Connect with us

Intervjuer

Hon tror att kulturbranschen kan bli en hävstång för det dansk-svenska samarbetet

Publicerad

den

Lise Bach Hansen på scenen till arrangemangen Bibliotekshaven LIVE. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Det internationella perspektivet är ledstjärnan för Lise Bach Hansen. Det är på så vis hon har kommit in på det nordiska samarbetet. Här ser hon en potential i att den nordiska språkgemenskapen och sammanflätningen av kulturlivet kan komma att fungera som en hävstång för mer samarbete. Med digitaliseringen har möjligheterna för att ta del av kulturutbudet i grannländerna även ökat markant.

På Den Sorte Diamant i Köpenhamn huserar det Kongelige Bibliotek som är ett universitets- och nationalbibliotek. Här arrangeras också debatter, författarsamtal, föredrag, konserter, föreställningar och utställningar. Lise Bach Hansen står för den del av programmet som har namnet ”Litteratur og talks”. Under 2008 utvecklade hon konceptet International Forfattarscene, som har lockat en rad internationellt kända författare och personligheter, så som Chimamanda Ngozi Adichie, Salman Rushdie, Thomas Piketty, Caitlin Moran, Siri Hustvedt och Emmanuel Macron.
– Det Kongelige Bibliotek är såklart ett nationalbibliotek, men det är faktiskt så att en stor del av vår samling kommer från alla möjliga platser i världen, vilket avspeglas i programmet på våra scener också, säger Lise Bach Hansen, Head of programming Talks & Literature på Det Kongelige Bibliotek.

– Genom det arbetet har jag fått många internationella kontakter, och därmed också i Sverige. Jag är väldigt intresserad av det nordiska och vad det kan. Jag tycker att det är väldigt fascinerande med den potential som finns i samarbetet med grannländerna och vad hela den urbana regionen kring Malmö och Köpenhamn kan få för betydelse. Jag blir positivt överraskad varje gång jag är med i nordiska sammanhang. Där finns det en samhörighet och det påminner om något bekant, men ändå främmande. Tänk att man kan resa till Finland, eller till Nordnorge och folk faktiskt förstår mig – trots att jag pratar danska, säger hon.

 

Under Östersjöfestivalen den 9 september streamas en koncert från Berwaldhallen i Stockholm i Den Sorte Diamant och tvärtom kan publiken i Stockholm, och hela Östersjöregionen, följa en live streamat samtal från Den Sorte Diamant i Köpenhamn. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Engagerad i projekt på tvärs – även digitalt

Som en konsekvens av coronapandemin kommer Litteratur og talk-scenen i Den Sorte Diamant att satsa mer på nordiska namn framöver, berättar Lise Bach Hansen.
– Vi kommer att tänka mer regionalt än globalt, säger hon.

Hon märker också av ett stort intresse från andra nordiska aktörer. Hon blev bland annat inbjuden att vara kurator för ett särskilt nordiskt program för det kulturpolitiska eventet Folk o Kultur i Eskilstuna 2020, och inbjuden av Sveriges radio till att vara en del av det advisory board som är knutet till den internationella musikfestivalen Östersjöfestivalen, som avhålls i Sveriges radios Berwaldhallen i Stockholm. När Östersjöfestivalen nu går av stapeln den 9 september kommer en konsert från Berwaldhallen livestreamas i Den Sorte Diamant. Omvänt kan publiken i Stockholm följa ett livesänt samtal från Den Sorte Diamant mellan Carsten Jensen och Josef Beltzikoff, kör och orkesterchef för Sveriges Radios Symfoniorkester.

Lise Bach Hansen var också drivande i projektet Arctic Imagination, ett samarbete mellan New York Public Library och nationalbiblioteken i Oslo, Stockholm, Nuuk och Köpenhamn under 2017–2018. I projektet genomfördes en rad livesända samtal med författare och konstnärer med fokus på den stigande temperaturen och den smältande isen i Arktis.

Under coronapandemin har hon skrivit en bok tillsammans med den svenska författaren och tidigare politiken Per Schlingmann om digitaliseringen av kulturbranschen, som utkom i september 2020. Lise Bach Hansen anser att digitalisering har skapat många möjligheter, vilket naturligtvis har blivit än mer aktuellt under coronakrisen.
– Folk har ju kastat sig över de digitala live-eventen. Inom biblioteksvärlden var vi redan innan corona inställda på att producera digitala arrangemang tillsammans, men nu syns det på fler ställen som exempelvis teatrarna. Och mitt intryck är att det är ännu större i Sverige.
– Det skapar också några utmaningar kopplat till rättigheter och betalningsvilja. Men jag tror att det i grunden kan bli ett bra kulturutbyte över de nordiska gränserna, säger hon.

