Connect with us

Intervjuer

Forskare från Portugal skapar lovande biotech-företag med dansk-svenskt stöd i Lund

Publicerad

den

Cristiana Pires, Filipe Pereira och Fábio Rosa startade Asgard Theraputics 2018. Foto: News Øresund

Biotek-företaget Asgard Therapeutics AB i Lund startades 2018 som en spinout från Lunds universitet. Företaget utvecklades med stöd från bland andra svenska Vinnova och danska Novo Nordisk Fonden. Bolagets tre portugisiska grundare har upplevt goda finansieringsmöjligheter och samarbeten i Öresundsregionen, men de ser också behov av fler nationella och regionala insatser för att främja tillväxt och innovation i regionen.

För bara ett par år sedan fanns det inte på kartan att Cristiana Pires, Filipe Pereira och Fábio Rosa skulle flytta till Lund och starta ett företag.

Idag är de vd respektive styrelsemedlemmar i biotech-företaget Asgard Therapeutics, och deras cancerforskning har sedan starten 2018 väckt uppmärksamhet.

Men varför valde de tre portugisiska forskarna att slå sig ner i Lund?

2015 ledde Filipe Pereira en forskargrupp i Portugal som undersökte cell fate engineering i immunsystemet; Fábio Rosa och Cristiana Pires anslöt till teamet som kandidatstuderande respektive postodc-forskare.

2017 tog Knut och Alice Wallenberg Foundation i Sverige och SciLifeLab (Science for Life Laboratory) initiativ till att starta ett nätverk mellan avdelningarna under Wallenberg Centers for Molecular Medicine (WCMM), som ligger i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå. Målet var att samla framtidens ledare inom life science och molekylär medicin i Sverige.

– Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning rekryterade tio forskningsledare från utlandet för att stärka regeneterativ medicin vid Lunds universitet. Jag rekryterades inom fältet hematopoes, och med min nya roll kom ett stort finansieringspaket som möjliggjorde ambitiösa och kostsamma experiment, säger Filipe Pereira.

De portugisiska forskarna är baserade vid Biomedical Centre (BMC) i Lund. Foto: News Øresund

Valet av Lund
Forskarteamet har alltid arbetat för att översätta sina medicinska upptäckter till nya behandlingar för patienter.

De ville knyta samman fälten inom cellprogrammering och cancerbehandling för att utveckla en metod där cancerceller tvingas bli immunogena.

För att realisera sin dröm tog Filipe Pereira med sitt forskarteam till Lund under 2017. Cristiana Pires flyttade sin postdoktorstjänst och Fábio Rosa påbörjade sin doktorandutbildning i Lund.

Året efter publicerades deras forskningsresultat i tidskriften Science Immunology och de grundade företaget Asgard Therapeutics för att kunna sprida de tekniker som utvecklats i labbet till kliniker.

– Det finns två anledningar till att vi startade företaget. Först och främst vill vi hjälpa till att bekämpa cancer och rädda liv. Det är vår dröm som forskare att se hur våra upptäckter kan hjälpa samhället. Den andra anledningen är att företaget är ett verktyg som gör det möjligt att attrahera den typ av kapital som krävs, och validera våra behandlingar innan de kan prövas på människor. Det är också möjligt på ett universitet, men inte på ett konkurrenskraftigt sätt i relation till alla andra företag som arbetar med immunterapi, förklarar Cristiana Pires.

Dessutom menar de tre portugisiska forskarna, som har sin arbetsplats på Biomedical Centre (BMC) i Lund, att det finns bra möjligheter för startup-företag i Öresundsregionen.

– Det är lättare att hitta finansiering här än i Portugal. Det finns mer resurser. Ytterligare en aspekt är att det är en speciell miljö och atmosfär här med många life science start-ups, särskilt i södra Sverige och Danmark. Det är väldigt attraktivt för oss, säger Cristiana Pires.

I november 2019 blev Asgard Therapeutics vid en tillställning i Industrins Hus i Köpenhamn en del av mentornätverket NOME, som stödjs av Novo Nordisk Fonden. Foto: News Øresund

Dansk-svenskt stöd
Asgard Therapeutics och Filipe Pereiras forskargrupp på Wallenberg centrum för molekylär medicinsk forskning har också fått finansiering för sitt arbete från exempelvis Vinnova, LU Innovation, Sten K. Johnsons stiftelse och Novo Nordisk Fonden genom Novo Seeds och Bio Innovation Institute. De har även valts ut för att ingå i mentorsprogrammet NOME, som Novo Nordisk Fonden också står bakom.

Trots företagets unga ålder har det lyckats resa 11 miljoner svenska kronor i kapital, som ska underlätta utvecklingen av den nya cancerbehandlingen.

Enligt de tre grundarna beror detta på företagets kvalitéer.

– Vi måste se till att vi framhäver vår kvalitet. Bra företag som producerar högkvalitativ forskning kan få kapital var som helst ifrån. Jag tror inte att vi konkurrerar om begränsade resurser i regionen, utan fokus bör ligga på att omsätta de bästa forskningsframstegen i företag, säger Filipe Pereira.

Finansieringsmöjligheter är inte det enda positiva med Danmark och södra Sverige. Enligt Filipe Pereira finns en god forskningsmiljö inom hematopoes och cancerforskning i regionen, vilket skapar många samarbetsmöjligheter för Asgard Therapeutics.

