Connect with us

Samhälle

Svenska myndigheter ser fortsatta miljöproblem med etableringen av Lynetteholmen

Publicerad

den

De svenska myndigheterna vill se fortsatt samråd kring de åtgärder som de anser har negativ påverkan på miljön i Öresund. Illustration: Cowi

Etableringen av den konstgjorda ön Lynetteholmen i Köpenhamn, som ska ge plats åt 35 000 invånare från år 2070 och är tänkt att även fungera som stormflodsskydd för Köpenhamns centrala delar, möts av nytt motstånd från flera svenska myndigheter. De har dock inga synpunkter på själva ön i sig. Spridningen av sediment från valda dumpningsplatser i havet riskerar att medföra en betydande gränsöverskridande miljöpåverkan och dessutom finns det en risk för en negativ påverkan på vattenflödena i Öresund anser de. Det skriver Naturvårdsverket i ett samlat yttrande från myndigheterna. 

Beslutet om att anlägga den 2,8 hektar konstgjorda ön Lynetteholmen i Köpenhamns hamninlopp är nu uppe för behandling i Folketinget. Efter att den första miljökonsekvensutredningen fick kritik från flera danska och svenska remissinstanser, togs en utökad miljöutredning fram, men i ett svar från Naturvårdsverket konstateras att svenska myndigheter ser fortsatta problem med anläggandet av ön.

På några punkter anser Naturvårdsverket att man har fått tillfredsställande svar i den utökade miljökonsekvensutredning som har tagits fram. Det gäller till exempel för anläggandet av själva ön Lynetteholmen. ”Svenska myndigheter bedömer att etablering av ön i sig inte kan antas medföra några betydande gränsöverskridande miljöpåverkningar när det gäller frågor kopplade till vattenkvalitet eller den lokala spridningen av massor i samband med etableringen av perimetern och själva ön.”, skriver verket.

Men istället är det valet av dumpningsplatser för muddermassor i Køge bukt som kritiseras. Det finns risk för spridning av förorenat sediment från de valda dumpningsplatserna och framför allt kan en spridning av sediment i nordlig riktning påverka vattenkvaliteten och djur och växtlivet negativt, bland annat ålgräsängar som är viktigt för fiskars reproduktion. Naturvårdsverket skriver att naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde är särskilt viktigt att skydda. Enligt myndigheterna bör de valda dumpningsplatserna inte tillåtas. Vattenflödesförändringar och påverkan på saltvattentillförseln till Östersjön anser myndigheterna är ytterligare bekymmer, som kräver vidare utredning. De resultat som har presenterats av de danska myndigheterna hittills är inte tillfredsställande. De svenska myndigheterna vill ha ett fortsatt samråd kring dessa frågor.

I Folketinget behandlas nu ett lagförslag om själva anläggandet av ön Lynetteholmen. Om en majoritet ställer sig positiva till ön, kan anläggningsarbetet påbörjas vilket innebär att cirka 80 miljoner ton jord ska läggas i en stor perimeter som ska utgöra grunden för själva ön. Jordmassorna ska främst hämtas från utbyggnaden av metron och andra infrastrukturprojekt i Köpenhamn. (News Øresund)

 

Läs mer: Lagförslag om Lynetteholmen behandlas i Folketinget

Läs mer: Utökad miljökonsekvensutredning av planerna på Köpenhamns konstgjorda ö Lynetteholmen ute på ny remiss

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad18 juni, 2021

Mer än 5 000 danska sjuksköterskor går i strejk från lördag i protest mot låga löner

På lördag utlöses en strejk i Danmark som omfattar var tionde sjuksköterska i Danmark i kommuner och regioner i hela...

Infrastruktur18 juni, 2021

Öresundsfrågor, gränser och gröna lösningar debatterades på Folkemødet

Folkemødet i Allinge på Bornholm genomförs i begränsad form med en del publik på plats. En hel del samtal och...

Samhälle17 juni, 2021

Region Själland räknar med miljardvinst till följd av Fehmarn Bält-förbindelsen

En större arbetsmarknadsregion i och med kortare restider, bättre möjlighet att locka till sig kvalificerad arbetskraft från utlandet, en utökad...

Arbetsmarknad17 juni, 2021

Omställning krävs på den svenska arbetsmarknaden

Trots vissa positiva tendenser på den svenska arbetsmarknaden varnar Arbetsförmedlingen för att den ovanligt höga långtidsarbetslösheten kommer att bita sig...

Infrastruktur17 juni, 2021

Fehmarn Bält-projektets danska tunnelfabrik kan göras permanent

En politisk majoritet i Folketinget föreslår att tunnelfabriken som ska uppföras vid Rödbyhamn på Lolland, där betongelementen till Fehmarn Bält-förbindelsen...

Samhälle17 juni, 2021

Nya mottagningar för långtidscovid öppnas i Skåne

Många som har varit sjuka i covid-19 blir inte helt återställda, utan kan uppleva symptom som trötthet, andningsbesvär och hjärtklappning...

Samhälle17 juni, 2021

Fortsatt gratis covid 19-tester för gränspendlare

Region Skåne erbjuder fortsatt gratis covid 19-tester för gränspendlare, studenter och andra som verkar över Öresund, skriver regionen i ett...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.