Connect with us

Samhälle

Aktuellt i Öresundsdebatten vecka 19

Publicerad

den

Foto: News Øresund

News Øresund samlar aktuella debattinlägg, intervjuer, krönikor och analyser från danska och svenska medier som berör utvecklingen i Öresundsregionen.

Berlingske 8 maj: “Kommentar: ge mig tillbaka svenskarna i Köpenhamn

“Först kom flyktingarna, så corona och sedan rök danska och svenska politiker i luven på varandra. Drömmen om en dansk-svensk metropol över Öresund med Köpenhamn i centrum ligger i ruiner. Det är dags att återuppliva den”, skriver Kasper Krogh i en krönika i Berlingske.

Numera hör han bara människor som talar danska när han rör sig i Köpenhamn. En sak är turister från fjärran länder. Det är en annan sak med vårt broderfolk från Skåne, Helsingborg och Malmö, våra grannar.
“… jag saknar dem mitt i Köpenhamn, konstaterar Kasper Krogh.

DI Hovedstaden 11 maj: Vi ska kämpa för en gemensam arbetsmarknad – nu och i framtiden

Det finns en jättestor potential i den gemensamma arbetsmarknaden i metropolen Greater Copenhagen. Men det kräver att vi bidrar på båda sidor av sundet – både regionalt och nationellt, skriver DI Hovedstaden på Linkedin. Inlägget avslutas med “Danmark är på väg att öppna upp igen. Det bör vara startskottet till att öppna de mentala broarna över Öresund”.


Tidigare debattinlägg:

Berlingske 1 maj: ”Gör vår dansk-svenska metropolregion till världens mest öppna”

Samarbetet över Öresund behöver en nystart i form av tre insatser, skriver Greater Copenhagens vd Tue David Bak och Öresundsbrons vd Linus Eriksson i en debattartikel som publicerats i Berlingske och Dagens Industri.

 1. Garantera politiskt att Öresundsbron aldrig kommer att stängas och bygg ut landanläggningarna så att brons fulla kapacitet kan utnyttjas.
 2. Öppna upp den dansk-svenska regionen mot världen, bland annat genom att öppna upp offentliga institutioner och låta forskare, företag och investerare få tillgång till data.
 3. Tillsätt en dansk-svensk Öresund Task Force med Greater Copenhagens politiska ledare, representanter från näringslivet och de båda staterna, för att lösa problem och driva gemensamma projekt.

Altinget 3 maj: Tio borgmästare vill se en plan för trafikutvecklingen runt Köpenhamn

I samband med de nationella infrastrukturförhandlingarna i Danmark vill tio borgmästare från Köpenhamns omnejd att en samlad investeringsplan för huvudstadsområdet ska tas fram. Det skriver Altinget. De har därför skrivit ett brev till Folketingets transportutskott och fått ett möte med utskottet den 11 maj. En viktig fråga för många av borgmästarna är att minska bullret, inte minst från genomfartstrafiken. En annan att få till bättre bussförbindelser, med särskilda körbanor och stationer, samt företräde för bussar i trafiken.

Altinget 26 april: “Lars Weiss om trängselavgifter: Vill vi ha en huvudstad för bilar eller för människor?”
Lösningarna finns och är möjliga att genomföra. Nu är det tid för regeringen och Folketinget att agera för att minska bilträngseln i Köpenhamn, skriver huvudstadens överborgmästare Lars Weiss (S) i en debattartikel i Altinget.
“Siden 2013 har vi debatteret for og imod trængselsring. Dengang var mantraet, at der kommer en løsning i morgen. Men nu har fremtiden ringet, og den vil have sit grønne København tilbage. Der ligger allerede flere gode løsninger på bordet. For hvert år der går, sander trafikken mere og mere til i København. Antallet af biler er steget med cirka 25 procent siden 2010, og københavnerne har nu cirka 130.000 personbiler.

Sydsvenskan 25 april: “Tillsätt en dansk-svensk task force”
Politiken har ett ansvar för den fria rörligheten och för att skapa förutsättningar för människor att arbeta tillsammans även över gränserna. Tillsammans har vi kunnat lösa otaliga kriser förut, inte var för sig. Det skriver Bertel Haarder (V), ordförande i Nordiska rådet och Carl Johan Sonesson (M), ordförande i Greater Copenhagen Committee och Region Skånes regionstyrelse i en debattartikel i Sydsvenskan. De pekar på att fri rörlighet är en avgörande förutsättning för utveckling och tillväxt men att den fria rörligheten nu är hotad i Sverige, Danmark och hela Norden.
“Vårt råd till de nordiska regeringarna är därför: skapa nya bilaterala forum där relevanta aktörer från båda sidor av en gräns tillsammans kan hitta lösningar på framtidens kriser… Vårt förslag handlar inte bara om att lösa den nuvarande krisen, utan också om att få till ett forum för varje gränsområde som kan hantera framtida kriser i det berörda gränsområdet. En lärdom från coronapandemin är att stänga gränsen inte är en framtidssäker lösning”.