– Den största fördelen med att ha en teknologi som kan appliceras på många olika cancertyper är att våra samarbetsinitiativ har fullkomligt exploderat, säger han.

Bland företagets samarbetspartners finns doktorer, forskare och Skånes universitetssjukhus i Lund. Forskningscentren BRIC och Danstem är några av företagets partners i Danmark.

I Köpenhamnsområdet samarbetar de tre portugiserna bland andra med Center for Stam Cell Research and Development Biology (DanStem), som är en del av hälsovetenskapliga fakulteten på Köpenhamns universitet. Foto Lærke Gade Bjerregaard (Københavns Universitet)

Flera satsningar kan gynna Medicon Valley
Medan det finns många möjligheter i Danmark och Sverige ser Filipe Pereira även flera utmaningar i Öresundsregionen.

– Att ha två starka miljöer så nära varandra skapar ibland en konkurrens kring den bästa personalen. Det är inte något negativt i sig, men det skapar ett stort behov av personer med rätt kompetenser, resonerar han och tillägger att rätt kompetens är dyrt i regionen.

Filipe Pereira vill gärna se insatser för att öka Öresundsregionens synlighet i resten av världen, så att regionen kan attrahera den bästa kompetensen och för att Sverige och Danmark tillsammans ska kunna lyfta regionen. Som han ser det kan dialog och samarbete mellan de två länderna bidra till en ökad tillväxt. Cristiana Pires håller med:

– Jag tror inte att problemet är konkurrens mellan Danmark och Sverige. En lagom dos av internationell konkurrens är sund, för det höjer kvalitén i regionen.

Hon tror att utmaningen ligger i att de är ett start up-företag som utvecklar advanced therapy medicinal products (ATMP). ATMP är läkemedel som är baserade på gener, vävnader eller celler.

I Asgards fall utvecklas en genterapibehandling mot cancer som är baserad på cellulär omprogrammering. Cristiana föreslår en översyn av ATMP-faciliteterna. Det finns endast några få i Sverige, och de är små.

Eftersom ett växande antal personer arbetar med att utveckla ATMPs i Sverige tycker hon att det vore intressant om Sverige eller Danmark – eller båda länderna gemensamt – arbetar för att öka tillgängligheten till ATMP-faciliteter. Det skulle ge en internationell konkurrensfördel och förebygga risken för att regionen missar värdefull expertis eller utvecklingsprojekt.

– Om inte det görs kommer företag att nå en punkt i sin utveckling där de tvingas outsourca sin produktion till andra länder. Då tror jag att vi kommer att förlora kraft, säger Cristiana Pires.

Fábio Rosa ser en potential för regionen i att lyfta forskning och innovation i en tidig teknisk utvecklingsfas. Han efterlyser insatser där forskare får entreprenörskunskaper såsom teknisk kommersialisering, marknadsanalys och andra viktiga innovationsaspekter.

– Ett program som stimulerar den typen av entreprenörstänkande skulle verkligen gynna den innovationsbaserade ekonomiska tillväxten i Skåne, säger Fábio Rosa.

News Øresund – Camilla Neve Lieknins & Kristoffer Dahl Sørensen

 


NEWS ØRESUND är ett resultat av ett utvecklingsprojekt med Interregfinansiering som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet. Under 2019-2020 stärker News Øresund den oberoende bevakningen av regionens life science kluster genom Øresundsinstituttets medverkan i Interregprojektet GC life science analysis initiative.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Nyheterna från News Øresund får fritt återges under förutsättning att News Øresund anges som källa.

Kontakta oss: redaktion (at) newsoresund.org
Mer information: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.dk

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Kultur19 oktober, 2021

Förslag på 20 miljoner i coronastöd för Malmös kulturliv

Ett coronastöd på 20 miljoner kronor har föreslagits av Malmös kommunstyrelse. Stödet omfattar både konstnärsstipendier och verksamhetsstöd, uppger Sydsvenskan. Det...

Samhälle19 oktober, 2021

1 600 studieplatser ska försvinna från Köpenhamns Universitet

Fram till 2030 ska Köpenhamns Universitet skära ned med cirka 1 600 studieplatser, med anledning av den danska regeringens plan...

Samhälle19 oktober, 2021

Danmark förlänger tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland till den 11 maj 2022

Hotet från militanta islamister och organiserad kriminalitet gör att Danmark förlänger den tillfälliga gränskontrollen mot Sverige och Tyskland med sex...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Rekordstor arbetskraftsbrist i Danmark och historiskt låg arbetslöshet

Efter återöppningen av samhället i Danmark har det funnits ett stort behov av arbetskraft och flera branshcer upplever brist. Danmarks...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Arbetslösheten i Sverige sjunker – arbetskraftsbristen allt tydligare

I slutet av september hade den svenska arbetslösheten sjunkit till 7,5 procent från 9,0 procent samma månad ifjol. I Skåne...

Arbetsmarknad15 oktober, 2021

Malmös kommunalråd: Återstarten efter pandemin ger kraft till mer Öresundssamarbete

Gränshinder måste lösas och många parter sluta upp för att skapa större möjligheter att arbeta över Öresund. Det var Sedat...

Arbetsmarknad14 oktober, 2021

Köpenhamns arbetsmarknadsborgmästare ber danska transportministern om fler Öresundståg

Cecilia Lonning-Skovgaard (V), borgmästare för arbetsmarknad i Köpenhamn, har skickat ett brev till danska transportministern Benny Engelbrecht (S) där hon...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.