Connect with us

Intervjuer

Ideon vill locka fler ICT-kompetenser till Sverige och till Skåne

Publicerad

den

Mia Rolf har varit vd för Ideon AB sedan 2016. Ideon består därutöver av två andra företag, Ideon Open AB och Ideon Innovation AB. Foto: News Øresund

Ett av Ideons fokusområden är medtech och 30 procent av de cirka 400 företagen arbetar inom life science. Målet för de kommande åren är att rekrytera fler ICT-kompetenser till Sverige. Samtidigt är Ideon igång med att knyta fler band internationellt genom ett nytt FN-samarbete, men önskar även ett ökat utbyte med Köpenhamn.

I 37 år har Ideon, som Sveriges första science park, varit en vagga för teknologiska genombrott som bluetooth-teknologin och medicinskt ultraljud.

Många år av innovationsarbete har gett kontakter i Skåne samt i resten av Sverige och världen, och om Mia Rolf, vd på Ideon AB, får bestämma så ser hon gärna att arbetsutbytet med bland andra Copenhagen Business School och Danmarks tekniska universitet ökar.

– Vi är inte fullständigt integrerade ännu och jag tror att Skånes, Malmös och Lunds image i Köpenhamn inte är så stark. Vi är inte så coola, men det behöver vi och andra arbeta med, kanske i regi av Greater Copenhagen-samarbetet, säger Mia Rolf från sitt kontor på Ideon.

Hon menar att det är som upplagt för ett tätare samarbete med Danmark för Sveriges äldsta science park, som rymmer 414 stora och små företag och sysselsätter cirka 10 000 människor.

Omkring 30 procent av företagen är verksamma inom life science, där health tech/medtech är ett fokusområde för Ideon. Bone Support AB och Enzymatica AB är några av företagen. Läkemedelsutveckling sker till exempel även på Camurus AB.

Andra företag så som Cellavision AB visar att det finns en överlapp mellan healthtech och ICT. Förutom ett fokus på healthtech/medtech så fokuserar Ideon även på ”smarta städer”, ”framtidens transport” och ”smarta material”.

– Vi ser oss gärna som en del av Greater Copenhagen. Tillsammans har vi närhet till en grupp av studenter på 190 000 studerande. Det är den största rekryteringsbasen i Skandinavien. Det är 80 000 på den skånska sidan. Det är en ganska stor andel, säger hon.

Ideon var Sveriges första science park och de första byggnaderna finansierades av Ikea på 1980-talet. Foto: News Øresund

Nytt nätverk ska locka arbetskraft
Just rekrytering är i fokus för Ideon, för om innovationerna ska fortsätta i Lund är det enligt Mia Rolf avgörande att människor med de rätta kompetenserna har en lust att arbeta i forskarparken som ligger bara 500 meter från Lunds universitet.

Därför ingick Ideon 2019 i ett partnerskap med Blue Science Park i Karlskrona, Kista Science City i Stockholm, Linköping Science Park, Luleå Science Park i Norrland samt Lindholmen Science Park i Göteborg.

Planen är att alla parker gemensamt ska blicka ut mot andra europeiska länder för att kunna locka högkvalificerad arbetskraft till Sverige.

– Det vi planerar att göra är att nå ut till närområdet och locka talanger till våra parker. För om inte våra företag kan växa som de önskar, så flyttar de någon annanstans, säger Mia Rolf, som har varit vd för Ideon sedan 2016, och tillägger att städer som Amsterdam och Gdansk är platser där rekryteringen kommer att ske.

Många företag på Ideon har svårt att skaffa de rätta kompetenserna, berättar Mia Rolf. Särskilt är det efterfrågan på kompetens inom programmering, inhyrda system, digital, intelligent teknik, nämner hon.

Just de kompetenserna är viktig för dessa sex parker då de tillsammans har motsvarande 2 400 företag inom ICT (Information Communications Technologies). ICT har de senaste åren bidragit till en stark utveckling inom bland annat healthtech-området, nämner Mia Rolf.

Att locka talanger, som även är ett huvudmål i Sveriges life science-strategi från 2019, är inte det enda som förenar de sex forskarparkerna i rekryteringspartnerskapet.

Målet är också att samarbeta inom bland annat artificiell intelligens och cybersäkerhet, så att Sverige kan bli en del av EU:s så kallade Digital Innovations Hubs (DIH), som tjänar syftet att ge råd till och involvera små och mellanstora företag i den digitala omställningen.