Sydsvenskan 25 april: “Per T Ohlsson: En besvärlig fråga” – om hur de nordiska ländernas erfarenheter från kriget påverkar samarbetet nu under coronapandemin
Historiska erfarenheter påverkar hur länder och folk ser på omvärlden och olika hot. Det har i hög grad präglat de nordiska ländernas agerande under coronapandemin skriver Per T Ohlsson, senior kolumnist i Sydsvenskan. I sin krönika hänvisar han bland annat till författaren Bengt Lindroths bok Vi som inte var med i kriget. “Danmark och Norge blev ockuperade av Nazityskland. Finland angreps av Sovjetunionen. Island stod under först brittiskt och sedan amerikanskt beskydd. Endast Sverige klarade sig undan. Det har, menar Lindroth, inte bara lett till ett ”förståelsegap”, utan också till ett svenskt ”utanförskapssyndrom” och en tillrättalagd självbild”. Utanförskapet har åter blivit tydligt när Sverige valt en annan strategi för att bekämpa coronapandemin och samtidigt noterar de högsta dödstalen för covid-19 i Norden.

Rapidus 22 april: “Öresundsklustret dammas av med vind och väte”
Ett nytt dansk-svenskt kluster för grön energi är på väg att uppstå i all tysthet utan någon organisation eller struktur noterar nyhetsbrevet Rapidus danska krönikör Keld Broksø. Han pekar på Danmarks ambitiösa satsningar på vindkraft och möjligheten att omvandla vindkraftsel till vätgas (brint på danska) och därefter till grönt bränsle till flyg, fartyg fordon och industri, så kallad power-to-x. Danmark har redan byggt enorma havsbaserade vindkraftsparker och planerar bl.a. för ytterligare två mitt i Öresund – vid Aflandshage och Nordre Flint med 200 meter höga vindkraftverk. Samtidigt vill danska energi- och transportföretag bygga en s.k. power-to-x fabrik utanför Köpenhamn. I den danska huvudstaden finns även branschorganisationerna Wind Denmark och Brintbranschen (Vätgasbranschen på svenska). Keld Broksø pekar sedan på att såväl vätgas som vindkraft växer starkt även på den svenska sidan Öresund. Svensk Vindenergi spår att vindkraften inom några år blir Sveriges näst största energikälla och att den växer mest i södra Sverige. Sedan 2017 har över 100 miljarder kronor investerats i svensk vindkraft. Även Sverige ser nu möjligheten med vätgas/brint. Vätgas Sverige i Göteborg har flera sydsvenska medlemmar och är projektledare för Nordic Hydrogen Korridor med EU-finansiering. Krönikan avslutas med en efterlysning: “Utvecklingen inom vindenergi och vätgas kan också ske i ljuset av en ny Öresundsorganisation som kan ge både namn och funktion åt ett nytt kluster. Greater Copenhagen, Öresunds tre regioner, Köpenhamn och Malmö – var finns ni?”

Dagens Industri 19 april: “Potentialen är enorm – varför är politikerna ointresserade?”
“Köpenhamn har i praktiken ingen arbetslöshet, medan Skåne har Sveriges högsta. Potentialen är enorm i Skåne om länet tillåts att dra nytta av Danmark, men då måste politikerna skapa förutsättningar för Greater Copenhagen. I dag görs det motsatta.” Det skriver Henrik Mitelman i en analys i Dagens Industri.

