Connect with us

Intervjuer

Dansk toppchef inom medtech i Malmö: ”Poolen av kvalificerad arbetskraft blir större när vi inte bara ser till Sverige utan även till Danmark”

Publicerad

den

Britt Meelby Jensen är dansk vd på Atos Medical i Malmö. Foto: News Øresund

Medtechtillverkaren Atos Medical, som i november i år blev uppköpt av danska medtechjätten Coloplast, har runt 185 anställda i Malmö och Hörby och anser att det är viktigt att rekrytera arbetskraft på tvärs över Öresund. Det berättar bolagets danska vd Britt Meelby Jensen, som fortfarande ser det som en viktig utmaning av göra danskar inom life science-branschen mer medvetna om karriärmöjligheterna på den svenska sidan av Öresund.  

Då Britt Meelby Jensen började jobbet som vd för Atos Medical i Malmö i mars 2019 hade hon inget emot att leda ett medtechbolag från den svenska sidan av Öresund trots att hon själv är bosatt på Nordsjälland norr om Köpenhamn.

– Det hade inte så stor betydelse för mitt beslut att det var Skåne och inte Danmark, och det är för att jag till stor del ser hela Öresundsregionen som ett, säger Britt Meelby Jensen.

Grunden till den inställningen vilar på erfarenheter och anställningar tidigare i hennes karriär. Dels jobbade hon i ledande roller inom Novo Nordisk i elva år fram till 2013, och då hade hon under en kortare period sin bas i Malmö. Dels samarbetade hon med svenska kollegor då hon var vd för biotechbolaget Zealand Pharma i Stor-Köpenhamn, där hon var vd mellan 2015 och 2019. 

– I mitt tidigare jobb på Zealand Pharma hade jag en del svenska kollegor, vår styrelseordförande var svensk och finanschefen var svensk, säger Britt Meelby Jensen som idag är med i Novo Holdings Advisery Group, styrelsemedlem i bland annat det danska medtechbolaget Ambu och medlem i Dansk Konkurrenceevneråd, som ska föreslå åtgärder för hur danska bolag ska kunna stärka sin konkurrenskraft. 

Att jobba i en internationell miljö med stor diversitet och med både svenskar och danskar kände Britt Meelby Jensen därmed till sedan tidigare, och hon såg det som en stor fördel.

– Det var varken ett aktivt val eller ett problem att jobbet var i Sverige, säger hon om beslutet att ta karriären vidare över Öresund. Motivationen hade därmed inte så mycket att göra med ”danskt” eller ”svenskt”, fortsätter hon. Att det blev Skåne hade i stället att göra med att hon valde Atos Medical som bolag. 

Fokus på en nischad population, där över 100 000 personer över hela världen har fått hjälp av bolagets utrustning efter att ha varit tvungna att operera bort struphuvudet på grund av cancer, var det som lockade Britt Meelby Jensen. Huvudprodukterna är dels en ventil på halsen mellan luft- och matstrupen som ger tillbaka talförmågan till patienten, och dels produkter som hjälper patienterna med andningen. Samtidigt såg hon att Atos Medical hade en stor potential att växa ännu mer globalt. Något som bolaget tog ytterligare ett steg mot i oktober i år då Atos Medical köpte upp den tyska medtechkoncernen Tracoe Medical inklusive dotterbolagen MC Europe i Holland samt Kapitex Healthcare i Storbritannien. 

Atos Medical blev sedan i november i år uppköpt av Danmarks största medtechbolag Coloplast för 16 miljarder danska kronor, vilket bägge bolagen ser stora tillväxtmöjligheter med på sikt, exempelvis när det gäller att nå ut till nya markander och därmed fler patienter.

