Connect with us

Senaste nytt

Efterfrågan på återvinning av textilier har inte varit tillräcklig - Renewcells i konkurs

Renewcells har utvecklat en teknik som kan återvinna textilier och kläder till textilavfall, men efterfrågan på textilmassa har inte varit tillräckligt hög och Renewcells har tvingats ansöka om konkurs, som Tingsretten har godkänt enligt AffärsVärlden. Trots att klädjätten H&M har investerat i bolaget från start har det inte varit möjligt att få den nödvändiga finansieringen […]

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen i regionen sedan 2020 och var även lägre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det visar nya siffror från Danmarks Statistik och SCB. Procentuellt ökade befolkningen i regionen dock mer än både Danmarks respektive Sveriges […]

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att stationera sex nybyggda servicefartyg till havsbaserade vindkraftverk. I ett pressmeddelande uppger hamnen att IWS har sex specialbyggda serviceföretag i sin orderbok och som kommer att placeras i Hanstholm. Det först fartyget anlände nyligen till Hanstholm. […]

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet och landets ökad vilja att ta militära risker. Ryssland har organiserat sig för krig och återuppbygger ny sina militära styrkor så att det inom 3-10 år kan utgöra ett allvarligt hot mot grannländer. Natos sammanhållning […]

Öresundsdebatten vecka 8: danskt besök i Sverigedemokratiskt Hörby och Trafikverket utreder ny Öresundsförbindelse

Danska tidningen Politiken besöker Sverigedemokratiskt styrda Hörby, dansk dominans när det gäller fritidstrafiken över Öresundsbron, Trafikverkets utredning av en ny Öresundsförbindelse och ökat judehat i Danmark. Det är några rubriker från den senaste tidens Öresundsdebatt. News Øresund följer och sammanställer regelbundet aktuella debattartiklar och krönikor samt fördjupande reportage och intervjuer med fokus på Öresundsregionen, Danmark […]

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på sikt. Om inga åtgärder sätts in visar beräkningarna att nedgången, beroende på om det landar i ett mildare eller djupare krisscenario, kan innebära ett produktionsbortfall på mellan 413–1 060 miljarder kronor för landet som helhet […]

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där antalet påbörjade bostäder minskade med 49 procent jämfört med 2022, från 57 000 till 29 350 bostäder under 2023. Bland storstadslänen backade bostadsbyggandet mest Skåne med 62 procent färre påbörjade bostäder. I Danmark minskade bostadsbyggandet med nästan 30 […]

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar gentemot övriga landet, medan arbetsmarknaderna i Norrlandsregionerna fortfarande växer. Sydsverige går mot ett positivare 2024 och väntas återgå till ett mer normalt läge före de andra storstadsregionerna. Det visar Nordeas senaste upplaga av konjunkturrapporten Regionala […]

Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark: två nya försäljningar och ett förvärv

Det svenska fastighetsbolaget Corem har sålt en fastighet på Frederiksberg för 890 miljoner svenska kronor. Fastigheten Porcelænshaven, som är uthyrd till Copenhagen Business School, är cirka 19 300 kvadratmeter stor och förvärvas av det finska investeringsbolaget Capman Social Real Estate Fund. Försäljningen är en av flera som Corem har genomfört i Danmark under den senaste tiden. […]

Svenska brister i el-beredskap strider mot EU-förordning

Sverige bryter mot en EU-förordning från 2017 som bestämmer hur tillförlitligt och säkert ett lands elsystem ska vara i kriser, skriver Dagens Nyheter och kan avslöja att det saknas fullständiga och godkända åtgärdsplaner för elnätskollapser i Sverige, något som skulle varit på plats 2019. EU-förordningen behandlar så kallad ö-drift, det vill säga hur städer och […]

Historisk ökning av laddstolpar i både Sverige och Danmark under 2023

Aldrig tidigare har antalet publika laddstolpar ökat så mycket i både Sverige och Danmark som under 2023. Men inget av länderna uppfyller EU:s målsättning om att det ska det finnas en laddstolpe per tionde elbil. Det visar en sammanställning från danska Transportministeriet och Riksförbundet M Sverige. Störst var ökningen av laddstolpar i Danmark där antalet […]

Trafikrekord med nästan 100 000 dagliga personresor med bil, tåg och färja över Öresund under 2023 - trendbrott för tågtrafiken

