16 juni 2019 News Øresund - oberoende dansk-svensk nyhetsbyrå

Cleantech

Samarbetsprojekt i Köpenhamn ska minska luftföroreningarna i hamnen

maj 9th, 2019 | by Anna Palmehag

2019-05-09:

Köpenhamns kommun, hamnbolaget Copenhagen Malmö Port och utvecklingsbolaget By & Havn går samman om att bygga minst en landströmsanläggning för kryssningsfartyg i hamnen, skriver de i ett pressmeddelande. Parterna ska dessutom undersöka hur utsläppen från kanalturbåtarna …


År 2022 står vindkraften för en fjärdedel av Sveriges elproduktion

maj 2nd, 2019 | by Emil Persson

2019-05-02:

Efter stora investeringar väntas svensk vindkraft växa ytterligare. Enligt en ny prognos från branschorganisationen Svensk Vindenergi kommer vindkraften svara för 25 procent av elanvändningen år 2022. ”Det är en fantastisk utveckling där Sverige tagit på sig …


Klimatsatsningar dominerar den svenska vårbudgeten

april 11th, 2019 | by Anna Palmehag

2019-04-11:

Cirka två av de 4,5 miljarderna som satsas i den svenska rödgröna regeringens vårbudget läggs på klimat och miljö. På det stora hela innebär dock inte vårbudgeten några stora förändringar jämfört med den årsbudget som klubbades …


Tusentals hektar solceller planeras på dansk jordbruksmark

april 3rd, 2019 | by Emil Persson

2019-04-03:

Flera stora aktörer på solcellsmarknaden etablerar anläggningar runtomkring i Danmark. Utöver att vara en grön energikälla kan solceller också vara ekonomiskt lyckosamt för lantbrukare. Nästan 1 000 hektar mark är idag fylld med solceller, en siffra …


Klimatet är den viktigaste EU-frågan för danska väljare

mars 28th, 2019 | by Anna Palmehag

2019-03-28:

Klimatfrågan ligger klart i topp när danskarna fått peka ut de tre viktigaste utmaningarna för EU, i en opinionsundersökning från Kantar Gallup. Därefter följer förstärkt kontroll av EU:s yttre gränser och att begränsa migrationen – men …


62 miljarder investeras i svensk vindkraft

mars 14th, 2019 | by Emil Persson

2019-03-14:

Det svenska klimatmålet, där förnybar energi ska stå för 18 TWh år 2030, väntas nås redan 2021. Den nya energiöverenskommelsen från år 2016 har följts av stora investeringar i vindkraft, där över 1 500 vindkraftverk uppförs …


50 000 danskar vill att Danmark inför en klimatlag

januari 31st, 2019 | by Anna Palmehag

2019-01-31:

Efter att ett medborgarförslag om en ny dansk klimatlag fått 50 000 underskrifter måste nu Folketinget ta ställning till det. Oppositionen ställer sig positiv till förslaget som bland annat innehåller krav på femåriga delmål, att klimathänsyn ska …Back to Top ↑