Just den tanken utvecklas nu vidare i form av ett dansk-svenskt informellt utvecklingsnätverk, som Lise Bach Hansen medverkar i tillsammans med kulturaktörer från Stockholm.
– Vi möts över tankar och idéer om nordisk gränsöverskridande kulturförmedling av idéer, event och intervjuer med folk som har fingret på pulsen – den nordiska pulsen! Nyligen var jag moderator på en konferens som handlade om ifall de nordiska länderna skulle kunna samarbeta kring livestreaming-produkter textade på alla de nordiska språken. Vi hade kulturledare med från Norge, Finland, Island, Danmark och Sverige och intresset för den typen av regionala och digitala samarbeten är enormt stort.

– Tänk om man kunde göra konsertsalar, konferenser, talks, mediehus och teatersalar tillgängliga för en stor nordisk publik! Textat på alla nordiska språk, så att alla kunde vara med. I en sådan nordisk offentlighet skulle man inte bara kunna höra de nordiska språken, utan även finna bättre svar på några av de samhällsproblem som vi inte kan lösa på egen hand. Men att få höra våra kollegor i grannländernas, som liknar oss så mycket förutom de sista 20 procenten, versioner – det är där potentialen finns, säger Lise Bach Hansen.

 

Ömsesidig fascination för grannlandet  

Att det finns ett intresse för kulturen i de nordiska grannländerna är Lise Bach Hansen säker på. Hon upplever själv en stor fascination för det svenska kulturlivet.

– Jag blir alltid fascinerad av ambitionsnivån i Sverige, den är verkligen hög. Det är som om de tänker ”the sky is the limit” och man tänker alltid utifrån en hög ambitionsnivå. Jag vet inte varför, kanske har det att göra med att de verkligen känner att de är den här humanitära och kulturella stormakten. Alltså det här med att ha 50 korrespondenter ute i världen och mycket större diplomati. Det är viktigt för Sverige. Det finns en storlandsattityd, samtidigt som vi i Danmark är ett lite mindre land.

Samtidigt är hon säker på att intresset är ömsesidigt.
– Svenskarna tycker ju att Danmark är fantastiskt. De är väldigt imponerade över våra filmer exempelvis.

– Jag tror också att det finns en stor respekt för den fria debatten och frisinnet i Danmark. Att det finns en plattare struktur och att vi inte är så elitistiska, man kan mejla direkt till en direktör utan att sätta 15 andra som CC på mejlet. I Danmark är vi mer ”hej med chefen” – men det är nog så att det inte alltid stämmer och att vi egentligen är ganska hierarkiska, resonerar Lise Bach Hansen och lyfter också fram den liberala livsstil som kommer till uttryck på bland annat Roskildefestivalen och i Christiania.

Hur ser du på bilden av Sverige som politiskt korrekt, som ofta förekommer i Danmark?

– Det har jag aldrig själv sett som ett problem eller nåt som har stört. Jag kan inte se att det är dåligt. Tvärtom så tycker jag att det gör gott – det är ”avantgarde”. Det har också att göra med den där ambitionen för samhällsutvecklingen. De vill gärna stå längst fram i ledet och pressa sig själva till att bryta med gamla strukturer och bilden av vad de är. Det är modigt, säger Lise Bach Hansen och berättar om flera överraskande möten hon haft med svenskar som tänker på jämställdhet och makt på ett helt annat sätt än i Danmark.

– På alla politiska nivåer finns ett annat mod för att prata om strukturer och en vilja att lagstifta och förändra. Även hos de mest konservativa finns ett fokus på problematiska strukturella mönster i samhället.
– Så det tror jag är en skillnad, som skulle vara bra att göra danskarna uppmärksamma på. Det är faktiskt inspiration mer än politisk korrekthet, säger hon.

 

Utöver att vara ansvarig för Litteratur & talks scenen på Den Sorte Diamant, är Lise Bach Hansen engagerat i många olika dansk-svenska aktiviteter. Hon är bland annat ordförande för Øresundsinstituttets sounding board for dansk-svenskt kultursamarbete som hade sitt första möte i veckan. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Kulturbranschen är som gjord för samarbete

Lise Bach Hansen tror att många i kulturbranschen tänker som hon.
– Jag tror att kulturbranschen sticker ut i Danmark sett till bilden av Sverige. Vi ser med stort intresse på vad som händer i Sverige.

– Det är mediebranschen som har skapat den här motbilden mellan länderna, och de älskar att hela tiden måla upp det som en storebror- och lillebrorkonflikt. Men inom kultursektorn har vi stor respekt för varandra. Det tror jag också att man har inom det privata näringslivet. Jag tror att kultursektorn kan bli en hävstång för ytterligare dansk-svenskt och nordiskt samarbete, säger hon.

