Connect with us

Fastighet

Stor efterfrågan för Science Village som jobbar med nästa detaljplan

Publicerad

den

Christian Lindfors, vd Science Village. Foto: News Øresund

I veckan togs det första spadtaget i centrala Science Village, området mellan forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, i Lund. Efterfrågan är stor och bolaget som äger marken arbetar nu med att ta fram nästa detaljplan för området. Att spårvägen till området är klar redan innan byggnationen börjar uppfattar vd Christian Lindfors som osvenskt och drar paralleller till Köpenhamns metroutbyggnad.

Den första detaljplanens 55 000 kvadratmeter i Science Village är sålda så just nu finns ingen tillgänglig mark för marknaden, allt är sålt. Men nästa detaljplan är på gång och väntas klar 2024, berättar vd Christian Lindfors.

– Efterfrågan är väldigt bra. Den har sprungit i väg. Från att vi sedan 2009 har planerat och förberett så händer allt nu. Vi förbereder nu för att utveckla andra delar i området för att möta behovet från marknaden, säger han.

Totalt kommer området troligen att rymma runt 300 000–350 000 kvadratmeter kontor, labb och utbildningsmiljöer, tror han.

– Vi försöker hushålla med åkermarken och få upp densiteten i området. Många människor på liten plats påskyndar möten. De mest framstående miljöerna internationellt har många människor på samma plats med många olika sorts funktioner. Inte bara akademi, utan också mycket näringsliv och det publika. Vi jobbar för att det inte ska vara en teknikpark för verksamheter bara, det publika ska vara en naturlig del, säger Christian Lindfors.

Kontor, labb och besökscenter först ut

Från vänster i bild: Christian Lindfors, vd Science Village, Ulrika Hallengren, vd Wihlborgs, Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund, och Sofia Ehlde, global innovationschef Oatly. Foto: News Øresund

I den första byggnaden, Space, blir livsmedelsföretaget Oatly den största hyresgästen med ett forsknings- och innovationscenter som väntas rymma 100 forskare framöver.

– Det är precis den sortens verksamhet vi ser som lämplig för den här ekosystemsuppbyggnaden. En aktör som kommer från akademin, har utvecklat en metod för att ta fram en produkt som har nått marknaden, skalat upp och nu börjar man titta på andra användningsområden för havre och då kommer grundforskningen tillbaka. De valde att stanna med sin forskningsverksamhet i Sverige i stället för att flytta den utomlands. Det är en vinst för Sverige i sammanhanget, säger Christian Lindfors.

Företag som har en forskningsbakgrund, tror han, blir de första att utnyttja anläggningarna. För andra företag är resan längre.

– Vi ska göra det mer förståbart för användarna och hjälpa svensk industri att använda anläggningarna. Det behöver finnas kompletterande instegsmiljöer och möjligheter att hitta samarbeten, säger han.

I den närmaste planeringen finns även The Loop med kontor, labb och mötesrum, däribland en sal med plats för 1 000 personer i sittande publik. Dessutom etablerar Lunds universitet NanoLab i området och har skapat ett gemensamt kontor för campusutveckling som ska konkretisera ytterligare planer i Science Village. I bolaget Science Village Scandinavia AB:s uppdrag finns, förutom markförsäljning, att verka för att ett Science Center byggs i området. Där är fokus just nu på att hitta finansiering till utställningarna.

– Science Center ska bli en mötesplats för hela ekosystemet. Vi formar samarbeten i olika tematiker kring utställningar. Det kommer att vara mycket interaktivitet. Vi kommer att ha historia, men det blir inte dominant – vi pratar inte museum. Utställningarna är 50 procent av investeringen, av den anledningen har vi dialog med näringslivet nu om partnerskapsupplägg för att skapa finansiering av utställningsmiljöerna, säger han.

Fem huvudutställningar är planerade från starten, däribland om framtidens mat och den smarta staden. Tanken är också att förklara för besökarna hur forskningsanläggningarna MAX IV och ESS fungerar.

