Connect with us

Samhälle

Hård kritik i remissvar om återinförda ID-kontroller – “att införa kontroller mellan Malmö och Köpenhamn är som att införa det mellan Stockholm och Uppsala”

Publicerad

den

Id-kontrollerna under 2016-2017 tvingade fram kravallstaket och avspärrningar på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Foto: News Øresund

Förslaget om en tillfällig lag och förordning om att kollektivtrafikbolag ska kunna åläggas att genomföra ID-kontroller av inresande till Sverige innan de passerar gränsen möts av hård kritik. Vart tredje remissyttrande säger antingen nej till förslaget, riktar kritik mot det eller anser att ID-kontrollerna är en polisiär fråga. De flesta nationella myndigheter är övervägande positiva till förslaget om ID-kontroller medan regionala aktörer och kollektivtrafikbolag är kritiska. Polismyndigheten framhåller dock att det bör övervägas hur stora effekter ID-kontrollerna faktiskt skulle få i förhållande till den ökade arbetsbördan för polis och transportörer. Justitiekanslern, Kommerskollegium och Riksdagens ombudsmän har i olika skrivningar tagit upp frågan om ID-kontroller är förenliga med Schengenreglerna, EU-rätten och Genèvekonventionen. Det visar News Øresunds sammanställning av de 31 inkomna remissvaren som redovisas på Regeringskansliets hemsida

Nation mot region. De flesta nationella myndigheter är ofta positiva till att lagen om ID-kontroller tillfälligt återinförs den 8 april och tre år framåt även om de har vissa kommentarer, bland annat om den föreslagna förordningen om ID-kontroller. Samtidigt är flertalet regionala aktörer, bussbolag, tågbolag och rederiet ForSea med olika formuleringar kritiska till att ID-kontrollerna återinförs eller ser den som icke fungerande.

13 av de 31 officiella remissvaren ger helt eller delvis klartecken till regeringens promemoria om en tillfällig lag om ID-kontroller som innebär att bussbolag, tågbolag och rederier åläggs att kontrollera att inresande har en giltig ID-handling innan de reser in i Sverige.

Polismyndigheten har inga invändningar mot den nya lagen om tillfälliga ID-kontroller men skriver i sitt remissvar att de “framhåller att det bör övervägas hur stor effekt identitetskontroller faktiskt skulle få. Kostnaderna för och arbetsbördan med kontrollerna, både för transportörerna och för Polismyndigheten, bör stå i rimlig proportion till det syfte som eftersträvas”. Polismyndigheten noterar också att ID-kontrollen kan undvikas genom att istället för att åka kollektivt resa i personbil.

Sju remissvar menar att det krävs ytterligare analys förslaget. Justitiekanslern, Kommerskollegium och Riksdagens ombudsmän har i olika skrivningar tagit upp frågan om ID-kontroller är förenliga med Schengenreglerna, EU-rätten och Genèvekonventionen.

11 av remissvaren säger nej till de föreslagna ID-kontrollerna, är med olika formuleringar kritiska till förslaget eller menar att kontrollerna är en polisiär fråga.

Samtliga partier i Region Skåne har enats om att säga nej till förslaget om ID-kontroller. Till SVT-nyheter säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) att det slår hårt mot den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Region Skåne avstyrker därför i remissvaret den föreslagna lagstiftningen.
– Det är precis som att politikerna i Stockholm inte har lärt sig och förstått nånting om hur det ser ut i Skåne, säger Carl-Johan Sonesson till SVT.
– Om man vill återgå till normala öppna nordiska gränser måste man lära sig att hantera kriser på andra sätt än genom att stänga gränsen, säger regionrådet Henrik Fritzon (S), till Sydsvenskan.

Skånetrafiken/Kolleketivtrafiknämnden skriver i sitt remissvar att ” förslaget till utformning av åtgärder för att upprätthålla allmän ordning och inre säkerhet inte går att genomföra” och att “skjuta över ansvaret för gränskontroller från Polisen och Tullverket till den regionala trafikhuvudmannen bedöms som rättsosäkert”. Nämnden motsätter sig förslaget och menar att ID-kontroller skulle påverka kollektivtrafiken över Öresund så kraftigt “att de ekonomiska konsekvenserna bedöms bli mycket allvarliga”.

SJ skriver i sitt remissvar att “Det är inte rimligt att transportörer ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter”. SJ menar också att promemorians beskrivning av att erfarenheterna av ID-kontrollerna under flyktingkrisen 2015-2016 “var goda” inte stämmer med verkligheten”. SJ beskriver istället hur de tidigare ID-kontrollerna “togs fram i all hast” och “som en konsekvens av detta tvingades vi under en period att helt avveckla snabbtågstrafiken till och från Köpenhamn och i över ett års tid stannade inte SJs snabbtåg vid Kastrups flygplats”.

