Connect with us

Longreads

Fakta: Region- och kommunval i Danmark

Publicerad

den

Inför valet den 16 november hängs det upp många valplakat i Köpenhamn. Foto: News Øresund - Sofie Paisley

Tisdagen den 16 november är det val till kommuner och regioner i Danmark. Valet hålls vart fjärde år och var senast i 2017. Störst svenskt intresse har valen till de högst beslutande politiska församlingarna i Köpenhamn och Helsingör, samt Region Huvudstaden och Region Själland. De vinnande partierna får bestämma politikens inriktning på kommunal eller regional nivå, men också Öresundsregional nivå, där svenska politiker samarbetar med sina danska motsvarigheter inom bl.a. den politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen.

Danskarna går till region- och kommunval den 16 november 2021
Till skillnad från Folketingsvalet som utlysas av statsministern, finns det en bestämd valdag för valet till Danmarks fem regioner och 98 kommuner. Det är den tredje tisdagen i november vart fjärde år. Politikerna tillträder 1 januari året därefter och sitter i fyra år.

Många små partier, men flest borgmästrar från Socialdemokratiet och Venstre
Det finns många små lokala partier i Danmark och vid senaste kommunvalet den 21 november 2017 fick lokallistorna totalt sett 3,9 procent av rösterna. Men även om det finns många lokala partier i kommunerna så är det de två etablerade rikspartierna Socialdemokratiet och liberala Venstre som får flest röster och har flest borgmästare i kommunerna. Vid kommunvalet 2017 fick Socialdemokratiet samlat sett 32 procent av rösterna och Venstre 23 procent. Den nuvarande fördelningen av borgmästarposter ser ut som följer:

Socialdemokratiet: 47
Venstre: 37
Det Konservative Folkeparti: 8
Radikale Venstre: 1
Socialistisk Folkeparti: 1
Dansk Folkeparti: 1
Alternativet: 1
Lokalt parti: 2

Röstdeltagande
Vid senaste regionråds- och kommunval 2017 röstade 70,8 procent av väljarna. Enligt en analys från Kommunernes Landsforening kommer runt 4,5 miljoner människor vara röstberättigade till region- och kommunvalet i november. I kommunerna är det i snitt 22 procent av väljarna som antingen har fyllt 18 år, har invandrat, flyttat från annan kommun eller bytt medborgarskap sedan senaste valet och därmed kan rösta för första gången.

Danska kommuner
Det finns 98 kommuner i Danmark. Kommunernas högsta beslutande organ kallas Byråd eller Kommunalbestyrelse och består av minst 9 och högst 31 folkvalda politiker. Det politiska arbetet organiseras genom olika utskott som har var sin ordförande. Borgmästaren är ordförande för finansutskottet och översta administrativa ledare för hela administrationen samt oftast även den enda heltidspolitikern.

I Köpenhamn kallas Byrådet för Borgerrepræsentationen och i denna sitter 55 medlemmar. Särskilt för Köpenhamn är också att det politiska arbetet organiseras i ett så kallat ”mellemformstyre” med delad administrativ ledning. Ordföranden för utskotten benämns borgmästare medan den högsta politikern, ordförande för Borgerrepræsentationen och Ekonomiutskottet, kallas överborgmästare. Alla borgmästarna är medlem av Ekonomiutskottet och är heltidspolitiker.

Danska regioner
Regionernas högsta beslutande organ kallas Regionsrådet och det har 41 folkvalda medlemmar. Det politiska arbetet organiseras i ett ”forretningsudvalg” och flera utskott eller forum, exempelvis Vårdutskottet. Den högsta politiska posten är ordförande för Regionsrådet och hen är den enda heltidspolitikern.

Källor: Danmarks Statistik, Borgmesterfakta, kmdvalg.dk, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Folketinget, Kommunernes Landsforening (KL)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.