Tågresandet över Öresundsbron ökade med 15,6 procent under 2023, till drygt 13 miljoner passagerare ­– en betydligt högre nivå än före pandemin. Totalt sett slog antalet personresor med tåg, bil och färja över Öresund rekord under året, med nära 100 000 resor per dygn. Även antalet pendlarresor och antalet personbilar som färdades över Öresund ökade. […]

Nordiska museet tar dig på en resa genom Nordens liv och kultur på Nordbor-utställningen

Nordbor är är Nordiska museets största utställning någonsin. Utställningen öppnade 10 februari och handlar om människor och livet i Norden under de senaste 500 åren och visar bland annat hur livet och kulturen i Norden har utvecklats i relation till natur och klimat, men också i relation till familjen och hemmet. Nordbor är ett kalejdoskop […]

Göteborg kan gå från sex särskilt utsatta områden till ett på tio år

2020 fanns det sex, i dag finns det fyra och 2030 kan det bara finnas ett ”särskilt utsatt område” kvar i hela Göteborg. Det menar Göteborgs allmännyttas moderbolag AB Framtiden som förvaltar 75 000 lägenheter i staden. Men skolresultaten spökar och hotar utvecklingen. För fyra år sedan hade Göteborg sex så kallat ”särskilt utsatta områden.” Det […]

Lene Skole föreslås bli ny styrelseordförande i danska vindkraftsföretaget Ørsted

Danmarks största energibolag Ørsted föreslår att Lundbeckfondens vd Lene Skole blir ny styrelseordförande. Hon har varit vice ordförande i Ørsted sedan 2015. Den nuvarande styrelseordföranden Thune Andersen meddelade den 7 februari att han avgår. Thune Andersens besked kom omedelbart efter presentationen av Ørsteds årsredovisning, som visade en rekordförlust på 20,2 miljarder danska kronor efter skatt. […]

Dansk sysselsättning ökar fortfarande, men i lägre takt - 31 100 fler sysselsatta under 2023

Sysselsättningen i Danmark steg under fjolåret 11 av årets 12 månader till nya rekordnivåer. Mellan november och december förra året ökade sysselsättningen med 1 300 till sammanlagt 3 005 900 anställda (lønmodtagere). Det visar nya siffror från Danmarks Statistik som omfattar både anställda i privat och offentlig sektor. Utvecklingen innebär att den totala sysselsättningen ökade […]

Nytt löneavtal för 110 000 anställda i de danska regionerna ger en ekonomisk ram på 8,8 procent under två år

Plus 8,8 procent i höjd lön eller andra förbättringar under två år. Det är innebörden i det nya löneavtal för 110 000 anställda i de danska regionerna som som tecknats i veckan mellan Regionernes Lønnings- og Takstnævn och Forhandlingsfællesskabet for ansatte i regioner go kommuner. Nivån på avtalet är densamma som i det löneavtal som nyligen […]

Danmark ger mest stöd till Ukraina av de nordiska länderna - nya paket från Danmark och Sverige senaste veckan

Det fick stor uppmärksamhet när Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) i veckan besökte Berga örlogsbas och berättade om ett nytt svenskt stödpaket till Ukraina värt drygt sju miljarder svenska kronor. I paketet ingår bland annat Stridsbåt 90, artillerigranater och luftvärnssystemet Robot 70. Men trots miljardpaketet är Sverige fortfarande det land i Norden som ger minst […]

Copenhagen Capacitys vd tror inte verksamheten överlever om det statliga stödet slopas

Den danska expertgruppens förslag att slopa, eller sanera som de uttrycker det, det statliga stödet på närmare elva miljoner danska kronor till marknadsförings- och investeringsfrämjande organisationen Copenhagen Capacity skulle få stora följder för Köpenhamn men också för det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen. Det menar Copenhagen Capacitys vd Asbjørn Overgaard. Han tror inte att verksamheten […]

Dansk ekonomi växte 1,8 procent under 2023 - läkemedelsindustrin var den främsta drivkraften

Danmarks ekonomi gick mycket starkare i slutet av 2023 än vad de flesta hade förväntat sig inom analytikerkåren. Under fjärde kvartalet förra året växte Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med 2,0 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar preliminära siffror från Danmarks Statistik. I och med den preliminära beräkningen av nationalräkenskaperna beräknas därmed BNP-tillväxten för helåret 2023 […]