Sydsvenskan 13 april: “Danska trafikplaner kan slå mot Öresundsintegrationen”
“Den danska regeringens trafikplaner för 2020-talet kan hota en ökad svensk-dansk integration. De kan slå hårt mot Ystads hamn, mot Öresundsbron och mot en tänkt HH-förbindelse” skriver Sydsvenskan i en intervju med den danskfödde svenske riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C). Han lyfter fram tre konkreta danska förslag som kan påverka resandet mellan Danmark och Sverige:

 • Det danska förslaget att bygga ett vändspår vid tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup gör att tåg från Sverige kan få Kastrup som dansk slutstation.
 • Förslaget att utreda om tågtrafiken på Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör ska ersättas av en ny generation pendeltåg, S-tåg med metrodrift, som kan köra förarlöst med högre punktlighet. Det skulle omöjliggöra en HH-tunnel för konventionella passagerartåg eftersom dessa inte kan köra på samma spår som S-tåg.
 • Oron för att Sverige på nytt kan stänga den danska transittrafiken genom Skåne för resande till och från Bornholm gör att Danmark vill förstärka färjetrafiken mellan Køge och Rønne. Niels Paarup-Petersen uppger att det finns en oro i Ystad för att tappa den viktiga färjetrafiken till Rønne på Bornholm och att han därför ska besöka den skånska hamnstaden nästa vecka.

Hallandsposten 9 april: “Helsingborgs sak är Halmstads och hela Hallands sak”
I en ledarartikel den 9 april betonar Hallandsposten hur den yngsta medlemmen i dansk-svenska Greater Copenhagensamarbetet, Region Halland, skulle få stor nytta av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, HH-förbindelsen. I ledaren konstateras att det råder ett skånskt ställningskrig mellan tre alternativ till en ny fast förbindelse över Öresund: HH-förbindelsen, Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn samt Öresundsmetron mellan Köpenhamn och Malmö. “Här kan de halländska kommunerna, inte minst Halmstad, spela en viktig roll i att stötta planerna på en ny tunnel. Och så klart då det projekt som ligger längst fram i planeringen och som hallänningarna troligen skulle först störst nytta av – HH-förbindelsen” och citerar kommunstyrelsens ordförande i  Halmstad, Jonas Bergman (M): “Sluta utred och börja gräv”.

Berlingske 7 april: “En tunnel til Sverige vækker oprør i Danmark: »Det er en helt vildt dårlig idé«”
Berlingske rapporterar den 7 april om hur invånare i Helsingör, Espergærde och Snekkersten bildat medborgarinitiativet “Stop HH-forbindelsen” med egen hemsida och en Facebookgrupp med i skrivande stund 263 medlemmar. En av initiativtagarna, Peter Pejtersen, säger till tidningen att han anser att HH-förbindelsen är en dålig idé med fyra stora problem. 1. Han pekar på att kvalitetsrapporten om HH-förbindelsen konstaterar att det stora djupet och berggrunden gör att projektet rör sig mot den övre gränsen för vad som är möjligt när det gäller borrade tunnlar i förhållande till geologin. 2. Om förbindelsen istället byggs med sänktunnlar menar han att det kommer att ödelägga viktiga naturområden på den danska sidan. 3. De ytterligare 13 500 bilar som HH-förbindelsen väntas bidra med varje dygn riskerar att skapa ökade trafikproblem på Helsingørmotorvejen. 4. Vad händer med Helsingör när färjetrafiken ersätts av HH-förbindelsen?

Altinget 7 april: “Region Hovedstaden og 29 kommuner: Vi har ti løsninger på fremtidens trafikudfordringer”
Stora delar av infrastrukturen i det danska huvudstadsområdet är föråldrat och underdimensionerat skriver Region Hovedstadens regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) och de 29 kommunerna i KKR Hovestadens båda ordföranden Steen Christiansen (S) och Karsten Søndergaard (V) i en debattartikel i altinget.dk den 7 april.

Sydsvenskan 4 april: ”Gränsregioner kan inte administreras fram av politiker.”
Det svagare danska intresset för Öresundsregionen omfattas nu även av Sverige, skriver Christer Persson, docent i ekonomisk geografi och tidigare utvecklingschef i Malmö stad, i en debattartikel i Sydsvenskan den 4 april. “Ointresset har underblåsts av en konkurrens mellan Stockholmsregionen och Öresundsregionen (läs Köpenhamnsregionen). Det har manifesterats i kampen mellan Arlanda och Copenhagen Airport och de båda ländernas kamp om den Europeiska läkemedelsmyndigheten”. Han avslutar med att peka på att bl.a. de sydsvenska SOM-undersökningen från 2015 visar att dagens unga generation i både Danmark och Sverige är mycket positiva till att arbeta och studera på andra sidan Öresund. ” Det borde politikerna på ömse sidor Sundet ta till sig och lägga i vågskålen när de ska fatta avgörande beslut om Öresundsregionens framtid”.

