Connect with us

Intervjuer

Nödvändigt med beredskap för fler kommande konkurser

Publicerad

den

Marie Krüeger är vd för Almi Skåne som är ett statligt och regionalt ägt bolag som erbjuder företag möjligheter till lån och affärsutveckling. Foto: Almi Företagspartner Skåne

Sex av tio småföretag har drabbats negativt av coronapandemin samtidigt som fyra av tio företag uppger att de upptäckt och utvecklat nya affärsmöjligheter under krisen. Det visar en undersökning som Almis forskningsråd gjort bland 1 200 småföretag. Almi Skånes vd Marie Krüeger ser positivt på den innovativa utvecklingen under krisen och är förvånad över att inte fler företag tvingas i konkurs även om hon är orolig för att ytterligare bolag drabbas. En lärdom hon tror att företagen kommer att dra av krisen är vikten av en bättre riskhantering och insikten om att det otänkbara kan bli verklighet.

Coronakrisen har drabbat näringslivet, men inte alla lika hårt. Enligt Marie Krügeer, vd på Almi Skåne, ett statligt och regionalt ägt bolag som erbjuder företag möjligheter till lån och affärsutveckling, så är utvecklingen mycket branschberoende, men har drabbat små såväl som stora bolag.
– Till exempel har besöksnäringen, särskilt hotell och restaurangbranschen varit extremt drabbade. Och inom industrin finns det underleverantörer till de branscher som har drabbats. Är man ett industriföretag som tillverkar servetter till restaurangbranschen har det kanske inte gått så bra under krisen varemot de som tillverkat kartong som används mycket inom e-handeln har det gått väldigt bra för, säger Marie Krüeger, vd på Almi Skåne.

85 procent av företagen i hotell- och restaurangbranschenupplevde att de påverkats negativt av coronapandemin, enligt en undersökning som Almis forskningsråd har gjort. Foto: News Øresund

En rapport, som Almis forskningsråd har gjort, visar att 60 procent av småföretagen i Sverige upplever att de påverkats negativt av pandemin, medan 20 procent anser de påverkats positivt. Till grund för rapporten genomfördes under oktober 2020 en enkätundersökning bland 1 200 småföretag med färre än 50 anställda i fyra olika branschsegment. Inom hotell- och restaurangbranschen upplevde 85 procent att de påverkats negativt av coronapandemin.

– Det finns inom besöksnäringen och hotell- och restaurangbranschen exempel på företag som haft ett intäktsbortfall på nästan 100 procent. Restaurangerna har till viss del kunnat ställa om till catering, men det täcker ju inte upp, säger Marie Krüeger.

Bland företagen i tillverkningsindustrin var det 65 procent och bland detaljhandelsföretagen var det 40 procent som ansåg att pandemin hade påverkat dem negativt.

Utmaningar under coronakrisen

Marie Krüeger framhäver fyra stora utmaningar för företagen under coronakrisen.

  • Likviditeten. Särskilt för de företag som plötsligt tappat alla intäkter eftersom de inte har kunnat hålla verksamheten öppen.
  • Planeringshorisonten: Tidslinjen framåt har varit osäker. Det har funnits en osäkerhet kring hur länge pandemin kommer att pågå och hur länge restriktionerna kommer att finnas.
  • Lånemöjligheter. Bankerna blir mer försiktiga att låna ut pengar och det måste de vara under en kris, men det påverkar om företagen kan få lån.
  • Eget kapital. Om intäkterna har sjunkit så mycket att företagarna måste ta av det egna kapitalet för att täcka upp så blir det svårt att få balansräkningen till att gå upp.

Runt 40 procent av företagarna i undersökningen uppger att likviditeten försämrats under coronakrisen och drygt hälften anser att lönsamheten försämrats. Samtidigt visar rapporten att företagen har haft stor nytta av stödprogrammen, särskilt sänkta arbetsgivaravgifter, permitteringsstöd och ersättning för sjuklönekostnader. 60 procent av företagen anser att stöden har haft en avgörande eller stor betydelse.

Marie Krüeger är överraskad över att inte fler företag har tvingats i konkurs under coronakrisen, men är bekymrad för att det kan komma fler konkurser framöver.
– Jag är faktiskt förvånat över att det är så få konkurser. Mycket verkar ju att gå bra även om det är det vi kallar en syntetisk, en konstgjord andning. Vi håller uppe vissa företag med hjälp av stödpaket. Men samtidigt går en del verksamhet ju även bra för att vi fortsätter att konsumera – bygga om hemma och köpa saker till huset till exempel. Men vi behöver ha en beredskap för att det kan komma betydligt fler konkurser.

