Connect with us

Arbetsmarknad

Färre unga pendlar över Öresund – men i stort återhämtar sig gränspendlingen efter ett tufft första pandemiår

Publicerad

den

Allt färre unga och fler äldre pendlar över Öresund jämfört med före finanskrisen. Foto: News Øresund - Henrik Smångs

Jämfört med åren före finanskrisen har andelen Öresundspendlare på under 25 år minskat med mer än två tredjedelar, samtidigt som andelen äldre ökat. Efter en dipp under pandemins första år ökade pendlingen över sundet åter under 2021. Det visar årets rapport om pendlingen över Öresund, som tas fram av Region Skåne tillsammans med SCB och Danmarks Statistik.

Totalt sett ökade Öresundspendlingen under 2021 med 776 personer till 16 862 pendlare. Det innebar att pendlingen återhämtat sig efter en tydlig nedgång under det inledande pandemiåret 2020. Antalet Öresundspendlare ligger dock fortfarande lägre än det gjorde 2015. Med Öresundspendlare avses personer som pendlar från Danmark till Skåne och från Sverige till Östdanmark. Ser man även till personer som pendlar till hela Danmark eller till hela Sverige handlar det om en mindre grupp, där nivån är relativt konstant mellan åren.

Region Skåne, SCB och Danmarks Statistik har även tagit fram preliminära tal för det första halvåret 2022, som visar på att pendlingen från Sverige till Danmark ökade med knappt 700 personer under den perioden, medan antalet Öresundspendlare som bor i Danmark och arbetar i Sverige i stället sjönk med cirka 150 personer.

Många pendlare arbetar för högkvalificerade tjänsteföretag

De fyra branscher som Öresundspendlarna oftast arbetar inom är i tur och ordning: företagstjänster (där bland annat läkemedels- och it-bolag ingår), transport och magasinering, handel samt vård och omsorg. Medan antalet pendlare inom de flesta branscher ökat något jämfört med före pandemin är det dock färre som numera arbetar inom transport och magasinering samt företagstjänster.

– Vi har en stor inpendling till Kastrups flygplats. Där tappade man under pandemin och verksamheten är fortsatt mindre, sade Christian Lindell, analytiker på Region Skåne, under presentationen av den nya statistiken.

Fler män än kvinnor pendlar

Ända sedan innan Öresundsbron byggdes har fler män än kvinnor pendlat över Öresund. Störst andel kvinnor pendlade under åren kring 2008-2010, då de utgjorde 41 procent av alla pendlare. Sedan dess har andelen kvinnor minskat långsamt och ligger nu på 37 procent medan männen utgör 63 procent.

Christian Lindell menar att en delförklaring till minskningen av andelen kvinnliga pendlare kan vara att gruppen pendlare som arbetar inom vård och omsorg har sjunkit något över tid, i takt med att lönerna i Skåne blivit högre.

Andelen höginkomsttagare ökar bland Öresundspendlarna

Mer än en fjärdedel av Öresundspendlarna tjänar över 800 000 svenska kronor om året. Det gäller både dem som pendlar till Danmark och till Sverige. Cirka 45 procent tjänar över 600 000 svenska kronor om året, medan knappt 30 procent tjänar under 400 000 svenska kronor om året.

Sedan 2015 har andelen med högre inkomster ökat stadigt, vilket delvis kan förklaras med att den danska kronan ökat i värde mot den svenska.

Malmö har flest Öresundspendlare

Fyra procent av Malmös befolkning arbetar i ett annat nordiskt land, visar statistik från SCB för år 2020. Av dessa arbetar troligen de allra flesta i Danmark. Det innebär att Malmö stad är den skånska kommun som har störst andel Öresundspendlare. Därefter följer Vellinge med 3,7 procent, Örkelljunga med 2,2 procent och Svedala med 2,0 procent invånare som arbetar i ett annat nordiskt land.

News Øresund – Anna Palmehag

Fakta: Statistiken

I statistiken definieras Öresundspendlare som personer som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark eller personer som bor i Danmark och arbetar i Skåne.

Statistiken tas fram av Region Skåne, SCB och Danmarks statistik, enligt en ny metod som används sedan i fjol. Dessförinnan var det stopp för statistikutbytet kring Öresundspendling mellan Danmark och Sverige under flera år, på grund av olika regler för hur sekretessen kan garanteras.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle19 april, 2024

Konjunkturen i Öresund: sysselsättningen stiger fortsatt i Danmark och inflationen i Sverige föll mer än väntat

Danmark väntas ha en fortsatt högre ekonomisk tillväxt än Sverige under 2024 med BNP-ökningar på över två procent. Sverige går...

Arbetsmarknad18 april, 2024

Miljarder i samhällsekonomiska vinster i Öresundsregionen om gränshindren över Öresund avvecklas, visar ny analys

Öresundsregionens arbetsmarknad är endast integrerad till 17 procent. Men om arbetsmarknaden skulle vara helt integrerad skulle detta leda till en...

Energi19 april, 2024

Danmark och Sverige med i avtal om export av koldioxid för permanent lagring

Att fånga in och lagra koldioxid brukar kallas för CCS och anses av många som ett av många sätt att...

Samhälle19 april, 2024

Svenskarna jobbar längre – den faktiska pensionsåldern har stigit till 66 år

Mellan 2022 och 2023 ökade den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige med 1,2 år till 66,0 år skriver Sydsvenskan baserat på...

Energi19 april, 2024

Malmö börjar om med eget energibolag

Malmö stad startar ett eget energibolag för att säkerställa en “tillräcklig, prisvärd och hållbar elförsörjning och samtidigt stärka rådigheten över...

Infrastruktur19 april, 2024

Snälltåget kör fler tåg från Stockholm till Köpenhamn under perioden maj-september

Med start den 16 maj och fram till den 29 september i år utökar Snälltåget linjen Stockholm-Malmö och kör vidare...

Danmark18 april, 2024

400-åriga renässansbyggnaden Børsen i Köpenhamn brann ned till hälften – röster höjs för att bygga upp den igen

Ena halvan av den renässansbyggnaden Børshuset som ägs av Dansk Erhverv började under tisdagsmorgonen brinna, något flera danska och svenska...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.