Connect with us

Politik

Skånska kommun- och regionpolitiker pekar på migration och klimat som två viktiga EU-frågor

Publicerad

den

Migration och klimat är de två frågor som flest skånska topp-politiker i kommun- och regionstyrelser uppger som viktiga för EU. Det framgår av en enkät som journaliststudenter från Lunds Universitet genomfört i samarbete med News Øresund. Dessutom vill en majoritet av politikerna som svarat se bättre transportmöjligheter över sundet för både människor och varor.

Klimatet är den mest nämnda frågan när skånska kommun- och regionpolitiker på topp-position får svara på vilken fråga som är viktigast för EU-parlamentet. I  en enkätundersökning av journaliststudenter från Lunds universitet i samarbete med News Öresund uppger 14 av 38 politiker som svarat att klimatfrågan är viktig. Många av dem anser att miljövänliga transporter än en viktig del.

Dessutom uppger 10 politiker att migrationen är en mycket viktig fråga för EU den kommande mandatperioden. Det är totalt 66 kommun- och regionpolitiker som tillfrågats och 38 har svarat på enkäten. De som tillfrågades var ordförande och vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne samt ordförande och vice ordförande i Skånes 33 kommuner.

Bättre eller fler transportmöjligheter över sundet är den viktigaste frågan för Öresundsregionen tycker en tydlig majoritet av politikerna som svarat, 20 av 38 stycken. 18 av politikerna uppger att de var på andra sidan sundet den senaste månaden. Dock var flera av dem nyligen på en konferens som anordnades av Greater Copenhagen vilket speglas i sifforna.

Många av politikerna uttrycker att de tycker det gränsöverskridande nordiska samarbetet fungerar bra men att det kan utvecklas eller bli bättre. Framför allt vill många att den gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresund ska fungera väl, exempelvis genom att underlätta för arbetstagare när det kommer till skattesystem och sociala avgifter.

Regionpolitiker

Foto: Therese Kjellsson

Annette Linander (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– För en månad sedan när jag skulle på ett möte.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Integration mellan våra lagstiftningar så att det blir lättare att arbeta oavsett om man bor i Sverige eller Danmark.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det kan bli bättre. Våra gränskontroller har gjort att samarbetet stannat upp. Vi skulle behöva en färsk förbindelse och göra den gränslös. Gränserna är fortfarande starka.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– EU måste arbeta mer med klimatfrågan och mycket för oss handlar om maten, djurskydd och växtskydd. Det är också viktigt att andra europeiska länders lagstiftningar lever upp till de krav som vi har.

Personfakta:
Namn: Annette Linander
Parti: Centerpartiet
Position: 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen Skåne
Bostadsort: Löberöd
Ålder: 48
Civilstånd: Änka
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Förvaltningslinjen på Lunds universitet
Primär nyhetskälla: Regionala tidningar

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Moderaterna

Carl Johan Sonesson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i maj, då jag höll ett anförande i Köpenhamns rådhus inför 400 personer varav flera lokala borgmästare samt den danska infrastrukturministern. Jag var en av talarna och mitt ämne handlade om att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– En gemensam arbetsmarknad. Om det är hög arbetslöshet i Sverige och låg i Danmark, ska vi knyta ihop människorna i Öresund till att snabbt och enkelt kunna ta ett arbete som ligger över bron. Med en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör når vi även nordvästra Skåne, Halland och Göteborg.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Den är bra på regional nivå. Vi träffar region Sjaelland och region Hovedstaden ungefär tio gånger om året i olika sammanhang. Däremot ser inte samarbetet lika bra ut på nationell nivå. Det borde gå att studera, arbeta och tjäna pensionspoäng oavsett om man arbetar i ett land men bor i ett annat men än återstår det olika hinder.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– En av de viktigare frågorna är jordbruksstödet.  Idag är stödet alltför generöst och gynnar länder som behöver utvecklas och stå på egna ben. Det borde ske en omprioritering, dra ner jordbruksstödet och istället stimulera innovation och nytänkande.

Personfakta:
Namn: Carl Johan Sonesson
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i regionstyrelsen Skåne
Bostadsort: Malmö
Ålder: 41
Civilstånd: Ogift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Fil.kand. statsvetenskap
Primär nyhetskälla: Internet, de skånska dagstidningarna, P4 Malmöhus, Tv4, Aktuellt och Rapport. 

Text:Amanda Svanberg

 

Foto: Per Wilkens

Henrik Fritzon (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag åker över sundet ofta i mitt jobb för olika möten i Danmark. Gör det även privat ibland så klart.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att vi fortsätter att integrera Skåne och Själland, främst genom att göra det enklare att arbetspendla över sundet. Detta görs genom utbyggd kollektivtrafik och infrastruktur samt genom att förenkla många regler som idag försvårar gränsöverskridande arbetspendling.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det gränsöverskridande samarbetet är starkt. Inom ramen för Greater Copenhagen-samarbetet arbetar regionerna och kommunerna på båda sidor sundet gemensamt för en ökad integration.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
 – Att EU värnar om öppna gränser inom Europa så att gränsregioner som ex Öresundsregionen kan utvecklas och växa sig starkare.

Namn: Henrik Fritzon
Parti:
Socialdemokraterna
Titel:
2:e vice ordförande i regionstyrelsen Skåne
Bostadsort:
Degeberga i Kristianstads kommun
Ålder: 46
Civilstånd: Gift
Yrke:
Regionråd, tidigare bland annat ombudsman
Utbildning:
Humanistiska ämnen på universitetet
Primär nyhetskälla:
Radio och tidningar

Text: Veronika Persson

 

Kommunpolitiker

 

Foto: Jens Ohlson

Anders Almgren (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Den 23 november 2018 under Greater Copenhagens toppmöte.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det känns som en smitväg att säga integration för att man kan lägga in så mycket i det ordet, men i grund och botten är det vad som är viktigast. Gränsen mellan Sverige och Danmark ska vara sömlös och vi ska bygga på våra gemensamma styrkor. Du ska kunna bo i en fantastisk miljö i ett land och jobba i ett annat. Det ska vara enkelt att studera, arbeta och investera i Öresundsregionen. På så sätt blir vi en attraktiv region.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever det som positivt men att det är lite för trevande. Alla delar i det nordiska samarbetet är bra, men jag tycker att vi kan trycka på det ännu mer. Greater Copenhagen är ett gott exempel. Det gav upphov till ett större fokus på marknadsföring av regionen och att jobba investeringsfrämjande. Det blev också utpekat av nordiska rådet som det bästa regionssamarbetet. Jag skulle vilja se fler sådana samarbeten mellan de nordiska länderna. Då krävs det bland annat att det goda samarbetet i Öresundsregionen uppmärksammas mer så att vi som region kan bli ett gott exempel för andra samarbeten mellan de nordiska länderna.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Jag tycker det är viktigt att vi gör en nystart i det europeiska samarbetet och påminner oss om EU:s ursprungliga syfte. Européer ska lättare kunna svara på frågor som: varför har vi EU? Och vad är Eus grundläggande värden? Efter flyktingkrisen fick vi svart på vitt att medlemsländerna inte hanterade den bra. Det råder ingen tvekan om att EU hade kunnat hantera den galant, men istället sprang alla åt olika håll. Vi stod inför en uppgift, men det blev platt fall. Vi behöver återkomma till EU:s grundidéer och ha ett tydligare samarbete, så att EU:s syfte blir tydligare och bättre.

