Connect with us

Samhälle

Arbetskraften i Sverige väntas växa betydligt långsammare framöver, enligt ny analys

Publicerad

den

Baserat på SCB:s senaste befolkningsprognos och ett antagande om konstant arbetskraftsdeltagande i olika grupper spår Swedbank att arbetskraften i Sverige kan öka med 12 000 fler sysselsatta per år fram till 2033. Foto: News Øresund

Sveriges befolkning i arbetsför ålder väntas växa mycket långsamt de kommande åren. Utländsk arbetskraft och ökad sysselsättning bland äldre och utrikes födda kan förbättra situationen, men bara i begränsad utsträckning. Det konstaterar Swedbank i en analys kopplad till SCB:s senaste befolkningsprognos. Utifrån ett antagande om konstant arbetskraftsdeltagande bland olika grupper inom åldersgruppen 15-74 år räknar Swedbank med att sysselsättningen kan öka med 12 000 personer per år under kommande tio år. Detta samtidigt som SKR räknar med att enbart behovet av vård- och omsorgspersonal väntas öka med 9 000 anställda fram till 2031. Med en långsammare befolkningstillväxt riskerar arbetskraftsbristen att bli allt mer uttalad framöver, heter det i analysen.

Under kommande tio år spår SCB en befolkningstillväxt på cirka 25 000 invånare per år och inom åldersgruppen 20-64 år (där arbetskraftsdeltagandet är som störst) väntas en ökning på bara drygt 13 000 personer per år. Det kan jämföras med perioden 2013-2023 då befolkningen i denna åldersgrupp ökade med 38 000 personer per år. I analysen listas tre faktorer som kan påverka utvecklingen av arbetskraftsutvecklingen framöver:

  • Minskad eller långsammare ökning av sysselsättning inom andra branscher / överflyttning från andra branscher
  • Ökad arbetskraftsinvandring
  • Ökat arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad bland äldre och utrikes födda

Utifrån SKR:s beräknade behov på 9 000 fler anställda i vården per år och Swedbanks beräkningar på 12 000 fler sysselsatta per år återstår därmed bara 3 000 personer i sysselsättningsökning per år i övriga branscher.

”Tidigare har den genomsnittliga årliga sysselsättningsökningen inom företagstjänster, IT-tjänster och offentlig förvaltning tillsammans varit i genomsnitt 43 000 personer per år, medan sysselsättningen inom utbildningssektorn har ökat med nästan 8 000 per år”, skriver Swedbank i analysen.

Utvecklingen är inte unik för Sverige. I Frankrike och Tyskland har redan den arbetsföra befolkningen börjat krympa och i Danmark väntas befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minska med 8 200 personer i genomsnitt kommande tio år, enligt Danmarks Statistiks senaste prognos. Det kan jämföras med perioden 2013-2023 då befolkningen i denna åldersgrupp växte med 15 700 personer i snitt per år.

Trots att behoven i andra sektorer väntas minska, t.ex. inom byggbranschen när behovet av bostäder minskar, finns det många branscher med fortsatt växande behov. Högre press på löner blir troligen det mest uppenbara sättet för arbetsgivare att konkurrera om den tillgängliga arbetskraften, vilket kan leda till ett ”högre pristryck och inflation som Riksbanken kommer att behöva parera med högre styrränta”, står det i analysen.

Ökat arbetskraftsdeltagande bland äldre och utrikes födda kan mildra situationen

Swedbank spår att den politiska acceptansen för ökad invandring lär stiga i takt med att bristen på arbetskraft stiger. Samtidigt antar SCB att arbetskraftsinvandringen minskar med 25-30 procent i närtid på grund av det höjda försörjningskravet som innebär att personer utanför EU från med 2024 måste ha en lön som överstiger medianlönen för att få arbetstillstånd. Liknande och mer akuta utmaningar i andra europeiska länder kommer dessutom att göra det svårt att attrahera kvalificerad arbetskraft till Sverige utan kraftigt högre löner, menar Swedbank. ”Det är svårt att långsiktigt och i stor skala förlita sig på att arbetskraftsinvandring ska lösa problemen”, lyder en av slutsatserna i analysen.

Att äldre stannar längre på arbetsmarknaden parallellt med ett högre arbetskraftsdeltagande bland utrikes födda kommer däremot att underlätta situationen. I ett sådant framtida scenario räknar Swedbank med en ökning på 26 000 fler sysselsatta per år. Ökningen är betydligt lägre än tidigare, men innebär därmed att andelen av sysselsättningsökningen inom vård och omsorg minskar från 75 till 35 procent, utifrån SKR:s beräkningar.

Swedbank rekommenderar att fortsätta stimulera till att fler deltar i arbetskraften och påpekar att det kan behövas nya politiska åtgärder för att trenden med stigande arbetskraftsdeltagande ska fortsätta i Sverige. Samtidigt behöver utbildningsväsendet bli bättre på att utbilda befolkningen till bristyrken. Även arbetsgivare behöver bli bättre på att bidra till upplärning av ny arbetskraft, menar Swedbank.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.