Connect with us

Sverige

På lördag inför Sverige krav på covidtest för alla inresande utländska medborgare – inreseförbudet gentemot Danmark kvarstår

Publicerad

den

På lördag inför Sverige krav på att utländska medborgare som tillåts resa in i landet måste uppvisa ett negativt smittest som är högst 48 timmar gammalt. För gränspendlare gäller dock särskilda regler som motsvarar det danska kravet på att kunna visa upp ett högst en vecka gammalt negativt covid-19 test. Foto: News Øresund

När Sverige på lördag inför krav på att alla utländska medborgare från 18 år och uppåt måste kunna visa upp ett aktuellt negativt covidtest för att komma in i Sverige innebär det en utökning av de tidigare inreseförbuden för resande från Danmark, Norge och Storbritannien. För gränspendlare har Sverige valt samma modell som Danmark med krav på att de ska kunna visa upp ett negativt covid-19 test som är högst en vecka gammalt för att komma igenom gränskontrollen. Övriga utländska medborgare som tillåts resa in i Sverige måste kunna visa upp ett högst 48 timmar gammalt smittest. Listan över personer som undantas testkraven är dock lång och omfattar bland annat personer som transporterar gods, sjukvårdstransporter, sjömän och när det gäller Danmark även personer vid danska myndigheter och organ som i tjänsten gör transitresor via Sverige på väg mellan Bornholm och övriga Danmark. För Bornholmsbor och danskar som vill göra privata besök på ön gäller dock vanligen kravet på att kunna visa upp ett högst 48 timmar gammalt smittest för att få göra en transitresa genom Skåne.

Sverige följer efter Danmark och inför natten mellan fredag och lördag krav på att utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste uppvisa negativa covid-19 test för att komma in i landet. Kravet gäller fram till och med den 31 mars. Reglerna och undantagen är omfattande och kan enligt regeringens promemoria delas in i tre grupper:

Vid inresa från Danmark, Norge och Storbritannien gäller de tidigare inreseförbuden för utländska medborgare som beslutats under december och januari men nu kompletterat med krav på att de personer som omfattas av undantagen från inreseförbudet måste kunna visa upp ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test. För gränspendlare räcker det med ett högst en vecka gammalt smittest. Undantag från kravet på smittest gäller bl.a. för personer som transporterar gods, se mer nedan.

Vid inresa från övriga EU- och Schengenländer införs nu ett nytt inreseförbud för utländska medborgare och som endast omfattar kravet på att kunna uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test. Det innebär bl.a. att Sverige för första gången inför restriktioner för resande från Finland. Vissa personer är dock undantagna från testkravet och den listan omfattar i stort sett samma grupper som för inresande från Danmark, Norge och Storbritannien.

Vid inresa från övriga länder (tredje land) gäller tidigare inreseförbud för utländska medborgare och som endast gör undantag för vissa personkretsar men nu kompletterat med ett krav på att kunna visa upp ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test för att tillåtas inresa i Sverige.

Följande personer är undantagna från det svenska inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien
Grundregeln är att utländska medborgare från dessa länder inte släpps in i Sverige. Listan över undantagen från regeln har dock blivit allt längre och de utländska medborgare som då tillåts resa in i Sverige omfattas normalt av kravet på smittest. Vissa personer är dock undantagna kravet på smittest, se listan längst ner i artikeln. Nedanstående personer är undantagna det svenska inreseförbudet från Danmark, Norge och Storbritannien.
–  personer som bor i Sverige
–  personer som utför arbete i Sverige
–  personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark
–  personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
–  personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
–  personer med trängande familjeskäl
–  personer (bl.a. diplomater) som omfattas av 2 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
–  personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och vilkas närvaro behövs för organisationernas verksamhet
–  barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den person som ledsagar barnet vid sådana resor
–  en förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige
–  personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
–  personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
–  militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete
–  personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
–  flygpassagerare i transit
–  sjömän
–  personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
–  personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar

Följande utländska medborgare som tillåts åka in i Sverige från Danmark, Norge, Storbritannien samt övriga EU och Schengenområdet undantas från kravet på att visa upp smittester
Grundregeln är att personer som tillåts resa in i Sverige ska kunna uppvisa ett högst 48 timmar gammalt negativt covid-19 test. För gränspendlare räcker det med ett högst en vecka gammalt smittest. Nedanstående personer är dock undantagna från kravet på smittest om de tillåts resa in i Sverige:
–  personer under 18 år
–  personer som bor i Sverige
–  personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter
–  personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
–  personer med trängande familjeskäl
–  personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl
–  personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå
–  personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel
–  sjömän
–  personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten
–  personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark

Källa: Regeringens promemoria den 3 februari 2021: Nya regler om inreseförbud och testkrav börjar gälla den 6 februari

(News Oresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Intervjuer3 mars, 2021

McNeil-toppchef prioriterar synlighet: ”Om folk i din hemstad inte vet att du existerar så finns det ett gap”

Synlighet och interaktion med lokalsamhället och utbildningsinstitutioner är viktiga verktyg för att rekrytera kompetens på lång sikt. Det berättar Jody...

Life Science3 mars, 2021

Danmark och Sverige satsar på lokal vaccinproduktion

Nya nationella vaccinfabriker kan bli lösningen för Danmark och Sverige, för att säkra en mer stabil leverans av coronavaccin. En...

Samhälle3 mars, 2021

Maxtak på 500 personer föreslås införas i butiker och varuhus i Sverige

Folkhälsomyndigheten vill införa ett krav på att max 500 personer får släppas in i varuhus och butiker. Det meddelades på...

Life Science3 mars, 2021

Tidigare forskningschef för Leo Pharma blir styrelseordförande i ny dansk klusterorganisation för life science

Den nya nationella klusterorganisationen Danish Life Science Cluster har utnämnt sin nya styrelseordförande. Det blir Kim Kjøller, som har lång...

Näringsliv3 mars, 2021

Fler bilfartyg anlöper återigen Malmö hamn

På grund av coronapandemin blev bilfartygen som kommer till Malmö hamn markant färre under förra våren. Enligt Sydsvenskan minskade dem...

Samhälle3 mars, 2021

Ny regiondirektör i Region Huvudstaden

Region Huvudstaden får ny regiondirektör. Jens Gordon Clausen kommer från tjänsten som koncerndirektör i regionen med ansvar för bland annat...

Infrastruktur2 mars, 2021

Trafikverket: billigare höghastighetsjärnväg ger färre stationer – och i vissa fall placering utanför städerna

Om kostnaden för att bygga nya stambanor för höghastighetståg ska minska påverkar det antalet stationer och även stationslägena som i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.