Connect with us

Samhälle

Riksbankschefen: Olyckligt att gå tillbaka till en fast växelkurs i Sverige

Publicerad

den

Sveriges Riksbankschef Erik Thedéen anser att det varit bra för både svensk ekonomi och för inflationsutvecklingen om den svenska kronan hade gått starkare. Men att gå tillbaka till en fast växelkurs menar han vore olyckligt. Foto: News Øresund

Den svaga kronan är inte bra för svensk ekonomi och inflation. Samtidigt som viss export gynnas av en svagare krona är det inte bra för dynamiken i svensk ekonomi om vissa företag ”dopas” och om andra företag får det väldigt svårt. Det menar riksbankschef Erik Thedéen, som under fredagen deltog vid SEB:s ekonomiska seminarium i Visby under Almedalsveckan. Det råder bred osäkerhet kring vad den fallande kronkursen beror på, men att gå tillbaka till en fast växelkurs i Sverige som i Danmark anser riksbankschefen vore olyckligt.

Jämfört med april så har inflationsutvecklingen i Sverige försämrats, anser Sveriges riksbankschef Erik Thedéen. Det är framför allt den underliggande inflationen och den pristrycket inom den inhemska tjänstesektorn där det ännu inte syns några nedgångar i prisökningstakten som oroar Riksbanken, betonade Erik Thedéen under SEB:s ekonomiska seminarium på fredagen i Visby.

— Men jag tycker också att riskbilden är sämre idag än vad den var i april, sade han.

Ny prognos pekar på fler räntehöjningar

Riksbanken valde i veckan att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75, vilket är den högsta nivån på 15 år. Samtidigt höjde också Riksbanken sin prognos över hur de bedömer att styrräntan kommer att utvecklas framåt. Enligt Riksbankens bedömning väntas räntan ligga kvar på en toppnivå på minst 4 procent fram till slutet av 2025.

Lägsta nivån någonsin mot danska kronan

Den allt svagare svenska kronan har fått stort fokus, både nationellt och internationellt. I förra veckan passerade den svenska kronkursen sin lägsta nivå någonsin gentemot den danska kronan. Då kunde man växla till sig 100 svenska kronor för endast 63 kronor. Enligt riksbankschefen hade det varit bra för ekonomin och för inflationsutvecklingen i Sverige om kronan hade gått starkare.

— Den här nivån på kronan är inte bra för inflationsutvecklingen och den tror jag inte heller är bra för svensk ekonomi. Skadlig är kanske ett starkt ord, men jag tycker inte att den är bra.

”Odlas historier som går ut på att vi är ett annat land än vad vi är”

Men att den negativa kronkursutvecklingen skulle bero på att det går mycket sämre i Sverige ekonomiskt än i många EU-länder, den förklaringen har Thedéen svårt att köpa som också menar att det finns en gräns för lågt den svenska kronan kan falla.

— Jag tycker att vi för en välavvägd politik som leder till att vi får lägre inflation utan att svensk ekonomi kraschar. Vi har en finanspolitik som både den här regeringen och tidigare regeringar har hållit i schack i den meningen att vi har stabila statsfinanser. Alla de här faktorerna är sådant som kännetecknar stabila och framgångsrika ekonomier och de får inte kraschande valutor. Kraschande valutor får länder som har stora bytesbalansunderskott, hög inflation, kraschande statsfinanser, allmänt misskött ekonomi. Där är inte Sverige, sade han och fortsatte.

— Så vi har en för svag krona, men det finns en gräns hur långt det här kan gå för vi är inte ett sådant land (ekonomiskt misskött, reds. anm.). Även de som spekulerar mot kronan ska veta det att det finns en gräns för vad som är rimligt när man säljer kronor. Nu odlas det ett antal historier som nästan går ut på att vi är ett annat land än vad vi är. Det där tror jag kommer att svänga när folk inser de där historierna var lite överdrivna.

Tror inte på att följa Danmark och knyta kronan till euron

Att gå tillbaka till en fast växelkurs, som i Danmark, det anser däremot inte Thedéen är rätt väg att gå för Sverige.

— Vi driver en inflationsmålspolitik och kronan är en del i att bestämma inflationen. Vi har tidigare haft en växelkurspolitik, som i Danmark. Jag tycker att det vore olyckligt att ha fast växelkurs, för det har vi dålig erfarenhet av. Men det är ju sättet att bestämma växelkursen, men där är vi inte idag.

Efterfrågar en eurodebatt som inte baseras på valutakurser

Stödet för ett svenskt euromedlemskap har ökat under de senaste månaderna i Sverige, även om det fortsatt är en majoritet som är negativt inställda till en övergång. På frågan om huruvida Sverige ska gå med eller inte i eurosamarbetet tar riksbankschefen inte ställning till. Men att få en eurodebatt som baseras på den dagsaktuella valutakursen är inte bra, menar Thedéen.

— Vi ska inte ansluta oss till euron för att kronan är 11,80 för att sedan tycka att vi inte ska gå med även när den är 10,80. Vi ska basera beslutet på en gedigen analys av för- och nackdelar av att ekonomiskt vara med och den politiska effekten av att vara med eller inte. Det är en vision som politikerna ska föra, men det är så jag tycker den bör föras. Jag tycker att det vore olyckligt om vi för debatter om euron baserade på dagsaktuella valutakurser.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Samhälle23 februari, 2024

Öresundsdebatten vecka 8: danskt besök i Sverigedemokratiskt Hörby och Trafikverket utreder ny Öresundsförbindelse

Danska tidningen Politiken besöker Sverigedemokratiskt styrda Hörby, dansk dominans när det gäller fritidstrafiken över Öresundsbron, Trafikverkets utredning av en ny...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.