Connect with us

Danmark

Danmark har stängt gränserna – men inte för pendlare och bosatta i landet

Publicerad

den

En stor skylt på en lastbil och två poliser visar var bilister som är på väg över Öresundsförbindelsen mot Danmark ska svänga av till gränskontrollen på Pepparholm där både dansk polis och militär är på plats. Foto: News Øresund

De danska gränserna stängdes klockan 12 på lördagen den 14 mars och hålls stängda fram till och med den 13 april som ett led i kampen mot spridningen av coronavirus. Det innebär att utrikestrafiken med flyg, färjor och tåg helt eller delvis kommer att stängas. Från och med söndag minskar Öresundstågens turtäthet till en gång i timmen och de vänder redan vid flygplatsen i Kastrup. Gränserna är dock inte helt stängda. Det kommer fortfarande bli möjligt att resa in i Danmark om man är bosatt i landet, om man arbetar där eller har ett annat så kallat anerkendelsesværdige formål.  Svenska resenärer på väg hem från utlandet får passera genom Danmark men inga resenärer från Sverige får längre komma in i landet för att flyga ut från Kastrup. Myndighheterna varnar för markant längre restider vid de nya gränskontrollerna som ska bemannas av både polis och militär. Det meddelade Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) och justitieminister Nick Hækkerup vid en tv-sänd presskonferens på fredagskvällen.

Beslutet om att stänga Danmarks gränser innebär bland annat att trafiken över Öresund kommer att minska till ett minimum, att flygtrafiken på Kastrup faller ytterligare och att Köpenhamn tills vidare inte kommer att vara en turiststad. En förklaring till de skärpta åtgärderna är att antalet smittade med coronavirus på fredagen var uppe i drygt 800 personer i Danmark, varav 23 var inlagda på sjukhus och fyra på intensivvårdsavdelningar. För två personer var tillståndet kritiskt.

Enligt justitieminister Nick Hækkerup kommer det fortfarande bli möjligt att transportera livsmedel, läkemedel och andra nödvändiga varor över gränserna. Likaså kommer personer som bor eller arbetar i Danmark att släppas över gränsen. Även personer som korsar den danska gränsen för att komma hem, till exempel svenskar som kommer med bil eller tåg från Tyskland eller med flyg till Kastrup släpps in i Danmark. Under lördagen kom dock uppgifter från skånska resenärer i europeiska storstäder som inte fått stiga på flygplan med destination Kastrup utan istället ombokats till Stockholm och nu har problem att få hem bilen som står parkerad vid den danska flygplatsen. Resenärer från Sverige kommer inte längre att kunna flyga från Kastrup eftersom det inte anses som en giltig anledning för att släppas in i Danmark.

En shoppingresa, turism eller ett vanligt familjebesök anses inte vara tillräckliga skäl till att få passera gränsen som kommer att bevakas av dansk polis och med militär på plats. Vem som får korsa den danska gränsen blir en fråga om en konkret värdering vid gränskontrollen.

– Det kommer att vara personer som bor eller arbetar i Danmark. De som ska leverera varor till Danmark. De som ska transportera varor ut ur Danmark. Besöka allvarligt sjuka familjemedlemmar eller som har en akut orsak till att besöka familjen i Danmark. Ett vanligt familjebesök är inget tillräckligt skäl, sade Nick Hækkerup vid presskonferensen uppger Danmarks Radio.

Rederiet Forsea kommer fortsatt kunna transportera lastbilar över Öresund men betydligt färre privatpersoner när den danska gränsen stängs på lördagen. Foto: News Øresund

Skånetrafiken och Øresundsbro Konsortiet uppger till News Øresund att de inte fått någon information i förväg om att gränserna skulle stängas. Danska myndigheter räknar med att beslutet om att stänga gränserna innebär en hel eller delvis nedstängning av ett “betydande antal tåg- flyg och färjerutter”. Inga kryssningsfartyg kommer att kunna lägga till i danska hamnar så länge gränserna är stängda.

