Connect with us

Arbetsmarknad

De Økonomiske Råd: Avskaffandet av store bededag som allmän helgdag ger inga långsiktiga effekter på arbetskraftsutbudet

Publicerad

den

I februari beslutade den danska regeringen och Radikale Venstre att avskaffa store bededag som allmän helgdag från och med 2024. Beslutet ledde till protester från fackföreningar, präster och tjänstemän. De Økonomiske Råd bedömer i sin senaste rapport att avskaffandet av helgdagen inte kommer att ge några långvariga effekter på arbetskraftsutbudet i Danmark. Foto: News Øresund

Avskaffandet av store bededag som allmän helgdag nästa år kommer inte att ge några långvariga effekter på arbetskraftsutbudet i Danmark. Det bedömer De Økonomiske Råd i sin senaste rapport. Bedömningen går därmed rakt emot Finansministeriets bedömning, som låg till grund för det politiska beslutet att avskaffa den allmänna helgdagen.

”Avskaffandet har ingen omedelbar inverkan på ekonomiska incitament eller danskarnas preferens för fritid, och en förutsättning för att en varaktig effekt på arbetskraftsutbudet kan förväntas är därför att det finns trovärdiga empiriska bevis för en sådan effekt. Ordförandeskapet (i De Økonomiske Råd, reds. anm.) anser inte att det finns tillräckliga bevis för detta”, lyder bedömningen från rådet.

Finansministeriet uppskattar att avskaffandet av store bededag kommer att leda till en permanent ökning av arbetskraftsutbudet med 8 500 heltidstjänster. De Økonomiske Råd bedömer att avskaffandet av helgdagen kommer att ge positiva effekter på arbetskraftsutbudet på kort sikt, men att det inte finns belägg för att effekten kommer att bestå efter 2030, skriver rådet.

I februari beslutade den danska regeringen och Radikale Venstre att avskaffa store bededag som allmän helgdag från och med 2024. Store bededag har varit allmän helgdag sedan 1686 och infaller den fjärde fredagen efter påsk. 5 maj i år var därmed den sista dagen som danskarna var lediga på store bededag. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Samhälle23 februari, 2024

Öresundsdebatten vecka 8: danskt besök i Sverigedemokratiskt Hörby och Trafikverket utreder ny Öresundsförbindelse

Danska tidningen Politiken besöker Sverigedemokratiskt styrda Hörby, dansk dominans när det gäller fritidstrafiken över Öresundsbron, Trafikverkets utredning av en ny...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.