Under 2016 flyttade Atos Medical sitt huvudkontor från Hörby till Malmö, vilket har gynnat rekryteringen från Danmark. Foto: News Øresund

Nytt huvudkontor i Malmö gynnade rekryteringen
Fortsatt tillväxt kräver bland annat tillgång till rätt kompetens, och för Atos Medical är det viktigt att kunna attrahera arbetskraft från både Sverige, Danmark och utlandet. Flera danska anställda kryssar gränsen dagligen för jobbet i Atos Medical. Sedan 2016, då huvudkontoret flyttade från Hörby till Malmö, har det blivit lättare att rekrytera. 

– Det har helt klart betytt att det blivit lättare att attrahera utländsk och dansk arbetskraft. Vi är nu 40 minuter närmare Danmark än tidigare, säger Britt Meelby Jensen och nämner att huvudkontorets placering på Hyllie, bara ett tågstopp från Köpenhamns flygplats i Kastrup, gör det lätt att pendla för de cirka 10 danska anställda och för utländska besökare.

Således består ledarna i bolaget av både svenskar och danskar, och Britt Meelby Jensen menar att synergin mellan de två länderna är viktig för företaget bland annat i förhållande till rekrytering. Därför har Atos Medical en ”Öresunds-tillgång” samtidigt som det inte är tvivel om att det är ett svenskt bolag, berättar hon.

– Vi har fokus på att locka hit de bästa. De finns ibland i Sverige, ibland i Danmark eller i ett helt annat land, säger hon och tillägger att det på huvudkontoret finns anställda med 16 olika nationaliteter. Hon lägger dock till att rekryteringen av danska arbetskraft är väsentlig.

– Hela poolen av kvalificerad arbetskraft blir större när vi inte bara ser i Sverige, utan även kan attrahera talanger från Danmark. Det är avgörande att kunna söka från ett så brett fält som möjlig, säger hon och påpekar att det är många relevanta kandidater i Danmark inom just medtechbranschen. Därför ser Britt Meelby Jensen det som en ömsesidig vinst för bägge länderna att danska och svenska life science-bolag kan rekrytera kompetens på tvärs av Öresund.

Kännedomen om life science-branschen i Skåne kunde vara större
Även om arbetskraft från Danmark letar sig över till Atos Medicals huvudkontor i Malmö menar Britt Meelby Jensen att det fortfarande kan göras mer i framför allt Danmark för att öka kunskapen om de karriärmöjligheter som finns inom life science-branschen i Skåne.

– När jag pratat med kollegor i branschen som är på jakt efter ett nytt jobb så har de flesta en mycket begränsad kunskap om vad som finns på den andra sidan av Öresund. Det tycker jag är en skam, och jag tror fortfarande att det finns en uppgift att göra för att se det som en region och göra fler uppmärksamma på de spännande möjligheter som finns på tvärs av de två länderna, säger hon och tror att nyhetsbevakningen av branschen kan öka kännedomen.

Förbindelsen över Öresund är dock väsentligt bättre idag än för 20 år sedan tack vare Öresundsbron, slår hon fast. Det faktum att cirka 14 000 pendlar från Skåne till Danmark och 1 100 från Danmark till Skåne, enligt den senast tillgängliga statistiken från 2015, visar enligt Britt Meelby Jensen att folk generellt sett blivit bättre på att orientera sig på den andra sidan av Öresund även när det gäller jobb.

– Vi har kommit långt i förhållande till för 20 år sedan, men vi kan komma väldigt mycket längre och det finns alla förutsättningar för att det skulle lyckas, säger hon.

Coronapandemin begränsade dock Öresundspendlarnas rörelsefrihet över gränsen. Britt Meelby Jensen menar å ena sidan att krissituationen inte har blivit en stoppkloss för pendlingen utan att det har visat att en större flexibilitet med hemarbete är möjligt. Å andra sidan har oklarheten och förvirringen omkring ländernas olika restriktioner skadat regionen som helhet, menar hon.

