Connect with us

Intervjuer

Baxter ser flera anledningar till att behålla R&D i Lund – trots att produktionen flyttar mot 2022

Publicerad

den

Per-Ola Wictor är Lund Site Lead och Director of HD Therapy and Water Technologies i Baxter. Foto: News Øresund

Ett av Lunds stora industriföretag, Baxter, är i förändring. Under kommande år kommer produktionen att flyttas till Italien, medan R&D-teamet inom dialys fortsatt kommer att bli kvar i Lund. Där kommer de att arbeta på nya villkor tillsammans med kollegor från hela världen. R&D-teamet kommer att använda styrkorna från de lokala nätverken i Lund, berättar Per-Ola Wictor, Lund Site Lead og Director of HD Therapy and Water Technologies i Baxter.

Även om många life science-företag i Skåne växer, både ekonomiskt och mätt i antalet an-ställda, så har utvecklingen under de senaste 5-6 åren varit den motsatta i ett av regionens stora life science-företag – Medtech-bolaget Baxter i Lund, som tidigare hette Gambro.

Ända sedan 1964 har lundaföretaget forskat om och producerat utrustning till dialysbehandling av njur- och leversjukdomar. Detta efter att professor Nils Alwall, som uppfann en av de första dialysapparaterna, ingick ett samarbete med Holger Craaford, som startade Gambro. Än i dag pågår forskning och produktion av dialysutrustning i Lund, men stora förändringar har präglat, och fortsätter att prägla, företaget.

2012 presenterade det globala amerikanska medtech-företaget Baxter International Inc. ett bud på Gambro på 4 miljarder USD, och 2013 godkändes avtalet.

Därmed blev den sista delen av Gambro uppköpt, efter att företaget 2006 delades i tre delar. Under de efterföljande åren har de tre divisionerna hamnat i japanska, brittiska och amerikanska händer.

Baxters uppköp har medfört märkbara förändringar inom R&D och produktion, vilket gjort att företagets personalstyrka i Lund gått från knappt 900 personer före köpet till omkring 485 i dag – en minskning med omkring 45 procent.

Personalstyrkan kommer att minska fram till 2022, eftersom produktionen ska flyttas till Italien. Kvar i Lund bliver omkring 150 personer med fokus på R&D, berättar Per-Ola Wictor. Anläggningen kommer bland annat att arbeta med supportfunktioner till forskning, regulatory affairs och patentfrågor.

– Den riktigt stora förändringen för oss kom i slutet av 2018 när det bestämdes att tillverkningsdelen skulle konsolideras till andra ställen, framförallt till Medolla i Italien, säger Per-Ola Wictor, Director of HD Therapy and Water Technologies i Baxter och site lead i Lund. Han tillägger, att vissa R&D-aktiviteter dessutom flyttades från Lund till Indien under 2019.

Bakom flytten ligger varken brister i produktivitet eller kvalitet, utan de långsiktiga besparingar som flytten medför. Samtidigt ska anläggningen anpassas till en global koncern som Baxter och hitta en ny, optimal struktur.

Baxter är beläget i Lunds life science-miljö nära forskarparkerna Ideon och Medicon Village samt flera andra life science och ICT-bolag så som Axis Communications. Foto: News Øresund

Lund är fortsatt värdefullt
Det är inte den första gången i Skånes life science-historia som ett större företag flyttar och minskar kraftigt i personalstyrkan. För omkring tio år sedan genomfördes flera andra omstruktureringar.

Då valde läkemedelsföretaget AstraZeneca, som ett led i en större R&D-omstrukturering, att stänga flera anläggningar i världen. Däribland i Lund, vilket gjorde att 900 jobb försvann.

Under 2012 gjorde det amerikanska medtech-företaget Becton, Dickinson and Company (BD) neddragningar i Helsingborg, och knappt 400 arbetstillfällen försvann.

Trots de stora förändringarna poängterar Per-Ola Wictor att Baxter i Lund fortfarande besitter mycket värdefull kunskap.

AstraZeneca, som lämnade Lund 2012, har kvar 6 500 anställda i Göteborg och Södertälje men inga i Lund. För Baxter är situationen fortsatt en annan.

– Mycket har flyttat, men vi har en hel del kvar som är viktigt for företaget, säger Per-Ola Wictor.

Han berättar att anläggningen i Lund trots neddragningarna är i samma storlek som flera av företagets anläggningar i Europa och USA, mätt i antalet anställda.

– Det vi är duktiga på i Lund är att vi har väldigt mycket kunskap om hur man går från idé till slutprodukt. Vi kan alla bitar inom Renal Care, Baxters segment som arbetar med olika typer av dialysbehandlingar som behövs vid akut och kronisk njursvikt. Många andra siter är specialiserade på en typ av behandling, men vi i Lund sitter på kunskaperna om i princip alla typer av behandling. Det gör att vi kan kombinera idéer på ett sätt som ingen annan kan. Det ser jag en styrka i, säger Per-Ola Wictor.

