Connect with us

Arbetsmarknad

Skånsk kritik mot lagförslag om möjlighet till återinförda id-kontroller

Publicerad

den

Bild från id-kontroll på Köpenhamns flygplats i Kastrup 2017. Foto: Johan Wessman/News Øresund

Region Skåne, Greater Copenhagen och Öresundslinjen är kritiska till lagförslaget som ska ge regeringen möjlighet att införa id-kontroller av resenärer till Sverige om det uppstår ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.” Det framgår av organisationernas remissvar till regeringen. Förslaget föreslås börja gälla den 1 mars 2024. Om lagen antas och regeringen väljer att utnyttja möjligheten med tidsbegränsade id-kontroller innebär det att Skånetrafiken och Öresundslinjen måste utföra dem, vid stationen i Kastrup respektive hamnen i Helsingör. Analyser som Øresundsinstituttet gjorde 2016 om de tidigare tillfälliga id-kontrollernas effekter i kombination med gränskontrollerna visade bland annat att arbetsmarknaden över Öresund minskade med 322 000 arbetstillfällen på grund av de längre restiderna.

Regionen menar i sitt remissvar, författat av regionens ordförande Carl-Johan Sonesson (M) och regiondirektören Lars-Åke Rudin att förslaget inte ens går att genomföra. Detta då Skånetrafiken, förutom att bygga upp infrastruktur vid stationen i Kastrup för att genomföra kontroller även behöver tillåtelse från danska myndigheter om att sätta upp terminaler på dansk mark.

En skillnad mot de pågående gränskontrollerna, som görs på svensk mark av svensk polis, är att id-kontrollerna ska utföras på dansk mark av trafikoperatörerna. Det bedöms av Regionen som rättsosäkert och förslagets ekonomiska konsekvenser för kollektivtrafiken mot Danmark skulle bli ”mycket allvarliga.”

Dessutom har Skånetrafiken personal inte ”den utbildning, erfarenhet eller juridiska befogenheter som krävs” för att kunna förhindra personer som bedöms ”utgöra en fara för den allmänna ordningen eller inre säkerheten” att komma in i Sverige.

Id-kontroller skulle enligt Region Skåne medföra svåra konsekvenser för möjligheten att upprätthålla en punktlig och taktfast trafik. Hela pendelstågsupplägget skulle ”omöjliggöras” eftersom passagerartrafiken skulle behöva glesas ut för att lösa uppdraget. Id-kontrollerna kommer heller inte bara drabba persontrafiken utan även den internationella och nationella godstrafiken, eftersom ”hela tågsystemet hänger ihop och dessutom är känsligt för störningar.”

Den dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen är också negativa till förslaget. I ett eget yttrande, också det skrivet av Carl-Johan Sonesson (M), ordförande, tillsammans med organisationens vd Tue David Bak skriver Greater Copenhagen att det skulle ha “enorm påverkan på trafiken”. Restiden mellan Köpenhamns flygplats och Hyllie skulle “i ett svep fördubblas”, menar Greater Copenhagen.

Därutöver hänvisar Greater Copenhagen till en dom i EU-domstolen från 2018 som förklarade att in- och utresekontroller inom Schengenområdet var olagliga. Målet rörde bussföretag, men Greater Copenhagen “gör ingen annan tolkning än att detta även gäller transporter med tåg.”

Även Öresundslinjen, tidigare Forsea, och Haparanda är negativa till förslaget. Öresundslinjen menar i sitt remissvar att staten ”tar handen från sitt myndighetsansvar” genom att ålägga privata företag det uppdrag som egentligen är Polisens ansvar.

Polismyndigheten ställer sig över lag positiv till förslaget, men menar att det behöver förtydligas om regeringen har rätt att bemyndiga någon annan myndighet att meddela föreskrifter.

De tidigare id-kontrollerna, eller det så kallade transportörsansvaret, infördes som en tillfällig lag den 21 december 2015 och gällde till den 21 december 2018. Lagen tillämpades dock bara mellan den 4 januari 2016 till den 3 maj 2017.

Analyser som Øresundsinstituttet gjorde 2016 om id-kontrollernas effekter visade att arbetsmarknaden över Öresund minskade med 322 000 arbetstillfällen, räknat på en timme som längsta acceptabla restid med kollektivtrafik. Det året sjönk antalet tågpendlare, som fick sina resor försenade mellan 10 och 50 minuter, med nio procent, den största nedgången någonsin. Under samma år ökade fordonstrafiken med fem procent, eftersom Öresundsbro Konsortiet som äger Öresundbron inte räknades som transportör, utan som infrasturkturägare. Det innebar att personbilar som kördes över bron inte omfattades av id-kontroller.

Region Skåne beräknade 2017 att id-kontrollerna direkt och indirekt genom färre pendlare och intäktsbortfall kostat regionen runt 168 miljoner kronor, pengar de krävde i skadestånd av staten.

Mer om erfarenheterna av id-kontroller går att läsa på Øresundsinstituttets hemsida här.

(News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Samhälle6 december, 2023

Danska elever presterade bättre än svenska i senaste Pisamätningen – men resultaten sjönk i båda länderna

Danmark ligger bättre till än Sverige inom alla de områden som Pisa 2022 mäter: matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Men båda...

Samhälle6 december, 2023

Øresunddirekt i Danmark får finansiering för 2024

Verksamheten hos Øresunddirekt Danmark, som driver informationstjänstens hemsidor, kan fortsätta även nästa år, och de två anställda blir kvar. Det...

Forskning6 december, 2023

Lunds universitet är världens åttonde mest hållbara universitet enligt mätning — Aarhus är Danmarks främsta på plats 175

Både Lund och Uppsala universitet tillhör de mest 20 hållbara universiteten i världen. De danska universiteten hamnar betydligt längre ner...

Samhälle5 december, 2023

Köpenhamn är Europas fjärde dyraste stad att leva i enligt mätning

Köpenhamn rankas som en världens tio dyraste städer att leva i enligt en ny undersökning, skriver Børsen. Tidningen The Economists...

Arbetsmarknad5 december, 2023

Danmarks största fackförbund varslar om konflikt med Tesla

Svenska IF Metalls strejk mot Teslas svenska dotterbolag TM Sweden har gått in på sin sjätte vecka. Nu varslar Danmarks...

Fastighet5 december, 2023

Bygg- och fastighetsbranschen ville själv höja ambitionen och startade LFM30

Lokal Färdplan Malmö 2030 är ett branschinitiativ som startades med syfte att sätta upp mer ambitiösa klimatmål för bygg- och...

Fastighet5 december, 2023

Wihlborgs bygger en skolfastighet i Danmark

Det svenska fastighetsbolaget Wihlborgs kommer att uppföra en skolbyggnad i Hørsholm, norr om Köpenhamn. Skolan byggs för privatägda Nordsjællands Grundskole...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.