Connect with us

Danmark

Förstatliga dansk sjukvård eller inför fler sjukvårdsregioner – två av förslagen från kommissionen för framtidens danska hälso- och sjukvårdssystem

Publicerad

den

Den danska strukturkommissionen för hälso- och sjukvården har presenterat en omfattande rapport som bland annat omfattar tre förslag till organisation där ett av förslagen innebär att de danska regionerna avskaffas och staten tar över ansvaret för hälso- och sjukvården. Foto: News Øresund

Avskaffa regionerna och förstatliga den danska sjukvården med en central driftsorganisation och 8-10 administrativa enheter, ersätt dagens fem regioner med 8-10 vård- och omsorgsregioner eller behåll den nuvarande strukturen med fem regioner. Det är tre alternativa modeller som i veckan presenterades av den danska strukturkommissionen för hälso- och sjukvården. Kommissionen har presenterat en omfattande lista på förslag till åtgärder för att säkra ett bättre sammanhang och en mera enhetlig hälso- och sjukvård. Det är dock inte givet att någon av de tre modellerna blir verklighet. Från Folkemødets huvudscen i Allinge på Bornholm rapporterar Kristeligt Dagblad att regeringspartiet Moderaternes ordförande och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen kommenterade kommissionens rapport med att “nu finns det tre förslag, jag tror att det sluter med en fjärde lösning”.

Under de senaste 20 åren har de danska sjukhusen fått en allt tyngre roll jämfört med de allmänpraktiserande läkarna noterar kommissionen. Antalet läkare på landets sjukhus har ökat med närmare 70 procent mellan 2003 och 2020 medan antalet allmänpraktiserande läkare ökat med mindre än 20 procent. Jämfört med andra länder så lägger Danmark 47 procent av vårdresurserna på sjukhus jämfört med 33 procent i Sverige, 34 procent i Norge, 38 procent i Finland, 30 procent i Nederländena och 36 procent i England. Samtidigt noterar kommissionen att den ändrade åldersstrukturen gör att vårdresurser hos kommunerna behöver öka för att de ska klara att ta hand om det ökande antalet äldre.

Kommissionen pekar på att Danmark har en bra sjukvård men att “nuvarande fördelningen av uppgifter och ansvar bidrar till att patientförloppen inte är tillräckligt enhetliga och bristande investeringar i allmän hälso- och sjukvård”. Kommissionen ger bland annat tre förslag till hur den framtida hälso- och sjukvården kan organiseras utan att lägga till fler myndighetsnivåer än kommun, region och stat:

Modell 1 – de nuvarande regionerna ersätts av 8-10 vård- och omsorgsregioner
Ur rapporten: I styrmodell 1 avskaffas de nuvarande fem danska regionerna och en ny styrnivå inrättas i form av 8-10 hälso- och sjukvårdsregioner. Antalet hälso- och sjukvårdsregioner återspeglar en övergripande balans mellan närheten till de uppgifter som hälso- och sjukvårdsregionerna tar över från kommunerna och hållbarheten i de uppgifter som hälso- och sjukvårdsregionerna kommer att ansvara för. Varje hälso- och sjukvårdsregion kommer att ledas av 21-25 direktvalda politiker, och det föreslås att stadsdelsnämnder ska inrättas för att stödja den politiska och administrativa uppmärksamheten på övergången till och utvecklingen av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Modell 2 – regionerna avskaffas och ett enhetligt statligt vårdsystem införs med central driftsenhet och 8-10 administrativa enheter
Ur rapporten: I utredningens andra modell avskaffas regionerna och staten tar över huvudmannaskapet och det operativa ansvaret för sjukhusförsörjningen, den allmänna sjukvården och den övriga mottagningsverksamheten samt får ansvar för ett antal uppgifter inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som idag sköts av kommunerna.
“Sundheds- og Omsorgsdanmark” är en sammanfattande benämning på det uppgiftsområde som staten tar över ansvaret för.det politiska ansvaret ligger hos ministern för området, som fastställer den övergripande strategin och utvecklingsplanen för hälso- och sjukvårdssystemet.under det ansvariga ministeriet etableras en central styrelse och driftsorganisation med 8-10 adminstrativa enheter som har det övergripande operativa ansvaret.

Modell 3 – hälso- och sjukvårdsregioner
Ur rapporten: Utredningens tredje modell bygger på den nuvarande uppgiftsfördelningen inom hälso- och sjukvårds- och äldresektorn. Det innebär att regionerna även fortsättningsvis ansvarar för sjukhus och mottagningsverksamhet och att kommunerna även fortsättningsvis ansvarar för sina nuvarande uppgifter inom hälso- och äldreområdet. I denna modell kan det ske en mindre sammanslagning av uppgifter inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, men modellen bygger på ett resonemang om en betydligt mindre sammanslagning av uppgifter jämfört med modell 1 och 2.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.