Politiken 28 mars: “Grænser er til for at blive krydset”
“Historien har visat oss att gränser inte är statiska och att gränser är till för att korsas”, skriver Bertel Haarder (V), president i Nordiska Rådet och Carl Johan Sonesson (M) som är ordförande för Greater Copenhagen Committee och Region Skåne i en debattartikel i Politiken den 28 mars. De skriver hur Öresundssamarbetet har lidit under gränshinder och delvis stängda gränser framförallt under coronapandemin. De föreslår nu att regeringarna i Danmark och Sverige träffar Nordiska Rådet och Greater Copenhagen Kommitté för att skapa ett gemensamt “tack force” för att lösa de gemensamma gränsproblemen.

Sydsvenskan 24 mars: ”Skånsk önskelista: Så kan integrationen över Öresund återskapas”
I Sydsvenskan samlade den politiska reportern Erik Magnusson den 24 mars en inofficiell skånsk önskelista på åtgärder som behövs för att öka Öresundsintegrationen:

 • Avskaffa gränskontrollerna
 • Påskynda arbetet med att riva gränshinder
 • Skärp beredskapen för kommande stora kriser
 • Förbered nya fasta förbindelser över Öresund
 • Sprid kunskapen om Öresundsregionen i hela Sverige och Danmark

Dagens Industri 23 mars: ”Lyft Öresundsregionen”
Brian Mikkelsen, vd för Dansk Erhverv och Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren uppmanar i en debattartikel i Dagens Industri den 23 mars den svenska och danska regeringen att öppna gränsen mellan länderna och prioritera att ta bort fler gränshinder i Öresundsregionen. ” De restriktioner i rörlighet som införts har varit klumpiga och ofta haft oklara direktiv till både medborgare och polis. Rörligheten är en mycket stark och grundläggande demokratiskt förankrad princip i Norden och EU som måste ges allra högsta prioritet.”
De två vd:arna framhäver att det behövs bättre infrastruktur och likartade regelverk inte bara i relation till restriktionerna och gränsreglerna under coronakrisen, men även för samhället i övrigt. Detta för att kunna betrakta Greater Copenhagen som en samlat businessregion.

Sjællandske Nyheder 22 mars: “Minister dumper HH-tunnel”
I en videointervju med Sjællandske Nyheder den 22 mars avvisar Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) de nuvarande skiss på en HH-förbindelse som varit föremål för en flerårig dansk-svensk statlig utredning. “Det er ikke det mest realistiske projekt i verden. Det har været interessant at få belyst, men det her er ikke noget, vi trykker go til, lød det fra ministeren, der pointerede, at den strategiske analyse af vej- og togforbindelse over sundet blev gennemført efter svensk ønske”.

Dagens Samhälle 22 mars: “Bygg en tunnelbana till Danmark”
Leif Jakobsson (S), ordförande för Öresundsmetron Executive som vill skapa opinion för en tunnelbaneförbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, skriver i en debattartikel i Dagens samhälle den 22 mars att förbindelsen är lätt att motivera samhällsekonomiskt – av miljöskäl, arbetsmarknadsskäl och för att möjliggöra fler gods- och fjärrtågstransporter. Förslag till finansiering kan, enligt Leif Jakobsson, vara en kombination av biljettintäkter och vägavgifter från fordonstrafiken på Öresundsbron.

Kristelig Dagblad 22 mars: ”Plötsligt blev det tydligt hur mycket särskilt Öresundsregionen egentligen hänger samman”
Vi har tagit vårt avundsvärda regionala samarbete inom Norden för givet, skriver Danmarks minister för nordiskt samarbete, Flemming Møller Mortensen, i en debattartikel i Kristeligt Dagblad den 22 mars. Det har coronapandemin visat att vi inte kan göra, menar han och argumenterar för att det nordiska samarbetet bör utvecklas framöver. Under hösten, då Danmark hade ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet, antog samarbetsministrarna en fyraårig handlingsplan med konkreta mål för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden och nu måste den genomföras i praktiken, skriver Flemming Møller Mortensen.

