jämföras med värdet av alternativa insatser.

Exempel på förslag om helt eller delvis slopade statliga näringslivsstöd i Danmark
Organisation, statligt stöd 2023 och expertgruppens förslag till åtgärd

Trade Council/Invest in Denmark
, 394 mio. DKK, slopat stöd, men verksamheten bevaras med full brukarbetalning
Copenhagen Capacity
, 11 mio. DKK, slopat stöd
13 nationella klusterorganisationer, 92 mio. DKK, slopat stöd från 2025
Innovation Centre Denmark, 40 mio. DKK, slopat stöd och samordning med Trade Council med brukarbetalning
Erhvervsfremmebestyrelsens fond, 298 mio. DKK, stödet reduceras till 250 mio. årligen
Dansk Design Center, 15 mio. DKK, slopat stöd
Dansk Arkitektur Center, 11 mio. DKK, delvis slopat stöd
Wonderful Copenhagen, 47 mio. DKK, slopat stöd

Fakta: Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte
Medlemmarna i expertgruppen har valts ut som oberoende och representerar inte några organisationer eller intressen. Den består av fyra personer som har fått hjälp av ett sekretariat med medarbetare från Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, Kulturministeriet och Økonomiministeriet.
Christian Frigast (ordförande), styrelseordförande i Axcel och Aktive Ejere
Niels Johannesen,professor i Economics and Business, Oxford University
Jeppe Druedahl, lektor i økonomi, Københavns Universitet
Lise Kaae, CEO i Heartland

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.