– Jag upplever inte att det har varit så mycket fokus på att underlätta pendlingen varken från svenskt eller danskt håll. Om man verkligen vill främja Öresundsregionen och pendling på tvärs så är det också viktigt att man gör det enklare att pendla – även under en coronapandemi, säger Britt Meelby Jensen, som själv har pendlat mellan Malmö och Köpenhamn under pandemin. 

Atos Medical har runt 185 anställda i Skåne och blev i november uppköpta av danska medtechbolaget Coloplast. Foto: News Øresund

Ökad branschutveckling gynnar bägge sidor
Det är avgörande att kandidater inte får upplevelsen av att det är problematiskt att ta sig över bron, nämner Britt Meelby Jensen, eftersom ökat life science-utbyte över gränsen är gynnsamt, menar hon. Det beror på att länderna till stor del matchar varandra i form utav starka forsknings- och innovationsmiljöer, men även kompletterar varandra då de stora bolagen i Danmark utvecklar talanger och skapar synlighet för branschens ledande position, medan Sverige är mer inriktat mot inkubation, start-ups och större tillgång till riskkapital – bland annat på grund av lägre aktiebeskattning, upplever Britt Meelby Jensen.

– Vi är två relativt små länder, men tillsammans är vi starkare, och det är viktigt att tänka på så att vi inte alltid tänker på oss som två olika land. Öresundsregionen är en bra möjlighet för att få upp ögonen för Sverige och på sikt kan mer samarbete med andra områden så som Göteborg eller kanske Stockholm komma, säger hon. 

Kristoffer Dahl Sørensen – News Øresund

 


NEWS ØRESUND är ett resultat av ett utvecklingsprojekt med Interregfinansiering som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet. Under 2019-2022 stärker News Øresund den oberoende bevakningen av regionens life science kluster genom Øresundsinstituttets medverkan i Interregprojektet GC life science analysis initiative.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Nyheterna från News Øresund får fritt återges under förutsättning att News Øresund anges som källa.

Kontakta oss: redaktion (at) newsoresund.org
Mer information: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.dk

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

Aktuella nyheter

Infrastruktur1 december, 2021

Trafikverket föreslår miljardsatsning på Öresundsbrons svenska landanslutningar

I det förslag som Trafikverket presenterade under tisdagen till ny nationell infrastrukturplan för åren 2022–2033 ingår åtgärder för cirka en...

Intervjuer1 december, 2021

Dansk chef uppskattar den svenska kulturens öppenhet inför att samverka

Två nya utställningar öppnade på Malmö Konstmuseum i juni. Chefen, danska Kirse Junge-Stevnsborg, är mycket nöjd med resultatet. Hon ser...

Fastighet1 december, 2021

Wihlborgs köper kontorsfastighet i danska Herlev

Tre kontorsbyggnader på sammantaget 7 600 kvadratmeter i Herlev, nordväst om Köpenhamn. Så ser det svenska fastighetsbolaget Wihlborgs senaste förvärv i...

Arbetsmarknad1 december, 2021

Ökning i antal svenska gränspendlare

Under september hade 7 510 svenska medborgare ett jobb i Danmark. Det är två procent fler än i samma månad förra...

Infrastruktur1 december, 2021

Norska staten genomför marknadsundersökning om nattåg Oslo-Köpenhamn

Till i maj nästa år ska norska Jernbanedirektoratet ha genomfört en marknadsundersökning om efterfrågan på nattåg på sträckan Oslo-Köpenhamn. Det...

Samhälle1 december, 2021

Øresundsindex som ska mäta regionens utveckling publiceras i vår

Ett årligt Øresundsindex som följer regionens utveckling brett samt kvartalsvisa trafikdata som visar resande och godsflöden över sundet. Så ser...

Infrastruktur30 november, 2021

Tyskt spadtag för Fehmarn Bält-förbindelsen

Under måndagen togs det första spadtaget på tysk mark för Fehmarn Bält-tunneln. Bland annat höll infrastrukturministern i Schleswig-Holstein och infrastrukturministern...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.