Personfakta:
Namn: Anders Almgren
Parti: Socialdemokraterna
Position: 1:e vice ordförande i Lunds kommunstyrelse
Bostadsort: Dalby
Ålder: 51
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Civilingenjör
Primär nyhetskälla: DN och Sydsvenskan

Text: Olivia Runsala

 

Foto: Bjuvs kommun

 Anders Månsson (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Minns inte riktigt, jag tror det var tre månader sedan. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– För mig är det förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör. Folk ska kunna röra sig på ett effektivt sätt vare sig det handlar om arbete eller nöje. Detta är en viktig pusselbit för att möjligheterna för en smidig transport ska kunna öka. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det har blivit bättre, men det finns mer och göra. Framförallt då det handlar om människor som arbetar i Danmark och bor i Sverige eller vice versa. Det finns bekymmer kring ländernas olika skatteregler. Denna fråga är viktig för ett förbättrat samarbete.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det finns egentligen inget enkelt svar på den frågan. Men ett påtagligt bekymmer är lastbilstrafiken och transportfrågan inom Europa. Det finns säkerligen många andra frågor som också är viktiga inför den kommande mandatperioden.

Personfakta:
Namn: Anders Månsson
Parti: Socialdemokraterna
Position: Ordförande i Bjuvs kommunstyrelse
Bostadsort: Bjuv
Ålder: 63
Civilstånd: Sambo
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Två år av gymnasieutbildning.
Primär nyhetskälla: Internet, Omni, SVT, Aftonbladet.

Text:Fanny Berg

 

Foto: Boris Grimbäck

Catharina Malmborg (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i måndags den sjätte maj då jag var på ett möte med Greater Copenhagen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det finns naturligtvis flera frågor som är viktiga. Men framförallt är det samarbetet mellan länderna. Det handlar då om den fria rörligheten, hur man skapar arbets- och utbildningstillfällen och samarbetet kring varor och tjänster. Det finns framförallt stora möjligheter för utbildning och arbete i hela Öresundsregionen och det är en otroligt viktig fråga.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever att det är ett bra samarbete. Ett exempel på gränsöverskridande samarbete är Greater Copenhagen som är ett näringslivspolitiskt partnerskap mellan kommuner och regioner i Södra Sverige och Östra Danmark. Samarbetet är ett näringslivspolitiskt partnerskap som ska fokusera på att skapa tillväxt och arbetstillfällen i Skåne, Halland, Köpenhamn och Själland. Det finns också ett gott samarbete med de andra nordiska länderna. Jag upplever att vi har gemensamma värderingar och vi har övergripande förståelse för utmaningar i vår region.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är fred- och säkerhetspolitik, som är grunden för att EU bildades. Freden är en förutsättning för de demokratiska värderingarna och skapar ett stabilt EU.Freden är också en förutsättning för den fria rörligheten.

Personfakta:
Namn: Catharina Malmborg
Parti: Moderaterna
Position: 1:e vice ordförande i Eslövs kommunstyrelse
Bostadsort: Marieholm
Ålder: 58
Civilstånd: Gift
Yrke: 1:e vice ordförande i Eslövs kommunstyrelse
Utbildning: Kandidatexamen i juridik vid Lunds Universitet
Primär nyhetskälla: Svenska dagbladet, Dagens Nyheter, Sveriges Television med flera.

Text: Fanny Berg

 

Foto: Socialdemokraterna i Bjuv

Christer Landin (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det är ganska länge sedan, någon gång i september eller oktober.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Arbetsmarknaden, man ska kunna arbeta på bägge sidor av sundet. Det är geografiskt ett kort avstånd och viktigt för framtidsutvecklingen. Det vi behöver utveckla är skattefrågan, om man arbetar i ett land men bor i ett annat, anser jag att man ska betala skatt i det land man bor i.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag är för all form av samarbete mellan de nordiska länderna men för ett lyckat sådant måste bägge parter få ut något av samarbetet. Jag vill till exempel att vi ska bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, för att inte koncentrera allt till Malmö.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under denkommande mandatperioden?
– Det finns flera, en av dem är den rådande flyktingsituationen. Just nu förhåller sig inte alla medlemsländer till det regelverk som finns. Även klimatfrågan är viktig. Vi måste samarbeta och hjälpas åt, om Sverige vill få stopp på sitt utsläpp kan andra länder inte fortsätta med sina.

Personfakta:
Namn: Christer Landin
Parti: Socialdemokraterna
Titel: 1:e vice ordförande i Bjuvs kommunstyrelse
Bostadsort: Ekeby
Ålder: 71 år
Civilstånd: Gift
Yrke: Byggnadssnickare och arbetsförmedlare
Utbildning: 3 årig yrkesskola samt läst kurser på Malmö högskola
Primär nyhetskälla: Helsingborgs dagblad, internet, tv-nyheterna.

Text: Amanda Svanberg

 

Foto: Rebecka Klevendal

Eric Berntsson (SD)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag besökte Helsingör förra månaden. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att stärka tillväxten i områden så att utbyten av tjänster och handel över sundet kan fortsätta. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet idag?
– Rätt så bra, vi har ju bland annat nära till Köpenhamns flygplats och det bidrar ju till att flyget blir ett nav i regionen så att man därifrån kan sig ut i världen. Handeln är ett annat bra exempel, och även att man kan bo i Sverige och arbeta i Danmark.

 Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att mer makt ska återgå till medlemsländerna i EU. Sveriges självbestämmanderätt hämmas av överstatligheten. Vi behöver en förskjutning i makten från Bryssel till de egna länderna, EU bör återgå till vad det från början var menat att handla om – en samarbetskoalition. 

Personfakta:
Namn: Eric Berntsson
Parti: Sverigedemokraterna
Position: Ordförande i Bromöllas kommunstyrelse
Bostadsort: Bromölla
Ålder: 39
Civilstånd: Sambo
Yrke: Processtekniker
Utbildning: Gymnasieexamen
Primär nyhetskälla: Sveriges radio och SVT Nyheter brukar jag gå in på och även TV4-nyheterna.

Text: Veronika Persson

 

Foto: Ivar Sjögren

Eric Tabich (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var på Kastrup förra veckan när jag skulle flyga till Indien.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Tillväxt, arbete och rörlighet. Det handlar om att göra Öresundsregionen attraktiv med bra arbetsmöjligheter och enkla möjligheter för att röra sig mellan gränserna.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Som politiker på Staffanstorps kommun upplever jag inte något direkt samarbete med de andra nordiska länderna. Däremot fungerar samarbetet bra med vår vänort i Danmark, Vallensbaek.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Demokrati och fred i Europa är viktigt. Det glöms ofta bort men det handlar om att bevara demokratiska värden. Det finns motsättningar där andra länder åsidosätter demokratin vilket riskerar att skapa instabilitet. Jag anser att demokrati och fredsbevarande är den viktigaste frågan.

