Connect with us

Samhälle

Fortsatt fokus på innovation, arbetsmarknad, transport och grön omställning i nya Interreg-programmet

Publicerad

den

Eskil Mårtensson är utvecklingsstrateg i Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet. Foto: News Øresund

Det nya Interreg-programmet för Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) för 2021-2027 kommer att stödja projekt inom liknande områden som det gör idag; innovation, grön omställning, transport och arbetsmarknad. En programskrivargrupp bestående av tjänstemän från de elva regionerna i programgeografin håller på att ta fram ett förslag som politikerna ska diskutera den 24 september. Programförslaget ska vara klart i januari 2021.

Processen med att ta fram ett nytt program för Interreg ÖKS inleddes i januari. Det formella erbjudandet från svenska Näringsdepartementet till Region Skåne om att inleda programskrivningen kom först i april, remissförslag planeras att gå ut i oktober och det färdiga förslaget ska lämnas in i januari 2021.

– Jag brukar säga att vi lägger rälsen medan tåget kör, säger Eskil Mårtensson, utvecklingsstrateg Region Skåne och projektledare för programskrivningsarbetet, till News Øresund.

Region Skåne projektleder arbetet, som involverar alla elva regionerna i programgeografin. Det har bildats en överordnad programgrupp och fyra skrivargrupper med tjänstemän som har träffats digitalt under arbetsprocessen. Den politiska beslutsgruppen har digitalt möte den 24 september, då programförslaget ska diskuteras.

Programmet baseras på regionala utvecklingsstrategier, tvärregionala strategier och EU-kommissionens ramar för det gränsregionala samarbetet. Dessutom har det förts en dialog med en lång rad andra aktörer, så som EU-kommissionen, nationella myndigheter, universitet, Medicon Valley Alliance, Greater Copenhagen Committee och gränstjänsterna.

Utvärderingen av det nuvarande programmet efterfrågar bland annat att det gränsregionala mervärdet blir tydligare och detta har även varit en fokusfråga för programskrivargruppen.

– Det som skiljer sig från förra programperioden är att det kommer bli ännu mer fokus på att det gränsregionala mervärdet måste stärkas genom projekten. Vi vill se ett tydligare ägarskap. Vi har även haft dialog med Øresunddirekt, Svinesundskommittén, Greater Copenhagen och andra relevanta aktörer för att just få med det gränsregionala mervärdet, berättar Eskil Mårtensson.

Insatsområdena för 2021-2027 som föreslås är snarlika de som finns i det nuvarande programmet:

  • Innovationer/forskning/smart specialisering
  • Miljö/klimat/energi
  • Transporter/mobilitet
  • Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, gränshinder

– Det finns en tydlig linje från tidigare programmet genom att det övergripande är samma områden. Vi tycker det är bra att det ligger i linje med varandra och vi inte fokuserar på något helt annat, säger Eskil Mårtensson och fortsätter:

– Vi har särskilt sett på vilka områden under det EU kallar smart specialisering, som vi kan jobba med. Och där är ju Life science och grön omställning två styrkeområden som är särskilt tydliga i ÖKS-området och som vi gärna tar utgångspunkt i.

En annan punkt som utvärderingen av det nuvarande programmet lyfter fram är näringslivets möjlighet att medverka i Interreg-projekt.

– Det är allas ambition att näringslivet ska vara mer aktivt, men det kan vara svårt för enskilda företag att delta i projekt, så i många fall kanske man måste se till branschorganisationerna istället, säger Eskil Mårtensson.

Sedan den danska erhvervsfremmeloven infördes i januari 2019 får de danska regionerna inte längre arbeta med näringslivsfrämjande insatser. Men de är fortsatt involverade i Interreg-samarbetet, eftersom de får delta i tvärregionalt samarbete.

– Handlar det om innovation och näringslivsfrämjande är det Erhvervsstyrelsen som har huvudmandatet, men handlar det om sjukvården och hälsa så är det ju regionernas huvudområde, och här är ju också innovationsmöjligheterna stora, förklarar Eskil Mårtensson.

EU:s budget är inte beslutad än och det är därför oklart hur mycket pengar som programmet kommer att råda över.

– Vi vet inte hur mycket pengar det blir än. Förra programperioden var det ju drygt 130 miljoner euro och det blir sannolikt mindre, men ändå så pass mycket att det handlar om mycket pengar, så framtida program kommer att bli ett viktigt verktyg för vårt gränsregionala arbete, konstaterar Eskil Mårtensson.

(News Øresund – Thea Wiborg)

 

 

Fakta: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak (ÖKS) 

Interreg-programmet är ett EU-program som stödjer territorialt samarbete. Tvärregionala projekt kan enligt nuvarande regler ansöka om 50 procents finansiering från programmet. Under 2014-2020 är de fyra insatsområden för Interreg ÖKS: innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning, och det har funnits 127,5 miljoner euro från EU och 10 miljoner euro i norska medel att söka i programmet. Fram till den 1 september 2020 har 76 projekt och 34 förprojekt beviljats stöd under denna programperioden.

Programgeografin för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak täcker regionerna: Region Skåne, Halland och Västra Götaland i Sverige, Region Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland och Själland i Danmark samt fylkeskommunerna Agder, Oslo, Vestfold och Telemark samt Viken i Norge.

Källa: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle25 september, 2020

Svensk och dansk polis på plats i Köpenhamn i nya samarbetet Gränscenter Öresund

Nya dansk-svenska polissamarbetet Gränscenter Öresund är i full gång. Sedan början av september finns svensk polis på plats i Köpenhamn...

Samhälle24 september, 2020

Spridningen av Covid-19 fortsätter att öka i Köpenhamn

Spridningen av covid-19 fortsätter att öka i Köpenhamn men även stora delar av övriga Danmark. På torsdagen redovisade Statens Serum...

Longreads24 september, 2020

Internationell rekrytering lyfte dansk e-handelsjätte i Malmö

Med en dansk ledning, anställda från hela världen och huvudsäte i Malmöstadsdelen Hyllie utgör e-handelsbolaget Boozt.com själva sinnebilden av ett...

Danmark24 september, 2020

Ny skandal kring FE och insamling av underrättelser i Danmark

Det stormar kring den danska underrättelsetjänsten FE, Forsvarets Efterretningstjeneste. Nya uppgifter kring underrättelsetjänsten kommer från Danmarks Radio som erfar att Forsvarets...

Fastighet24 september, 2020

Misstanke om byggfusk stoppar höghusbygge i Köpenhamn som skulle förvärvas av Heimstaden i Malmö

Bygget av ett 86 meters höghus på Faste Batteri Vej på Amager har stoppats av Köpenhamns kommun sedan borrprover visat...

Life Science24 september, 2020

LEO Pharma kan få en ny medägare innan jul

En internationell investeringsbank söker just nu en ny investerare till LEO Pharma för att påskynda en ny strategi. LEO Pharma,...

Danska kommuner väljer i vissa fall att riva bostadsfastigheter för att inte komma med på ghettolistan. Foto: News Øresund
Danska kommuner väljer i vissa fall att riva bostadsfastigheter för att inte komma med på ghettolistan. Foto: News Øresund
Politik24 september, 2020

Fler partier vill inte uppdatera ”ghettolistan” i Danmark

Den så kallade ”ghettolistan” i Danmark klassar särskilt socialt utsatta områden. I december varje år uppdateras listan, men nu vill...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.