Connect with us

Infrastruktur

HH-utredningen är klar – intäkterna från en vägförbindelse räcker inte för att finansiera en järnvägstunnel

Publicerad

den

Under torsdagen presenterades den svenska-danska statliga utredningen om en fast HH-förbindelse. Foto: News Øresund

57–59 miljarder svenska kronor beräknas en fast förbindelse för väg- och järnvägstrafik för persontåg mellan Helsingborg och Helsingør att kosta. Det framkom vid en presentation av den dansk-svenska statliga utredningen om fast förbindelsen under torsdagen. Enligt rapporten kommer brukarfinansiering inte räcka för att bekosta en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse. Förbindelsen väntas generera en ökad trafik, men även ta trafik från Öresundsbron med längre återbetalningstid som följd. Dessutom väntas en omfördelning av bland annat lastbilstrafik över sundet där E6 Malmö-Helsingborg avlastas medan trafiken på Helsingørmotorvejen ökar.

När utredarna från svenska Trafikverket och danska Vejdirektoratet, som tillsammans med Transport-, Bygge- och Boligstyrelsen och med stöd av Interregfinansiering under cirka tre års tid har utrett förutsättningarna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør, idag presenterade sin slutrapport var det med betoning på att det är ett tidigt förslag.

– Det är en bred beskrivning av effekter som kan uppstå och vad det är för typ av anläggning vi pratar om. Vi är i ett tidigt utredningsskede och det återstår mycket arbete framöver, sade Peter Bernström, projektledare på Trafikverket.

Förbindelsen är inte beslutad, men i utredningen beskrivs hur processen framöver kan se ut om den danska och svenska staten beslutar sig för att gå vidare. 2035 är en uppskattning för när en förbindelse skulle kunna vara klar.

– Nu får den nationella politiken ta hand om resultatet, analysera det och fundera på om och hur man vill ta arbetet vidare. Om man vill ta det vidare kan det vara så att vi får ett nytt uppdrag för att jobba fram en förundersökning eller lokaliseringsutredning som det heter på danska. Sedan följer redovisning, nya analyser och förhandling och därefter en möjlig byggstart, sade Lennart Andersson, regiondirektör Trafikverket.

Brukarfinansiering räcker inte för en kombinerad förbindelse

Enligt rapporten beräknas en väg- och järnvägsförbindelse för persontåg kosta cirka 57–59 miljarder kronor beroende på om utgångspunkten är i svensk eller dansk metodik, varav 29,5–32,6 miljarder avses för vägförbindelsen och 27,7–26,6 miljarder för järnvägsförbindelsen inklusive tunnel under Helsingborg till Maria och anslutning till Västkustbanan och Skånebanan. En ren vägförbindelsen över norra Öresund väntas vara självfinansierande medan en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse har behov av ytterligare cirka 16–20 miljarder svenska kronor i finansiering för att kunna vara återbetald inom 40 år. Vägförbindelsen ensamt väntas generera en vinst på 1,9 till 6,9 miljarder kronor på 40 år.

– Vi är överens om att en ren vägförbindelse är samhällsekonomiskt lönsam medan en integrerad lösning inte är det, sade Thomas A. S. Nielsen, projektledare Vejdirektoratet.

Bidrar till ökat resande – tar resande från Öresundsbron

En fast HH-förbindelse väntas trafikeras av cirka 15 000 fordon och 19 000 turer med offentlig transport år 2040. En del av trafiken väntas flyttas över från färjorna, en del flyttas från Öresundsbron och en del vara ny trafik som skapas med anledning av den nya förbindelsen. Enligt beräkningarna skulle en väg- och järnvägsförbindelse flytta över 5 400 fordon per vardagsdygn från Öresundsbron medan antalet tågresenärer väntas minska med 5 000 passagerare per dygn. Återbetalningstiden för Öresundsbron väntas förlängas eftersom intäkterna beräknas minska med cirka 450 miljoner danska kronor per år efter att en HH-förbindelse står klar.

Restidsbesparingen med förbindelsen beräknas till 24 minuter med bil i rusningstid. Resan med tåg väntas minska med 16–17 minuter i snitt inklusive bytestid och väntetid vid färjorna. Därmed ökar tillgängligheten till fler jobb på arbetsmarknaden, enligt rapporten.

Omfördelning av trafik – färre fordon på E6 i Sverige och fler på Helsingørmotorvejen

En vägförbindelse mellan Helsingborg och Helsingør skulle öka vägtrafiken över Öresund i de norra delarna och minska trafiken via Öresundsbron. E6 i Skåne väntas avlastas med cirka 5 000 fordon per dygn. Samtidigt sker, enligt rapporten, en omfördelning mellan Sverige och Danmark av vägtrafiken och däribland lastbilstrafiken som väntas öka på Helsingørmotorvejen. Däremot beräknas det inte krävas några investeringar för att klara trafikökningen i Danmark.

– Med de totalkostnader som vi redovisar har vi en full integration i respektive land. Där har vi anslutningarna med oss. Utifrån den kapaciteten som vi har lagt för järnvägstrafik och de förutsättningar som vi har studerat vägtrafiken, säger Peter Bernström, till News Øresund.