Byggandet utgår från stationstorget

Forskningsanläggningen ESS i Lund. Foto: News Øresund

Science Village-området kommer inte att rymma några bostäder inom det så kallade beredskapsområdet som ligger närmast ESS. Däremot finns bostäder i intilliggande områden och flera andra faktorer som bidrar till stadsliv i området, menar Christian Lindfors.

– Den första detaljplanen är anpassad för att man ska bygga färdigt runt stationsläget i ringar. Tanken är att vi växer från en central kärna, man ska inte känna att man bor i en byggarbetsplats i 25 år. Det kommer redan inom några år att finnas en fullständig by med infrastruktur och funktioner som gör det attraktivt att vara här, restauranger och eventmöjligheter med musik, mässor, konferenser. Vi är måna om stadslivet, ambition i området att första våningarna är öppna, säger han.

Christian Lindfors började som vd för Science Village för två år sedan. Han var medveten om att det var en komplex uppgift med många intressenter, men har överraskats av ett större intresse än väntat från universitetet.

– Från planerna om att vara en ganska liten hyresgäst här ute, har universitet beslutade planer på att flytta ganska stora volymer. Det är en nyhet som inte är hemlig. De har tagit beslut och lagt på fakulteter att bestämma hur mycket de vill flytta ut. Lunds universitet blir en betydande aktör i området, säger han.

En osvensk satsning

– Vi har en kunskapspark som nästan är färdigbyggd, det är lyxigt att ha 21 hektar park intill från start. Tillsammans med spårvagnen och att det redan finns några arbetsplatser på plats är det ett guldläge för ett sådant här område. Det är väldigt osvenskt att man bygger kommunikationer och rekreation först. Det har man gjort i Köpenhamn med metroutbyggnaden. Det är ett liknande upplägg här vilket känns lite nydanande och internationellt, säger Christian Lindfors.

Science Village uppgift är att skapa ett ekosystem som kan dra nytta av resultaten som skapas vid anläggningarna. Men det är inte bara för de lokala bolagen och heller inte bara i Lund som effekterna kommer att märkas, menar Christian Lindfors.

– Fördelen med satsningen är att det inte bara är de lokala bolagen som kopplar upp sig. Det kommer att attrahera helt nya bolag till Sverige som nation. Vi får en dragningskraft som gör att man kollar på norra Europa framför att lägga verksamheten i USA. Förmodligen kommer det att innebära många fler arbetsplatser, inte bara här utan i hela närområdet. Ett företag kanske väljer Köpenhamn för att detta ligger här. Detta är inte en satsning som bara stannar i Lund, lokaliseringar i närområdet kommer att accelerera ju mer framgångsrika vi blir, säger han.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Fakta: Bolaget Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet och äger marken mellan forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund. Bolagets uppdrag är ”att driva och utveckla en nationell teknikparksfunktion, den bebyggda miljön och ett science center i området”.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark18 april, 2024

Innovation blir kärnverksamhet på Rigshospitalet

Efter att det senaste decenniet arbetat med ”innovation” mer och mer ingår det sedan förra året i kärnverksamheten på det...

Hållbarhet17 april, 2024

Naturvårdsverket: Sverige kommer inte att nå varken nationella klimatmål eller EU-målen med nuvarande politiska beslut

Naturvårdsverket analyserar varje år Sveriges förutsättningar för att nå de uppställda klimatmålen. Årets genomgång visar att avståndet till de nationella...

Infrastruktur17 april, 2024

Behov av ökat nordiskt samarbete inom transport och infrastruktur enligt ny rapport

Det behövs radikala förbättringar inom transportsektorn för att nå visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade...

Norden17 april, 2024

Nära och enigt nordiskt försvarssamarbete lyftes i panelsamtal på svenska ambassaden

Det är naturligt och positivt att de nordiska länderna och även Baltikum samarbetar närmare i försvarsfrågor inom Nato, menade nordiska...

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.