Rapidus 4 mars: “HH-förbindelsen är död för alla utom svenskarna”
Nyhetsbrevet Rapidus danska krönikör Keld Broksø menar i en krönika den 4 mars att svenska politiker borde inse att planerna på en fast HH-förbindelsen är död – ur ett danskt perspektiv. Anledningen är att den statliga dansk-svenska utredningen om en fast HH-förbindelse, som presenterades i januari i år, visade att brukarintäkterna inte räcker för att finansiera att en kombinerad bil och järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det saknas upp emot 14 miljarder DKK / 20 miljarder SEK för att få kalkylen att gå ihop. Keld Broksø pekar på att den svenska optimismen därför inte delas av ledande danska politiker: “Till exempel har transporttalesman Rasmus Helveg-Petersen (RV) ”inte lust att ta 14 miljarder kronor från andra projekt och lägga dem på en ny fast förbindelse till Sverige.” Den konservativa transporttalesmannen Niels Flemming Hansen dumpar också HH på grund av ekonomin. Transportminister Benny Engelbrecht (S) påpekar att regeringen inte är redo att tillkännage HH. Summa summarum: Glöm det!
Keld Broksøs slutsats är att Sverige bör lära av Fehmarn Bältförbindelsen, som Danmark ensamt bygger och finansierar, och meddela att Sverige på egen hand finansierar en  HH-förbindelse. Dessutom menar han att svenska politiker även måste ha tålamod med danska protester från boende på norra Själland – på samma sätt som den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen väckte protester i norra Tyskland innan den slutgiltigt godkändes efter flera överklaganden.

Berlingske 1 mars: “Et stærkt Europa har brug for et forenet Norden”
Partiledare för de konservativa partierna i Norden skriver i en debattartikel i Berlingske den 1 mars om att det nordiska samarbetet behöver stärkas för att skapa tillväxt och arbetstillfällen och för att stå emot coronapandemins och framtida utmaningar. Bland annat nämns att vara en attraktiv plats för investeringar, att utveckla tillverkningen av grön el, ett utvecklat nordiskt försvarssamarbete samt bättre krisberedskap.

Sydsvenskan 28 februari: ”Vi har kommit överens om hur vägen framåt för nya Öresundsförbindelser bör se ut.”
Politiker i Region Skåne och Malmö stad skriver i en debattartikel i Sydsvenskan den 28 februari att överskottet från Öresundsbron bör investeras i satsningar i skånsk infrastruktur och särskilt i planerandet och byggandet av en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. De anser att regeringarna nu bör ta nästa steg för att bygget av en fast HH-förbindelse ska realiseras samt att de svenska och danska regeringarna ska besluta om att tillsätta en mellanstatlig utredning om en metro mellan Köpenhamn och Malmö. Öresundsmetron är tänkt att kunna avlasta för persontågen på Öresundsbron i framtiden.

Sydsvenskan 25 februari: ”Svenska nationella intressen tvingar fram lösningar som inte är de bästa för Öresundsregionen”
Fremtidsforskeren Uffe Palludan mener i et debatindlæg i Sydsvenskan d. 25. februar at mangel på interesse for en ny fast forbindelse på svensk nationalt plan skyldes en gammeldags indstilling. En strategisk analyse om en fast forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør er blevet præsenteret for nylig, men Uffe Palludan ser en manglende svensk interesse i projektet: ”Gång på gång har HH-förespråkarna alltså försökt få klartecken för en förbindelse genom att knyta den till ”svenska nationella intressen”. Det har gjort att projektet blivit ointressant för danskar.” skriver Uffe Palludan og fremhæver at de løsninger som præsenteres, derfor ikke er de bedste for Øresundsregionen.

Mine 25 februari: Covid 19: “Gränslös kompetens bör inte stanna vid gränsen
Coronapandemien har ikke bare betydning for den frie bevægelighed her og nu, fremhæver Kate Plaskonis, marknadschef på organisationen MINE, i et debatindlæg d. 25. februar. Det kan have langsigtede konsekvenser og hun anser, at der er behov for at se på reglerne for det fælles arbejdsmarked. Det handler blandt andet om personer som er født uden for EU, som ikke kan tage arbejde og praktik i Danmark og om reglerne for grænsependleres hjemmearbejde. ” Vid en första anblick så påverkas endast pendlare och arbetsgivare, men i själva verket kan hela arbetsmarknadsutveckling och regionens konkurrenskraft stå på spel. Covid-19 är inte den sista pandemin, det kommer att uppstå fler krissituationer där holistisk lösningsförmåga och handlingskraft är avgörande för regionens tillväxt.” skriver Kate Plaskonis.

Kvällsposten 18 februari: ”Smittar man mer om man passerar en nationsgräns?”
Det spørger Magnus Ehrenberg, stifter af kommunikationsbureauet Ehrenberg Sørensen Kommunikation, i et debatindlæg i den svenske avis Kvällsposten d. 18. februar. Han anser, at det som han benævner som en kapløbning i lukkede grænser, kan få konsekvenser som hverken nye forbindelser eller højhastighedstog kan kurere. Magnus Ehrenberg fremhæver restriktioner er nødvendige, men at de bør samordnes mellem Danmark, Sverige og Tyskland for at gøre det smidigt for de som arbejder i flere lande.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.