Förra året fick Almi på nationell nivå 3 miljarder kronor av staten för att kunna bevilja särskilda lån under coronakrisen. Under 2020 beviljade Almi Skåne 544 så kallade brygglån till skånska företag till ett samlat värde på 404 miljoner kronor. Det kom in cirka 1 000 låneansökningar, varav merparten under första halvåret 2020. Almi har även företagslån, tillväxtlån, mikrolån och innovationslån. Under första halvåret 2020 utgjorde brygglånen cirka hälften av de beviljade lånen medan andelen sjönk till 20 procent under andra halvåret. Nu har Almi uppdaterat lånevillkoren då lånen egentligen skulle vara tillbakabetalade inom ett år eftersom det i början av pandemin förväntades att krisen skulle vara tre till sex månader. En ny form för brygglån har även tagits fram.
– Lånen har varit mycket efterfrågade. Vi har gått ut med ett nytt brygglån 2.0 som även är för de företag som upplevt en inkomstminskning under covid-19 och där lånet har andra mer förmånliga villkor än våra andra lån, berättar Marie Krüeger.

Kris frammanar även nytänkande och nya affärsmöjligheter

Närmare 40 procent av företagen i undersökningen har svarat att de upptäckt och utvecklat nya affärsmöjligheter under krisen. För hotell- och restaurangbranschen är det 55 procent av företagen som ser positivt på nya affärsmöjligheter. Rapportförfattarna framhäver begreppet ”necessity entrepreneurship” med vilket det menas att omständigheterna tvingar företagen att utveckla nya produkter och tjänster. På Almi är nytänkande och innovation samt inte minst hållbarhet alltid i fokus när det ska beviljas lån.
–  Det behövs nytänkande för att få till en hållbar omställning. Och den måste vara hållbar. Nu när vi ändå står inför en omställning så är det bra att ställa om till hållbar verksamhet.

Men det kan vara en utmaning för företagen att mobilisera resurser till att utveckla och ställa om, menar Marie Krüeger.

– Särskilt för de mindre företagen kan det handla om att det är svårt att få tid att tänka strategiskt, att gå igenom affärsplanen och strategier för att utveckla verksamheten. För vissa företag handlar det om att de saknar kompetens för att kunna ställa om.

Planering för det otänkbara blir viktigt i framtiden

Lärdomarna från coronakrisen blir många, tror Marie Krüeger. Framför allt en bättre krisberedskap.
– Det har ju hänt saker man aldrig hade föreställt sig. Det otänkbara. Som tomma flygplatser och restauranger utan gäster.
–  Det kommer finnas en tydligare riskhantering i alla led. En pandemi har inte varit med i vår beredskap förr. Det har vi fått stor lärdom om och det kommer vi att ta med framöver.

Hon tror att pandemin kommer att påverka vårt beteende även framöver, men att coronakrisen har skapat medvetenhet om vad som är viktigt för ett bra liv, nämligen sociala kontakter.
–  Jag hoppas och tror att det finns ett uppdämt behov av fysiska intressanta möten, av restaurangbesök och resor när vi öppnar upp. Men kanske vi har ett litet annat perspektiv med oss om att det kanske inte behöver vara en resa till Sydafrika, men hitta ett spännande ställe, inte bara här i Sverige, men här i Skåne, säger Marie Krüeger.

(News Øresund – Thea Wiborg)
Denna intervju är gjord i samband med rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet gör på uppdrag av Sparbanken Skåne. Mer om rapporten hittar du här.

 

Fakta om Almi Företagspartner AB och Almi Skåne

Almi Företagspartner AB är ett statligt moderbolag med 16 regionala dotterbolag samt underkoncernen Almi Invest som bedriver riskkapitalverksamhet. De regionala Almi bolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av regionala aktörer. Syftet är att erbjuda lån och hjälp med affärsutveckling till företag med tillväxtpotential.

Rapporten ”Pandemins påverkan på företag” som är i två delar har skrivits av medlemmar i Almis forskningsråd och är baserad på telefonintervjuer med 1 200 företag med färre än 50 anställda. Intervjuerna är genomförda av SKOP AB under oktober 2020.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.