Connect with us

Arbetsmarknad

14 danska arbetsplatser hade fler än 100 Öresundspendlare anställda i fjol – var fjärde anställd vid reguljärflyget i huvudstadsområdet pendlar från Sverige

Publicerad

den

Nordea är en av 14 arbetsplatser i Danmark som vardera har över 100 Öresundspendlare anställda. Foto: News Øresund - Jenny Andersson

Nära hälften av alla Öresundspendlare som bor i Sverige och jobbar i Danmark arbetar i Köpenhamns kommun, följt av Tårnby och Helsingör. Totalt sett har 5 800 danska arbetsplatser minst en Öresundspendlare anställd. Fjorton danska arbetsplatser har fler än 100 Öresundspendlare anställda. Var fjärde anställd inom reguljärflyget i den danska huvudstadsregionen pendlar från Sverige. Det visar en rapport av Danmarks Statistik om pendlingen från Sverige till Östdanmark från 2015 till halvårsskiftet 2022.

Pendlingen från Sverige till Östdanmark ökade under första halvåret i fjol till 16 529 personer under andra kvartalet, medan pendlingen från Danmark till Skåne låg på en jämn nivå – 1 076 personer under samma tidsperiod. Det betyder att minskningen under pandemin ser ut att ha hämtats igen.

5 800 danska arbetsplatser har Öresundspendlare anställda

Köpenhamn är den största arbetskommunen bland inpendlarna från Sverige – 44 procent av de svenskboende Öresundspendlarna arbetar där. Därefter kommer Tårnby kommun där 15 procent av pendlarna jobbar och Helsingør som sysselsätter fyra procent av gränsarbetarna. I Tårnby ligger exempelvis Köpenhamns flygplats, och flygande personal utgör den största enskilda gruppen bland pendlarna.

Totalt har 5 800 danska arbetsplatser minst en anställd som bor i Sverige och av dessa ligger 5 300 i Region Hovedstaden. Det innebär att åtta procent av huvudstadsregionens arbetsplatser har anställt svenskboende och totalt utgör Öresundspendlarna 1,5 procent av regionens arbetskraft.

I genomsnitt arbetar tre svenskboende på de danska arbetsplatser som har anställt Öresundspendlare, men på 14 arbetsplatser arbetar (vardera) över 100 gränsarbetare som bor i Sverige. Vilka detta är framgår inte av rapporten, men enligt News Øresunds tidigare research ingår bland andra Novo Nordisk, Nordea och Ferring i denna grupp.

Kartan visar antalet Öresundspendlare på arbetsplatser i Östdanmark. Varje ruta utgör cirka 2,2×2,2 kilometer. Grafik: Danmarks statistik, källa: särutdrag ur Øresundsstatistikken

Gränsarbetarna har högre medianlön än genomsnittet

Medianlönen låg elva danska kronor högre i timmen för Öresundspendlare med jobb i Region Hovedstaden under andra kvartalet 2022 jämfört med kollegorna som bodde i Danmark: 268 jämfört med 257 danska kronor.

Det beror på att gränspendlarna som bor i Sverige är överrepresenterade bland höginkomsttagarna i regionen, men något underrepresenterade bland medelinkomsttagarna. Bland den grupp som tjänar minst utgör Öresundspendlarna en lika stor andel som de gör av hela arbetskraften.

En tredjedel av Öresundspendlarna har pendlat sedan 2015

Av de gränspendlare som bodde i Sverige och arbetade i Danmark under andra kvartalet i fjol hade 35 procent gjort det varje år sedan 2015, visar rapporten från Danmarks Statistik. 18 procent av pendlarna under 2022 var nytillkomna och pendlade inte under 2021.

Bland de mer långvariga pendlarna utgör danska medborgare en förhållandevis större grupp än totalt sett bland Öresundspendlarna till Danmark. 46 procent av dem som pendlat från Sverige till Danmark sedan 2015 är danskar, medan danskarna utgör 37 procent av det totala antalet Öresundspendlare med bostad i Sverige och jobb i Danmark.

(News Øresund)

Läs mer om pendlingen över Öresund, bland annat om vilka branscher pendlarna arbetar inom, köns- och ålderfördelning

 

Fakta: Antalet Öresundspendlare

Totalt pendlade 17 605 personer över Öresund under andra kvartalet 2022. Av dessa bodde 16 529, eller 94 procent, i Sverige och arbetade i Östdanmark, medan 1 076, eller 6 procent, bodde i Danmark och arbetade i Skåne. Kvartalssiffrorna är inte helt jämförbara med årssiffrorna, på grund av möjliga variationer under året, men en försiktig jämförelse kan göras med år 2015, då 17 736 personer pendlade över Öresund.

Fotnot: News Øresund räknar inte in sjömän i antalet pendlare. Siffrorna visar också pendling inom Öresundsregionen och inte mellan hela Sverige och hela Danmark.

 

Fakta: Om statistiken

I statistiken definieras Öresundspendlare som personer som bor i Sverige och arbetar i Östdanmark eller personer som bor i Danmark och arbetar i Skåne.

Statistiken tas fram av Region Skåne, SCB och Danmarks statistik, enligt en ny metod som används sedan i fjol. Dessförinnan var det stopp för statistikutbytet kring Öresundspendling mellan Danmark och Sverige under flera år, på grund av olika regler för hur sekretessen kan garanteras.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Politik8 juli, 2024

Sveriges Nordenminister Jessika Roswall (M) föreslås som ny EU-kommissionär

Jessika Roswall (M), som förutom Nordenminister även är EU-minister, nomineras till ny svensk EU-kommissionär efter Ylva Johansson (S). Det meddelade...

Turism/kultur4 juli, 2024

Rekordmånga museibesökare i Danmark i fjol – men biograferna tappar

Fler än någonsin besökte de danska museerna i fjol, men biobesöken har inte hämtat sig efter pandemin. I jämförelse med...

Samhälle4 juli, 2024

Konjunkturen i Öresund: Befolkningsprognoserna skruvas ner i både Sverige och Danmark – danska reallöner är återhämtade för privatanställda

På båda sidor Öresund har befolkningsprognoserna justerats ned. I Sverige uppskattas detta leda till ett minskat behov av nya bostäder...

Arbetsmarknad3 juli, 2024

Grön omställning störst när sju samarbetsprojekt får dela på 137 Interregmiljoner

Fem projekt inom Grön omställning, ett inom Hållbara transporter och ett inom Gränslös arbetsmarknad får dela på 136,7 miljoner kronor...

Infrastruktur1 juli, 2024

Trafikverket: ny Öresundsförbindelse behövs kring år 2050, men inget förslag uppfyller alla behov

Snart är det dags att påbörja arbetet mot en framtida ny förbindelse över Öresund om den ska vara på plats...

Infrastruktur4 juli, 2024

Köpenhamns överborgmästare hoppas på en dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – men avvisar Landskronas planer på ett Europaspår till Köpenhamn

Köpenhamns överborgmästare Sophie Hæstorp Andersen (S) ser positivt på slutsatserna i Trafikverkets rapport om kapacitet och redundans över Öresund. Hon...

Infrastruktur4 juli, 2024

Landskronapolitikern Torkild Strandberg ställer sig bakom Trafikverkets förslag om dansk-svensk utredning om förbindelser över Öresund – “rapporten styrker oss”

“Rapporten styrker oss i att Europaspåret har de funktioner som en ny Öresundsförbindelse behöver ha för att lösa problemen i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.