Connect with us

Arbetsmarknad

“Det kommer genom livet vid olika tillfällen finnas behov av att omskola sig, bygga på sin kunskap och kompetensutveckla”

Publicerad

den

Lennart Hedström, vd för TRR, ser ett ökad behov för omskolning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden - något som många privatanställda tjänstemän har tvingats ut i under coronapandemin. Foto: Janerik Henriksson, TT

Coronakrisen har lett till uppsägningar, men även nya möjligheter. Mer än hälften av de som sökt hjälp hos TRR har gått vidare till nya jobb eller studier. Det uppger organisationen TRR, som hjälper privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda. De ser att fler går till nytt jobb, skolar om sig eller startar eget. Det bidrar till ökat fokus på omställning och rörlighet på arbetsmarknaden, anser organisationens vd Lennart Hedström. Han är övertygad om att det är viktigt att rusta sig för framtidens arbetsmarknad genom ständig kompetensutveckling och mer fokus på mjuka förmågor, samt att företagen måste förbereda sig på ökad efterfrågan på hybridanställningar med möjlighet till hemarbete.

Under 2020 varslades runt 51 000 tjänstemän om uppsägning i Sverige, enligt TRR som stödjer uppsagda tjänstemän och privata företag under omställning. Det var främst inom handel och försäljning, hotell- och restaurang samt turism, finans och försäkring, transport, konsultverksamhet och rekryteringsbranschen som tjänstemän varslades. Däremot rekryterades det inom handeln, IT, bygg och fastighet, service och tjänster samt verkstadsbranschen.
– Det är lite motsägelsefullt, för handel och försäljning är den bransch som drabbats hårdast och sagt upp flest, men det är även den bransch som rekryterat flest. Men de flyttar till andra delar – e-handeln förstås, möbler och heminredning, dagligvaror, bygghandeln och apotek. Det är de som anställer, säger Lennart Hedström, vd på TRR till News Øresund.

Även den offentliga sektorn har anställt fler under pandemin.
– Vi ser att regionerna och kommunerna, och till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Polismyndigheten och Trafikverket anställer. Det är betydligt fler som gått till ett jobb i den offentliga sektorn under pandemin än normalt.

Det har varit mycket att göra för TRR som enligt omställningsavtalet, som slöts 1974 mellan Svenskt Näringsliv och PTK, ska stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och hjälpa dem hitta ett nytt jobb. Drygt 950 000 tjänstemän omfattas av avtalet.
– TRR såg att det började att röra på sig i slutet på mars förra året då vi fick in fler uppsagda. Sedan tog det fart under andra kvartalet där vi i snitt hade 100 personer fler än vanligt som kom in till oss varje dag. Så näringslivet gick i panik. De såg hur affärerna ändrades. Det fanns en osäkerhet kring om det skulle bli något stöd och sedan om det kommer att räcka, säger Lennart Hedström.


Omskolning, eget företag och ny anställning för de flesta som blivit uppsagda

Totalt ansökte närmare 23 000 uppsagda tjänstemän stöd hos TRR under 2020, varav 2 650 i Skåne. Det kan jämföras med 14 200 under 2019, alltså en ökning på drygt 60 procent. Men många har redan gått vidare till en annan anställning och fler än tidigare väljer att utbilda sig.
– Fler har börjat studera, vilket jag ser som oerhört positivt. Vi har länge pratat om behovet av livslångt lärande och behovet av kompetensutveckling genom livet, men det har inte setts någon förändring. Framöver kommer det inte vara så att man sitter och väntar på pensionen och guldklockan. Det kommer genom livet vid olika tillfällen finnas behov av att omskola sig, bygga på sin kunskap och kompetensutveckla, menar Lennart Hedström och fortsätter:

– Vi har även sett att fler byter bransch. Och det hoppas jag blir mer vanligt. För vi behöver mer rörlighet på arbetsmarknaden och ständig kompetensutveckling. Det är viktigt för att klara kompetensförsörjningen framöver.

Merparten av de uppsagda tjänstemännen som kom till TRR under 2020 har gått vidare till en annan form för sysselsättning.

  • 12 641 fick ny anställning
  • 1 712 påbörjade en utbildning
  • 1 079 startade eget företag

Trenden har fortsatt under första kvartalet 2021 där det procentuellt är en större andel av de uppsagda som går vidare till annan form av sysselsättning jämfört med tidigare år. Det är fortsatt en ökning av personer som påbörjar studier och bland utbildningar ligger hälso- och sjukvård, företagsekonomi och lärarutbildningen i topp.
– Det är positivt när folk byter bana, det påverkar rörligheten på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis tragiskt för dem som drabbats av covid-19, men man ska inte underskatta, och det kanske låter hårt, men att en kris alltid leder till nytänkande. Det visar pandemin. Företag och individer har tvingats att tänka om. Företag har ställt om och producerat andra varor och tjänster under pandemin. Individer har tänkt om och vi har hört om flera som plockat upp ungdomsdrömmarna och skolat om sig, berättar Lennart Hedström.