(News Øresund – Jenny Andersson)

 

Fakta kostnadsberäkning fast förbindelse Helsingborg-Helsingør

Total anläggningskostnad: 57,2 miljarder SEK (svenska kalkylregler) och 59,3 miljarder SEK (danska kalkylregler)

Varav vägförbindelse: 29,5 miljarder SEK (svenska kalkylregler) och 32,6 miljarder SEK (danska kalkylregler)

Varav järnvägsförbindelse inklusive anslutning till Västkustbanan: 27,7 miljarder SEK (svenska kalkylregler)och 26,6 miljarder SEK (danska kalkylregler)

Fakta: utredningar och förslag om fasta förbindelser

HH-förbindelse

Sträckning: Helsingborg-Helsingör
Förbindelsen utreds som två tunnlar, en vägförbindelse mellan stadskärnorna och en järnvägsförbindelse för persontåg strax söder om städerna.
Kostnad: 57,2–59,3 miljarder SEK (spannet beror på om utgångspunkten är svensk eller dansk metodik)
Status: Dansk-svensk statlig strategisk analys med Interregstöd som presenterats idag. Fördelar som framhålls med förbindelsen är bland annat att den skulle knyta samman städerna, leda trafiken utanför stadskärnorna med potential för ny stadsutveckling, ge en större arbetsmarknad, minska sårbarheten i trafiksystemet över Öresund och att den kan finansieras genom brukarbetalning. I debatten har det tidigare nämnts som en utmaning att en förbindelse skulle kräva infrastrukturinvesteringar på norra Själland i Ring 5 och att det finns ett danskt fokus på en fast förbindelse över Kattegatt som också är under utredning.

Öresundsmetro

Sträckning: Malmö-Köpenhamn
Förbindelsen utreds som en metrotunnel för persontrafik mellan stadskärnorna.
Kostnad: ca 30 miljarder DKK, inklusive ett risktillägg på 50 procent
Status: Den fjärde fasen av städernas gemensamma utredningsarbete med Interregstöd ska presenteras i mars 2021. Fördelar som framhålls med förbindelsen är bland annat att den skulle skapa förutsättningar för mer plats för både fjärr- och godståg på Öresundsbron, korta restiden och ge en större arbetsmarknad samt binda samman regionen. I debatten nämns bland annat finansieringen som en utmaning och att förslaget inte är en del av en statlig dansk-svensk utredning.

Europaspåret

Sträckning: Landskrona-Köpenhamn
Förbindelsen har tidigare utretts som en tunnel för gods-, fjärr- och regionaltåg mellan Landskrona och Nordhavnen i Köpenhamn och nyligen utökades förslaget till en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse.
Kostnad: 48 miljarder SEK (avser endast tunnel för gods-, fjärr- och regionaltåg och inte en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse)
Status: Förslaget framförs av Landskrona stad som på egen hand undersöker förutsättningarna för en förbindelse. Fördelarna som framhålls med förbindelsen är bland annat att den skulle öka järnvägskapaciteten över Öresund och avlasta befintlig järnväg genom Lund, Malmö och Köpenhamns flygplats, öka arbetsmarknadsregionen samt öka robustheten över Öresund. I debatten nämns bland annat finansieringen som en utmaning då den innefattar nya tunnelrör under Köpenhamn, att förslaget saknar politisk förankring i Greater Copenhagen-samarbetet och inte är en del av en statlig dansk-svensk utredning.

Kattegattförbindelse

Sträckning: Kalundborg-Aarhus
Förbindelsen utreds dels som en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse och dels som endast en vägförbindelse mellan Kalundborg på Själland och Jylland i höjd med Aarhus.
Status: Den statliga danska utredningen förväntas presenteras i slutet av 2021.

Beslutad och under byggnation: Fehmarn Bält-tunneln

Sträckning: Rødby-Puttgarden
Tunnel för väg- och järnvägstrafik mellan Danmark och Tyskland.
Status: Byggstart januari 2021 och beräknat färdigställande 2029.  

Befintliga fasta förbindelser: Öresundsbron och Stora Bält-bron

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Infrastruktur7 augusti, 2022

SJ ökar investeringarna i nya tåg till 19 miljarder kronor

Under juli beslutade statliga svenska tågföretaget SJ att köpa 25 nya regionaltåg från spanska CAF för cirka tre miljarder svenska...

Cleantech7 augusti, 2022

Danska Ørsted ska bygga världens största havsbaserade vindkraftspark utanför nordöstra England

UK Department for Business, Energy and Industrial Strategi har tilldelat den danska energikoncernen Ørsted ett avtal om att bygga världens...

Cleantech7 augusti, 2022

Eurowind Energy planerar miljardsatsning i fem danska energicentra med vindkraft, solceller, batterilagring och grön bränsleproduktion

Eurowind Energy planerar en miljardinvestering i fem nya danska energicentra med landbaserade vindkraftverk, solcellsanläggningar, batterilagring av el, biogas och produktion...

Forskning7 augusti, 2022

Tre danska och svenska universitet med på europeisk tio-i-topplista över flest startade enhörningsföretag

I Stockholm och Köpenhamns finns tre av Europas tio ledande universitet när det gäller hur många så kallade enhörningsföretag som...

Danmark5 augusti, 2022

Svensk teknikkonsult rådgivare när Danmark bygger energiö i Nordsjön för vindkraftsel till 10 miljoner hushåll

Den svenska teknikkonsulten Sweco uppger i ett pressmeddelande att de har fått i uppdrag att bistå statliga danska Energistyrelsen med...

Samhälle5 augusti, 2022

Nordiska dagar på skånska Drakamöllan

Med start på söndag samlas under tre dagar medlemmarna och stipendiaterna från Drakamöllan Nordiskt Forums tidigare möten med målet att...

Samhälle3 augusti, 2022

Finland, Danmark, Sverige och Norge i topp i Sustainable Development Report – men den globala utvecklingen har stagnerat

Fyra nordiska länder ligger i topp på Sustainable Development Report som visar hur långt världens länder kommit när det gäller...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.