24 april 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Politik

Danska regionpolitiker får inte längre vara ordförande i Greater Copenhagen Committee

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

I januari publicerade Danmarks näringslivsminister Rasmus Jarlov en kungörelse om hur den nya danska erhvervsfremmeloven ska tillämpas när det gäller gränsregionalt och internationellt samarbete. Den anger bland annat att danska regionrådsmedlemmar, politiker, inte får inneha ordförandeskapet …


Greater Copenhagen Committee anpassar stadgarna till ny dansk lag

mars 7th, 2019 | by Johan Wessman

2019-03-07:

Vid måndagens möte i det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen Committee ändrades stadgarna så att de danska regionerna inte längre kan medfinansiera eller ha rösträtt när det gäller frågor som rör gränsregionalt arbete med fokus mot …


Fler åtstramningar av migrationspolitiken i Danmark

februari 22nd, 2019 | by Johan Wessman

2019-02-22:

Den så kallade utlänningspolitiken blir från 1 mars återigen mer restriktiv. Regeringen har tillsammans med Dansk Folkeparti och Socialdemokratiet klubbat igenom en rad lagändringar som bland annat innebär att möjligheten för permanent uppehållstillstånd slopas, begränsning i …


Två nya partier ställer upp till danska valet

februari 22nd, 2019 | by Johan Wessman

2019-02-22:

Än är inte datumet bestämt,men val blir det snart. Danska statsministern avgör när det ska vara dock senast i juni. Det är valkamp i luften och i år ställer två nya partier upp till val. Nye …


Dansk Folkeparti stöttar S-förslag om varierande pensionsålder

januari 31st, 2019 | by Anna Palmehag

2019-01-31:

Danska Socialdemokratiet vill införa en skiftande pensionsålder, där den som är utsliten kan gå tidigare i pension. Efter en helomvändning stöttas nu förslaget av Dansk Folkeparti, vilket innebär att det sannolikt kan genomdrivas av en majoritet …


50 000 danskar vill att Danmark inför en klimatlag

januari 31st, 2019 | by Anna Palmehag

2019-01-31:

Efter att ett medborgarförslag om en ny dansk klimatlag fått 50 000 underskrifter måste nu Folketinget ta ställning till det. Oppositionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat innehåller krav på femåriga delmål, att klimathänsyn ska …


Medlemsrusning till partierna efter januariöverenskommelsen

januari 30th, 2019 | by Sofi Eriksson

2019-01-30:

Allt fler svenskar väljer att bli medlem i ett parti. Framförallt de fyra riksdagspartierna som lämnades utanför januariöverenskommelsen har sett en ovanligt stor medlemsökning de senaste veckorna. Det uppger Dagens Nyheter. Januariöverenskommelsen, som innebar att Socialdemokraterna …Back to Top ↑