Personfakta:
Namn: Eric Tabich
Parti: Moderaterna
Position: 1:e vice ordförande i Staffanstorps kommunstyrelse
Bostadsort: Staffanstorp
Ålder: 50
Civilstånd: Ogift
Yrke: Systemvetare
Utbildning: Master i informatik i Lund.
Primär nyhetskälla: Twitter

Text: Vivien Galinon

 

Foto: Annelie Johnsson

Fredrik Jönsson (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– I måndags i samband med en konferens för Greater Copenhagen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Den viktigaste frågan handlar om kommunikationerna, att kunna ta sig mellan länderna. Dels att kommunikationen ska gå på utsatt tid, och att resenärer ska kunna lita på kollektivtrafiken som går. Framförallt ska tågen fungera. Jag upplever att det ofta är signalfel som stör. Det är det sånt som avgör om man tar kollektivtrafik eller den privata bilen. Detta är viktigt ur framförallt miljösynpunkt.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Samarbetet är bra, och har funnits länge inom olika organisationer. Vi har exempelvis Greater Copenhagen samarbetet. Det är ett bra samarbete där vi har fördjupat samarbetet på regional och kommunal nivå.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är klimatet som är viktigast. Inom samtliga sektorer måste klimatet få ett större utrymme.

Personfakta:
Namn: Fredrik Jönsson
Parti: Centerpartiet
Position: Ordförande i Svalövs kommunstyrelse.
Ålder: 48
Bostadsort: Torrlösa
Civilstånd: Sambo, och en son på 15 år.
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Gymnasial utbildning med påbyggnad i marknadsföring och affärsjuridik.
Primär nyhetskälla: Skånska dagbladet, Helsingborgs dagblad och Dagens industri.

Text: Björn Tengroth

 

Foto: Privat

Hans-Bertil Sinclair (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Förra sommaren var jag på Kastrup inför en resa söderöver.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att man skyndar på HH-tunneln (reds. anm, föreslagna tunnlar under Öresund mellan Helsingborg och Helsingör, planerad för persontåg och vägtrafik)

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det var en svår fråga. Generellt ett positivt arbete, men jag har inga direkta exempel.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
Att vi får ett gränsöverskridande samarbete gällande kriminaliteten. Men även att alla gemensamt tar ansvar för flyktingpolitiken, så Sverige inte råkar ut för ett liknande skeende som under flyktingvågen 2015.

Personfakta:
Namn: Hans Bertil Sinclair
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Klippans kommunstyrelse
Bostadsort: Klippan
Ålder: 68
Civilstånd: Gift
Yrke: Före detta flygvapensofficer
Utbildning: Officersutbildning
Primär nyhetskälla: Helsingborgs Dagblad

Text: André Spång

 

Foto: Båstads kommun

 Ingela Stefansson (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– 16 februari 2019.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Miljöfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Alla måste ta klimathotet på allvar och göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Smutsig luft och förorenat vatten stannar inte i det land som förorenar utan alla får problem av det. Alltså måste alla länder hjälpas åt. När det kommer till arbetsmarknaden är det att kollektivavtals lika former gäller på den gemensamma arbetsmarknaden. Så inte seriösa företag slås ut eller arbetare utnyttjas.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Bra men kan utvecklas mera.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att komma överens om en jämn fördelning inom alla EU-länder av människor på flykt. För att klara en bra integration.

Personfakta:
Namn: Ingela Stefansson
Parti: Socialdemokraterna
Position: 1:e vice ordförande i Båstads kommun
Bostadsort: Torekov
Ålder: 55
Civilstånd: Gift
Yrke: Barnskötare
Utbildning: Barn och fritidsprogrammet

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Per Nyberg

 Jeanette Ovesson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var kring jul då jag åkte till Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen enligt dig?
– Det är viktigt att det finns en trygghet kring transporter och inflöden eftersom det är mycket droger och vapen som tar sig in över gränserna.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tror att det skulle var mycket bättre, men jag upplever att det är ett gott samarbete i Öresundsregionen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Arbetet med klimatet, vi behöver ta tillvara på det och hjälpa varandra. Europa kan vara ledande och samarbeta i klimatfrågan och sätta press på övriga världen. Vi har större möjligheter att påverka om vi är tillsammans. Dessutom tycker jag att vi ska styra upp handeln så att det blir rättvist.

Personfakta:
Namn: Jeanette Ovesson
Parti: Moderaterna
Position: Kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn
Bostadsort: Skillinge
Ålder: 47
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Högskoleutbildning, lärare
Primär nyhetskälla: Ystads Allehanda, Sydsvenskan, DN och Aftonbladet

Text: Viola Johansson

 

Foto: Boris Grimbäck

Johan Andersson (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Nyligen var jag på Greater Copenhagens infrastrukturkonferens. De hade bjudit in statssekreterare från statsdepartementet i Stockholm och ministrar från Danmark. Vi diskuterade en sammanhängande infrastruktur i Europa samt det danska projektet Supercykelstier som innebär bättre förhållande för att cykla längre sträckor.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Arbetsmarknadsområdet, att vi tar till vara på de styrkor som finns runtom på universitet, utbildningar och den industri som finns i regionen. Sedan behöver vi bygga ihop arbetsmarknaden i regionen genom god infrastruktur.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– När det gäller skåneregionen och den danska sidan finns där en god dialog, men det är klart att samarbetet kan förbättras. Det märks även tydligt att Stockholm är huvudstadsregionen i Sverige, för det behövs mer satsningar på infrastrukturen och järnvägarna i södra Sverige. Framförallt i Skåne eftersom det både är ett företagsamt område och en region man måste passera om man ska längre upp i landet.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Utöver arbetsmarknaden och infrastrukturen så är klimatet en överlevnadsfråga. Den hänger också ihop med många andra satsningar som nya jobb, hållbarhet och klimatsmart infrastruktur.

Personfakta:
Namn:
Johan Andersson
Parti: Socialdemokraterna
Position: Ordförande i Eslövs kommunstyrelse.
Bostadsort: Eslöv
Ålder: 51
Civilstånd: Singel
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Har studerat en personalvetarutbildning på högskola och läst några extra kurser i bland annat psykologi, sociologi och juridik med arbetsrätt.
Primär nyhetskälla: Främst Skånska dagbladet, men sedan kompletterar jag det med Sydsvenskan för regionala nyheter samt Svenska dagbladet för inrikes- och utrikesnyheter.

Text: Veronika Persson

 

Foto: Andrea Larsson

 Johan Olsson Swanstein (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var ungefär två månader sedan, för en privat resa.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att fortsätta med infrastrukturen, bygga ihop Öresundsregionen och se över tågtransporter. Det är viktigt för en arbetsmarknadssammanslagning och besöksnäringen. Genom att knyta ihop regionen blir det en mer fungerande arbetsmarknad.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag skulle vilja se mer av det, trots att vi redan gör mycket. Det är viktigt att knyta an till Norge, både genom sjö-, tåg- och vägtransport. Exempelvis kan kommunikationerna till Oslo utvecklas med bättre färjeförbindelser. Mer generellt ser jag gärna mer samarbete kring utbildning, utvidgad arbetsmarknad, turism och destinationsutveckling.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det finns stora gemensamma utmaningar. För mig handlar det om att fred och säkerhet, att värna om EU:s grundpelare, att slå vakt om den fria rörligheten och ett fördjupat försvar och säkerhetsarbete inom EU. Det handlar om att bygga trygga samhällen gemensamt, med förstärkt samverkan och kommunikation.

