Connect with us

Danmark

Danska regeringen vill bygga ut tågstationen vid Köpenhamns flygplats och göra vändspår för tåg från Sverige – föreslår utredning av S-tåg på Kystbanen till Helsingör

Publicerad

den

Bygg ut tågstationen vi Köpenhamns flygplats och gör ett vändspår där så att tåg från Sverige kan få Kastrup som slutstation. Utred om tågtrafiken på Kystbanen till Helsingör ska ersättas av en ny generation förarlösa S-tåg. Det är några av förslagen i den danska regeringens infrastrukturplan som presenterades på fredagen och som omfattar satsningar på 160 miljarder danska kronor fram till 2035. Bland förslagen, som nu ska förhandlas med övriga folketingspartier innan ett beslut fattas, finns även en utbyggnad av järnvägen från Kastrup in mot Kalvebod, omorganisation och samordning av den spårburna kollektivtrafiken i Köpenhamn, flera väg- och motorvägsprojekt på Själland samt ytterligare steg för att göra Ny Ellebjerg Station till en knutpunkt även för trafiken på Öresundsbanan. Infrastrukturplanen tar inte upp frågan om ytterligare fasta förbindelser ska byggas över Öresund.

Behovet av att bygga ut de vägar och järnvägar som ansluter till Öresundsbron, för att öka kapaciteten över Öresund, har lyfts av flera aktörer den senaste tiden. I den danska regeringens infrastrukturplan, som ska gälla fram till år 2035, finns förslag om att bygga ut Øresundsmotorvägen, samt järnvägsstationen vid flygplatsen i Kastrup och spåren därifrån till Kalvebod. Utbyggnaden av tågstationen vid flygplatsen till fyra spår, genom att utnyttja befintliga godsspår, beräknas kosta 0,6 miljarder danska kronor. Däremot nämns inte de dansk-svenska diskussionerna om att bygga fler fasta förbindelser över Öresund i infrastrukturplanen.

Ett annat förslag som kan få stor påverkan på tågtrafiken mellan Danmark och Sverige gäller bygget av ett vändspår vid tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup och som ska göra det möjligt att vända tåg som kommer från Sverige. Det gör att alla tåg från Sverige därmed inte behöver fortsätta in till huvudbangården vars kapacitet är begränsad. Istället kan tåg från Sverige få Kastrup som slutstation. Det gör det, enligt projektöversikten till den danska planen, möjligt att köra fler tåg över Öresund och samtidigt hindra förseningar från Sverige att spridas in i det danska järnvägsnätet. ”Projektet kan således både stärka integrationen i Öresundsregionen och bidra till en ökad punktlighet i hela Danmark”, enligt underlaget.  Det ger även möjlighet för fler danska fjärr- och lokaltåg att köra till Amager och flygplatsen. Att bygga ett vändspår uppskattas kosta 0,3 miljarder danska kronor och ska kunna genomföras under andra halvan av 2020-talet, efter att det nya signalsystemet är i drift. Nästa steg är att ta fram ett slutligt beslutsunderlag, enligt rapporten.

Andra satsningar som diskuterats på sistone rör exempelvis Kystbanen mot Helsingör, där regeringen vill utreda om det är möjligt att införa S-tågtrafik med metrodrift, det vill säga med förarlösa helautomatiska tåg. Det skulle i så fall sätta stopp för planerna på en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör eftersom vanliga tåg och S-tåg inte kan köras på samma räls på Kystbanen. Den nya knutpunkten Ny Ellebjerg station föreslås också få perronger för en järnvägslinje från Köpenhamns flygplats och vidare ut på Själland. Någon Kattegattförbindelse mellan Själland och Jylland finns däremot inte med i planen, utan utredningen pågår fortsatt.

Enligt transportminister Benny Engelbrecht (S) omfattar infrastrukturplanen 47 miljarder danska kronor till vägprojekt, 40 miljarder till järnvägsprojekt och ytterligare 40 miljarder till satsningar på kollektivtrafik. Därutöver finns bland annat förslag på åtgärder och satsningar som handlar om att dämpa buller från trafiken, cykling och att främja elbilstrafiken.

Några av förslagen med viss Öresundskoppling är:

  • Ett vändspår byggs vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup så att det blir möjligt för tåg från Sverige att vända och köra tillbaka direkt utan att komma till exempelvis Ørestad eller Hovdbangården. Det innebär att svenska tåg kan få Kastrup som slutstation.
  • En sydlig järnvägskorridor genom Köpenhamnsområdet ska skapas för att avlasta Hovedbanegården. Därför ska stationen vid Köpenhamns flygplats byggas ut till så kallad “retningsdrift” där de två befintliga järnvägsspåren nyttjas för all trafik i ena riktningen och de två spår som idag används för godstrafik för både passagerartåg och godståg i den andra riktningen. Dessutom ska ett omkörningsspår för godståg skapas vid Kalvebod. Detta skulle också medföra att kapaciteten ökar för tågtrafiken över Öresund.
  • Ny Ellebjerg Station ska byggas ut med perronger för Øresundsbanen, som är en del av den planerade ”Sydkorridoren”. Stationen ska bli en stor knutpunkt, där passagerare ska kunna byta mellan olika trafikslag – tåg, S-tåg, metro och buss.
  • Den spårburna kollektivtrafiken i Köpenhamn ska samordnas bättre mellan de olika trafikslagen. Den danska regeringen skriver att de har en vision om att det framöver ska vara förarlös så kallad metrodrift på S-tåglinjerna som ska få nya tåg, bättre möjligheter att byta mellan linjerna och det ska finnas fler tvärgående linjer.
  • Det ska utredas om den kommande förarlösa metrodriften av S-tågen också kan omfatta Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör, vilket alltså skulle sätta stopp för möjligheten att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör eftersom S-tåg och vanliga tåg inte kan köra på samma bana.
  • Den danska regeringen vill utreda om det går att införa mer stabila kommunikationslinjer till Bornholm, exempelvis genom mer frekvent flygtrafik. Frågan uppkom efter Sveriges gränsstängning mot Danmark under vintern. En mer stabil järnvägstrafik med direkttåg mellan Köpenhamn och Ystad finns för övrigt också med i Region Skånes långsiktiga planer.
  • Kapaciteten ska byggas ut vid järnvägsknutpunkten vid Ringsted och samtidigt ska hastigheten på banan uppgraderas för att klara utmaningarna när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar.
  • Danmark ska stödja de svenska initiativen till nattågslinjer mellan Malmö och Bryssel, samt mellan Stockholm och Hamburg.
  • Øresundsmotorvägen som korsar Amager och ansluter till Öresundsbron ska byggas ut.

Därutöver innehåller infrastrukturplanen en lång rad andra förslag. Ett av de projekt som regeringen valt att lägga extra stor fokus på, inte minst genom valet att presentera infrastrukturplanen på det stora läkemedelsbolaget Novo Nordisks anläggning i Kalundborg, är att det nu ska byggas motorväg hela vägen mellan Köpenhamn och den västsjälländska staden.

Andra förslag handlar exempelvis om att övergå från dieseltåg till batteritåg, att utnämna år 2022 till Cykelns år och att införa ett sommarkort som till en billig penning ger fria kollektivresor under åtta dagar i hela Danmark. Dessutom vill regeringen tillsätta en kommission som ser över hur man med hjälp av biljettpriserna kan få fler att resa kollektivt.

Den danska regeringen öppnar nu för förhandlingar med samtliga partier i folketinget och dessa började redan under torsdagen.

– Målet är att ha ett avtal klart innan semestern, sade finansminister Nicolai Wammen (S) på pressträffen.

(News Øresund)

Fakta: Ministern varnar för “svenska” förseningar om en HH-tågtunnel koppas på det danska järnvägsnätet

– Kystbanen har inte kört bättre än det senaste året då man varit frånkopplade från svenska trafiken, som i stort sett legat bakom de flesta förseningarna tidigare. Om man via en HH-förbindelse skulle koppla samman Kystbanen med den svenska järnvägsdriften som då på ett annat ställe kan skapa förseningar i det danska nätet, det vore olyckligt, sade transportminister Benny Engelbrecht när han presenterade infrastrukturplanen närmare på fredagen.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle10 augusti, 2022

DN: EU-expert menar att de svenska gränskontrollerna är olagliga

När Stefan Salomon, forskare inom EU-rätt vid Amsterdams universitet, härom året testade lagligheten i Österrikes gränskontroller fick han först böter...

Samhälle9 augusti, 2022

Antal danskägda fritidshus i Sverige minskar

Trenden mot att färre svensk fritidshus ägs av danskar fortsatte under 2021 visar ny statistik från SCB. Under 2021 ägdes...

Infrastruktur7 augusti, 2022

SJ ökar investeringarna i nya tåg till 19 miljarder kronor

Under juli beslutade statliga svenska tågföretaget SJ att köpa 25 nya regionaltåg från spanska CAF för cirka tre miljarder svenska...

Cleantech7 augusti, 2022

Danska Ørsted ska bygga världens största havsbaserade vindkraftspark utanför nordöstra England

UK Department for Business, Energy and Industrial Strategi har tilldelat den danska energikoncernen Ørsted ett avtal om att bygga världens...

Cleantech7 augusti, 2022

Eurowind Energy planerar miljardsatsning i fem danska energicentra med vindkraft, solceller, batterilagring och grön bränsleproduktion

Eurowind Energy planerar en miljardinvestering i fem nya danska energicentra med landbaserade vindkraftverk, solcellsanläggningar, batterilagring av el, biogas och produktion...

Forskning7 augusti, 2022

Tre danska och svenska universitet med på europeisk tio-i-topplista över flest startade enhörningsföretag

I Stockholm och Köpenhamns finns tre av Europas tio ledande universitet när det gäller hur många så kallade enhörningsföretag som...

Danmark5 augusti, 2022

Svensk teknikkonsult rådgivare när Danmark bygger energiö i Nordsjön för vindkraftsel till 10 miljoner hushåll

Den svenska teknikkonsulten Sweco uppger i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att bistå statliga danska Energistyrelsen med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.