Internationella forskningsanläggningar så som MAX IV och European Spallation Source (ESS) gör att Baxter fortsatt anser att det finns goda anledningar till att behålla R&D-verksamhet i Lund. Foto: News Øresund

Nya globala villkor
Därför förväntar Per-Ola Wictor sig att Baxter kommer att bli kvar i Lund i många år – men på nya villkor, som formas av den globalisering som sker i många storföretag.

Bygget av internationella forskningsanläggningar som MAX IV och European Spallation Source (ESS), open innovation hos inkubatorer och en nära relation med utbildnings- och sjukvårdssektorn är fler anledningar till att stanna i regionen, menar han. Det finns fortsatt ett behov av tekniska projektledare och personer som är duktiga inom terapikunskap.

– Vi er intresserade av open innovation, där vi har en kontinuerlig dialog med inkubatorer för att stärka samarbeten i nätverk. Här ser jag en stark potential i just vår region, säger han och fortsätter:

– Vi har spännande samarbeten med Lunds universitet och universitetssjukhusen i Malmö och Lund med doktorer som är världsledande. Det är klart att det stärker vår position inom forsk-ningen på Baxter, säger Per-Ola Wictor och menar att det är viktigt att vara pragmatisk och öppen för en ny verklighet på både kända och nya marknader och terapiområden.

– Det är positivt med ett starkt företag i ryggen, säger Per-Ola Wictor och tillägger att den nya organisationsstrukturen ställer större krav på samarbete med andra anläggningar runt om i värl-den.

– För 15 år sedan kunde vi gå till vår granne vid skrivbordet bredvid och få något fixat. I dag kommunicerar vi kanske med en kollega Indien istället. Alla våra stora projekt är globala pro-jekt. Här designar vi de delar vi är experter på, och sen bidrar de andra siterna med sina delar. Det fungerar bättre och bättre. Det handlar om hur man kommunicerar och delar information och kunskap med varandra, säger han.

News Øresund – Kristoffer Dahl Sørensen

 


NEWS ØRESUND är ett resultat av ett utvecklingsprojekt med Interregfinansiering som under 2012-2014 drevs i samarbete mellan Roskilde Universitet, Lunds universitet och Øresundsinstituttet. Sedan 2015 fortsätter utvecklingen av News Øresund inom Øresundsinstituttet. Under 2019-2020 stärker News Øresund den oberoende bevakningen av regionens life science kluster genom Øresundsinstituttets medverkan i Interregprojektet GC life science analysis initiative.

ØRESUNDSINSTITUTTET är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och medieverksamhet bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Danmark och Sverige med fokus på Öresundsregionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse med finansiering från mer än 100 medlemmar inom offentlighet och det privata näringslivet i Danmark och Sverige.

Nyheterna från News Øresund får fritt återges under förutsättning att News Øresund anges som källa.

Kontakta oss: redaktion (at) newsoresund.org
Mer information: www.newsoresund.org / www.oresundsinstituttet.dk

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress


Aktuella nyheter

Danmark4 mars, 2021

Ett år sedan första konstaterade coronafallen i Öresundsregionen

För lite drygt ett år sedan, den 27 februari 2020, konstaterades det första coronafallet på Själland och 2 mars kom...

Life Science5 mars, 2021

Novozymes och Novo Nordisk står för var fjärde dansk patentansökan inom life science

Danska patentansökningar inom life science-branschen kommer till stor del från några få stora företag, så som Novozymes och Novo Nordisk....

Samhälle4 mars, 2021

Nytt projekt undersöker möjligheten att ta fram uppgifter om arbetspendlingen över Öresund utan statistikutbyte mellan länderna

Region Skåne och Danmarks statistik undersöker nu möjligheten att bara använda danska uppgifter från bland annat inkomstregistret i Danmark för...

Samhälle4 mars, 2021

Möjligt att söka förprojekt inför nästa Interregperiod

Aktörer i Öresund, Skagerrak och Kattegatt kan nu söka om medel till förprojekt, så kallade brobyggarprojekt. Syftet är att förbereda nya...

Life Science4 mars, 2021

Ny undersökning: 8 av 10 små och medelstora life science-företag i Sverige förväntar att rekrytera fler medarbetare

Optimismen när det gäller behovet av nyanställningar är utbrett i life science-branschen i Sverige, enligt en ny analys genomförd av...

Samhälle4 mars, 2021

Norge har öppnat gränsen för pendlare

Den 1 mars öppnade Norge återigen gränsen för svenska och finska pendlare, under förutsättning att de kan uppvisa ett högst...

Näringsliv5 mars, 2021

Trustpilot på väg bli nästa danska unicorn – börsnoteras i London

Danska it-företaget Trustpilot meddelade på måndagen att de planerar för en börsnotering i London. Företaget räknar med att ta in...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.