Personfakta:
Namn: Johan Olsson Swanstein
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Båstads kommunstyrelse
Bostadsort: Båstad
Ålder: 41
Civilstånd: Ogift med barn
Yrke: Heltidspolitiker, fd utvecklingschef i Helsingborg
Utbildning: Lärarutbildning, fil. mag.
Primär nyhetskälla: Helsingborgs dagblad, SvD

Text: Viola Johansson

 

Foto: Adapt media

 Johan Petersson (S)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var i Hamburg nyligen och reste genom Danmark med buss.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Frågorna som berör arbetsmarknaden och arbetspendlingen till och från Danmark. En särskilt viktig fråga som man borde komma vidare i förhandlingarna är beskattningen för de som arbetar över sundet, för där är det ju Sverige som är förloraren och Danmark har inget intresse att lösa det. För svenskarna som pendlar kan skyddsnätet försämras, genom att till exempel sjukpenningen uteblir. Vi måste också underlätta transporten för de som pendlar över sundet, inte enbart med tåget mellan Malmö och Köpenhamn utan även för de som pendlar mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan så förstår jag behovet av gränskontrollerna, att vi vill ha en stabilitet i Europa, men det får inte påverka pendlingen allt för mycket.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Här nere har vi mest kontakt med Danmark, i Klippan hade vi till exempel innan en vänort i Danmark som vi hade utbyten med. Men samarbeten sker ju oftast på högre nivå som till exempel samarbetet i Greater Copenhagen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det viktigaste är att vi tar ett gemensamt ansvar för flyktingströmmen och har ett solidariskt mottagande länderna emellan. Särskilt framöver med tanke på att vi i framtiden kommer ha klimatflyktingar. Sedan måste det finnas möjligheter att straffa länder som inte tar sitt ansvar i flyktingmottagandet, att de får mindre kompensation från EU.

Personfakta:
Namn: Johan Petersson
Parti: Socialdemokraterna
Position: 1:e vice ordförande i Klippans kommunstyrelse
Bostadsort: Ljungbyhed
Ålder: 48
Civilstånd: Singel
Yrke: Ombudsman
Utbildning: Gymnasieexamen
Primär nyhetskälla: Lyssnar mycket på P4 Kristianstad, sedan läser jag även HD-sydsvenskan och när jag hinner ser jag på TV4-nyheterna och rapport.

Text: Veronika Persson

 

Foto: Johan Svahnberg

Johan Svahnberg (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i mars när jag skulle flyga från Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är de olika gränshinderna som finns. De fysiska gränserna har vi blivit bättre på att hantera men det finns andra hinder över gränserna. Dessa kan till exempel vara problem med hur socialförsäkringssystem och pensionssystem fungerar i ett annat land. Detta måste vi bli bättre på. Vi är en region och vi måste kunna röra oss fritt och kunna förstå hur våra olika system fungerar.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Samarbetet härifrån Skåne tycker jag fungerar bra. Däremot blir detta problematiskt på regeringsnivå där man är oförstående till de möjligheter och problem som vi kan se här i Skåne. På regeringsnivå pratar vi om samma sak som vi gjorde för 20 år sedan och detta borde förbättras.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Den absolut viktigaste jobba med gränshinder i de olika europeiska länderna. Det handlar om att göra det lättare för en europeisk medborgare att leva i Europa. Om man vill studera eller arbeta utomlands så måste man kunna ta del av olika system och information kring detta utan att behöva vara en jurist. EU måste bli smalare, vassare och aktivt arbeta med olika gränshinder och den fria marknaden. Investeringar ska vara relevanta och det ska inte slösas pengar på annat onödigt. Vi måste förenkla för medborgarna. Om jag till exempel ska gå i pension och har arbetat i fyra olika länder så ska jag på förhand vara införstådd i hur detta fungerar och hur mycket jag kan få ut i pension. Jag kan till och med se fördelarna med att varje medborgare i EU skulle kunna ha ett europeiskt socialförsäkringsnummer eller personnummer. På så vis skulle man på ett enkelt sätt kunna röra sig fritt mellan länderna.

Personfakta:
Namn:
Johan Svahnberg.
Parti: Moderaterna.
Position: Ordförande i Höörs kommunstyrelse.
Bostadsort: Höör.
Ålder: 35.
Civilstånd: Sambo.
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi.
Primär nyhetskälla: Olika. Bland annat Skånska Dagbladet, Sydsvenskan och SVT.

Text: Fanny Berg

 

Foto: Magnus Weberg

 Kent Ivan Andersson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var för två veckor sedan när jag lämnade min dotter på Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är kommunikationerna. Det finns så mycket möjligheter för att ta sig runt på ett bättre sätt. Gränskontrollerna, biljettsystemet och hela flödet borde effektiviseras.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Överlag tycker jag att det flyter på bra, men det kan luckras upp och bli mer naturligt. Flytten av arbetsmarknaden har fungerat på ett bra sätt.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att klara upp ekonomin. Alldeles för mycket pengar slösas, till exempel genom att Europaparlamentet sammanträder både i Bryssel och Strasbourg. Hotet från resistenta bakterier är också något som man måste lägga mer fokus på.

Personfakta:
Namn: Kent Ivan Andersson
Parti: Moderaterna
Position: 1:e vice ordförande i Sjöbos kommunstyrelse
Ålder: 67
Bostadsort: Sjöbo
Civilstånd: Gift
Yrke: Officer (Löjtnant)
Utbildning: Officersprogrammet
Primär nyhetskälla: Lokaltidningen Ystads Allehanda, också Internet

Text: Fredrik Fahlman

 

Foto: Exakta Creative

Lars Johnsson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i mars i år i samband med ett styrelsemöte med Greater Copenhagen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är den fria rörligheten. Att man har möjlighet att ta sig över utan gränshinder. För varor och tjänster och människor.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever det som bra. Vi har dessutom rätt mycket dialog med andra sidan Öresund i samarbetet med Greater Copenhagen, där vi nu har en styrelseplats. Jag upplever att det finns en lyhördhet från andra sidan. Det som är bekymrat är väl att riksdagen och regeringen inte alltid förstår vikten av det här gränsöverskridande samarbetet i Öresundsregionen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Migrationsfrågan är jätteviktig. Vi kan inte ha det som vi har det: det vill säga att det är några länder som tar ett så tungt ansvar som det har varit nu, utan man måste ha någon slags gemensam hållning i den här frågan samtidigt som skyddet av EU:s yttre gränser förbättras.

Personfakta:
Namn: Lars Johnsson
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Hässleholms kommunstyrelse
Bostadsort: utanför Hästveda
Ålder: 54
Civilstånd: Gift
Yrke: Advokat
Utbildning: Juristexamen
Primär nyhetskälla: Radio, TV samt lokaltidningen Norra Skåne.

