Connect with us

Intervjuer

Kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa får TePe att se fram emot fler samarbeten inom life science-sektorn

Publicerad

den

Vd:n Hanne Hageberg Hammar (t.h.) och marknads- och innovationschefen Helena Ossmer Thedius (t.v.) på TePe Munhygienprodukter AB. Foto: News Øresund

TePe Munhygienprodukter AB startade med utvecklingen av tandsticka i samarbete med Malmö Tandvårdshögskola på 1960-talet. Idag är TePe ett globalt företag inom området munhälsa och mottog för fyra år sedan titeln som årets life science-företag i Malmö. Enligt vd:n Hanna Hageberg Hammar och marknads- och innovationschefen Helena Ossmer Thedius är förutsättningarna för tillväxt mer partnerskap och tillgång till rätt kompetenser. Global marknadsföring av regionen, bättre infrastruktur, mindre pendlarbyråkrati är andra faktorer som påverka.

Från det globala huvudkontoret nära motorvägen i stadsdelen Fosie i Malmö, utvecklar, distribuerar och säljer TePe en bred produktportfölj av munhälsoprodukter ut på världsmarknaden.

Huvudkontoret har ansvar för hela koncernen med cirka 370 anställda, varav cirka 270 heltidsanställda har anläggningen i Malmö som sin dagliga arbetsplats. År 2017 mottog det privatägda företaget Malmö stads näringslivspris inom området life science.

Utnämningen kom som en överraskning, berättar vd Hanna Hageberg Hammar, då de själva inte hade tänkt på TePe som en life science-verksamhet.

Istället för att vara upptagna med att särskilt tillhöra en viss bransch, har de sedan verksamhetsstarten endast varit upptagna med att främja munhälsa.

Företaget TePe grundades av träskäraren Henning Eklund i Malmö 1965 där de första triangelformade tandpetarna var gjorda i trä. Idag är munhälsoprodukter, såsom interdentaltandborstarna och tandborstarna framställda i plast.

Ambitionen om en utbredd och god munhälsa har alltid varit i fokus. En uppgift som har blivit viktigare med åren eftersom hälsa inte bara handlar om att vara skjukdomsfri utan också är förbundet med en generell livskvalitet, det vill säga att ha en god munhygien och friska tänder.

Därtill kommer ett ökat vetenskapligt erkännande om att bra munhälsa gagnar allmänhälsan och kombinerat med paradigmet om mer sjukdomsförebyggande vård inom sjukvården.

– Hela vår vision är knuten till life science i meningen att förbättra livskvaliteten, säger Hanna Hageberg Hammar, och Helena Ossmer Thedius tillägger:

– Beroende på reglerna så kan våra produkter i vissa länder klassas som medtech. Men vi ser oss inte själva som en medtech-verksamhet, utan som ett företag som agerar inom preventiv munhälsa.

TePes globala huvudkontor i Malmö med cirka 270 heltidsanställda. Foto: News Øresund

Life science-anknytning genom investeringar och nätverk
Även om TePe är kopplat till life science-branschen genom att öka livskvaliteten, så har företaget inget partnerskap med scienceparkerna Medeon, Ideon eller Medicon Village eller med några andra läkemedels- eller biotechföretag i Öresundsregionen.

Malmöföretaget har dock flera beröringspunkter med life science-branschen.

År 2020 blev Eklund-familjen, som äger TePe, den näst största aktieägaren i Magle Chemoswed, som är ett av Malmös kontraktsforskningsföretag. Via familjens investeringsbolag Fosielund har de valt att köpa aktier för 20 miljoner kronor i Magle Chemoswed, som börsnoterades i Sverige i slutet av juni förra året.

TePe är aktiva i det så kallade STEPS-programmet vid Lunds universitet som handlar om mer biobaserade råvaror och forskning kring hållbara lösningar för plast, vilket även är en pågående diskussion inom den danska medico- och läkemedelsindustrin, att i större utsträckning återanvända plast.

2019 var TePe också involverade i ett samarbete med Malmö universitet kring förebyggande tandvård i stadens utsatta bostadsområden för att motverka ojämlikhet inom hälsa. Slutligen är även TePes personal engagerade i undervisningen på Malmö Tandvårdshögskola, där de första trätandpetarna utvecklades i samarbete med skolans experter på 1960-talet. TePes anställda föreläser dessutom om förebyggande tandvård på lärosäten i hela världen.

TePe grundades i Malmö 1965 och har i dag åtta dotterbolag runt om i världen. Foto: TePe

Strategin mot 2025 kräver fler partnerskap
Idag har TePe åtta dotterbolag runt om i världen och man startade sin globala expansion med etablerandet av det första dotterbolaget i Tyskland 1997. I Tyskland såväl som i Skandinavien och i England, ligger man långt framme inom tandvårdsområdet konstaterar Hanna Hageberg Hammar.

Om ett nytt samarbete skulle startas, så kunde det exempelvis vara med Novo Nordisk eller andra aktörer med expertis inom diabetes, säger de båda företagsrepresentanterna, eftersom goda tandvårdsvanor är av särskild betydelse för diabetespatienter, så de inte utvecklat paradontitis, som är ett inflammatoriskt tillstånd i tänderna.

– När vi tittar på vår strategi mot 2025 så har vi partnerskap som en av våra framgångsfaktorer. Vi behöver fler strategiska partnerskap runt om i världen och ta in fler kompetenser som vi inte har just nu. Det finns väldigt stora och goda möjligheter till det inom Öresundsregionen med tanke på det fokus på diabetes som finns, men också på andra områden, som hjärt- och kärlsjukdomar, säger Hanna Hageberg Hammar.

