Connect with us

Samhälle

Fortsatt fokus på innovation, arbetsmarknad, transport och grön omställning i nya Interreg-programmet

Publicerad

den

Eskil Mårtensson är utvecklingsstrateg i Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet. Foto: News Øresund

Det nya Interreg-programmet för Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för 2021-2027 kommer att stödja projekt inom liknande områden som det gör idag; innovation, grön omställning, transport och arbetsmarknad. En programskrivargrupp bestående av tjänstemän från de elva regionerna i programgeografin håller på att ta fram ett förslag som politikerna ska diskutera den 24 september. Programförslaget ska vara klart i januari 2021.

Processen med att ta fram ett nytt program för Interreg ÖKS inleddes i januari. Det formella erbjudandet från svenska Näringsdepartementet till Region Skåne om att inleda programskrivningen kom först i april, remissförslag planeras att gå ut i oktober och det färdiga förslaget ska lämnas in i januari 2021.

– Jag brukar säga att vi lägger rälsen medan tåget kör, säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet, till News Øresund.

Region Skåne projektleder arbetet, som involverar alla elva regionerna i programgeografin. Det har bildats en överordnad programgrupp och fyra skrivargrupper med tjänstemän som har träffats digitalt under arbetsprocessen. Den politiska beslutsgruppen har digitalt möte den 24 september, då programförslaget ska diskuteras.

Programmet baseras på regionala utvecklingsstrategier, tvärregionala strategier och EU-kommissionens ramar för det gränsregionala samarbetet. Dessutom har det förts en dialog med en lång rad andra aktörer, så som EU-kommissionen, nationella myndigheter, universitet, Medicon Valley Alliance, Greater Copenhagen Committee och gränstjänsterna.

Utvärderingen av det nuvarande programmet efterfrågar bland annat att det gränsregionala mervärdet blir tydligare och detta har även varit en fokusfråga för programskrivargruppen.

– Det som skiljer sig från förra programperioden är att det kommer bli ännu mer fokus på att det gränsregionala mervärdet måste stärkas genom projekten. Vi vill se ett tydligare ägarskap. Vi har även haft dialog med Øresunddirekt, Svinesundskommittén, Greater Copenhagen och andra relevanta aktörer för att just få med det gränsregionala mervärdet, berättar Eskil Mårtensson.

Insatsområdena för 2021-2027 som föreslås är snarlika de som finns i det nuvarande programmet:

  • Innovationer/forskning/smart specialisering
  • Miljö/klimat/energi
  • Transporter/mobilitet
  • Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, gränshinder

– Det finns en tydlig linje från tidigare programmet genom att det övergripande är samma områden. Vi tycker det är bra att det ligger i linje med varandra och vi inte fokuserar på något helt annat, säger Eskil Mårtensson och fortsätter:

– Vi har särskilt sett på vilka områden under det EU kallar smart specialisering, som vi kan jobba med. Och där är ju Life science och grön omställning två styrkeområden som är särskilt tydliga i ÖKS-området och som vi gärna tar utgångspunkt i.

En annan punkt som utvärderingen av det nuvarande programmet lyfter fram är näringslivets möjlighet att medverka i Interreg-projekt.

– Det är allas ambition att näringslivet ska vara mer aktivt, men det kan vara svårt för enskilda företag att delta i projekt, så i många fall kanske man måste se till branschorganisationerna istället, säger Eskil Mårtensson.

Sedan den danska erhvervsfremmeloven infördes i januari 2019 får de danska regionerna inte längre arbeta med näringslivsfrämjande insatser. Men de är fortsatt involverade i Interreg-samarbetet, eftersom de får delta i tvärregionalt samarbete.

– Handlar det om innovation och näringslivsfrämjande är det Erhvervsstyrelsen som har huvudmandatet, men handlar det om sjukvården och hälsa så är det ju regionernas huvudområde, och här är ju också innovationsmöjligheterna stora, förklarar Eskil Mårtensson.

EU:s budget är inte beslutad än och det är därför oklart hur mycket pengar som programmet kommer att råda över.

– Vi vet inte hur mycket pengar det blir än. Förra programperioden var det ju drygt 130 miljoner euro och det blir sannolikt mindre, men ändå så pass mycket att det handlar om mycket pengar, så framtida program kommer att bli ett viktigt verktyg för vårt gränsregionala arbete, konstaterar Eskil Mårtensson.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

 

Fakta: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) 

Interreg-programmet är ett EU-program som stödjer territorialt samarbete. Tvärregionala projekt kan enligt nuvarande regler ansöka om 50 procents finansiering från programmet. Under 2014-2020 är de fyra insatsområden för Interreg ÖKS: innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning, och det har funnits 127,5 miljoner euro från EU och 10 miljoner euro i norska medel att söka i programmet. Fram till den 1 september 2020 har 76 projekt och 34 förprojekt beviljats stöd under denna programperioden.

Programgeografin för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak täcker regionerna: Region Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Själland i Danmark samt fylkeskommunerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken i Norge.

Källa: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Infrastruktur1 december, 2020

Ny teknik väntas förlänga Stora Bält-brons levnadstid med 100 år

Modern teknik i form av drönare och artificiell intelligens skapar nya möjligheter för att kartlägga och genomföra underhåll på Stora...

Arbetsmarknad26 november, 2020

Gränspendlare med jobb i Sverige riskerar tiotusentals kronor i extra skatt

Öresundspendlare som bor i Danmark riskerar att drabbas hårt av de dansk-svenska skattereglerna om de arbetar hemifrån under coronakrisen. Det...

Samhälle1 december, 2020

Svensk e-handel har ökat med 39 procent

Den svenska e-handeln var 39 procent större under det tredje kvartalet 2020 än under samma period 2019, enligt Postnord, Svensk...

Samhälle1 december, 2020

Största ökningen av dansk e-handel på sju år

85 procent av danskarna i åldern 16–89 har handlat på nätet under det senaste året, visar en ny undersökning från...

Forskning1 december, 2020

Svenskt rederi utvecklar segelfartyg för att frakta bilar över Atlanten

Ett segelfartyg som kan frakta 7 000 bilar över Atlanten på 12 dagar ¬– med 90 procent lägre utsläpp än...

Arbetsmarknad26 november, 2020

Öresundspendlare: ”Jag har lärt mig att man kan komma i kläm och att ingen bryr sig”

Fusk, bristande tillit till myndigheter och politiker och ett val mellan raserad privatekonomi och att utsätta sig själv och andra...

Samhälle26 november, 2020

Region Skåne drar tillbaka beslut om att danska livsmedel ska definieras som närproducerade

När regionstyrelsen i Region Skåne nyligen fastställde en definition av närproducerade livsmedel omfattades även livsmedel från hela Danmark. Nu backar...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.