Text: Ellen Norman

 

Foto: Mikael Roos

 Leif Sandberg (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Slutet på februari 2019

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Förenklad möjlighet att pendla. Pendlingsmöjligheterna ska förenklas och även sociala försäkringar. Det ska bli lättare och tryggare att exempelvis ta ett jobb i Danmark. Bättre kollektivtrafik hade underlättat och bidragit till att fler pendlar och fler jobbmöjligheter.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
–  Det nordiska samarbetet har blivit mer avvaktande på många plan. Inte minst gränskontrollerna har prövat det nordiska samarbetet, som ju i grunden bygger på förenklad vardag över våra gränser. Utvecklingen med ökade inslag av nationalism i våra nordiska länder prövar också samarbetet i grunden. Vi behöver mer nordiskt samarbete – inte mindre för att klara de gemensamma utmaningar vi står inför! 

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Miljö och klimatfrågan är det viktigaste frågorna. Att höja klimatambitionen och sänka utsläppen.

Personfakta:
Namn: Leif Sandberg
Parti: Centerpartiet
Position: 1:e vice ordförande i Tomelilla kommun
Bostadsort: Tomelilla
Ålder: 50
Civilstånd: Gift
Yrke: Redovisningskonsult
Utbildning: Ekonom
Primär nyhetskälla: Omni, Dagens nyheter, SVT och Ystads Allehanda.

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Pia Larsson

 Linda Allansson Wester (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var i Köpenhamn i måndags med jobbet.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Möjligheter till jobbpendling, det är exempelvis viktigt med ett fungerande tågsystem och bra regler.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
 – Jag upplever att det är hyfsat okej, men allting kan bli bättre. Ett förbättringsområde är skattetekniska frågor som exempelvis ersättning till kommuner när någon jobbar i Danmark och bor i Sverige.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Migrationsfrågor. EU-medlemmarna behöver ta ett gemensamt ansvar för migrationspolitiken och hjälpa varandra åt med uppgifterna.

Personfakta:
Namn:
Linda Allansson Wester
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Svedalas kommunstyrelse
Bostadsort: Bara, Svedala kommun
Ålder: 46
Civilstånd: Ensamstående
Yrke: Biträdande rektor
Utbildning: Lärarhögskolan i Malmö
Primär nyhetskälla: ”Nyhetsnörd”, kan inte välja ut några

Text: Vivien Galinon

 

Foto: Helene Andersson

Magnus Weberg (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i måndags. Jag besökte ett forum som Greater Copenhagen var värd för.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– De hinder vi har för ett större samarbete. Ta gränskontroller till exempel, de har gjort att tidsaspekten Sjöbo-Köpenhamn har ökat markant. Det är vår största utmaning.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag kan inte riktigt uttala mig om internationell politik, men på lokal nivå är det ett bra samarbete. Självklart finns alltid mindre förbättringspotential med på det stora hela är jag nöjd.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det viktigaste vi måste ta tag i är säkerheten och klimatfrågan. Gällande säkerhet skulle jag gärna se ett långt större polisiärt- och militärt samarbete inom EU. Klimatfrågan är lite snedvriden i Sverige och den måste sättas i en internationell kontext. Självklart är Sveriges deltagande viktigt men alla länder måste samarbeta.

Personfakta:
Namn: Magnus Weberg
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Sjöbos kommunstyrelse
Bostadsort: Sjöbo
Ålder: 49
Civilstånd: Gift
Yrke: Försäljningsingenjör
Utbildning: Ingenjör
Primär nyhetskälla: Dagstidningar och nationella nyhetssändningar

Text: Fredrik Fahlman

 

Foto: Robert Lithner

Mats Lithner (L)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var i Köpenhamn för två veckor sen. Jag hade ett jobbmöte och träffades efter med tidigare kollegor eftersom jag arbetade i Köpenhamn förut.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att få bort gränskontroller mellan Sverige och Danmark. Pass och ID-kontroll försvårar integrationen mellan länderna, inte bara för de som arbetar och studerar, utan alla som reser över bron. Ingen bör behöva visa legitimation.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever att samarbetet är fullt av goda ambitioner. EU har förbättrat samarbetet mellan länderna.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Den viktigaste frågan för mig är ekonomi, förbättra tillväxten i hela EU området. Italien och Frankrike har exempelvis haft sämre tillväxt än länder som Tyskland, Sverige och Danmark. Tillväxten behöver jämnas ut.

Personfakta:
Namn:
Mats Lithner
Parti: Liberalerna
Position: 1:e vice ordförande i Burlövs kommunstyrelse
Bostadsort: Åkarp
Ålder: 64
Civilstånd: Gift
Yrke: Konsult i järnvägsbranschen
Utbildning: Sociologi på Lunds universitet
Primära nyhetskälla: Sveriges radio och Sydsvenskan

Text: Vivien Galinon

 

Foto: Pressbild – Ingrid Wall

Mikael Rubin (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var för en dryg vecka sedan, på en utflykt i Danmark neråt Lalandia och Rødby.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är den fria rörligheten och utbyte av varor och tjänster utan en massa krångel. Jag som ansvarig politiker i Trelleborg har betydligt längre till Stockholm än Köpenhamn så det är viktigt att de kontakterna fungerar.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tycker att det fungerar bra, men det kan bli bättre. Politiken är centrerad i Stockholm och den är väldigt fokuserad på Stockholm-Mälarregionen. De har väldigt lite förståelse för vår region och hur det påverkar Skåne. Region Skåne behöver andra förutsättningar än vad exempelvis Norrlands inland eller Göteborgsregionen behöver. Exempelvis samordning mellan Sverige och Danmark. Det kräver att man underlättar på riksnivå genom avtal mellan stater vilket Region Skåne inte kan göra. Vi pratar skatter, resor, id-kontroll och samordning av järnvägstransporter för miljövänligare transport. När man pratar om att göra något för miljön måste man genomföra de praktiska lösningar som faktiskt åstadkommer något. Europa måste ta ett större gemensamt ansvar för att driva sådana praktiska frågor.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att göra gemensamma ansträngningar för att Europa ska vara ledande och bra på forskningsområdet genom att prioritera spetsforskning och spetsutveckling, men också att samordna miljövänliga transporter. Och självklart den övergripande integrationsfrågan som kanske är mer aktuell just nu medan de andra är viktiga för den långsiktiga samhällsutvecklingen.

Personfakta:
Namn: Mikael Rubin
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Trelleborgs kommunstyrelse
Bostadsort: Trelleborg
Ålder: 55
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Internutbildad inom Handelsbanken
Primär nyhetskälla: Lokaltidningen Trelleborgs allehanda och Svenska dagbladet

Text: Matilda Bergqvist

 

Foto: Yngvar Naess

Nicklas Olsson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Förra veckan, Kastrup krävde ett besök.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Gränskontrollen, för att få bukt på inflödet och utflödet av vapen, narkotika och människohandel.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet idag?
– Det skulle kunna vara bra mycket bättre, borde vara lättare att jobba i ett land och bo och verka i ett annat. Försvårande gällande pensioner, skatter, barnomsorg, föräldraledighet osv.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Krafttag mot brottsligheten som arbetar över våra gränser. Våra medborgare måste känna sig trygga där de bor. Grunden till vårt samhälle.