På huvudkontoret för koncernen i Malmö arbetar idag över 25 nationaliteter – dock ingen dansk pendlare. År 2020 omsatte koncernen 793 miljoner kronor.

Den ökade internationaliseringen betonar vikten av att ha engelska som företagsspråk, så att folk utan svenskakunskaper kan rekryteras, menar båda. Likaså stödjer utvecklingen betydelsen av att inte bara marknadsföra Malmö, utan regionen som helhet.

Dels gör det att folk stannar istället för att flytta iväg, om de upplever att det finns många arbetsmöjligheter på tvärs över sundet. Dels kan det locka till sig mer utländsk arbetskraft. En samlad Öresundsregion med omkring 4 miljoner invånare har en större dragningskraft i utlandet än bara Malmö, med knappt 350 000 invånare, menar båda.

– Det finns ett syfte i att prata om Øresundsregionen snarare än Lund, Malmö och Köpenhamn var för sig, så att vi som region lockar folk att stanna eller lockar folk hit, säger Hanna Hageberg Hammar och berättar om en nyanställd från Sydeuropa, som bor i Malmö, men som också går på språkskola i Lund och utnyttjar Köpenhamns kulturutbud.

TePe ska fram till 2025 söka upp fler externa partners. Idag samarbetar företaget med bl.a. Lunds universitet och Malmö Tandvårdshögskola. Foto: News Øresund

Bättre pendlingsvillkor skulle gynna rekryteringen från Köpenhamn
Även om internationella marknadsföringsinitiativ genomförs i regionen så är det nödvändigt att fortsätta och om möjligt öka insatsen, anser de. För även om TePe genom åren har lyckats rekrytera från utlandet till Malmö så är uppgiften fortfarande förbunden med utmaningar.

– Att komma med erfarenheter från olika typer av marknader ser vi som en enorm fördel. Och då tror jag att det är lättare att få den personen att flytta hit om de upplever regionen som spännande, säger Hanna Hageberg Hammar och tror att fler Öresundsmässor och internationella möten efter coronapandemin kan ge ett lyft för den internationella marknadsföringen.

De upplever att det finns brist på en rad kompetenser, inom ämnena produktionsteknologi, materiallära, produktdesign, automation, kvalitetssäkring, regulatory affairs och odontologi. Det är områden de planerar att rekrytera inom.

Vad som hämmar tillväxten i regionen är för TePe inte en brist på risktagande investerare som vill satsa kapital, något som andra life science-företag annars ofta påpekar. Partnerskap och tillgång till rätt kompetenser är viktiga faktorer. En bättre infrastruktur för arbetspendling och mer lätthanterade arbetsrättsliga regler mellan Danmark och Sverige kan bidra till bättre förutsättningar.

– Vi ligger bara ett stenkast från bron, så det skulle vara riktigt spännande om vi kunde rekrytera kompetens från Köpenhamn, men då måste det bli smidigare att vara pendlare, säger Hanna Hageberg Hammar.

News Øresund – Kristoffer Dahl

 


NEWS ØRESUND är ett resultat av ett utvecklingsprojekt med Interregfinansiering som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet. Under 2019-2021 stärker News Øresund den oberoende bevakningen av regionens life science kluster genom Øresundsinstituttets medverkan i Interregprojektet GC life science analysis initiative.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Nyheterna från News Øresund får fritt återges under förutsättning att News Øresund anges som källa.

Kontakta oss: redaktion (at) newsoresund.org
Mer information: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.dk

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad24 september, 2021

Mentala gränshinder i Tornedalen undersökt i ny rapport

Vid ett event i Torneå på fredagen lanserade interreg-projektet Arbeta tillsammans, Nordkalottrådet och Nordkalottens gränstjänst en rapport om hur mentala...

Turism/kultur24 september, 2021

Ny nordisk tankesmedja för konst och kultur

A/nordi/c heter den nya nordiska kultur-tankesmedjan som lanserades under torsdagen. Syftet med den nya organisatonen är att synliggöra konstens värde...

Politik24 september, 2021

Spetskandidaten till överborgmästarposten i Köpenhamn vill ha en klimatbudget för kommunen

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiets spetskandidat till överborgmästarposten i Köpenhamn vid kommunalvalet den 16 november, har presenterat en klimatplan för den...

Näringsliv23 september, 2021

De skånska småföretagens investeringsvilja ökar efter pandemin

Fler än hälften av de skånska småföretag som skjutit upp investeringar under coronapandemin har nu planer på att genomföra dem....

Fastighet23 september, 2021

Rekordlåga försäljningstider på danska bostadsmarknaden under corona

I genomsnitt tog det 70 dagar att sälja en lägenhet i Danmark under årets andra kvartal. Det visar siffror fån...

Infrastruktur23 september, 2021

Skånetrafiken och DSB planerar för tiominuterstrafik över Öresundsbron i december – men genomförandet är beroende av danskt gränskontrollsbeslut

Som en följd av coronapandemin och de danska gränskontrollerna vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup gör Öresundstågen ett längre...

Intervjuer22 september, 2021

En svensk med mission att höja statusen på dansk danskonst

Med sig från Sverige har Danjel Andersson en helt annan syn på dansen än han upplever i Danmark. Som konstnärlig...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.