Handeln är en av de branscher som drabbats hårdast och har uppsagt flest tjänstemän under coronakrisen, men även en av de som anställd flest nya. E-handeln, möbler och heminredning, bygghandeln samt dagligvaruhandel och apotek är några av de som anställer nya medarbetare, berättar Lennart Hedström, vd på TRR. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Digitalisering och framtidens behov av mjuka kompetenser

Lennart Hedström tror att arbetsmarknaden är i ett läge nu där mycket kommer att hända. – Det kommer att gå snabbare och snabbare, omvärlden snurrar snabbare och snabbare, och det kräver mer omställning.
– Digitaliseringen driver på utveckling och förändring. Vi kommer att tänka och göra saker på ett nytt sätt. Men det har alltid skett en förändring. Det har alltid varit så att det försvunnit yrkesroller och nya uppstått, säger han.

Under pandemin har det skett en snabb uppgradering av digital mognad i företagen. Och det hade inte hänt av sig själv i samma takt, menar Lennart Hedström.
– Det kanske var planerat att hända över några år, men inte så här snabbt. Och det kommer att ha betydelse till exempel för vårt konsumtions- och resmönster. Vi kommer inte längre att resa långt för enbart en timmes möte utan digitala möten är här för att stanna.

Den digitala omställningen kommer att innebära stor förändring för näringslivet och framtidens arbetsmarknad.
– Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Och det innebär att vi blir mer konkurrensutsatta. Men som företag kan du aldrig bli unik med tekniken, men med medarbetarna. Det kräver att ha en personal som är några procent mer engagerade än de andra. Att lyckas få ut den fulla potentialen av sina medarbetare blir den stora utmaningen för den som vill klara konkurrensen, säger han.

Därför tror Lennart Hedström att helt andra kompetenser blir efterfrågade i framtiden. Nämligen de mjukare kompetenser som kan särskilja människa från maskin, vilket även kan leda till att formell kompetens som utbildning inte alltid kommer att vara det viktigaste. Han ser redan nu att det finns flera rekryteringsföretag som använder kompetensbaserade intervjuformer där frågorna till exempel handlar mer om hur du löser ett problem än vilken formell erfarenhet du har.
– Jag tror att i framtiden kommer man inte att stirra sig blind på vad du har för utbildning, men se mer på dina förmågor. Idag handlar det alldeles för lite om vilka egenskaper och förmågor du har. Det är det som är det viktiga, säger han och beskriver vilka typer av kompetenser som kommer att efterfrågas:

– Det kommer vara mjuka förmågor. Vi måste bli skickliga på att jobba tillsammans, att samarbeta. För ensam är inte stark längre. Jag tror att prestigelöshet, nyfikenhet för det nya och att lära sig nya saker är viktigt för att vara anställningsbar. Och anställningsbarhet borde vara ständigt aktuellt. Inte bara vid jobbyte. Varje dag, nästan, ska man lära sig nytt för att behålla sin anställningsbarhet. Och för att lära sig något nytt behövs ett öppet sinne.

En annan fråga som Lennart Hedström lyfter i relation till framtidens arbetsmarknad är ålder. Det presenteras ofta en bild av att det är svårt för äldre att få ett jobb. Men TRR ser många exempel på att tjänstemän över 60 får nytt jobb eller startar eget, vilket Lennart Hedström hoppas blir än mer vanligt på framtidens mer kompetensbaserade och rörliga arbetsmarknad.
– Om personer har ett driv, en nyfikenhet och rätt kompetens tycker jag att det är oacceptabelt att bli bortvald på grund av sin ålder.
– Men vi kanske ska skylla oss själva. Jag menar vi talar om seniorboende för 55 +. Är det så att man ska börja trappa ner och sätta sig på en bänk och mata duvorna då?

Många kommer att vilja kombinera arbete hemma och på kontor även när pandemin är över. Det kommer att ställa nya krav på arbetsgivarna anser Lennart Hedström, vd på TRR. Foto: News Øresund – Johan Wessman


Nya frågeställningar för arbetsgivaren med mer hemarbete

En förändring som pandemin har puttat på är distansarbetet.
– Jag tror att de flesta har insett att det går bra att arbeta hemifrån. Och att de flesta vill se någon form av hybrid framöver. Få vill tillbaka på full tid på kontoret, men samtidigt är det även få som vill jobba hemma alla dagar i veckan, säger Lennart Hedström.

Det kommer att innebära flera utmaningar för arbetsgivarna, framhåller han.
– Så en utmaning framöver blir ett bra ledarskap. Det att ha tillit till de anställda blir viktigt. Det finns givetvis alltid chefer som har ett stort kontrollbehov, och som tror att anställda bara jobbar om de sitter på kontoret, men det blir viktigt för de flesta att utveckla bra ledarskap i relation till sina medarbetare som arbetar hemifrån.