Personfakta:
Namn:
Nicklas Olsson
Parti: Moderaterna
Titel: 1:e vice ordförande i Skurups kommunstyrelse
Bostadsort: Skurup
Ålder: 38
Civilstånd: Sambo
Yrke: Egenföretagare
Utbildning: Gymnasieexamen
Primär nyhetskälla: Kvällstidningarna

Text: Veronika Persson

 

Foto: Therese Kjellsson

Niklas Larsson (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– I söndags var jag på Kastrup. Jag kom hem från Tel Aviv där jag kollat på Eurovision Song Contest. Detta är tionde året i rad jag åker och nästa år åker jag till Holland. Man får verkligen känna av den europeiska gemenskapen under Eurovision.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– En fungerande arbetspendling eftersom jag ibland upplever den som problematisk.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Den fungerar jättebra. Osby kommun har en vänort i Gribskov. I övrigt har vi ingen direkt politisk kontakt. Jag känner en finsk centerpartist och jag har även träffat våra norska kollegor.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Miljö och klimat. EU är en bra arena att diskutera dessa ämnen på. Det hjälper inte att vi i Sverige har höga skatter på drivmedel för flyg, vi måste påverka andra så de följer vårt exempel.

Personfakta:
Namn: Niklas Larsson
Parti: Centerpartiet
Position:Ordförande i Osby kommunstyrelse
Bostadsort: Osby
Ålder: 30
Civilstånd: Särbo
Yrke: Heltidspolitiker, tjänstledig från på Ikea customer support center
Utbildning: Naturvetenskaplig gymnasieexamen

Text: André Spång

 

Foto: Privat

Pehr Ove Pehrson (L)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Två veckor sedan. Jag var på födelsedagskalas på Tivoli i Köpenhamn.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Pendling och samverkansmöjligheterna mellan Skåne-Själland. Det är viktigt med en dynamisk relation för att samarbetet ska fungera bättre. Vi behöver komma till rätta med skatteproblematiken över sundet. Svenskar som arbetar i Danmark betalar skatt i Danmark. Det är en fråga som är påtalad flera gånger till svenska staten, men från centralt håll har man inte tagit upp det i avtalsfråga. Det handlar om flera miljarder som svenska kommuner som går back.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tycker att det har nått ett bra läge. ESS (europeiska ekonomiska samarbetsområdet) är exempel på ett bra samarbete, vilket exempelvis bidragit till nya byggnader i Lund. Det finns flera exempel där nordiska länder intensifierat sitt arbete och tagit influenser från andra länder.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Integrationen. Vi måste integrera de människor som kommer till vår världsdel. Alla försöker på sitt sätt, Tyskland har sin problematik, och Sverige har en annan. Medelhavet och italiens roll måste kunna hanteras på något sätt. Populismen som varit leder inte rätt, och det svårt när populismen blir styrande i besluten. En annan fråga är förhållandet till stormakterna, som exempelvis USA och NATO, och med det försvarsfrågan eller den öppna marknaden. Frihandelsfrågan är viktig, vi har länge haft ett liberalt samhälle i Europa med fri handel. Detta är en faktor som främjar framsteg.

Personfakta:
Namn: Pehr-Ove Pehrson
Parti: Liberalerna
Position: 1:e vice ordförande Höörs kommunstyrelse
Ålder: 73
Bostadsort: Höör
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Fil kand i Nationalekonomi.
Primär nyhetskälla: Svenska dagbladet, Nytt från öresund samt Text-tv.

Text: Björn Tengroth

 

Foto: Anna S Persson

Per Martin Svensson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var på semester i slutet av 2017.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Öppenheten, att kunna förflytta sig smidigt ner till Europa. Att utveckla kollektivtrafiken öppnar gränser.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det är bra men det finns olika syn på hur samhället ska se ut. I Sverige har vi en annorlunda historia eftersom vi inte har haft krig som Danmark och Norge. Därför skiljer sig synen på säkerhet och vikten av att skydda samhället, i Sverige tar vi lite för givet att allt ska fungera.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– I grund och botten är det ekonomin och migrationen. Det behövs en stabil tillvaro som ska hanteras med omsorg eftersom den är bräcklig. Säkerheten måste vara långsiktig. För EU-samarbetets skull bör vi hitta ett bra samtalsklimat, ta bort det främlingsfientliga och skydda europa. De som vill komma hit ska inte bli en belastning för samhället, de ska kunna försörja sig.

Personfakta:
Namn: Per-Martin Svensson
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Tomelillas kommunstyrelse
Bostadsort: Tomelilla
Ålder: 52
Civilstånd: Särbo
Yrke: Politiker, lantbrukare
Utbildning: Utbildad till ingenjör
Primär nyhetskälla: Flera, bland annat Ystads Allehanda, Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter

Text: Viola Johansson

 

Foto: Annika Nyberg

 Peter Danielsson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var där både i måndags och tisdags. Jobb i måndags och tura med båtarna i tisdags.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att via en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör binda ihop regionen i norr och därmed minska restiderna och vidga arbetsmarknaden ytterligare till gagn för invånarna, företagen och tillväxten i regionen.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det nordiska samarbetet borde få ännu större betydelse, vi borde agera oftare som en samlad kraft och driva en gemensam nordisk linje inom EU, inte minst efter brexit.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att öka tryggheten och säkerheten genom att bland annat verka för mer brottsbekämpning på europeisk nivå, en mer kontrollerad migration och ökad handel i Europa.

Personfakta:
Namn: Peter Danielsson
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Helsingborgs stads kommunstyrelse
Bostadsort: Helsingborg
Ålder: 45
Civilstånd: Förlovad
Yrke: Kommunikationskonsult
Utbildning: Fil. kand. från Lunds universitet
Primär nyhetskälla: Diverse

Text: Ellen Norman

 

Foto: Höganäs kommun

 Peter Schölander (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Igår. Då var jag i Köpenhamn på ett möte med Greater Copenhagen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Integrationen av hela regionen. Det handlar om infrastrukturfrågor och ingår i den övergripande visionen om att ha en region utan gränser. Vi ska fungera som en enhet och inte som enskilda länder.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever det som gott. Såklart ser jag att det finns hinder som borde gå att förbättra. Till exempel är det idag inte konstigt att bo i ett land och jobba i ett annat, men fortfarande finns det skatteregler som ger konsekvenser. Jag skulle vilja se en harmonisering där, länderna emellan.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det finns en hel bunke saker som skulle kunna förbättras. De frågor som vi trycker på är de som rör de yttre gränskontrollerna och flyktingfrågan. Det europeiska samarbetet är till allra största del av godo. Men det som är av ondo, rör den gränsöverskridande brottsligheten. Vi behöver en harmonisering mellan länderna.

Personfakta:
Namn: Peter Schölander
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Höganäs kommunstyrelse
Ålder: 50
Bostadsort: Mölle
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker, arbetat med katalogproduktion på Ikea, samt skött marknadsföringen i sitt familjeföretag
Utbildning: Master i nationalekonomi, samt en examen i civilekonomi
Primär nyhetskälla: P1, Helsingborgs dagblad, Svenska dagbladet samt traditionella nyhetsmedier.