På politisk nivå har hon intrycket av att det är svårare med kommunikationen mellan Sverige och Danmark.
– Framför allt i Danmark är det få politiker som pratar om dansk-svenskt samarbete, säger Lise Bach Hansen.

Och även om det inte har varit mycket fokus på just kultur i det dansk-svenska samarbetet de senaste åren så betyder inte det att det inte finns ett samarbete, understryker hon.
– I kultursektorn har jag intryck av att vi förstår varandras land bättre än i andra branscher. Vi rekryterar från bägge sidor och följer med i vad som händer i det andra landet.

– Och vi är ju på många sätt hopflätade och arbetar på kors och tvärs. Det är även så filmstöden är konstruerade, men också på teatrarna cirkulerar de bästa sceninstruktörerna och likaså inom litteratur, förlagsvärlden och konsten. Vi ser mycket på varandra. Så jag tror att kultur är den bransch som kan vara med att ändra på det narrativ som uppstått i Danmark av svenskarna som politiskt korrekta. I kulturlivet vet vi gott och väl att bilden är betydligt mer nyanserad.


Det gemensamma språket är en möjlighet

En av de potentialer som finns med mer dansk-svenskt samarbete inom kulturlivet är möjligheten till att hämta ny inspiration. Hon menar att fokus allt för ofta hamnar på den anglosaxiska kulturen, som de flesta danskar kan förstå utan översättning.
– Men svenska och nordiska kan vi förstå, och därmed kan vi hämta direkt därifrån. Och det tror jag att vi kan använda oss av ännu mer och öppna upp mer för, säger Lise Bach Hansen och återvänder till den språkliga gemenskapen i Norden:

– Vår bransch talar också nordiska tillsammans. Det är verkligen dålig stil att prata engelska i kulturbranschen. Vi talar våra respektive språk, och det är ju faktiskt så att språk utvidgar vårt medvetande. Vårt gemensamma språk är en rikedom.

(News Øresund – Thea Wiborg)
Denna intervju är gjord i förbindelse med analysen: Dansk-svenskt kultursamarbete – en intervjurapport som publicerades av Øresundsinstituttet i juli 2021.

 

Exempel på Lise Bach Hansens dansk-svenska engagemang:

  • Medlem i advisory board i Östersjöfestivalen – en internationell musikfestival som genomförs i Sveriges Radios Berwaldhallen
  • Medverkar i informellt utvecklingsnätverk Nordic Live – som bl. a. arbetar med nordiska livestreaming-idéer
  • Ordförande för Øresundsinstituttets Sounding Board för kultur – dansk-svenskt nätverk
  • Medförfattare tillsammans med Per Schlingmann till boken ”Når live går digitalt” 2020
  • Kurator för Folk och Kultur 2020 – kulturpolitiskt event i Eskilstuna
  • Ansvarig för Arctic Imagination – ett samarbetsprojekt mellan nordiska bibliotek och News York Library 2017
Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad26 november, 2021

Dansk advokatbyrå har tappat tio av 13 svenska anställda under pandemin

Färre jobbansökningar från andra sidan sundet och HR-avdelningar som funderar på om de måste göra skillnad på anställda från olika...

Samhälle26 november, 2021

Kronprinsessparet informerades om gränspendlarnas tuffa situation under pandemin

Under ett samtal om effekterna av coronapandemin i Skåne – däribland kring smittoläget just nu, vaccineringen, vårdsituationen, men också kring...

Samhälle26 november, 2021

Smittspridningen ökar kraftigt i Skåne – men färre inlagda på sjukhus

Antalet konstaterade nya smittade med covid-19 i Sverige har fördubblats de senaste fyra dagarna fram till i torsdags då det...

Samhälle26 november, 2021

Kraftig smittspridning bland 6-11 åringar driver upp statistiken i Danmark

Antal konstaterat nya smittade med covid-19 i Danmark har den senaste veckan pendlat kring 4 000 personer per dag. På fredagen...

Fastighet26 november, 2021

Godkänt bygglov för två höga bostadstorn i Malmöstadsdelen Västra hamnen

Två bostadstorn på 18 respektive 26 våningar beviljades under torsdagen bygglov i Malmö. Projektet, som kallas Docks, består av 157...

Danmark24 november, 2021

Danmark inför återigen munskyddskrav i kollektivtrafiken och i butiker på måndag

På torsdagskvällen presenterade Folketinget nya coronarestriktioner som ska gälla från och med måndag den 29 november. Då införs krav om...

Life Science25 november, 2021

Läkemedelsproducent bygger ny fabrik i Malmö för 30 miljoner kronor och fördubblar produktionskapaciteten

Kontraktforskningsproducenten Bioglan i Malmö utökar produktionskapaciteten och bygger en ny fabrik i staden för 30 miljoner kronor. Fabriken kommer att...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.