Då uppkommer även frågan om säkerhet. För är bostadens wifi säkert nog för företaget? Hur håller det i relation till säkerhet om en anställd sitter hemma eller på ett café med öppet wifi? frågar sig Lennart Hedström och påpekar att det även kan medföra högre kostnader för arbetsgivaren liksom att det kan uppstå skatteproblematik om arbetsgivaren ska bekosta utrustning till hemmakontoret. Även arbetsmiljöfrågor blir aktuella.
– Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren föra tillsyn med arbetsplatsen, men det blir svårt om det är hemma i den anställdes bostad.

Det är dock fler fördelar än nackdelar med att låta medarbetarna sitta hemma och jobba, tycker Lennart Hedström:
– Det är ju även för många en fråga om att få ihop livspusslet. För många har det att arbeta hemma medfört att de blir mindre stressade, mer fokuserade och gör ett bättre jobb. Och som arbetsgivare är det ju bara att tacka och ta emot om det är så. Då får det kosta lite.

 

Nytt uppdrag att hjälpa fler kan vara på väg

En annan förändring som är tydlig på arbetsmarknaden redan idag är ett växande antal visstids- och projektanställda. I TRR:s uppdrag ingår enbart att stötta de fastanställda tjänstemännen vid uppsägning. Enligt de diskussioner som pågår mellan arbetsmarknadens parter om utveckling av arbetsmarknadsmodellen, anställningstryggheten och turordningsreglerna har det framkommit förslag om att utöka kompetens- och omställningsstödet. PTK och Svensk Näringsliv, och senare Kommunal och IF Metall, har kommit överens om förslag till nya regler om trygghet på arbetsmarknaden, den i medierna ofta kallade Las-överenskommelsen. I den föreslås det bland annat att även visstidsanställda ska ingå i avtalet med TRR.
– Vi ska enligt vårt nuvarande avtal enbart hjälpa tillsvidareanställda som blivit uppsagda. Men i de diskussioner som förs så ser det ut till att även visstidsanställda kommer att ingå i avtalet framöver.

Det föreslås även att TRR utöver omställningsstöd ska erbjuda kompetensstöd och därmed ge möjlighet till att stärka anställningsbarheten hos tjänstemän som redan är i arbete.
– Då handlar det inte om kompetensutveckling inom det område man arbetar med, för det ska arbetsgivaren stå för, men om att utöka kompetensen. Om parternas överenskommelse blir verklighet får TRR mycket bredare uppdrag, säger Lennart Hedström.

Men än är det inte beslutat om några förändringar. Det pågår tre statliga utredningar som arbetar tillsammans med arbetsmarknadens parter och de ska presenteras i maj. Sedan krävs reformer och lagändring för att genomföra de nya reglerna. 1 juli 2022 förväntas den färdiga modellen för arbetsmarknaden att träda i kraft.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

 

Fakta om TRR och andra trygghetsorganisationer

TRR är en trygghetsorganisation som ska hjälpa tjänstemän i privata företag som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ny sysselsättning. Organisationen omfattar 35 000 företag med runt 950 000 anställda tjänstemän. Företagen är anslutna till arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv och IDEA. Grunden för arbetet är omställningsavtalet som slöts 1974 mellan Svenskt Näringsliv och PTK.
Det finns flera andra trygghetsorganisationer i Sverige som har specifika områden så som den ideella sektorn, fastighetsbranschen eller kyrkan.

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Intervjuer14 oktober, 2021

Nordisk kulturfond vill vara motkraft till politisk styrning

Nordisk Kulturfond, som utdelar runt 31 miljoner danska kronor om året till nordiska kulturprojekt, har siktet på att vara en...

Samhälle13 oktober, 2021

Danmark öppnar gränsen helt mot Sverige den 25 oktober

Den 25 oktober får alla svenskar åter resa in i Danmark, utan det krav på covid-test vid inresa som hittills...

Politik11 oktober, 2021

Region Skåne skapar eget lager för läkemedel – brist på medicin allt tydligare under coronapandemin

Region Skåne planerar att skapa ett omsättningslager som ska garantera en tillräcklig nivå av läkemedel och skyddsutrustning. Under pandemin har...

Veckobrev13 oktober, 2021

News Øresunds veckobrev v. 40

Klicka här för att läsa det svenska veckobrevet v. 40 Klicka här för att läsa det danska veckobrevet v. 40...

Infrastruktur8 oktober, 2021

Trafiken över Öresundsbron på väg att normaliseras

Såväl fordonstrafiken som antalet tågpassagerare över Öresundsbron fortsätter att öka, om än med viss variation enstaka veckor. Förra veckan färdades...

Arbetsmarknad8 oktober, 2021

Undantaget i socialförsäkringen för Öresundspendlare gäller inte längre

Eftersom hemarbete inte längre rekommenderas i Danmark och Sverige och det går enkelt att resa mellan länderna gäller inte längre...

Samhälle8 oktober, 2021

Återstart för regionen och dansk-svenskt samarbete under pandemin diskuterades på nätverksmöte på Sveriges ambassad

Krafttag för att återstarta regionen, möjligheter för den gemensamma arbetsmarknaden och samarbete under pandemin. Det diskuterades under torsdagseftermiddagen tillsammans med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.