Text: Melina Solcà

 

Foto: Annika Persson.

Philip Sandberg (L)

När var du senast på andra sidan sundet?
Tio dagar sedan när jag var på ett möte med Greater Copenhagen som är ett samverkansprojekt mellan Skåne och Själland.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
Vi är den region som växer mest och det handlar om att bli en stark region tillsammans. De viktigaste frågorna är kommunikation, arbetstillfällen, forskning och innovation.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det är ett bra och unikt samarbete men det kan också bli bättre. Vi kan till exempel samarbeta mer kring integrationsfrågor i de olika nordiska länderna. Det finns också gränshinder som vi måste arbeta mer med. Det kan till exempel vara att underlätta för medborgare som bor i ett land men arbetar i ett annat då det finns olika system och regler att förhålla sig till. I detta avseende måste vi också förenkla kommunikationsmöjligheterna för de som pendlar till exempelvis Köpenhamn från Skåne. Det som fungerar bra är att vi har en gemensam syn på näringsliv, utbildning och hur vi skapar ett konkurrenskraftigt samhälle.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– De viktigaste frågorna är de som behandlar ekonomi och innovation som kan bidra med en konkurrenskraft inom EU. Andra frågor som klimatet och bekämpning av brottslighet och terrorism är också viktiga inför kommande mandatperiod.

Personfakta:
Namn:
Philip Sandberg.
Parti: Liberalerna
Position: Ordförande i Lunds kommunstyrelse
Bostadsort: Stångby
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Kandidatutbildning i kulturgeografi. Påbyggnadsutbildning med EU-inriktning.
Primär nyhetskälla: Alla möjliga, tidningar och sociala medier

Text: Fanny Berg

 

Foto: Niklas Rudfell

 Pia Almström (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var ungefär en vecka sedan.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– De bekymmer som kommer när man bor på ena sidan sundet och jobbar på den andra sidan. Att det är så mycket med lagstiftningen som inte fungerar. Jag har två barn som bor i Sverige men som jobbar i Danmark och det är bara trassel hela tiden. Allt från tågbiljetter till skattelagstiftning. Det svenska systemet är uppbyggt för att vi ska ta ett jobb och sedan stanna kvar där hela livet. Försäkring, facket och a-kassan är knuten till din arbetsplats. Om du vill byta yrkesroll eller flytta till ett annat land är det jättekrångligt. Det fungerar inte på dagens arbetsmarknad, där ungdomar rör sig över nationsgränserna.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tycker att samarbetet är trögt, det sker ingen förbättring. De första åren efter att Öresundsbron byggdes var samarbetet bra, men därefter har det stått stilla.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– För mig är det viktigt att vi samarbetar kring de stora frågorna, så som kriminalitet och gränsbevakning. Vi borde sluta med jordbrukssubventioner och fokusera mer på miljön.

Personfakta:
Namn: Pia Almström
Parti: Moderaterna
Position: Ordförande i Kävlinges kommunstyrelse
Ålder: 64
Bostadsort: Hofterup
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker, fd postman
Utbildning: Posthögskolan
Primär nyhetskälla: Svenska Dagbladet, Skånska Dagbladet, Fokus och Acess.

Text: Melina Solcà

 

Foto: Liberalerna

 Roko Kursar (L)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var precis nyligen den 19 maj, i en privat resa till följd av det fina vädret och en ledig eftermiddag.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Enligt mig är det Öresundsmetron. Det är jätteviktigt att vi kopplar samman Malmö och Köpenhamn med en till förbindelse. Öresundsbron är idag tungt belastad och en Öresundsmetro skulle korta pendlingstiderna med 15-20 minuter. I det större perspektivet kommer det även underlätta förbindelserna mellan Malmö och Hamburg.

Hur upplever du gränsöverskridande nordiskt samarbete idag?
– Jag hade önskat att det stärks ännu mer. Som liberal arbetar jag aktivt för ett nordiskt gränsöverskridande samarbete. Vi är beroende av varandra i väldigt många frågor, till exempel inom området för näringsliv och arbetsmarknad. Där måste vi steppa upp för att förstärka potentialen i den nordiska regionen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Den enskilt viktigaste frågan är att förstärka samarbetet, för att ta itu med de utmaningar som vår värld och vår kontinent står inför, till exempel klimatet. Ensamma är vi i Sverige bara 10 miljoner, men i Europa är vi över en halv miljard. Ensam är inte stark, så därför behöver vi stärka EU-samarbetet ännu mer.

Personfakta:
Namn: Roko Kursar
Parti: Liberalerna
Position: 1 vice ordförande i Malmö stads kommunstyrelse
Bostadsort: Malmö
Ålder: 32
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Kandidatexamen i historia
Primär nyhetskälla: Svenska dagstidningar, såsom Sydsvenskan och DN

Text: Olivia Runsala

Foto: Nicolaj Johannessen

 Sara Ripa (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var i Danmark i december på julmarknad med familjen. Det har inte blivit besök i år då jag är nybliven mamma och föräldraledig. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Jag vill se en region, där fri rörlighet och öppna gränser är en självklarhet. En region där man kan utvecklas både som individ och företagare. Ett kunskapscentrum där vi samarbetar i hela Öresund.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tycker det fungerar ganska bra, men det finns alltid saker som behöver förbättras.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Ett rättvist samhälle för hela EU där alla är jämlika, där alla barn har rätt till en bra uppväxt, där hållbarhet är i fokus. Ett EU där företag konkurrerar på lika villkor oavsett land.

Personfakta:
Namn: Sara Ripa
Parti: Centerpartiet
Position: 1:e vice ordförande i Svedalas kommunstyrelse
Bostadsort: Svedala
Ålder: 28
Civilstånd: Gift
Yrke: Ekonomisk rådgivare och föräldraledig
Utbildning: Gymnasieutbildning
Primär nyhetskälla: Sydsvenskan och Dagens industri

Text:Vivien Galinon

 

Foto: Privat

 Torbjörn Brorsson (M)

När var du senast på andra sidan sundet?
—Jag var där för några dagar sedan, närmare bestämt i söndags när jag skulle till Kastrup. Jag åker även till Köpenhamn regelbundet. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
—Rörligheten, att enkelt att kunna transportera sig. Jag tycker det är viktigt att kunna vara verksam i båda regionerna på ett enkelt sätt.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
—Jag upplever att det fungerar väl, men det finns regelverk som gör det svårare. Exempelvis när jag arbetar med analyser i mitt arbete som arkeolog upplever jag att det kan vara svårarbetat.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
—Rörligheten, men samtidigt att vi får stopp för gränsöverskridande kriminaliteten. Gränsöverskridande kriminella aktiviteter ska inte kunna röra sig över gränsen, samtidigt som vanliga människor ska kunna ha den möjligheten.

