Connect with us

Samhälle

Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Publicerad

den

Köpenhamns kommun växte under fjolåret med nästan 5 700 personer till totalt 659 350 invånare. Foto: News Øresund

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen i regionen sedan 2020 och var även lägre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Det visar nya siffror från Danmarks Statistik och SCB. Procentuellt ökade befolkningen i regionen dock mer än både Danmarks respektive Sveriges befolkning på riksnivå. Precis som under 2022 ökade befolkningen mest på den danska sidan Öresund, där invånarantalet ökade med 22 300 personer, vilket motsvarande en befolkningsökning på 0,8 procent. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Hallands län, ökade precis som Öresundsregionen med 0,7 procent i invånarantal under fjolåret.

Land/region Befolkning 2023 Förändring ett år (antal) Förändring ett år (%)
Sverige 10 551 707 30 151 0,3%
Danmark 5 961 249 28 595 0,5%
Skåne 1 421 781 7 457 0,5%
Region Hovedstaden 1 911 067 19 196 1,0%
Region Sjælland 852 953 3 096 0,4%
Øresundsregionen 4 185 801 29 749 0,7%
Greater Copenhagen-geografin* 4 529 547 30 690 0,7%

Källa: Danmarks Statistik och SCB
*Greater Copenagen-geografin omfattar utöver Öresundsregionen även Hallans län. Hallands befolkning ökade under 2023 med nästan 950 personer till totalt 343 746 invånare.

Högst befolkningsökning i Region Hovedstaden

Den danska befolkningen växte under fjolåret med knappt 28 600 personer till över 5 961 000 invånare. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,5 procent, det vill säga något lägre än Öresundsregionens samlade befolkningstillväxt. Det var även landets lägsta befolkningsökning sedan 2020 och innebar en något lägre tillväxt än genomsnittet under den senaste tioårsperioden på 0,6 procent.

Bland landets fem regioner ökade befolkningen mest i Region Hovedstaden, med 1,0 procent. När det gäller befolkningstillväxten på kommunnivå hamnar 7 av Region Hovedstadens 29 kommuner i topp, med Brøndby (5,2%), Vallensbæk (4,5%) och Rødovre (4,1%) överst. Köpenhamns kommun växte med nästan 5 700 personer under 2023 till totalt 659 350 invånare vid årsskiftet. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,9 procent.

Den lägre befolkningstillväxten i landet berodde på minskade antal födslar samtidigt som antalet invandringar minskade och antalet utvandringar steg jämfört med 2022. Även om också antalet döda minskade var den naturliga befolkningstillväxten (födda minus döda) negativ under 2023, precis som under 2022. Dessförinnan var det senast 1988 som den naturliga befolkningstillväxten var negativ i Danmark.

Lägsta befolkningsökningen i Sverige sedan 2001

Sverige hade under fjolåret den lägsta befolkningsökningen på 22 år, en ökning på nästan 30 200 invånare. Det motsvarade en ökning på 0,3 procent. Precis som i Danmark, berodde den låga befolkningstillväxten på ett minskat barnafödande, färre antal invandringar samt ett högre antal utvandringar, skriver SCB. Vid årsskiftet uppgick Sveriges befolkning därmed till 10 551 707 personer.

Storstadslänen växte mer än rikssnittet, med Stockholm i topp på 0,6 procent. Skånes befolkning ökade sammanlagt med 0,5 procent, men i drygt hälften av länets kommuner minskade befolkningen under fjolåret. Störst var befolkningstillväxten i Lund (1,5%), Staffanstorp (1,4%) och i Ängelholm (1,4%).

Malmös befolkning växte med nästan 4 800 personer, en ökning motsvarande 1,3 procent. Sett till antal var det den näst högsta ökningen i landet under året efter Göteborg där befolkningen ökade med knappt 7 800 personer.

Greater Copenhagen-geografin växte med 0,7 procent

Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen omfattar utöver Öresundsregionen även Region Halland. I Greater Copenhagen-geografin ökade befolkningen med 30 960 till 4 529 547 invånare under 2023 – även det en ökning på 0,7 procent. Förra året låg ökningstakten på 1 procent. Hallands befolkning ökade under fjolåret med nästan 950 personer till totalt 343 746 invånare. (News Øresund)

Läs mer

Få vårt nyhetsbrev

E-postadress

Aktuella nyheter

Danmark11 april, 2024

Pendlare längs Kystbanen upprörda över längre restid: ”Varför var det så viktigt att klippa bort Sverige?”

Pendlare längs Kystbanen, som utgörs av de fem kommunerna Helsingör, Fredensborg, Rudersdal, Hørsholm och Gentofte, har de senaste åren fått...

Samhälle11 april, 2024

Fler än på tio år flyttade från Östdanmark till Skåne i fjol

För andra året i rad ökade antalet flyttar från Östdanmark till Skåne under 2023 och med 1 642 flyttar ligger nu...

Danmark11 april, 2024

Danske Regioner hämtar inspiration från Skåne när det gäller biljettpriser och zonindelning i kollektivtrafiken

Skånes biljettaxor och zonindelning är förebilden när Danske Regioner ska övergå till digitala biljettsystem och samtidigt vill öka resandet med...

Arbetsmarknad11 april, 2024

Rapport från Google: 300 000 svenska jobb kan helt eller delvis ersättas av AI

Under de kommande tio åren kan sex procent av jobben i Sverige bli helt eller delvis ersatta av artificiell intelligens,...

Danmark11 april, 2024

Danmarks justitieminister vill tvångsupplösa Bandidos MC

Sedan danska Rigsadvokaten kommit fram till att det finns grund för att inleda en domstolsprocess för att upplösa Bandidos MC...

Näringsliv11 april, 2024

LKAB minskar produktionen efter problemen på Malmbanan

Den svenska gruv- och mineralkoncernen LKAB minskar produktionen med cirka en miljon ton per år. Två tågurspårningar på Malmbanan under...

Energi11 april, 2024

Danska planer på rekordstor batteripark i Trelleborg för lagring av vindkraftsel

Efter att i december 2022 fått Länsstyrelsen Skånes rekommendation till den svenska regeringen om att få bygga Skånes Havsvindpark i...

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.