Connect with us

Politik

Klubbat: riksdagen röstade för lag som ger regeringen möjlighet att införa id-kontroller

Publicerad

den

En av slutsatserna från Øresundsinstituttets analyser när id-kontrollerna var i effekt 2016-17 var att 322 000 arbetstillfällen blev omöjliga att nå inom en timmes pendling. Foto: Johan Wessman/News Øresund

På torsdagen klubbade riksdagen den nya lagen som ger regeringen makten att själv bestämma om det behöver införas id-kontroller med transportörsansvar. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var emot förslaget, som gick igenom med 246 ja-röster mot 54 nej-röster (49 ledamöter var frånvarande).

Lagen börjar gälla från den 1 mars, men är bara tänkt att användas “om det har uppkommit en allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet”, och ska då gälla utöver de tillfälliga gränskontrollerna som funnits sedan 2015.

Med id-kontroll menas att transportörer som Örsundståg/Skånetrafiken och SJ samt rederiet Öresundslinjen ska säkerställa att passagerare på väg mot Sverige har giltig id-handling. Det innebär att de åläggs att genomföra en id-kontroll på den danska sidan av Öresund. I Sverige finns sen hösten 2015 en tillfällig gränskontroll som med olika motiv förlängts sex månader i taget och som hanteras av svensk polis. Om den svenska regeringen inför en id-kontroll innebär det att resenärerna måste passera två kontroller vid inresa till Sverige.
(News Øresund)

Reaktioner på och inför beslutet:

Region Skåne/Pressmeddelande 16 februari: “Region Skåne kräver noggrann utformning av föreskrifterna för Lagen om tillfälliga förbud att transportera personer utan giltiga ID-handlingar”
I en skrivelse till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) kräver Region Skåne att tillsammans med Öresundståg AB, Skånetrafiken och andra relevanta parter få vara med vid utformningen av föreskrifterna till lagen. Det skriver organisationerna i ett gemensamt pressmeddelande.

Region Skåne, som var remissinstans för lagförslaget, skriver i pressmeddelandet att de identifierat “svårigheter och utmaningar som måste hanteras för att förslaget ska vara genomförbart.” De pekar bland annat på de “höga sanktionsavgifterna” och “krav som ställdes på transportföretagen.”

– Som representanter för Öresundståg via Region Skåne är vårt krav klart och tydligt: Vi måste vara delaktiga i utformningen av dessa föreskrifter för att säkerställa att de inte bara uppfyller lagens krav, utan också är praktiskt genomförbara, säger Jarl Samuelsson, vd för Öresundståg i pressmeddelandet.

Sveriges radio 15 februari: “Hotet om id-kontroller införs: Stämmer staten”
Sydsvenska Handelskammaren har en stämningsansökan mot svenska staten i skrivbordslådan, som de kommer plocka upp om id-kontrollerna införs. Det säger handelskammarens vice vd Per Tryding till Sverige Radio. Lagen är “dead in the water”, enligt Tryding, som pekar på två fällande domar i EU-domstolen gällande transportörsansvar vid id-kontroller mot Tjeckien 2015 och Tyskland 2018. 

Sydsvenskan/Analys 15 februari: “Regeringen kör över både Lagrådet och Skånes toppolitiker om ID-kontroller”
I en analys i Sydsvenskan kallar Olle Lönneus lagen för “extremt kontroversiell” eftersom “Regeringen struntar i såväl juristerna i Lagrådet som Skånes främsta politiker: Carl Johan Sonesson (M) och Henrik Fritzon (S)”.

Greater Copenhagen på Linkedin 15 februari: “Vi ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen”
“Att regeringen nu har det här verktyget betyder ju inte, att det måste användas. Vi ser fram emot konstruktiva samtal med regeringen om hur de, i samarbete med Danmark, kan lösa eventuella problem på andra sätt, så att de inte ser behov av att införa kontroller, säger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen i ett inlägg på Linkedin efter riksdagens beslut.

P4 Malmöhus 15 februari: “Oro på Kastrup för svenska ID-kontroller”
I ett inslag på P4 Malmöhus berättar Köpenhamns flygplats kommunikationschef Søren Rosenkilde Clausen att det skulle “få konsekvenser” om id-kontrollerna återinfördes, en situation som han kallar “lose-lose”. Flygplatsen har över 2 000 anställda som bor i Skåne.

Dagens Industri/Debatt 14 februari: “Vi behöver svar från regeringen om ID-kontroller med transportöransvar”
Dagen innan beslutet gick flera företrädare för transportbolagen ut i en debattartikel i Dagens Industri och krävde svar från regeringen om hur det är tänkt att fungera med den nya lagen. I artikeln skriver de att id-kontroller med transportörsansvar är “ett direkt hot” mot den verksamhet de bedriver. Bland annat vill de ha svar på hur regeringen definierar ett “nödläge” och hur kontrollerna ska införas rent praktiskt.

Sydsvenskan/Ledare 13 februari: “Skånebänken borde ta strid mot id-kontrollerna”
Och i en ledare hoppades Sydsvenskan att de skånska riksdagsledamöterna skulle ta strid mot sina egna partier. Något som alltså inte hände, eftersom det röstades helt efter partilinjerna.

Fakta: id-kontroller, gränskontroller och polisiära befogenheter i gränsnära områden

Sveriges gränskontroller mot Danmark är så kallat tillfälliga och infördes 2015. De skulle gällt i tio dagar, men har förlängts varje halvår fram tills nu. Senaste gången de förlängdes var i november i fjor. Det är polisen som ansvarar för gränskontroller, och Polismyndigheten har beslutat om ett antal gränsövergångar, där bland annat Öresundsbron och färjeförbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör prioriteras.

Id-kontrollerna, det så kallade transportörsansvaret, infördes som en tillfällig lag den 21 december 2015 och gällde till den 21 december 2018. Lagen tillämpades dock bara mellan den 4 januari 2016 till den 3 maj 2017.

Lagen innebar att transportörerna av buss, tåg eller färja över gränsen fick ansvar att kontrollera att passagerarna hade giltiga identitetshandlingar innan de passerade gränsen till Sverige. Bland annat fick tågpassagerare stiga av vid Kastrup, genomgå en id-kontroll och stiga på igen.

Sedan den 1 augusti finns det en ny svensk lag som ger polisen ökade befogenheter i det som kallas ”gränsnära områden”. Lagen ger polisen bland annat rätt att göra ID-kontroller, kroppsvisitationer och husrannsakan i bilar inom området, utan misstanke om brott. Polisen får också sätta upp kameror som kan läsa av registreringsskyltar vid gränsövergångarna och 20 kilometer in i landet.

Tidigare analyser: Hundratusentals färre jobbtillfällen tillgängliga inom en timmes pendling på grund av id-kontroller

Tidigare analyser om id-kontroller, från bland annat Øresundsinstituttet och KTH, visade att det främst var tågtrafiken mellan Sverige och Danmark som drabbades negativt. 82 procent av de tillfrågade pendlarna påverkades i hög grad av längre restider på uppemot en timme. Flera upplevde ökad stress och en del funderade på att byta jobb om id-kontrollerna skulle bli långvariga.

Beräkningar som Øresundinstituttet gjorde visade också att den gemensamma arbetsmarknaden i Öresundsregionen krympte för de som pendlade med tåg. 322 000 arbetstillfällen blev omöjliga att nå inom en timmes pendling. Den samhällsekonomiska kostnaden för pendlarnas ökade restid motsvarade 296 miljoner svenska kronor på årsbasis.

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.