Connect with us

Energi

WSP varnar för övertro på snabb utbyggnad av svensk kärnkraft

Publicerad

den

Kärnkraftsverket i Barsebäcks reaktorer stängdes 1999 och 2005. Nu deltar ägaren Uniper i ett ett samarbete med Blykalla och KTH genom Swedish Modular Reactors i ett projekt för att bygga en modulär blykyld testanläggning i Oskarhamn. Projektet har fått medfinansiering från Energimyndigheten och testreaktorn beräknas tas i drift senast 2024. Foto: Uniper

Först 2035 är det rimligt att förvänta sig att Sverige tar i drift en ny kärnkraftsreaktor och om 25 år kan det finns ytterligare sex nya små modulära kärnkraftsreaktorer. Det skulle ge en effekt motsvarande ungefär två av dagens svenska reaktorer. Det visar en ny rapport från konsultföretaget WSP som enligt Dagens Nyheter varnar för en övertro på en snabb utbyggnad av svensk kärnkraft. 

– Det finns en övertro bland politiker att detta går att fixa lättare och snabbare än vad det gör. Branschen välkomnar en mer positiv syn på kärnkraft men är samtidigt ganska luttrad och har varit med om flera svängningar i opinionen. Det måste till mycket konkreta handlingar för att det ska bli riktigt fart, säger Anna Nordling, energiexpert på WSP, till Dagens nyheter.

Hennes bedömning är att det troligtvis inte kommer att byggas nya stora traditionella kärnkraftsreaktorer utan istället en ny sorts små modulära reaktorer, SMR. Dessa är ännu inte fördigutvecklade men väntas kunna seriebyggas på fabrik vilket skulle sänka kostnaden, det ekonomiska risktagandet samt minska byggtiden.

WSP visar i sin rapport på två huvudscenarier.
Det lägsta scenariot, som de anser är det mest troliga, innebär en utbyggnad av en första SMR-reaktor 2035 och en expansion med ytterligare 6 SMR-reaktorer fram till 2050. Det skulle ge en effekt på 114 TWh el vilket motsvarar ungefär två av dagens reaktorer.
WSP:s högscenario bygger på att Sverige tar en ledande roll i utvecklingen av SMR-reaktorer och att det kommer att byggas 25 SMR-reaktorer fram till 2050 med den första på plats 2030. Tillsammans skulle de ge 40 TWh el vilket kan jämföras med att de nuvarande kärnkraftsreaktorerna i Sverige tillsammans ger 50 TWh. Anna Nordling menar att det är väldigt lite som talar för en sådan fullständig omsvängning av den svenska energipolitiken. Men om det sker tror hon även att det skulle kunna leda till etableringen av större konventionella reaktorer.

Att ändra på den svenska energiförsörjningen kommer att ta tid. Anna Nordling pekar på en rad frågor som måste lösas innan Sverige kan inleda en satsning på flera små SMR-reaktorer:

 • Förbudet mot att ha högst tio reaktorer i drift måste slopas.
 • Dagens hantering av kärnavfall är designad för de nuvarande reaktorerna och måste därför omarbetas.
 • Kompetensen måste byggas upp igen. Fem av de sex reaktorer som är i drift idag började byggas på 1970-talet.
 • Det måste skapas en bred politisk uppgörelse som skapare långsiktiga villkor för investeringar i ny kärnkraft.

Sex aktiva kärnreaktorer i Sverige

 • Oskarshamn 3, 1985 –
 • Ringhals 3, 1981 –
 • Ringhals 4, 1983 –
 • Forsmark 1, 1980 –
 • Forsmark 2, 1981 –
 • Forsmark 3, 1985 –

Avvecklade kärnreaktorer i Sverige

 • Ågesta, 1963 – 1974
 • Barsebäck 1, 1975 – 1999
 • Barsebäck 2, 1977 – 2005
 • Oskarshamn 1, 1972 – 2017
 • Oskarshamn 2, 1975 – 2016
 • Ringhals 2, 1975 – 2019
 • Ringhals 1, 1976 – 2020

Källa: Dagens Nyheter

(News Øresund)

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Näringsliv28 februari, 2024

Efterfrågan på återvinning av textilier har inte varit tillräcklig – Renewcells i konkurs

Renewcells har utvecklat en teknik som kan återvinna textilier och kläder till textilavfall, men efterfrågan på textilmassa har inte varit...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.