Eurovision Song Contest i Malmö ökar efterfrågan på hotellrum i Köpenhamn

När Eurovision Song Contest arrangeras i Malmö Arena den 7 till 11 maj gynnas även hotellen i Köpenhamn rapporterar Dansk Erhverv. Flera hotell i den danska huvudstaden berättar om ökade bokningar och Scandic Hotels har redan dubbelt så många bokningar där som normalt under tävlingsveckan i maj och räknar med att även deras hotell i […]

Näringsliv och kommuner protesterar mot förslaget om slopat statligt stöd till Wonderful Copenhagen

Skär inte bort det statliga stödet till besöksnäringens marknadsföringsorganisation Wonderful Copenhagen. Turismen i den danska huvudstaden är en jättebransch som omsätter 52 miljarder danska kronor varje år. Det skriver näringslivsorganisationen Dansk Erhverv, en lång rad företag och kommunerna i Region Hovedstaden i ett pressmeddelande. De protesterar mot innehållet i det expertförslag som på måndagen presenterades […]

Dansk expertgrupp föreslår att 58 av 200 statliga stöd till näringslivet slopas - däribland till Copenhagen Capacity och Wonderful Copenhagen

Drygt två miljarder av det totala statliga danska näringslivsstödet på 37 miljarder danska kronor kan slopas menar en expertgrupp som på måndagen presenterade sin rapport för Danmarks näringslivsminister Morten Bødskov. 58 av närmare 200 statliga stödordningar riktade mot näringslivet kan helt eller delvis avskaffas menar expertgruppen. Bland annat föreslås att det statliga stödet till Wonderful […]

Folketinget på väg att besluta om utbyggnaden av den danska delen av Öresundsbanan inför Fehmarn Bält-tunneln

Den danska delen av Öresundsbanan mellan Köpenhamn H och Malmö C ska byggas ut för att ge plats för fler tåg, öka punktligheten och förbättra för såväl tågpassagerare som järnvägsgods på väg till och från Sverige. På måndagen inleddes lagstiftningsprocessen om utbyggnaden i det danska Folketinget meddelar Transportministeriet. Med sikte mot att utöka kapaciteten i […]

Regeringen vill ha kvar Bromma flygplats – men nu säger Stockholm stad upp markavtalet

2038 går arrendetiden ut för Bromma flygplats i västra Stockholm. Då ska inte bara flyget vara borta, utan även marken ska vara sanerad. Det kräver den rödgröna majoriteten i Stockholm kommunfullmäktige, som nu säger upp markavtalet med Swedavia, som är det statliga bolag som äger och driver de flesta svenska flygplatser, Bromma inkluderat. Regeringen anser […]

Older Entries »

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Näringsliv28 februari, 2024

Efterfrågan på återvinning av textilier har inte varit tillräcklig – Renewcells i konkurs

Renewcells har utvecklat en teknik som kan återvinna textilier och kläder till textilavfall, men efterfrågan på textilmassa har inte varit...

Samhälle27 februari, 2024

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen...

Danmark27 februari, 2024

Hanstholm på västra Jylland blir bas för servicefartyg till havsbaserde vindkraftsparker

Det dansk-norska börsnoterade bolaget Integrated Wind Solutions, IWS, har tecknat ett avtal med Hanstholms Hamn på västra Jylland om att...

Norden23 februari, 2024

Dansk och svensk säkerhetstjänst varnar för hotet från Ryssland

Den senaste veckan har de svenska och danska militära säkerhetstjänsterna presenterat analyser där de varnar för ryska krigsförberedelser i Östersjöområdet...

Fastighet23 februari, 2024

Ny rapport: svensk byggkris kan kosta 1 000 miljarder kronor till år 2030

Stockholms Handelskammare har i samarbete med WSP i en ny rapport räknat på vad den minskade byggtakten kan innebära på...

Fastighet23 februari, 2024

Bostadsbyggandet minskade mer i Sverige än i Danmark under 2023

Påbörjandet av nya bostäder fortsatte att minska under 2023 på båda sidor Öresund. Procentuellt var nedgången störst i Sverige där...

Samhälle23 februari, 2024

Nordea: Konjunkturnedgången i Sydsverige upphör i år

Hela Sverige tyngs av lågkonjunkturen, men de regionala skillnaderna är stora. Stockholm går en svag utveckling till mötes och tappar...

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.