Connect with us

Samhälle

Ny prognos från OECD: Sveriges ekonomi krymper med 0,6 procent 2023 – nolltillväxt i Danmark

Publicerad

den

Hög inflation, stigande bolåneräntor och fallande tillgångspriser kommer att urholka hushållens köpkraft och hålla tillbaka den privata konsumtionen i Sverige, skriver OECD i sin senaste prognos. Foto och grafik: News Øresund

Nästa år blir en tydlig nedgång för den ekonomiska tillväxten i världen. I Sverige väntas ekonomin krympa med 0,6 procent 2023 för att därefter vända upp igen 2024 med 1,9 procents tillväxt. Tillväxten i Danmark väntas öka marginellt med 0,1 procent nästa år då även inflationen börjar att vända neråt. Det framgår i OECD:s senaste prognos.

2023 blir ett tufft år för världsekonomin, med fortsatt hög inflation och fallande tillväxtsiffror framför allt i Europa, spår OECD. OECD bedömer i sin senaste prognos att den ekonomiska tillväxten i världen kommer att minska till 2,2 procent 2023, vilket är betydligt lägre än det årliga genomsnittet på 3,4 procent under åren 2013-2019. Den genomsnittliga årsinflationen för världens 38 OECD-länder väntas i år landa på 8,1 procent och minskar sedan 2023 till 6 procent. Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i främst Europa och USA nästa år, men världsekonomin lyfts av fortsatt positiva tillväxtsiffror i Asien, spår OECD. OECD betonar att förväntningarna på världsekonomin är väldigt osäkra, men att risken för en mer betydande ekonomisk nedgång också har ökat under den senaste tiden.

Sveriges ekonomi krymper nästa år och arbetslösheten ökar fram till 2024
2023 bedöms bli ett tufft år även för svensk ekonomi. OECD spår att Sveriges ekonomi krymper med 0,6 procent under nästa år, vilket är mer än vad Finansdepartementet spår (-0,4 procent) i sin senaste prognos från i början av november.

– Hög inflation, stigande bolåneräntor och fallande tillgångspriser kommer att urholka hushållens köpkraft och hålla tillbaka den privata konsumtionen, skriver OECD.

År 2024 väntas därefter tillväxten i Sverige ta fart igen och ökar med 1,9 procent samtidigt som också inflationen vänder neråt. Inflationen väntas falla redan nästa år, men först under andra halvan av 2024 tror OECD att inflationstakten närmar sig Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Även arbetsmarknadsutsikterna väntas enligt OECD bli sämre i Sverige än vad Finansdepartementet tror i sin prognos. OECD spår att arbetslösheten ökar från 7,5 procent i år till 8,3 procent nästa år och väntas att fortsätta stiga även under 2024 till 8,5 procent.

Marginell tillväxt i Danmark under 2023
Trots dystra siffror i prognosen väntas utsikterna bli något ljusare i Danmark nästa år jämfört med Sverige. OECD bedömer att tillväxten i Danmark ökar med 0,1 procent 2023 och ökar sedan ännu mer 2024 med 1,1 procent. Det är en något mer positiv prognos jämfört med Nationalbankens senaste prognos från september som spådde en negativ tillväxt på 0,1 procent i Danmark 2023. Precis som i övriga världen väntas också inflationstakten i Danmark avta under nästa år enligt OECD, som nästa år bedöms landa på 5,5 procent för att därefter successivt fortsätta nedåt till strax under 3 procent 2024. Jämfört med Sverige tror OECD att arbetslösheten i Danmark kommer att öka nästa år, från 4,5 till 5,7 procent, men bedömer att den därefter redan faller tillbaka något under 2024 till 5,6 procent. De största riskerna för Danmarks utsikter är starkare utbudsstörningar och en varaktig arbetskraftsbrist som leda till ytterligare prisökningar och minskad aktivitet, skriver OECD. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Energi29 november, 2023

Vattenfall öppnar upp för investeringar på 50 miljarder kronor i befintliga kärnkraftsreaktorer

Det statliga kraftbolaget Vattenfall utreder sedan tidigare möjligheten om att bygga nya reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Samtidigt flaggar nu bolaget...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Ny rapport från SCB: Åtta av tio ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 har arbete

Drygt 20 000 av de 35 000 ensamkommande barn som 2015 sökte asyl i Sverige bor kvar. Knappt sju av...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Utrikes födda med lön från arbete har ökat med 25 procent i Malmö

Antal personer i befolkningen som får lön från en anställning ökar mer i Malmö än i Skåne och i landet...

Fastighet29 november, 2023

Danmarks Nationalbank varnar för att svenska utförsäljningar av danska fastighetsportföljer kan leda till prisfall i Danmark

Flera av de svenska fastighetsbolagen har meddelat att de kommer att sälja av sina fastighetsportföljer för att refinansiera sina skulder....

Samhälle29 november, 2023

Oförändrad skattesats när Region Skåne går med underskott under 2024

Region Skåne beslutade vid tisdagens fullmäktigemöte att regionskatten ligger kvar på 11,18 procent i budgeten för nästa år. Under 2023...

Samhälle29 november, 2023

Från 6 till 20 miljarder kronor – kostnaden för Stockholms avloppsprojekt ökar kraftigt

När budgeten för upprustningen av Stockholms stads avloppssystem gjordes 2014 bedömdes kostnaden bli sex miljarder kronor inklusive en ny 14...

Näringsliv28 november, 2023

Danske Bank flyttar till nytt huvudkontor i Postbyen nära Köpenhamns centralstation

Byggnaden med de klassiska kolonnerna vid Kongens Nytorv har varit Danske Banks huvudkontor i mer än 140 år. När banken...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.