Stena Line har beslutat att inställa passagerartrafiken men fortsätta med frakttrafiken på sina färjelinjer mellan bl.a. Göteborg och Frederikshavn samt Halmstad och Grenå. Foto: News Øresund

Den nya gränskontrollen sker nu på Pepparholm strax före tunnelmynningen mot Danmark. Där finns en möjlighet för avvisade bilister att vända tillbaka mot Sverige. Skånetrafiken uppger i ett pressmeddelande att Öresundstågen turtäthet från kl 13 på söndagen kommer att minska turtätheten från 3-6 tåg per timme till ett tåg per timme och som får Kastrup som slutstation. Även SJ:s tågtrafik med X2000 till Köpenhamn och rederiet Forseas färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör påverkas av det nya regeringsbeslutet. Rederiet Stena Line meddelade på fredagskvällen att de stänga ner all passagerartrafik på deras rutter mellan Göteborg och Frederikshavn samt Halmstad och Grenå. Färjetrafiken fortsätter dock men enbart med lastbilar ombord på fartygen.

Köpenhamns flygplats i Kastrup kommer att tappa ytterligare passagerare när gränserna stängs på lördagen. Foto: News Øresund

Coronapandemin har inneburit ett kraftigt fall i resandet från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Att Danmark nu stänger gränserna innebär att flygplatsen väntas tappa ännu fler passagerare, inte minst med tanke på läget vid Öresundsbron som gör att många passagerare kommer från Sverige.

Vad innebär det för Köpenhamns flygplats att Danmarks statsminister nu stänger gränserna?
– Alla flygplan som flyger till Köpenhamn ska ha möjlighet att landa på flygplatsen. Den skärpta gränskontrollen innebär att några av de utländska passagerare som normalt skulle komma in i landet kommer att avvisas av myndigheterna. De kommer att bli anvisade några passande områden på flygplatsen innan de kan komma med ett flyg ut ur Danmark igen, säger flygplatsens kommunikationsdirektör Peter Goll till News Øresund.

Kommer ni att stänga ner flygplatsen och i så fall när?
– Vi är förpliktigade till att ta emot alla flygplan som behöver landa på Köpenhamns flygplats och har därför alltid en nödberedskap.

För detaljerad information om de stängda gränserna hänvisar Justitsministeriet och Udenrigsministeriet till dansk polis hemsida om coronavirus där de nya förhållningsreglerna kring gränsstängningen har lagts ut. Under det kommande dygnet väntas regelverket uppdateras och bli mera detaljerat så att det även omfattar regler för till exempel personer med minderåriga barn. Men huvudregeln är att nödvändiga varutransporter och personer med så kallat anerkendelsesværdige formål får passera den danska gränsen. Det gäller bland annat personer bosatta i Danmark samt personer som arbetar i Danmark kommer att släppas igenom gränskontrollerna. Det innebär att Öresundspendlare fortsatt kan resa över Öresund liksom danska studenter vid svenska skolor och universitet. Likaså kan personer bosatta på Bornholm fortsatt resa med färja till Ystad för fortsatt färd med bil eller tåg till Köpenhamn. Här nedan finns aktuella detaljerade fakta kring gränskontrollerna från danska myndigheter. (News Øresund)

Hvad er anerkendelsesværdige formål?

Personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med at indrejse i Danmark, kan f.eks. være:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.
 • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn.
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være eks. plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark.
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture o.lign. udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem, f.eks. svenskere, der har været på ferie i udlandet, vil blive anset for at have et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Det samme gælder ved transit i lufthavnen og for flypersonale.

En person, der har en gyldig, men endnu ikke udnyttet arbejdstilladelse i Danmark, vil have et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse, hvis den pågældende indrejser for at arbejde i Danmark.

