Connect with us

Arbetsmarknad

Skånsk konjunktur: Arbetsmarknaden, industrin och danska turister är ljuspunkterna – tufft för byggbranschen och sällanköpsvaruhandeln

Publicerad

den

Trots fortsatt hög inflation, stigande räntor och fallande reallöner, sjunker arbetslösheten fortfarande i Sverige och Skåne. Samtidigt är läget väldigt tufft för bygg- och detaljhandelsbranschen. Foto: News Øresund

Hög inflation, högre räntor och fallande reallöner men ännu ingen kris som på 1990-talet eller under finanskrisen 2008. Sedan september 2020 har månadskostnaden för en tvåbarnsfamilj med bil och villa ökat med 9 100 kronor. De fallande reallönerna pressar bostadspriserna och konsumtionsutrymmet vilket gör att sällanköpsvaruhandeln och byggindustrin har det extra kämpigt. Förra år minskade antalet påbörjade nya bostäder i Skåne med 40 procent. Orderingången i verkstadsindustrin utgör en ljusglimt tillsammans med den fortsatt fallande arbetslösheten. Den svaga svenska kronan gör samtidigt att skånsk ekonomi får stöd av det ökande antal danskar som kommer hit för att handla eller turista. Till skillnad från i Sverige väntas den danska ekonomin fortsätta att växa i år. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet gjort på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Konjunkturbilden är splittrad i Skåne. Särskilt tufft är det för bygg- och detaljhandelsbranschen. Bostadsbyggandet har bromsat in i hela Skåne, men allra mest i de större städerna Malmö och Helsingborg. Hushållens kostnadsökningar och fallande reallöner påverkar detaljhandels- och sällanköpsvaruhandeln negativt när de tvingas prioritera om sin konsumtion. Det uppger flera näringslivschefer i Skånes kommuner. På bostadsmarknaden har bostadspriserna börjat stabilisera sig under våren och i de flesta delområden skymtas mindre prisuppgångar.

Men på arbetsmarknaden syns ännu ingen avmattning. I både Sverige och Skåne fortsätter arbetslösheten att sjunka — även bland grupper som brukar stå längre ifrån arbetsmarknaden. I Skåne sjönk arbetslösheten till 8,2 procent i april och är nu på den lägsta nivån sedan 2009. Skåne har trots det Sveriges tredje högsta arbetslöshet. Ännu en ljusglimt är den skånska industrin, som fortsätter att gå starkt. Det menar flera näringslivschefer i Skåne. Trots ett högre ränteläge och vikande efterfråga, har de skånska industrierna god orderingång ännu så länge. Men bland många finns det också en viss oro och osäkerhet inför hösten om läget förändras.

Högre inflation, energipriser, livsmedel, boräntor och drivmedel har lett till kraftiga kostnadsökningar för hushållen. En skånsk tvåbarnsfamilj i villa med bil har sedan september 2020 fått en ökad månadskostnad på drygt 9 100 kronor, enligt rapportens beräkningar. Kostnadsökningar utgiftsposterna livsmedel, el, drivmedel och boräntor har dock backat tillbaka något efter det senaste årets kraftiga fördyringar. Det beror främst på att priset på el och drivmedel har backat något under den senaste tiden medan kostnader för livsmedel och boräntor fortsatt att öka. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark1 mars, 2024

Dansk-Svenska Handelskammaren bildas för bättre samarbete och integration av ländernas näringsliv

På tisdag nästa vecka bildas Dansk-Svenska Handelskammaren vid en ceremoni på Danmarks ambassad i Stockholm där Dansk Erhvervs vd Brian...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Energi29 februari, 2024

Svenskt natointräde kan få konsekvenser för både energiförsörjning och infrastruktur

Det kan bli svårare med ny havsvindkraft i Östersjön och den svenska tåginfrastrukturen måste rustas upp rejält, speciellt i öst-västlig...

Danmark29 februari, 2024

Samtliga 98 danska kommuner utvecklar klimatplaner i samarbetet Klimaalliancen

I början av februari blev det klart att samtliga 98 danska kommuner har anslutit sig till samarbetet inom Klimaalliancen med...

Samhälle29 februari, 2024

Sveriges ekonomi krympte med 0,2 procent under förra året – Dansk BNP ökade med 1,8 procent

Under fjärde kvartalet 2023 minskade Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal. Därmed har Sveriges BNP minskat...

Danmark29 februari, 2024

Fallande tillväxt och minskad export för den danska it-sektorn

Trots en historiskt hög omsättning på 313 miljarder danska kronor inom den danska it-sektorn under fjolåret, minskade tillväxttakten jämfört med...

Norden29 februari, 2024

Skattefrågor prioriteras högt av Gränshinderrådet i år

Skattefrågor, nordiskt samarbete kring folkbokföring, digitalisering, pensionsfrågor och gränsregional statistik är de fem temaområden som det nordiska Gränshinderrådet ska prioritera...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.