Mobile Heights Center (MHC) är en non-profit klusterorganisation på Ideon-området i Lund som fokuserar på ICT-kompetenser. Just ICT-kompetens kommer Ideon rekrytera mer av till Lund de kommande åren. Foto: News Øresund

Internationell tillgång
De senaste åren har ett viktigt utvecklingsdrag för Ideon varit att vända blicken ut mot Europa och resten av världen, berättar Mia Rolf, delvis för att många av företagen tidigt har globala ambitioner.

– Istället för att vara en science park i Lund för Lund, så har vi varit ganska tydliga med att vi är en science park för världen, som ligger i Lund, säger hon.

Deras internationella fokus har förstärkts genom att UNOPS – FN:s globala enhet för projektimplementering med huvudsäte i Köpenhamn – öppnade ett innovationscenter i parken i oktober 2019.

Det ska fokusera på disruptive teknologilösningar. Sedan 2017 har all kommunikation på området skett på engelska och bidrag till världsmålen har blivit en del av antagningskriterierna för att komma med i Ideons inkubatorprogram, som just nu rymmer 21 företag.

Byggnaderna på Ideon-området ägs av fastighetsbolagen Wihlborgs och Castellum. Det möjliggör enligt Mia Rolf till att utländska företag som Huawei, Sony och Schneider Electronics har förlagt verksamhet här till skillnad från andra science parker i Skåne, där parken bara är för svenska företag på grund av offentlig finansiering. Det tar dock inte bort ett lokal fokuset.

– Vi ska skapa fler jobb och fler företag i Skåne. Det är vårt uppdrag. Men hur vi gör det är upp till oss, så vi kan faktiskt vara lite mer fria och internationella, säger Mia Rolf.

Ideon fokuserar på medicinteknik och healthtech inom life science. Företagen på Ideon arbetar också inom områdena ”smart cities”, ”transportation of the future” och ”smart materials”. Foto: News Øresund

Förhållanden vid uppstarten är väsentliga
För att kunna stärka life science-branschen i Skåne menar Mia Rolf att mer avspända arbetsmarknadsregler för start-ups är nödvändigt, då användandet av självständiga konsulter är utbrett.

Därtill menar hon att Ideon bidrar med två saker till branschen: tillväxt och kunskap.

Parkens kurser inom open innovation och scale up kan hjälpa såväl etablerade life science-företag och start-ups, menar hon.

– Det vara helt andra kompetenser du behöver ha för att växa: vilka allianser ska du knyta till dig, vilka marknader ska du ge dig in på, hur sätter du samman en styrelse, så att du får bäst support. Allt det här andra, runt om innovationen, det erbjuder vi life science-branschen, säger Mia Rolf.

News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle10 augusti, 2022

Konjunkturinstitutet: Sverige på väg in i en lågkonjunktur

Efter ett överraskande ekonomiskt starkt andra kvartal och en en resglad sommar räknar Konjunkturinstitutet, KI, med att hushållen drar ner...

Samhälle10 augusti, 2022

Danmark: inflationen steg till 8,7 procent i juli – högsta nivån sedan 1983

Under juli steg de danska konsumentpriserna med 8,7 procent jämfört med samma månad förra året, vilket är den högsta inflationstakten...

Samhälle10 augusti, 2022

DN: EU-expert menar att de svenska gränskontrollerna är olagliga

När Stefan Salomon, forskare inom EU-rätt vid Amsterdams universitet, härom året testade lagligheten i Österrikes gränskontroller fick han först böter...

Samhälle9 augusti, 2022

Antal danskägda fritidshus i Sverige minskar

Trenden mot att färre svenska fritidshus ägs av danskar fortsatte under 2021 visar ny statistik från SCB. Under 2021 ägdes...

Infrastruktur7 augusti, 2022

SJ ökar investeringarna i nya tåg till 19 miljarder kronor

Under juli beslutade statliga svenska tågföretaget SJ att köpa 25 nya regionaltåg från spanska CAF för cirka tre miljarder svenska...

Cleantech7 augusti, 2022

Danska Ørsted ska bygga världens största havsbaserade vindkraftspark utanför nordöstra England

UK Department for Business, Energy and Industrial Strategi har tilldelat den danska energikoncernen Ørsted ett avtal om att bygga världens...

Cleantech7 augusti, 2022

Eurowind Energy planerar miljardsatsning i fem danska energicentra med vindkraft, solceller, batterilagring och grön bränsleproduktion

Eurowind Energy planerar en miljardinvestering i fem nya danska energicentra med landbaserade vindkraftverk, solcellsanläggningar, batterilagring av el, biogas och produktion...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.