Connect with us

Samhälle

Skånes storstadsområden har drabbats hårdast ekonomiskt av coronakrisen

Publicerad

den

Coronapandemin har gjort att arbetslösheten stigit i Skåne under året. Foto: News Øresund

Västra Skåne har drabbats hårdare ekonomiskt av coronapandemin än regionens norra och östra delar. Arbetslösheten har vuxit snabbare och turismen har minskat mer i storstadsområdena längs Öresundskusten än i norra och östra Skåne. Samtidigt har bostadsmarknaden varit stabil i hela regionen, trots coronapandemin. Optimismen kring ekonomin har ökat i Skåne under sommar och tidig höst, men de senaste veckornas tilltagande smittspridning har skapat en större osäkerhet. Det visar höstens upplaga av Skånsk konjunktur, som tas fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Arbetslösheten i Skåne var 11,1 procent i september 2020. Det är 1,8 procentenheter högre än i samma månad 2019. Arbetslösheten ökade svagt under konjunkturavmattningen vintern 2019/2020, men tog rejäl fart under coronapandemin. Från februari 2020 till juli 2020 steg arbetslösheten i Skåne från 9,7 till 11,5 procent. Därefter har den minskat något.

I Skånsk konjunktur framkommer det att västra Skåne drabbats hårdare än regionens norra och östra delar av coronapandemins ekonomiska följder. Under september 2019-september 2020 ökade arbetslösheten med 2,1 respektive 1,9 procentenheter i delområdena Sydvästra och Nordvästra Skåne, där Malmö och Helsingborg är de största kommunerna. I Sydöstra Skåne, där Ystad är den största kommunen, steg arbetslösheten endast med 0,8 procentenheter under samma period.

Turismstatistiken förstärker bilden av att västra Skåne drabbats hårdare av coronakrisen än de norra och östra delarna. I Kristianstad, Höör och Ystad var antalet registrerade gästnätter 13, 12 respektive 7 procent färre under januari-augusti 2020, jämfört med samma period 2019. I Malmö, Lund och Helsingborg var motsvarande siffror 48, 42 respektive 36 procent. I Skåne som helhet minskade antalet gästnätter med 31,5 procent under perioden.

Bostadsmarknaden i Skåne har varit stabil trots coronakrisen. Kvadratmeterpriset på bostadsrätter i Skåne var 6 procent högre under oktober 2019-september 2020 än under föregående tolvmånadersperiod. Villapriserna, mätt i K/T-tal, ökade med 8 procent i Skåne under samma period. Antalet sålda bostadsrätter var 9 procent fler under perioden, medan antalet villaförsäljningar var närmast oförändrat. Nyproduktionen, som minskade i omfattning redan före coronakrisen, har fortsatt att sjunka.

BNP-prognoserna från storbanker och andra prognosinstitut skrevs upp under den tidiga hösten, jämfört med vårens kraftigt negativa förväntningar. BNP i Sverige och Danmark väntas fortfarande minska under 2020, men i en lägre utsträckning än vad som förväntades i vårens prognoser. Under de senaste veckorna har dock smittspridningen av coronaviruset ökat markant i Europa, vilket ökar osäkerheten i prognoserna.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Danmark4 mars, 2021

Ett år sedan första konstaterade coronafallen i Öresundsregionen

För lite drygt ett år sedan, den 27 februari 2020, konstaterades det första coronafallet på Själland och 2 mars kom...

Näringsliv4 mars, 2021

Från vd-succé med vindenergiföretaget Ørsted till nyblivet danskt styrelseproffs

Danska vindenergiföretaget Ørsteds tidigare vd Henrik Poulsen blir nu ett danskt styrelseproffs med ett växande inflytande. Han valdes nyligen in...

Samhälle4 mars, 2021

Möjligt att söka förprojekt inför nästa Interregperiod

Aktörer i Öresund, Skagerrak och Kattegatt kan nu söka om medel till förprojekt, så kallade brobyggarprojekt. Syftet är att förbereda nya...

Life Science4 mars, 2021

Ny undersökning: 8 av 10 små och medelstora life science-företag i Sverige förväntar att rekrytera fler medarbetare

Optimismen när det gäller behovet av nyanställningar är utbrett i life science-branschen i Sverige, enligt en ny analys genomförd av...

Fastighet4 mars, 2021

2020 blev rekordår för bostadsbyggandet i Malmö – 3 600 bostäder färdigställdes

Malmö växer så det knakar och 2020 blev ett rekordår för både bostadsbyggandet och befolkningsökningen i kommunen. Under förra året...

Samhälle4 mars, 2021

Norge har öppnat gränsen för pendlare

Den 1 mars öppnade Norge återigen gränsen för svenska och finska pendlare, under förutsättning att de kan uppvisa ett högst...

Samhälle4 mars, 2021

Nytt projekt undersöker möjligheten att ta fram uppgifter om arbetspendlingen över Öresund utan statistikutbyte mellan länderna

Region Skåne och Danmarks statistik undersöker nu möjligheten att bara använda danska uppgifter från bland annat inkomstregistret i Danmark för...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.