Personfakta:
Namn: Torbjörn Brorsson
Parti: Moderaterna
Position: 1:e vice ordförande i Landskronas kommunstyrelse
Bostadsort: Landskrona
Ålder: 48
Civilstånd: Sambo
Yrke: Arkeolog, kommunalråd
Utbildning: Högskoleutbildad doktor i arkeologi
Primär nyhetskälla: SVTs textsida och Helsingsborgs dagblad.

Text: Björn Tengroth

 

Foto: Stefan Franzén

Torgny Lindau (Perstorps Framtid)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Senaste var i december när jag var i Helsingör med jobbet.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Arbetet med infrastrukturer för att möjliggöra pendling över sundet. Det är särskilt viktigt att vi försöker underlätta för pendlare i norra Skåne mellan Helsingborg och Helsingör. Säkerheten i sundet kan också förbättras för att undvika olyckor.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag kan inte uttala mig om något samarbete med Norge då det inte är aktuellt för oss i Perstorp. Däremot upplever jag att samarbetet i Greater Copenhagen är väldigt bra. 

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är svårt att välja en fråga då många är viktiga. Jag tror dock att det är viktigt att medlemsländerna enas om en gemensam migrationspolitik för att minska det mänskliga lidandet som följde med flyktingkrisen.

Personfakta:
Namn: Torgny Lindau
Parti: Perstorps Framtid
Position: Ordförande i Perstorps kommunstyrelse
Bostadsort: Perstorp
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Undersköterska
Utbildning: Kommunikatör och undersköterska
Primär nyhetskälla: Helsingborgs Dagblad

Text:Vivien Galinon

 

Foto: Landskrona stad

Torkild Strandberg (L)

När var du senast på andra sidan sundet?
– I lördags med min sambo. Då besökte jag Politikens bokhandel och så såg vi en utställning på Dansk arkitekturcenter i Köpenhamn.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är att få till en ny förbindelse över sundet. Man måste kunna frakta både människor och gods på ett sätt som avlastar Öresundsbron men också är bra för miljön. En ny järnvägsförbindelse skulle kunna vara en sådan lösning.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tror att det finns ett nytt spirande intresse, efter att det nordiska samarbetet har legat lite för fäfot under ett tag. Det har inte riktigt funnits i politikens fokus eller politikens forum men jag uppfattar att det finns ett nytt intresse och engagemang på båda sidor av sundet. Jag tror det har att göra med att EU stått i fokus väldigt länge och EU har ju visat sig vara väldigt skört i och med brexit och frågan om Ungern bland annat.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Jag tror att det handlar om hela det paket av frågor som rör tillväxt och utveckling i hela europa. Att vi får upp farten när det gäller vår kontinentens konkurrenskraft, att skapa och behålla jobb här och att kommersialisera innovationer. Och klimatfrågan förstås men den är så självklar på sina egna meriter på något sätt.

Personfakta:
Namn: Torkild Strandberg
Parti: Liberalerna
Position: Ordförande i Landskronas kommunstyrelse
Bostadsort: Landskrona
Ålder: 48
Civilstånd: Sambo
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Oavslutade studier i juridik och statsvetenskap vid Lunds universitet
Primär nyhetskälla: Om det handlar om Landskrona så är det Helsingborgs dagblad, men jag läser många olika tidningar, både papperstidningar och på nätet. Bland annat Svenska dagbladet, Politiken och The Guardian.

Text:Matilda Bergqvist

 

Foto: Milli Lembke

Ulf Molin (C)

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var över i Helsingör för tre veckor sedan. Eftersom jag har både husbil och egen bil, åker jag på semester till Danmark ganska ofta.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Om man ser vilken fråga som är den viktigaste framöver är det järnvägsförbindelsen Helsingborg-Helsingör. Vi behöver snabba och bra järnvägstransporter, just nu är det den viktigaste frågan. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det är bra. Det går smidigt att ta sig runt, trots att vi har gränskontroller mellan länderna. Vi behöver någon form av kontroll i vissa aspekter så som för att hindra häleri och godsstölder. Det ska dock inte hindra människor som bor och arbetar i olika länder.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Miljöfrågan och integrationsfrågan är de viktigaste frågorna framöver. Vi behöver vara strängare mot övriga delar av världen och skapa en bättre fördelning av flyktingar. Två, tre länder kan inte vara ensamma om att ta hand om alla.

Personfakta:
Namn: Ulf Molin
Parti: Centerpartiet
Position: 1:e vice ordförande i Höganäs kommunstyrelse
Ålder: 71
Bostadsort: Jonstorp, Höganäs
Civilstånd: Gift
Yrke: Kommunpolitiker, före detta ekonomichef och vice ordförande i olika energibolag
Utbildning: Socionom, samt en halv juristkandidat
Primär nyhetskälla: HD Sydsvenskan, SVT och TV4

Text:Melina Solcà


Journaliststudenter driver pop-up-redaktion hos Øresundsinstituttet och News Øresund

Ovanstående enkät med skånska kommun- och regionpolitiker är ett resultat av ett samarbete där journalistutbildningen vid Lunds Universitet under maj 2019 driver en tillfällig pop-up-redaktion hos Øresundsinstituttet och News Øresund i Malmö. Syftet är att undersöka hur Öresundsregionen påverkats av att Danmark och Sverige är medlemmar i EU.

| Läs mer |

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Arbetsmarknad17 maj, 2024

Inkomstgränsen höjs för när Öresundspendlarnas skatt ska skickas tillbaka

Även offentliganställdas skattepengar ska skickas tillbaka till hemlandet när det nya Öresundsavtalet träder i kraft. Det innebär mer pengar från...

Danmark17 maj, 2024

Kommundirektörer från Stockholm besökte Köpenhamn och bygget av Fehmarn Bält-tunneln

Köpenhamns arbete med gängkriminalitet, planeringen av den konstgjorda halvön Lynetteholm i hamninloppet till den danska huvudstaden, kommunernas samarbete med de...

Samhälle16 maj, 2024

Flygtrafiken från Köpenhamn ökade med över tio procent under april – på Arlanda ökade passagerarantalet med fem procent

I april använde 2,4 miljoner passagerare Köpenhamns flygplats Kastrup. Det motsvarar en ökning på över tio procent jämfört med samma...

Forskning17 maj, 2024

Stockholms nya life science-center invigdes i samband med det danska kungabesöket i Stockholm

I förra veckan invigdes Stockholms nya life science-center Forskaren med dansk-svensk kunglig glans rapporterar fastighetsägaren Vectura. Det skedde i samband...

Danmark17 maj, 2024

Michael Bremerskov Jensen generalsekreterare för nybildade Dansk-Svenska Handelskammaren

Michael Bremerskov Jensen har utnämnts till generalsekreterare för Dansk-Svenska Handelskammaren som bildades av Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren...

Arbetsmarknad16 maj, 2024

Positiva reaktioner från regionens organisationer på det nya Öresundsavtalet

Reaktionerna på att det nåtts en ny överenskommelse om ett nytt Öresundsavtal lät inte vänta på sig. Knappt hade den...

Forskning16 maj, 2024

Lundaprofessor ny rektor vid Malmö universitet

Mia Rönnmar blir Malmö universitets nya rektor. Det meddelade regeringen under torsdagen. Hon kommer att tillträda tjänsten den 1 augusti...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.