Snälltåget skriver att de verkar i Öresundsregionen  med huvudkontor i Malmö “och vi ser ur det perspektivet ID-kontrollerna och de tillfälliga gränskontrollerna som helt orimliga åtgärder i förhållande till den skada de gör för Öresundsregionen. Att införa kontroller mellan Malmö och Köpenhamn är som att införa det mellan Stockholm och Uppsala”.

ForSea skriver i sitt remissvar att de “motsätter sig förslagen till lag samt förordning” och pekar på att belastningen och konsekvenserna för rederiet “kommer att vara avsevärda”. Kostnaderna för ID-kontrollerna uppskattar ForSea till cirka 25 miljoner SEK på årsbasis.

Svensk Kollektivtrafik skriver att de “anser att staten inte ska lägga över utförandet av statliga myndighetsuppgifter, som kontroll av identitetshandlingar, på privata utförare i form av transportörer”.

Även från parter som inte får yttra sig genom formella remissvar är kritiken hård:

Som infrastrukturägare omfattas inte Øresundsbro Konsortiet av det formella remissförfarandet. Men på Twitter skriver vd Linus Eriksson: “Vi har redan gränskontroller på Öresundsbron och på Hyllie! Kan det inte räcka? De som kommer nu har rätt att vara 90 dagar i landet och rätt till asyl. Tillskillnad från 2015. Därför är kontroll innan inresa ingen bra åtgärd då den drabbar 15000 pendlare varje dag!”.

Nordiska Ministerrådets Gränshinderråd pekar i ett brev till Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson på hur hårt den tidigare perioden med ID-kontroll slog mot pendlarna och den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund och hoppas därför inte att id-kontrollerna återinförs. “Gränshinderrådet ber er att istället överväga hur de redan existerande och tillfälliga inre gränskontrollerna kan användas som ett verktyg för att upprätthålla lag och ordning och skydda den nationella säkerheten”, skriver rådet i sitt brev.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren sammanfattar sitt egeninitierade remissvar på Facebook med “Nej tack till id-kontroller på Öresundsbron”. Handelskammaren menar att ID-kontroller strider mot gällande regelverk för gränskontroll enligt Schengenavtalet, att medborgerliga rättigheter skulle kränkas samt att åtgärden riskerar att skapa en politisk splittring kring Schengenavtalet.

“Att införa ID-kontroller är olagligt. Det är verkningslöst. Det är förödande för Öresundsregionens arbetsmarknad. Att regeringen trots detta går fram med ID-kontroller är ofattbart”, skriver den danskfödde svenske riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) i ett inlägg på Facebook.

“Derfor har jeg på vegne af Greater Copenhagen netop sendt et brev til den svenske regering med klare argumenter for hvordan flere ID kontroller ved grænser vil føre til færre grænsependlere og lavere vækst”, skriver det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagens vd Tue David Bak på Twitter.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Energi29 november, 2023

Vattenfall öppnar upp för investeringar på 50 miljarder kronor i befintliga kärnkraftsreaktorer

Det statliga kraftbolaget Vattenfall utreder sedan tidigare möjligheten om att bygga nya reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk. Samtidigt flaggar nu bolaget...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Ny rapport från SCB: Åtta av tio ensamkommande barn som kom till Sverige 2015 har arbete

Drygt 20 000 av de 35 000 ensamkommande barn som 2015 sökte asyl i Sverige bor kvar. Knappt sju av...

Arbetsmarknad29 november, 2023

Utrikes födda med lön från arbete har ökat med 25 procent i Malmö

Antal personer i befolkningen som får lön från en anställning ökar mer i Malmö än i Skåne och i landet...

Fastighet29 november, 2023

Danmarks Nationalbank varnar för att svenska utförsäljningar av danska fastighetsportföljer kan leda till prisfall i Danmark

Flera av de svenska fastighetsbolagen har meddelat att de kommer att sälja av sina fastighetsportföljer för att refinansiera sina skulder....

Samhälle29 november, 2023

Oförändrad skattesats när Region Skåne går med underskott under 2024

Region Skåne beslutade vid tisdagens fullmäktigemöte att regionskatten ligger kvar på 11,18 procent i budgeten för nästa år. Under 2023...

Samhälle29 november, 2023

Från 6 till 20 miljarder kronor – kostnaden för Stockholms avloppsprojekt ökar kraftigt

När budgeten för upprustningen av Stockholms stads avloppssystem gjordes 2014 bedömdes kostnaden bli sex miljarder kronor inklusive en ny 14...

Näringsliv28 november, 2023

Danske Bank flyttar till nytt huvudkontor i Postbyen nära Köpenhamns centralstation

Byggnaden med de klassiska kolonnerna vid Kongens Nytorv har varit Danske Banks huvudkontor i mer än 140 år. När banken...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.