Utdrag ur dansk polis hemsida med de nya reglerna för vem som efter kl 12.00 lördag den 14 mars får passera de danska gränserna:

 • Regeringen har orienteret EU-Kommissionen samt de øvrige medlemsstater, herunder Sverige og Tyskland, om, at den eksisterende midlertidige grænsekontrol fra lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 udvides til at omfatte kontrol ved alle Danmarks grænser som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.
 • Tiltaget vil blive understøttet af en tydelig kontrolindsats ved de væsentlige danske grænseovergange, herunder i lufthavnene, som vil blive implementeret i løbet af de kommende dage. Opgaven vil blive løst af politiet med meget betydelig bistand fra Forsvaret. Indsatsen forventes inden for kort tid at indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere vil det i praksis betyde en indstilling af trafikken af krydstogtsskibe til Danmark. Grænsekontrollen løber indtil videre til og med den 13. april 2020.
 • Personer, der ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, herunder i danske lufthavne, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen – f.eks. hvis den pågældende bor eller arbejder i Danmark eller skal levere varer til Danmark.
 • Grænsekontrollen betyder, at der i forhold til persontransport må forventes markant forlængede rejsetider ind i Danmark. Der vil blive gennemført en informationskampagne i udlandet med fokus på de lande, hvorfra der normalt indrejser mange personer i Danmark, så færrest muligt rejser forgæves til landet. Danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør – også henset til kommende nedlukninger af eksempelvis flyruter – rejse tilbage til Danmark snarest. Myndighederne er i dialog med rejsebranchen med henblik på at sikre, at danskere på ferie har mulighed for at rejse tilbage til Danmark.
 • For så vidt angår godstransport lægges der stor vægt på behovet for at opretholde og ikke forsinke de nødvendige forsyningskæder, herunder fødevareforsyning, og Danmarks import og eksport af varer fra og til udlandet. Der vil derfor som udgangspunkt ikke blive gennemført kontrol af godstransport.
 • Myndighederne er i den forbindelse i dialog med transportørerhvervene med henblik på at finde en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indsatsen, som ikke lægger større hindringer i vejen for leverandører af varer end nødvendigt.

 

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Kultur27 september, 2023

Folkmusiktrion Dreamer’s Circus får Dansk-svensk kulturfonds kulturpris

Den dansk-svenska trion Dreamer’s Circus, bestående av danska Rune Tonsgaard Sørensen och Nikolaj Busk samt svenska Ale Carr, har spelat...

Infrastruktur26 september, 2023

Danska tågpriser blir upp till 13 procent dyrare nästa år

Tågresor i Danmark kommer att bli dyrare från årsskiftet, enligt Politiken med en ökning på upp till 13 procent. Resenärer...

Arbetsmarknad22 september, 2023

Skattereglerna i Norden behöver förenklas, visar ny analys

Skattereglerna för både medborgare och företag som arbetar över gränsen kan vara oförutsägbara, och arbetsgivare riskerar stor och onödig administration...

Arbetsmarknad22 september, 2023

Ny rapport: Greater Copenhagen starka inom grön forskning, men släpar efter i innovationskraft och investeringar

Det är organisationen Greater Copenhagen som tagit fram rapporten ”Grön tillväxt i Greater Copenhagen”, som tittar närmare på hur storstadsområdet...

Näringsliv22 september, 2023

Forsea byter namn till Öresundslinjen efter ägarbytet

Öresundslinjen blir det nya namnet på de stora färjorna som trafikerar linjen Helsingborg-Helsingör. Namnbytet är ett led i integrationen med...

Danmark22 september, 2023

Den 1 oktober får äldre dieselbilar inte längre köra in i danska storstäders miljözoner

Från den 1 oktober får inte längre äldre persondieselbilar som följer Euronorm 4 eller lägre köra in i miljözonerna i...

Samhälle22 september, 2023

Öresundsdebatten vecka 38: Gängmedlemmar flyr Sverige av oro för sina liv, danska straff för svenska brott och kommunal dragkamp om Öresundsförbindelser

Gängkrigen i Sverige eskalerar och landet har inte varit så farligt sedan andra världskriget och gängmedlemmar flyr nu landet av...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.