Connect with us

Samhälle

Ingen bortre gräns för hur länge gränskontrollerna kan förlängas

Publicerad

den

Sveriges inre gränskontroller mot Danmark och Tyskland kan bli kvar länge än. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Sveriges inre gränskontroll mot Danmark och Tyskland har nu pågått i över fem år. Justitiedepartementet uppger till News  Øresund att kontrollen motiveras olika vid varje beslut och tekniskt sett ”återinförs” i stället för ”förlängs”. Det innebär att det inte finns någon bortre tidsgräns för hur länge den kan finnas kvar.  

När Sverige införde en tillfällig inre gränskontroll mot Danmark och Tyskland den 12 november 2015 motiverade regeringen dem med att den stora mängden ankommande flyktingar innebar akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället. Sedan dess har motiven för att förlänga de inre gränskontrollerna handlat om hot mot allmän ordning och den inre säkerheten på grund av eller jämte allvarliga brister i upprätthållandet av Schengens yttre gränser, enligt de pressmeddelanden som regeringen skickat ut.

Förlängningarna av gränskontrollerna har framför allt motiverats med artikel 25 och 29 i Schengens gränskodex, som reglerar ländernas möjligheter på området. I november 2017 hade Sverige förlängt gränskontrollerna så länge som det gick enligt artikel 29 och sedan dess motiveras kontrollerna med artikel 25, som medger inre gränskontroller om det råder hot mot allmän ordning och inre säkerhet samt finns brister i kontrollen av den yttre gränsen.

I artikel 25 finns en bortre tidsgräns på två år. Längre än så får gränskontrollerna inte förlängas enligt den här paragrafen, men det gäller bara om orsaken till kontrollerna hela tiden är densamma.

– Såväl Sverige som andra medlemsstater som har återinfört gränskontroll vid inre gräns anser att varje beslut varit grundat i nya bedömningar och omständigheter som medför att besluten bör betraktas som separata beslut med separata tidsperioder. Det är således inte förlängningsbeslut även om det konkret och i praktiken fått effekten att själva utförandet av gränskontroll så att säga har förlängts, skriver justitiedepartementet till News Øresund.

Att detta är ett möjligt sätt att tolka regelverket bekräftas också av en jurist i EU-rätt, som News Øresund varit i kontakt med.

Precis som Sverige har Danmark, Norge, Tyskland och Österrike inre gränskontroller och sedan förlängningen i november 2019 – då det alltså hade gått två år med artikel 25 – hänvisar regeringen också till dessa länder i sina pressmeddelanden.

De fem ländernas gränskontroller pågår dessutom med EU-kommissionens goda minne. 2017 lade kommissionen fram ett förslag om att göra det möjligt att förlänga gränskontrollerna längre än vad paragraferna just nu tillåter, eftersom exempelvis terrorhot inte är tidsbegränsade. Även om detta fortfarande är ett förslag skrev kommissionen nyligen så här i ett svar till en privatperson i Skåne som anmält Sveriges gränskontroller:

”Med tanke på den pågående diskussionen om det här förslaget använde kommissionen sitt politiska utrymme för skönsmässig bedömning för att för närvarande inte inleda några överträdelseförfaranden mot medlemsstater som överskred den förutsedda maximala tidsperioden.”

För närvarande ser inte det svenska justitiedepartementet något slutdatum för de inre gränskontrollerna. På frågan om hur länge de kan fortsätta förlängas lyder svaret:

– Så länge som det behövs, det vill säga så länge som det föreligger ett allvarligt hot. Hur länge ett sådant hot föreligger låter sig inte förutses eller anges av bestämda tider och det faktumet måste givetvis utgöra grunden för tolkningen av regelverket. Regeringens mål är däremot att så snart det är möjligt, återgå till ett fullt fungerande Schengensamarbete utan gränskontroller vid de inre gränserna.

News Øresund – Anna Palmehag

 

Fakta: Yttre och inre gränser

Inre gränser/gränskontroller är mellan länderna inom Schengen.

Yttre gränser/gränskontroller är mot länderna utanför Schengen.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.