Connect with us

Samhälle

Fortsatt fokus på innovation, arbetsmarknad, transport och grön omställning i nya Interreg-programmet

Publicerad

den

Eskil Mårtensson är utvecklingsstrateg i Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet. Foto: News Øresund

Det nya Interreg-programmet för Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för 2021-2027 kommer att stödja projekt inom liknande områden som det gör idag; innovation, grön omställning, transport och arbetsmarknad. En programskrivargrupp bestående av tjänstemän från de elva regionerna i programgeografin håller på att ta fram ett förslag som politikerna ska diskutera den 24 september. Programförslaget ska vara klart i januari 2021.

Processen med att ta fram ett nytt program för Interreg ÖKS inleddes i januari. Det formella erbjudandet från svenska Näringsdepartementet till Region Skåne om att inleda programskrivningen kom först i april, remissförslag planeras att gå ut i oktober och det färdiga förslaget ska lämnas in i januari 2021.

– Jag brukar säga att vi lägger rälsen medan tåget kör, säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet, till News Øresund.

Region Skåne projektleder arbetet, som involverar alla elva regionerna i programgeografin. Det har bildats en överordnad programgrupp och fyra skrivargrupper med tjänstemän som har träffats digitalt under arbetsprocessen. Den politiska beslutsgruppen har digitalt möte den 24 september, då programförslaget ska diskuteras.

Programmet baseras på regionala utvecklingsstrategier, tvärregionala strategier och EU-kommissionens ramar för det gränsregionala samarbetet. Dessutom har det förts en dialog med en lång rad andra aktörer, så som EU-kommissionen, nationella myndigheter, universitet, Medicon Valley Alliance, Greater Copenhagen Committee och gränstjänsterna.

Utvärderingen av det nuvarande programmet efterfrågar bland annat att det gränsregionala mervärdet blir tydligare och detta har även varit en fokusfråga för programskrivargruppen.

– Det som skiljer sig från förra programperioden är att det kommer bli ännu mer fokus på att det gränsregionala mervärdet måste stärkas genom projekten. Vi vill se ett tydligare ägarskap. Vi har även haft dialog med Øresunddirekt, Svinesundskommittén, Greater Copenhagen och andra relevanta aktörer för att just få med det gränsregionala mervärdet, berättar Eskil Mårtensson.

Insatsområdena för 2021-2027 som föreslås är snarlika de som finns i det nuvarande programmet:

  • Innovationer/forskning/smart specialisering
  • Miljö/klimat/energi
  • Transporter/mobilitet
  • Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, gränshinder

– Det finns en tydlig linje från tidigare programmet genom att det övergripande är samma områden. Vi tycker det är bra att det ligger i linje med varandra och vi inte fokuserar på något helt annat, säger Eskil Mårtensson och fortsätter:

– Vi har särskilt sett på vilka områden under det EU kallar smart specialisering, som vi kan jobba med. Och där är ju Life science och grön omställning två styrkeområden som är särskilt tydliga i ÖKS-området och som vi gärna tar utgångspunkt i.

En annan punkt som utvärderingen av det nuvarande programmet lyfter fram är näringslivets möjlighet att medverka i Interreg-projekt.

– Det är allas ambition att näringslivet ska vara mer aktivt, men det kan vara svårt för enskilda företag att delta i projekt, så i många fall kanske man måste se till branschorganisationerna istället, säger Eskil Mårtensson.

Sedan den danska erhvervsfremmeloven infördes i januari 2019 får de danska regionerna inte längre arbeta med näringslivsfrämjande insatser. Men de är fortsatt involverade i Interreg-samarbetet, eftersom de får delta i tvärregionalt samarbete.

– Handlar det om innovation och näringslivsfrämjande är det Erhvervsstyrelsen som har huvudmandatet, men handlar det om sjukvården och hälsa så är det ju regionernas huvudområde, och här är ju också innovationsmöjligheterna stora, förklarar Eskil Mårtensson.

EU:s budget är inte beslutad än och det är därför oklart hur mycket pengar som programmet kommer att råda över.

– Vi vet inte hur mycket pengar det blir än. Förra programperioden var det ju drygt 130 miljoner euro och det blir sannolikt mindre, men ändå så pass mycket att det handlar om mycket pengar, så framtida program kommer att bli ett viktigt verktyg för vårt gränsregionala arbete, konstaterar Eskil Mårtensson.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

 

Fakta: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) 

Interreg-programmet är ett EU-program som stödjer territorialt samarbete. Tvärregionala projekt kan enligt nuvarande regler ansöka om 50 procents finansiering från programmet. Under 2014-2020 är de fyra insatsområden för Interreg ÖKS: innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning, och det har funnits 127,5 miljoner euro från EU och 10 miljoner euro i norska medel att söka i programmet. Fram till den 1 september 2020 har 76 projekt och 34 förprojekt beviljats stöd under denna programperioden.

Programgeografin för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak täcker regionerna: Region Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Själland i Danmark samt fylkeskommunerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken i Norge.

Källa: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Intervjuer3 mars, 2021

McNeil-toppchef prioriterar synlighet: ”Om folk i din hemstad inte vet att du existerar så finns det ett gap”

Synlighet och interaktion med lokalsamhället och utbildningsinstitutioner är viktiga verktyg för att rekrytera kompetens på lång sikt. Det berättar Jody...

Fastighet3 mars, 2021

Svenska fastighetsrådgivaren Croisette startar danskt bolag

Från Malmö till Köpenhamn. Med bolag i både Sverige och Danmark följer Croisette Real Estate Partner de kunder som vill...

Life Science3 mars, 2021

Danmark och Sverige satsar på lokal vaccinproduktion

Nya nationella vaccinfabriker kan bli lösningen för Danmark och Sverige, för att säkra en mer stabil leverans av coronavaccin. En...

Samhälle3 mars, 2021

Maxtak på 500 personer föreslås införas i butiker och varuhus i Sverige

Folkhälsomyndigheten vill införa ett krav på att max 500 personer får släppas in i varuhus och butiker. Det meddelades på...

Life Science3 mars, 2021

Tidigare forskningschef för Leo Pharma blir styrelseordförande i ny dansk klusterorganisation för life science

Den nya nationella klusterorganisationen Danish Life Science Cluster har utnämnt sin nya styrelseordförande. Det blir Kim Kjøller, som har lång...

Näringsliv3 mars, 2021

Fler bilfartyg anlöper återigen Malmö hamn

På grund av coronapandemin blev bilfartygen som kommer till Malmö hamn markant färre under förra våren. Enligt Sydsvenskan minskade dem...

Samhälle3 mars, 2021

Ny regiondirektör i Region Huvudstaden

Region Huvudstaden får ny regiondirektör. Jens Gordon Clausen kommer från tjänsten som koncerndirektör i regionen med ansvar för bland annat...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.